Alþýðublaðið - 31.05.1934, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 31.05.1934, Blaðsíða 3
FIMTUDAGINN 31. maí 1934 ALJ»f £>UBLA©IÐ .^.¦-..r,^:-,..rt,.^^». . -^.....,¦.......;.-,..g,^f»,.v,.-|. <w-. c^»iiBi»i«ftssáí ALÞYÐUBLAM© DAGBLAÐ 0G VIKUBLAÐ UTGFANDI: ALOÝÐUFLOKKJRINN RITSTJÖRI: F. R. VALDEivJARSS©N Ritstjérn og afgreiðsla: Hverfisgötu 8 — 10. Símar: 4Í'00: Afgreiösla, auglýsingar. 4!"01: Ritstjórn (Innlendar fréttir). 4002: Ritstjóri. 4M)3; Vilhj. S. Vilhjálmss. (heima). 4905: Prentsmiðjan Ritstjórinn er til viðtals kl. 6 — 7. Skipnlag sKipnlagsleysi. 1 4 ára áætlum Alþýðuilokksins 1 er gert ráð fyrir því, „að hrundiðr yerði þegalr í. stað í framkvæmd með löggjöf og frtaintaki hins op- inbera aufcnum atvinmurekstri og fratóleiðislu eftir NÁKVÆMRI Á- ÆTLUN, er gerð sé til ákveðins tilma, 4 ára, og hafi það mafk- míið áð útrýma með öllu atvinnu- leysiinu og afleiðinguni krleppumin- ar og færa nýtt fjör í alla ait- vinnuvegi þióðBTÍninar með auk- inmi kaupgetu og neyzlu himma vinnatnidi stétta og aufcnum roark- áði innanlands". Og í þesisu skyni leggur Al- þýðuflokkurimn. eiwnig til, að stofnuð sé RÁÐGEFANDI NEFND SÉRFRÓÐRA manma þimgi og stjórn til aðstoðar, er geni nákvæmar áætlalnir um allar opinber&r íTamfevæmdiT á tíjma- bilinu og stjórtni vísimdalegum riannisófcnum til undirbúmings þieim og geri jafnframt tillöigur um hvermig komið versði fastri stjóm og skipulagi á allan „þjöðlairbú- skapinn". Til þiessa hefir bókstáfliega ckk- ert sfcipulag verið á rekstrii þjóð- arbúiskapsins, hvorki hvað smert- ir verklegar framkvæmdir rilfciis- ins eðia laumamál þieirra stétta, aem beyra undir það. Um vitabyggingar hefir engu sfcipulagi verið fylgt, um vega- lagnimga^ ekfci «heldur né um brú- aríslmíðar. Jafnvel samgöngurnai hafa verið svo að segja skipu- lagslausar. í lagnimgu sítaalíma um landið hefir litlu skipulagí verið fylgt. Oft hefir þár eins og í öðru verið látið ráða pólitíiskt fylgi og áróður einis'takra þimg- manna. Rífcið hefir jafnvel eytt tugum þúsunda króina í gróður- laus héruð, sem f ólkið hef ir verið að flýja úr, en framkvæmdir og uimbætur í fxamtíðarhéruðulm, sem fólk hefir verið að flykkjast ti'l, verið látnar bí;ða. Sjá allir, að slíkt hiýtur að skapa hina mestu ringulreið 'og öfugstreymi, jafnframt því sem þetta veldur ríkinu og þar með þjóðarfheildinni stórkostlegu fjár- hagisliegu tjóni. Nefnd, skipuð hagfræðin^um og sérfræðingum í atvinn'Umalum ; og ( fjármálum á að skipuleggja þiessi mál. Hún á að gefa fram- kvæmdavaldinu ráðleggingar um verklegar fraimkvæmdir, hvar þær Ummæli ^íels Bohr professors nm SovétlýOveldin. „Hér velt hver maður, fyrír hverjn hann er að vinna, oo hvað verðnrnm ávextina af iðjn hans". Hinn heimskuinni danski eðlis- fræðingur Niels Bohr prófessor hefir vierið í beimsókn í Sovét- Rússiandi undanfarnar vikur. í viðtiali við blaðamenn í Moskva, hefir harni m. a. komist svo að orði -um kynni sín af Sovét-lýðveldunum. ^Það sem mér hefir fundist eitana meist til um í Sovét-Rúss- lándi er afstaðá stjórnairi:nnar til 'vfs'indahnia. Sérihver nýiung í vieírfc- legum frámkvæmdum og sérhver vísiindialega tilraun er þiagfajr í sjta'ð studd og efld af ríkisvaldinu. 