Alþýðublaðið - 05.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 05.06.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAGINN 5. JÚNÍ 1934. XV. ÁRGANGUR. 186. TÖLUBL. DAGBLAÐ ÖG VI ÚTGEPAN.D1: ALÞÝÐUPLÓKKURINN btaas ét öHa <&ta éG$e ÍH 3—4 sS&Sagto. A*fe»iKa!gíaÍSÍ fer. 2.SÖ á is&HtiH — kr. 5.80 iyrf,- 3 n;ás«!dl, sí gre'.íS or fyrirfeasa. t iasajsstfliu fcsaíar 64«Si9 t8 SBISL VtEUBLASWB « & fevetjnsn niiðvfiieéijg!, ÞaS fcasta? sSsSoe fat. SM3 6 é»S. 1 pvi Wrtast aiter SaSsiK gre4r»æ.r, er Mrtaít i dagikia&inu. fréttir eg v&iayflílit. EÍTSTÍÚHH OO AFQREfBSLA Al^|®8- »r vífl EsrerBsgetn sr. e— •»• gÍ&tMM: «36- afaroiSsia 03 oc«ít»iaS»r. *&»: ríteíiém ííntHeGdar fcfötir), 4Sð2: riísíSósi, ísK3: Vtiisjáiasiir S. Vttbf&iiassaa. bÍRtoinsfiar- (£s$ks|, ássetsssaa. bteðaawtar. ftaaB*es»agi % 4&S&: P- R- VaMssMossaa, iMsjtiast. easiissai, JBSff; S5Bur6«r léhsnnessaa. aignaiSate- ec aag)í*si»saitjéií Kosningar eru byrjaðar Kosið er í gömlu símastöðinni kl. 10—12 og.l—4. Þar liggur listi irammi yfir frambióðend- ur í öllum kjördæmum. Alpýðnflokksmenn sem kosningarrétt eiga úti á landi, eru beðnir að kjósa strax Lðndsskjálftarnir halda enn áfram. Síðasti kippnrinn kom i Daivík kl. 4,30 í morpn. Vatnavextir i Skagafirði og Eyjafirði Maðnr slasast. — Barn dmknár. Landsfcjálftarnir virðast nú vera í rénun. Þó komu nokkrir kippir í gær, bæði í Daívik, Hrí(sey og í sveitunum. Alls varð vart við 20 kippi já Dalvík í fyrri nótt og í gær|mo:t1gun. í iiótt kl. 41/2 varð vart við ali- snarpan kipp, en ekki hafa menn oíðið varir vlð skemkJjiT af hans völdum. Á Dalvílk enu að eins 3 hús tal- in óskemid, og enu pað steinhúis. Hin steinhúsin eíu taliin svo að segja alveg eyðilögð ,en hins veg- a|r hafa timburhúsin ekki skemst imijög mifcið, þó að þau purfi mjik- illa viðgenða við til þess að þau séu ibúðarhæf. Um 30 manns eru komnir til Akuneyrar frá Dalvik, en alt fólik- ið, sem eftir er, býr enu í tjöld- um. Nefnd hefir verið skipuð til að athuga .tjónið og stjór,na björg- unar- og enduraieisniar-starfi. Eigia sæti í henni Í3erhhard Stefáws- son, Vilhjálmur Þór og Pétur Eggerz. Mun verða hafist handa. í da'g um undirbúninig að viðgérðum, eu fyrst og fremst' werður unnið a;ð pví alð koma upp skýlum yfir hið húsnæðislausa fólk. Alpýðiublaðið átti tal við frétta- ráta'ra sinin á AkurieyTi í .morgun, og kvaiðist hann ekki hafa iorðið var við nieinar htærihgar í nótt og ekki hafa heyrt um að pær hafi orðið í nágnennimu. Á Skalfðii í Höfðahverfi hrundi frjós á lalugardaginn og var með nalumindum hægt að bjargia kún- iupi, sem: í pví voru. Á Látnaströnd skektist íbúðar- hús mikið, og er ekki hæft til íbúðar. Af 35 húisum á Dalvík eru að eins 3 talin óskemd eða pví siem næst. í Gnenivík sfcemdust hús mjög mikið. Stafninln úr sláturhúsfi kaupfélajgsins hrundi og lyfjabúð læknisins gerteyðilagðjÍBt. Bæriinn að Bjeiðunrýirii í Reykja- dal skemdist svo í jarðskjáltt- anum á lauigardaginn, að hahn er talinn óhæfur til ibúðar. Aðra bæi pjajr í gjiend sakaði ekfci. Vatnavextir í Eyjafirði og Skagafirði. Hitabylgjan, sem gengið hefir* yfir Norðurland undanfarnja dajga, hefir váldið geysimJLklum - vatna- vöxtum og flöðum í Skaigafirði og Eyjafirði. Siegir fregn frá Sauðárkróki, að paíðan væri áð sjá yfír eins og sjór væri yfir Hólminn og lág- lendið aið Borgarsandi. Flóðin hafa eyðilagt vegi, og befiT Hofsá váldið tðluverðum skemdum