Alþýðublaðið - 04.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 04.06.1934, Blaðsíða 1
MÁNUDAGINN 4. JÚNÍ 1934. XV. ÁRGANGUR. 185. TÖLUBL. DAOBLAÐ 00 ÚTGBFANDIt ÁLÞÝÐUFLOKKURINN t tSa eSfta é*£S fci *— 4 «Sí3agÍ3. áe&fSgnglSSía kr. 3fc89 4 íkéwsöj - tet. 5,G0 tftit 3 raíssBði, et grestó er tyrtrfreas. í Saas«*0ÍB Sissteí bteöiS ÍS atuft. VfKUSLiMRS) 4t & &toi§kss iniövitíaiegl. Þoð kos«CT a&afess fe. S4S & étsl. i pvi MrtsM oiiar fesísrB gretaaf, er íj1s-í£5í i dagtolaöimi, trctttr eg viksyflrstt. RrTSTJÚ>!t« OO AFGREK3SLA ASJsýg^- <sr vi* ííveríisg&tu er. »— tfl. St&SAS: ©80- ffifswsí&Sa 'eg es&týaiagsr, <SSi: rSis^óra (Eanieadar fr&tir), «902: ritstJíwS, 480S: V'aSsíá.lasar 3. Vfttejilæises. bSaSamaönr {hsiaaj. A*S*a*se», feÍBðameðn*. yawwniavagl IS, «S»? P. R. VaMeæatnseB. ríísSf&S, {ímsíbssí, 2«: Sigarötir iátatumeuoB. aSgrafc&sSs- oe (usstýsiagasgAri (Sæíssr^ tESSi pi«KSHpflg&e. Kosningar eru byrjaðar' Ko&ið er í gömlu símastöðimni kl. 10—12 og 1—4. Þar liggur listi frammi yfir frambjóðemd- ur í öllum kjördæmum. álþýðDtlokksmenn sem kosningarrétt eiga útí á landi, eru beðnir að kjósa strax Landskjálftarnir halda áfram 200 mamns ern húsnœðislansir á Dalvík og 60*70 f Hrísey Félk flúði f gær frá Dalvík til Aknreyrar Snarpir landskjálftakippir í morgun kL 8 Landskjálftarnir héldu áfram í fyrri nótt, í gær og í nótt við Eyjafjörð. 200 manns eru h úsnæðislaiuls í Dalvík og um 70 í Hrísey. Mest hefir kveðið að lamdskjálftum í- Hrisey í nótt log í morgiun. Kl. 8 i morgun kom síðasti kippurinn í Hrísey. Tjónið af landskjálftunum mun nema um 3 00 þúsundum króna. FRÁ DALVÍK: Læknisbústaðurimn hvbrttveggja berir skemet I _AlþýðubIaðinu á iaugardag- inn var nokkuð skýrt frá land- skjáiftunum myrðra, sem urðu þamn dag kl. 12,42. Landskjálftarnir urðu miklu meiri og víðtækari ien frétti'st í fyrstu, og stóðu þeir svo að segja sleitulaust frá, M. 12,42 í fyrra dag, í fyrri nótt og í gær, en mestu s'kemdirnar urðu kl. 1,30 lá laiugardag. 31 hús hafa ýmíst hrunið eða stórskemst á Dalvík. Stórkostliegastir 'urðu land- skjálftatfnir í Dalvík við Eyja'- Af 35 steinhúsium í Dalvík eru ein 4 óskemd, en öll hin meira og minna skemd. Mörg þeirra eru gerónýtt. Lauslegt mat á tjónimu er 200000 krónur, og mun það þaíð sízt of hátt. í sweitunum umhverfis Dalvíik ha'fa oíðið miklar skemdir, mest- af að ætlað er neðan tii í Svajrtf- aðardal, en mijninia er dregur fram til fjalla. ,Fólk á Dialvilk befist við í tjöldum og berst vel a|f og vonum framar. Margt áf því flýði til ,Akurieyrair í gæir vegna þiess ,að landskjálftíarniiír héldu áfraim um nóttilna og í gærdalg. Fréttalriitsitjóri Dags á Akurieyri fór á tóugardaginn norður til Dailvíkur þegar eftir að land- ; skjiálftinin va,íð, til þess að kynn- ;,ast verksummeiikjum, og hefir |ha!nin sent skýrslu um ferð sína |til útvarp.sfiri!s,. I henmi segir m. a.: Á Hröppisstöðum, Böggvers- og brúiín áSvaffáðai'dalsá, sem makáið i landskjálftunum. stöðum, Upsum iog Karlsá urðu máklar skemdir á hús- um. 1 Háagerði, sem er ríkis- eign, erfu öll hús falllin. Lækniissetiið í Árgerði hefir skiekst á grunnl, og töluevrt brotnað