1 þiessiu sambandi mininist ég meðal annars hinnar ágætu vísinda' stiofniunar, sem háskólafce'nnarinn Joffe heffir komið á fót, þar sem mikilvægar vísindalegar uppgötv- anir hafa verið gerðar leinmitt hina síðlustu daga. í Sovét-lýðveldunum hafa yerið sköpuð frábær skilyrði fyrir 1M- andi samband, kenningar og fram- kvæmdar. Annað, :siem hefir vakið mér sér- staka ánægju, er að sjá með hve imiklum eldmóði og ákafa hver mabur igenjgur hér að starfi sítnu. I Leníingriád heimlsótti ég túrb- ínu-verksimiiðju, siem kölluð er „Ver'ksimiiðijuisikóli Stalins". !p0r sá ég hvernig lausm hinna eríiðustu verklegra viðfang^siefna er tengd félagsimálunum. Sam- bandið 'milli verksmiðjanina og tkenislustoifnana í verkliegum fræð- um vakti éininiig furðu mína. Þús- undirinar, sem viwha í hverrá verk- simiðju virtust a.ð eins hafa eihm viljia. Hér vett hner níadur' fyrþ\ hvmn /miw? er ad, vHwa og kvaþ, verdur um, ávex&na af í&ju harts. ÍÞegar ég heimsótti menn.ingaj'- hæli verkamahnawnja í Lenihgraid yar það einfcum bókasafnið sem vakti undrun mína og aðdáun. Ég sá hve geysilegar tilraunir höfðu venið gerðar til þess að vekja ahuga verkamianriBaínina á því a!ð auka og víkka þekkingu sítií3 og lalmenna meintun og til þess að skuli gera og hvenær. Hún á yf- irleitt að koma skipulagi á þjóð- arbúskapinin allan, 'Þegar hefir 4 ára áætlun Al- þýðuflokksins náð hylli manna. Menn enu farnir að sjá það, að skipulagsleysið og ringulneiðin, siem verið hefir á öllum hlutum, stefnir út í voða. Menn vita það, að landið býr yfir auðugum náttúrulindum. Þær þarf að hagnýta. Iðnaour getur rtóið upp og þar með auk- in framleiðlsla bæði í landbúnaoi og við sjóinn. En þetta verður ekki gert akipulagslaust. Öllu verður að fylgja nákvæm áætlun bygð á vísindalegum rannsókn- um sérfróðra manna. Slífct verður ekki gert ef full- trúar skipulagsleysisins' fá að ráðia. jÞað verður að. eins fram- kvæmt ef verklýðssamtökin ná því afli í þjóðfélaginu, að þau geti friawikvæmt áætlun sína: Aukið skipulag. Nýja atvinnuvegi. Otrfýming atvininufeysisfas. ** fullnægjtí kröfum þeiira í þessa átt.. Því, &em ah ekis er á ttl- ílojiíW ogt byrjunar-^iigi í ödmm löndtam hefir. her veríð hrundiðf í ^riwrikvœmd í ríkmta mœli Sovét-lýðveldin knýja' hvern mann til að hugsa um það sem honum finst að eitthvað frábær- lega fagurt og skynsamlegt'sé í vexti innah Sovét-lýðveldanna. Mér hefir alt af verið hlýtt til vílsindiaístarísemininar í. Sovétríkj- unum