Alþýðublaðið - 02.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 02.06.1934, Blaðsíða 1
LAUGARDAGINN 2. jttní 1934. ð. ». VALOBHAJtSSON ÚTGEPANDIi ALÞÝBUFLO^EUEINN f^SHHJÆsSSt fc«swr At «§» «M» &gs Bl 1 —« síSSÆigSs. Atfurðtngfnfá fcr. -£83 é miwnðl — kr. 5.1» tgsir 3 seénafti, <f ffraítt e'r fyrtrfrsia. t taœuaólu 6084«» btoSUt !i «na. VIK11SLA.STÐ fcæssr 6f í feTrssfKisi nsiSvfSaáegt. Þwfi kOTtar efefea ttr. SÆ! a '&*%. t i»vt bírtasi sllar hsístu grsrfrsar. er ttírts-n i dagblaðhiu. íríttir «g vffcoyftrtit. EITSTJÖKíl OO AFÖREIOSLÁ ASfiyga- k"«§8las ef vtð BverSSKfttD sr. i— ts SlM&K: @38- éSfír<sifeia eg attglfsiagar, 419): ritstjétn (isiE'.aEdar frettir), Í0Q2: rttstjóri. 48©: Vtthfáimnr S. ViUij&lmsssB. Mcðusaear {íic!,sie), t:.'$S^4s /.*s«l»ssc«. biaaamstar, P4wj»Msr*«ss O. SSMr P. ft Vi&iilamsicsos. ríertléí-i, ihetoijis, K3?; Sigurður Júhaanessea. afg?«íO*lB- og 6*gt?sÍEga.eíi«í*jf giaíœajt. €>SS: preatín!ðj&8. XV. ARGANGUR. 184, TÖLUBL Kosningar eru byrjaðaij Kosið er; í gomlu símastöðinni kl. 10—12 og 1—4. Par liggur lijsti frammi yfir frambjóðend- ur í öllum kjördæmuim. Ai&íðalioMsmenn &em kosniingarrétt eiga útí á landi, eru beðnir að kjósa strax VEGAVIWUDEILAN: e« 011 opiÉer vinna á Soröir- llinÉmeroreiddeftirsamn- byum Ylð f ertolf isf élSgln, en hér neitar Þorsteinn Briem atvinnu- máiaráðherra, öllum samningum við Alþýðusamfoand Íslands Vegna' deilvninaT, seui stendur nú yfir imilli ríkissitjórrtarinnar og ^lþýðuisaanbanfis Islands um kauip i opiuberri vinnu (við vega- og brúiangeTðir o. fi,) og vegna þess að því hefir verið haldið fram af ihaldsblöðunuaii og flieirum, að þess væri engin dæmi, að rík- isstjórnir semdu við verkalýðsfé lögin um slíkar kaupgreíðsluT og Þorsteihn Brieim at\ ininumálará'ðheiira hefir raeitaö öllum samning- itm við Alþýðusambi ndið á þessum grundvelli, befir Alþýðusam- band Islands nýlega sent stjórn vertoalýðs- og alþýðusamband>- íinna á Norðurlöndum eftirfarandi siimiskeyti:____ ,,Er opinber vinna rikis og bæja greidd með taxtnkaupi verklýðsfélaga? Alpýðusambiind." HiefiT nú komið símlerJis svar ftti hverju þiessara landi og eru þí,u svo hljóðandi, þýdd á fs- 'ensku: Danska svarið: „lá, pað er vcnja. _ Samvirkende Fagforbund." (1 ,andssamband verklýðsfélaganna í Danmörku) Norska svarið: „Opínber vinna hjá ríki og bæp- og sveita-félðgum er bnadin við samninga eða kaup- Kialdsreglur í SAMKOMULAGl VIÐ VERKALÝÐSFÉLÖGIN. Fagsekretariat." (Miðstjóm norskra verklýðsfélaga.) Sænska svarið: l" „Opinber vinna, sem ekki er unnhi i atvinnubótaskyni, er greidd SAMKVÆMT GILDANDl KAUPGJALDSSAMNINGUM. Landsorganisationen í Sverige". (Landssamband verklýðsfélaganna [-¦; í SvÍþjÓð.) Af þiesísiuim svörum sést, að op- inbw vinma er yfirleitt gneildd eftiT kaupgjaldstaxta verfcalýðs- t félaganna eða eftir sammingum f' við þaiu. fh 1 Svíþjóð munur a vxnnu er gerður í atviuittubóta:- n skyni (dýrtíðarvininu) og opin- f| berri vinnu, dýrtíðíarvinnan er þó jjpfgrieidd með sama káupgjaldi og 1 óbreyttum verkamöunum er greitt ^lægst fyrir vinnu á þeim stað, S|íSiem; dýrtíðarvinnan er unnin, m. Jopifiben vinna\> svo. sem vega- og, § bró0r0er^, og{ járpþrfáufafllaffin- ip0xri og pes,s háfktr er gmitt efiír, kaupgjáldasamspMgum