ag spilst í lyfjaíbúð lækn- iisins. Veguninn yfir Hrísatjörn er rof- inin á 100 metra kafla. Bæíiinn á Hrísum er fallinin að miklu leyti. Brúiin á Holtsá er ófær. Sjómenn af Dalvík siáu flóðöildu aif jarðskjálftanum, og stefndi húm frá Hrðlfsskieri á ólafsifja'rðiar- múla. Brennffisteinsfýla faníst á Dalvík um og eftir landskjálftann, >og tóóða setfet á járnhluti, er úti voru. Smákippir fundust þar öðru hvoru síðari hluta dags í fyrna dag, einkum um kl. 18 og aftur Um kl .19,30. Tjöld voru send frá AkureyTii til Dalvíkur. Landskjálftarnir á Akureyri. A Akureyri gekk jörð í ökruta. og hús léku á reiðisikjálö, með biiaki og bnestuta. Pós't- og síma- bygigilngiin þaf, steinbygging, sem aðiur hafði sprungið nokkuð af völdum jarðskjálfta, skemdist af nýjum sprungum, og gliðlnum á þeim eldri. Skemdir á Húsavik. Þá fanst jarðskjálftinin einnig Husavík, á sama tíma og hin- uta stöðunum. Þar brakaði og briast í húsutai, sagði fréttaritar- inin þar, og brotnaði þar lítils- háttar af búsáhöidum og leirmun- uta í "ýmsum húsum. TJti fyrir varð landiskjálftans mjög vart, svo íólk riðaði á götum, og jafn- vel fél'l, en engin meiðsl urðu, eða skiemidir. Kippurinn vay veru- lega snöggur á Húsavík, og famst nokkuð lengi. 1 Málmey fanst hann einnig og var harður iog snöggur, svo að mikið hrapaði úr Þórðarhöfða. í Hrísey voru kippirnir í allan gæidag. HRÍSEY í gær. I Hrísey var landskjálfti kl. 12,45 e. h. í gær og stóð yfif um hálfa mínútu Jörð gekk í öldum og hús hristust. Minni kippiiir og hræringar voru við og við þang- að til nú kl. 17,30 í dag, en fara þó miinkandi. Kl. 2, 4 og 6 í twótt voru snarpir kippir og jukust þá þær skemdif, siem urðu í aðal- tondskjálftanum í gær. 48 hús hafa stórskemst. Lands'kjálftaTis varð vart á. sjó kl .12,45 í gær likt og hátarnir kendu grunns, Tvö steinhús í Hfiisey hafa sprungið, svo að þau eru ekki íbúðarfær. Reykháfaf hafa brtotnað í flestuta húsum á leynnj.. Alls hafa skemst 48 hús. Togararnir flýðu úr mynni Eyjafjarðar Eftir mati hreppsniefudar og Sveinbjarnar Jónssonar bygginga- mleistara eru skemdir metnar frá 50 tíil 12 000 kr. á hvert hús. Ki'rkjan öll er sprungin og situr laUiS á grunninum annars v\egax, Peningshús eru meira' og mimna fallíin og skemd. Fólk í Hrisey flýði í tjöld úr flestum húsum og miklum óhug sló á menn. Togarar, sem, staddir votauí í Eyja- fjarðiarmynni, höfðu sig á burt þegar í stiað. (FÚ.) Frásögn norsks skipstjóra. Fréttaritari útvarpsins á Siglu- firði sendi útvarpi)nu í gær svo- látandi iskýrsiu Svinö skipstjóra af norska fiskiskipinu „H(iindhol- men", sem var statt í Eyjafjarð- arál vestanver.ðum kl. 12,45 í fyrra dag. • (Frh. á 4. siðu.) Rússar hækkakaup verkamanna MOSKVA í gær. (FB.) Tilkynt hefir verið, áð kaup iágt launáðra verkataianfna verði hækkað uta 8—30o/o. (United Press.) Utanrikismálaráðherrar Norð- urlanda reyna að bjarga afvopnunarráðstefnunni Litvíaoff er enn vongóðnr um árangnr EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í miorgun. Utanríkismálaráðherfar Dan- merkur og Svíþjóðar, dr. Munch og Sandler, hafa taeð stuðniinigi RICHARD SANDLER utanríkismál aráðherra