og á mairga vini meðal rússneskna vísindamannia. Ég vona, að tengslin milli min og þeinra. miegi verða sterkari hér leftir en hingaðtil.og að mérmegii auðnast að heimsækja sovétlýð- veldin sem fyrst aftur. Og hið sama segja allir, sem hingað koma." „Ég hefði gjarnan viljað láta í ljós sfcoðun mína' á þjóðernis- !rn|álunum í Siambandi við mjög ó- vísinidalegar kynþáttakenningar, siem básúnáða'r hafia; verið. í viss- um löndum. pví að .Sovét-lýð- veldin* eru einmitt óræk sömnun þéss, að fjiöldi ólíkra þjóða með ólífc tungumál hefir getað skapað sér sameiginlegt tungumál sam- Viininuniniar í þágu alls mannfcyns- ins.'' FélagWðaflobksmanitð stofnað á Eskifirðl EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS NORÐFIRÐI í monguu. Jáínaðarmannafélag var stofn- að á Eskifirði á föstudaginn var a|f Jónaisi GuðmundiSsyni fram- bjóðanda Alþýðuflofcfcsiinis. Yfir 30 memn, og konur lýstu yfir stuðningi við-félagið og að þeir gerðust stofnendur þess.. Stjórn félagsins skipa: Friðrik Stein,sison skipstjórj, formaður, Guðlaugur Eyiólfssön verkam'að- uf, gjaldkeri, og Einar Ástráðis- son, læknilr, ritari. Á stofnfuindi félagsins.' voru samþyktilr listar til hreppsnefnd- arkosniinga, sem eiga. að fara frato innan skamms. Á liista, sem kjósa skal til þrilggja ára, er Friiðrik Steinsson. Á lilsta, sem kjósa skal til fjög- ufjia ára, eru: Þorlákur Guð- mundsson skipstjórj, Kristján Jónsson útgerðafmaður, Auðberg- ur Benedifctsson trésmiður og Einar Ásteáðsson læknir. jÞetta eru fyrstu kosmngaTnar, sem Alþýðuflokkur Esfcif jarðar tekur þátt í án samistarfs við kommúniista. Jafrta8amíi0i.ir. Austrrískir jatnaðármenn hafa um 45 púsundlr manna und« Ir vopnuum Vopnnm er smjrglnð inn f landið tll þelrra. i VINARBORG, 18. mai. (OND.) Ronge, yfirforingi leyniiög- reglu Dollfuss-stiórnarinnar, hef- i:r lagt fyrir rífcisstjóTnina skýrslu um starfsemi andstæðinga henn- ar. Hlutverk Ronges er isérstaklega það, að vaka yfir andstæðing- um stiórnarinnar og fylgjast með gerðum þeirra. og þá fyrst iag fremist starfsemi iafnaðarmanna. í sfcýrslunni segir yfírforiinigiinn að, jafnaðarmetm hafi skipulagt lið, siem. teljá 300 þúsundir mamma, og að í Vínarborg einmi séu þrisvar sinnuatL fleiTi jafnaðiar- menn^ albúini'r að grípa til vopna en eru í öllum rífcishernum. Ronze telur það sýná lióslega, að iafnaðairmenn hafi ekki geflst upp, að þeir héldu stórfelda fundi 1. maí í Vínarskógi. Hann segir ienn frtemur, 'að Íiafnaðanmenin hafi nú yfir að ráða .45 þúsund skotvopnum stórum og smáum, að vopnuim sé stöðugt Alpýðuflokkurinn i Hafnarfírði. hefir kostóngaskriifstlofu í Aust- UTjgötu 37, sími 9022. Hún er opin día,glega friá kl. 9 að morgni til kl. 9 að kvöldi. Hættir veiðum Þessir togarar eru hættir vaið- um: Sindri, Otur, Hilmir, Gull- toppur og Gyllir. Búist er við að flestiT togararnir hætti jafn- óðuro og þeir koma inn. 