verklýds- fékiga; i 1 hinum löndunum eT kaup við opinbera vinnu greitt samkvæmt stamningum við verkalýðsfélögin eða samkvæmt töxtum þeirra. • Atvinntuimálaráðherrann Þor- steinw Briem vill byggja upp stjórnmálaflokk sintt, Bænda- flokkinn, eftir fyrirmynd „frá frændþjóðum vorum á Norður- löndum", en bann er ófáanlegur til þess að fylgja fordæmi þeirra um kaupgreiðslur við opinhera vinnu. ganp við siœalaemtiBBF m viíabpoiQðsr er alt að öelin- iíifii hæfra m vlð vep- og brúarneiðir. Við símialagningaT og vitabygg- ingar, sem einnig er opinber vinna, er kaupgjaldið miklu hærra en við vega- og brúargerðir..Sam>- kvæmt skýrslu landssímalstjóra hafa kaupgTeiðslur verið þiannig í símavijnnu síðast liðið ár: „Úti. um land: „beztu menn" kr. 13—14 á dag. vanir mentt — 12 „ - — Unglingar — 9—10 - — Og við viíabyggingaT hefiT skv. bréfi vitamálastjóTatts verið gneitt: „Verkamiönnum við vitabygg- inguna á Sauðattesi við Siglufjörö 90—100 auTa á klst." HveTs leiga bændlur og vérka- mienn, sefn vinna við brúa- og vegagerðir, að gjalda', a"ð kaup þei'rra skuli víða vera þrjðjungi eða Jafnvel belmingi lægm en kaJup verkamanina þeirra, sem vinna hjá landssímanum og vit- unum? Jón Þoriáksson hættir afskiftum af stjórnmáliim fyrir fullt og alt* Hann vilí ekki lengur láta SJálfstæðísflokkinn „præia'séf'ut í pingstörfum" ~ né ráðherfastörfcim. Alþýðublaðið vakti athygli á því skömmu áður en framboðs- fnestur • var útrunniíntt, að Jón PoTlákBison, fiormaður SJálfstæðis- flotoksiins yrði hvergi í kjöri við kioBttittgarnaT. í vojr. Þegar þetta varð tounnugt iwn- án Sjálfstæðisflokksiins, vakti það almenua óánægju þeirra mörgu kjósienda í flokfenum, sem enn hafa etotoi viljað fallast á of- beldistoienningar Ölafs Thors og Sigurðar Kristjánssonar og artn- ara slikra innan SJálfstæðisftotoks- ins. Til þess að sefa þessa mienn var þiéirTi sögu dreift út inuain SJálf- stæðisfloklisins, að þrátt fyrir það, þótt Jón Þorlákssjon yrði ekki í kjörj að þessu sinni, myndi hanin taka áð sér stjórraar- myndun, ef SJálfstæðisflokkurinn næði hrleirtum meiii hluta" víð kosningiarttár. Öll blöð- flötoksins hafa til þessa vandléga þagað um það, að Jón. Þorlaksson yrði, ekki í kjöri að þessu sinui og umi á- stæðlurnar til þess. En loks í morgun tekur Jón Þ'orláks'sion" sjálfur af skarið og gefur yfir- lýsingu um þáð, a^ ham mmi fgrir. fuít agt ait draga sig út úr stjówmálaltfMtt, og því hvorki gefa kost á sér sem þingmanni eða ráðherra framar. Hahn. segir í yfirlýsingu sinmi m. a.:... „fimt mér, aX>. ég hafi mí fwtllm réft ttt pesis að létta af mér Peim opinberum sförfum, sem mér hefir, veri'ð erfidaM wn:, en pdð, ei]u pingstörfin. Bg geri petfct. medi rólegrt med'vifyími um>, öið Sjálf&fœdísflakkmtm err ekki lengur meim 'Wuðsyn á að, prœla \mér, úi í pingstörfum." (svo!) Af þeSiSari yfiTlýsingu er það því fullljóst, að Jón Þorláksson mun etoki einu sinni vilja gefa flotoknum toost á þvi1 áð gegna ráðheTratostiöTfum fyrir hann, þar siem þiaið mundi auðvitað ha£a Þ& afleiðingu, að honum yTði „þræl- ialð út í þittgstörfum," en þau hefir honum, eftÍT því er hanin sjálfux siegir, verið „erfiðast um" af öll- um störfum, sem hann hefir ték- ið áð sér, Er þessi jétning 6 neitahlega allrar virðiinigar verð