Svia. fulltrúannia frá Hollandi, Sviss og Spáni borið fram frv. um skipun sérnefmdar, ,sem taki tíl meðferð- ar lofthernað, bryndTiekaherniað og stærð fastra herja, og eru tald- ar rnokkrar horfur á þvi; að meiri hluti fuliltrúanna fáist tíi að skipa sér útai þessar tillögur og á þann Landbúnaðar-Teikamena á Spáni eru staðráðnir i Dvi að hefja verkfall BERLIN í morgun. (FO.) Á Spáni hefir stjórninmi jnieð samnimgum tekist að koma í veg fyrir verkfall, sem átti að ná tíll þieirra, sem vinna við landbúmiað, og hafði verið áformað að það yrði lagt á núina eftir helgiina. Ha'fa fulltrúar vinmuvieitenda og TOerkamamna setið fumdi með stjórninini í vikuiokin, og tókust samningar á laugiardiaginm, en í gær tilkyntii stjórnin opimberlega, áð verkfallimu yrði aflýst, og gaf iskýrslu um, málið. Þykir stjórniim taieð þessu hafa styrkt. aðst&ðu síma. MADRID; í diag. (FB.) Það hefir komið mönnummjiöig á óvart, að Sambamd lamdbúmað- arvierkamamna hefir mú lýst því yfir, að það geti ekki falli(st á grundvöll þann að samkomulaigi, siem rikisstjórnfa gaf út tilkymin- imgu um fyrir helgima. Hefir sam- handið því tilkynt, að verkfalls- boðskapurinm sé í fullu gilldi og verði ekki aftufkallaður að svo stöddu. — Ráðgert er, að verk- fallið hefjist á morgun (5. júní). hátt verði komið í veg fyrif að ráðstefnan fari út uta þúfur, Nú er aimíent álitið, að verði nokkur árangur af starfi afvopm- umarráðistefinunnaf í Geméve, verði það fyrist og fremst að þakka ötulli fratagönigu smárikjanma, sem fulltrúa eiga á ráðstefnummi Það hefir vakið mikimm óhug og ótta á ráðatefnunmi, að utam- ríkistaálaráðherra Breta hvarf sikymdilega beim frá Geméve fyr- ir skömmu. - Nú hiefir verið lýst yfir þvf, að hanu muni koma aftur til Genéve á miðvikudáginn, og hafi brott- för hans ekki staðið i sambamdi við ósaimkomulag Frakka og Breta á ráðstefnunmi. Hugir manna í Genéve eru imjög óróir, og himar fufðulegustu fregnir ganga á milli manma og er trúað. Barthou boðið til Moskva. Litvinoff, utanríkismálafutltrúi Rússa, sem mesta athygli hefir vakið á ráðstefn'unini og átt þar anestuta vinsælduta að fagma, er þó enn bjartsýmin á horfufnar um árangur af ráðstiefnummi. Hanm hefir átt mörg viðtöl við Barthou utanfíkismálaráðherra Frakkia. Frá Genéve fer Litvinoff beint til Parísar til þess að bjóða Baf- thou hátíðlega í heimsókn til Moskva. STAMPEN. Nýtt bandalag milli Rússa, Frakka, Balkanrikjanna og Litla bandalagsins. GENF í dag. (FB.) Frá áreiðanlegum 'heitailduta hefir United Press fiíegmað, að Iitla bandalags ríkim hafi niáð fullu samkomulagi, um að viður- kenna Sovét-Rússlamd. Talið er, að þetta tauni standaj í sambandi við það, að nánara sambamd er nú að komast á milli Rússa og Frakka. Er jafnvel búist við, að um bandalag verði að ræða milL'i Rússlamds, Litla bandalagis og Balkanrikjanma og Frakklands. Hafia Bretar ríeynt að komla; í veg fyrir þietta síðan er afvopmumar- náðstefnan hófst á ný, en þammig ekki tekijst það. (United Pness.) FiárhaesíJHn í ÞMalandi BERLtN í gær. (FB.) Gulltrygging seð'la rikisbamkams er nú að eins 3,7<yo. (UP.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.