'smyglað inn í landið til þeiwa, sérstaklega frá Tékkóslóvakíu. Ronze yfirforingi aðvarar rífcis- stiórniina og krefst pess, að húin herði enn á ofsóknum gegn jafn- aðanmönnum, bæði þeim, sem eru í fangelsum og utan þeirra. Ha:nn segir, að öll tillátsseml og mildi vefði til þess eins að auka diffsku þeirra og flýta fyrir nýrri boirg- arastyrjöld. ' Nýlega fann lögreglan við hús- rannsófcn hjá iafnaðarmanini mifc-, ið af alls konar vopnum. Hafði hún þaiu, með sér í forðabúr lög- regiunnar og kom þeim þar fyrir. Undir kvöld sama dag kom full- ur fliítniingsbíll af hermönnum með fullmakt frá yfirimönnum úr hernum um að þeir ættu að flytja vopnim til aðalbækistööva hersi;ns.. og vom þau af hent. Síðar sannaðiist, að hér voru iafnaðarmenn að verki. Engir nema þeir vita hvað varð af vopnunumL Landhelglsgæzla ihalds og Framséknar. : i 11 ver kendi Jónasi óknyttina t Magnús Giuðmundssom. sfcrifar af mifcilli vandlætingu um meðferð Jóma|saT. frá Hriflu á fé .Lamdhelgissióðs. Lætur hann svo sem Jórnas hafi fyrstur ?fundið upp á áð gæta landheliginmíair af hestbaki og úr bílum og að staupa sig og aðria á sjóðsins kostnað. Þetta var alt of roikil hæverska. Jónas var að leáms námfús lærisveinn íha'ldsins í þessiu eins og ,i ivo mörgum öðrum óknyttum. Til sahnimdamerikis skal hér birtur eftírfaTamdi út- dráttur úr neilknimgum Landhelgissióðs frá áirunium 1925—1927. Allan þainin tima var Jón Þorlákssom .fjár- málar|ðhierra, en Magnús Guðmundsson dómsmállafáð- herra lengst af (eða eftisr a,ð Jón iMagmússon andaðist, 26. júni 1926) og þaf mað hæsta ráð yfir landhelgis- gæzlunmi. 25.—11. '25 GreittHótelíslandfyrirveizlurKr. 1262,63 16.-6. '26 Veizla fyrir skyttu — 377,95 27.-6. — Keyptir hestar — 720,00 6.-8. — Vindlar, veitingar, bif reiðaíeiga — 124,70 7.-8. — VÍNGLÖS* — 112,50 16—8. — Greitt fyrir hestahald — 1574,01 20.—8. — Greitt Valhöll f. miðdegisverð — 250,00 18.—8. — Fyrir veizlu á Seyðisfirði — 230,00 8.-9. — Fyrir hey — 720,00 6.—11. — 2 GULLÚR - 1030,00 31.—12. — Móttaka herntálaráðherrans danska — 3213*00 29.-6. '27 Veizla — 423,50 16.—8. — Hestahald — 1130500 ------— sama — 623j00 IMa'gnús Guðjmiundssom segir líka kl&kfcur um ;áð- stöðu sína nú „ . . éggat ekki, pótt ég hefði viljtað farið i Landhelgissjóðinn og eytt honum, pvi hafði J. J. séð fyrir." Og það er eins og maður heyni hamm snökta! I *) Engin líkinidi eru táll, að lamdhelgiissióður hafá fceypt vímglös til þess áð eiga ^þau. Heldur hefir tón- hver veizlan verið Svo svakaleg, að vinglös hafa venið brotin fyriar á aninað bundrað krónur. .. ************* Hafnfirðingar. Kosnimgasfcrúfstofa Alþýðu* flokksims er í AusturgÖtu 37, simi 9022. Skrifstofan er opin kl. 9 árdiegis til kl. 9 síðdegis.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.