og mun engiintt Tengja það, ai J. Þ. hafi verið erfitf um ým; þingstörf síðustu árin með 01al ThoTS og hans klítou við hlið sér Ölafur Thors og klíka hans tek ur nú við stjórn SJálfstæðisflokkE linis í !stiað Jóns Þorlákssiowar. Ráðherraefini flokksins, ef han: kæmi til valda, eru nú ákveðir og eitu það þeir ölafur Thois Jiakob Möller og Magnús GuC attundsson. VosIibsí iii nokknra áraap TopDuarriðstelBBnBÍ. Tillðpr Breta og Frakka algerlega ésamr$mgBlegar. ElNKASKÉYTl TIL ALPÝÐUBL. KAUPMANNAHÖFN í miorgUtt. Almennt er nú álitið að vonlaust sé um fram- hald á afvopnunarráð- stefnunni i Genéve og nokkurn árangur af henni. Arthur Henderson for- seti ráðstefnunnar, sem pó hefir jafnan verið mjög bjartsýnn um árangur af starfi hennar, telur á- standiðflkaflega iskyggilegt Miklar samningaumleitanir hafa staðið yfir til að reyna a"ð sa|m- rýma afvopnunartinögur Breta og Frakka, en þær haffl reynst með öllu árangurslausaT. Sir John Si- mon, utanTikismálaráðheTra Breta og Barthou utanrMsimálaráðherT Frakka hafa átt saman mör^ einkaviðtöl, en nú er slitnaö up::- úr öllum þeim saimkomulaigsti1 rauttum. Mijtla, athijgli iteflr pdð vakfr að,' Domnergiie, fofseíí, Frakl lands heffi, senf Bartbou pakkaí sfáeyti fyrfT; hina hvassorðp mð fiam, i garð pýzku nazistastióri arkmar, á\ fimfudagimi* Um tíma voru taldar horfur í* því, að Norman Davis, fulltrJ Battdarikjattna myndi miðla má. ium, en samkvæmt upplýsingui i er síðar hafa komið fram heíi þetta reynat rangt. AfvopminaTTáðstefnatt heldi r enn áfnam að nafminu til, en hor" ut um árangur eru taldar mjö , óvæniega. ' STAMPEN. Snarpur |&s°H fgiiisf isbbs ísmú alí skjáltakippiir t bl. 1S,42 í éíag* Nokkiar skemdir mða á hú um norðaniands 1 dag kl. 12,43 fanst allsinarpur landskjálftatoippur hér í bænuin og viritist kippurinn koina úr norðurátt. KippuTinn var þó ektoi snarpari len það, að maígir urðu ekki var- ir við hann. Nákvæmlega á samia tima fanst kippuTinni á ísafirði, og var hann þar ekki mjög harð1- ut, . - Kl. 12,42 fanst kippurinn norð>- anlandis'. Hefir Alþýðublaðið frétt fré Akureyri og Siglufirði, að þetta hafi verið snarpasti land- skjálftákippurjnu, sem komið hafa )noTðanlattids og mertn muna eitíx. Á Akureyri hrundu myndir af veggjum.og bækur féllu af bóka- hyllum. Á krossum á Áirskógarströnd sprakk steinhús mjög mikið, og grrjót hrundi: úr Krossahnúk, sem^ er skamit frá bænum. Á Akuneyri virtist mönnum sem landistojálftinn stefndi frá suð- aiustri (Vatnajökli?). Eftir þeim fregnum, siem Al- þýðublaðið hefir fengið attstan úr isvieitum, urðu menn ékjki variírvíð landskjélfta þar. Enifeiií blaðamaður rek inn úr Þýzkalandi ElNKASKEYTl TIL ALÞÝBUB: . KAUPMANNAHÖFN í moTgu Hinn þekti enlski blaðamað::. Pembrotoe Stephens, siem heí . verið fréttaritari Beaverbrock: bláðianna (m.a, „Dajly Expnesis") Berlín hefir nú verið rekinn i. ÞýztealandÍ í attnlaið sittn. Honuim er gefið það að sök, r hann hafi gefið' eraskum blöðu i rangar og villandi upplýsájrag r itm ástandið í Þýzkalandi t •; Teynt áð spilla sambúð Engliatnt" og Þýzkalands með skrifum sí um um heilnaðarhug nazis^a'stjór . arittnar og á þann hátt misnot sér gestrisni ÞJóðverja í ríkvr i mjæli. STÁMPEN,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.