á rafveitunni. ! Barn drnfcnar. Á isunnudagiinn var Kári Guð- mlundsson bóndi iað Björk í Sölvadal að fara ríðandi á miilli bæja, og reiddi hann lítið barn fynir framau sig. Er hamn var að faria yfir læk sem vaxið hafði mifclið síiðustu daigana, hniaut hesturirön mieð hann, og féll hann.af honum í lækinn. Bainnið hröfck úr fangi hanis íöluvert frá honum, Kári mieiddist töluvert á höf ði, en tókst pó með mifclum erfiðismiunum að ista|nda upp í vatninu. Hóf hann leit að barninu, en fann pað ekki fyr en mokkru seinna ,og var pað pá látið. SamskotiBi/ Fyriir hádegi í dag hafði Al- pýðwblaðinu borist: J. B. 50 kr., M. G. S. 10 kr., G. S. 5 kr. og N. ,N. 10 kr. Samtals 75 kr. Skriðuhlaup ISAFIRÐI í gær. Talsvert var um skriðuhlaup úr fjöllum við Isafjörð í nótt og gær. Valda pví geysilegar leys- ingar, eftir mikil hlýindi síðustu daga. Skiiður runnu á tún Bjarn- eyjaT Einarsdóttur hér á Isaíirði og ioÍIu miklum skemdum par og á nærliggjandi túnum og görðum. Vegurinn til Hnífsdals fná Isafirði er óf ær wgna skriiðu- falla. AH'ar ár eru ófænar. (FO.) Lík rekur af taafl, Lík áf karlmanni nak- síðastlið- inn fimtudag, á Stóra-Hrauns- fjöru við Eyra'rbakka. Líkið viar ailveg fataliaiust, en gullhringur va'r á annarj hendi, mieíktur með tölusitöifunum 585, prigg|a turna mienki, og 14k, og grafíð í hann „Tíin Anna". Er ráðið af pví, að hér miuni vera um FæTeying að ræðia. Tilkynniing var send til Fœreyja pegar á fimtudagskvöld- ið, en ekki hefir frézt neíitt páð- ain enln um hver maðurinn. muni vena. Gellin og Borgström halda hljómileika í kvöld í Gataila Bío. Helmingur af ágóðian- um nennur til fólksins á laínd- skjálftaisvæðinu. Sendiherra Siálfsta3ðismanna gefnr út ávisanir ð ríkissióð íslanðs Sfflaista mi/nd af sendiheo)a\n- um Gunnlaugl JónssijnL Rííkissjóði eru nú farnar að benaist ávisanir sem Gunínlaug- |ut Jónsson, „seindiherxa" Magnú'sar Guðimundssoinar hef- ir gefið út á hann í síðustu uitalnfðr sinnj, auðvitað í full- fcomwu beimildarleysi, pví að M. G. lét borga honum út ikaup hans áður ien hanm sigldi,-— að fnádnegnum pieim 80 kr., 'Siem Gunnlaugur skuld- aði fyrir næstsíðuistu heim- sendingu síma. Fyrir skömmu van Otvegs- bankanium send ein slík ávíis- ium til innjbeimtu fná JuJfliujs Jörgensen síldarkaupmiainini í Haimbor|g. Ávísun pesai, sem len 100 ríkismörk að upphæð, er gefin út af Guninlaugi Jóns- syni, á fnemur lélegri döinsku, iog er stíluð á ríkissjóð ís- landiS'eða „den isIandskeStatís- ka'sse", ledns og að_ orði er ikloimiiíst í ávísuninni. Bkki er vafi á pvi, að ríkiis- Isjóði miuni enm benast flewli islíkar lávísanir frá Gunniaugi, log aðnar kröfuT vegna hans.! Ekkert samkomnlag á af^ vopnunarráOsf etnunai Stiórnarnefnd ráðstefnunnar frestar fundum y^T'r'ryrv'ryyvT'rvyTVT'rTy* EINKASKEYTI TIL ALPÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Stjórnarnefnd afuopntin- arráðstefnunnar hefir frest ab fundum sínum, uegna pess að allar samkomu- lagstilraunir hafa reynst gjörsamlega árangurslaus- ar. Henderson fonseti afvopnunar- náðstefnunnar bar fram ályktun- antillögu á lokuðum fumdi í dag- sknáirnefnd ráðstefniuniniar í gæn pess efnis, að fon&eta. rá'ðstefn- unnar væri falið að gera alt sem' iunt væri til að varna pví, að náðstefnan fari út um púfur. Hann sagði, að fyrsta skilyrðið til pess að von gæti verið nm: nokkunn árangur af ráðstefnunni væni pað, að hægt væri að.fá Þýzkalawd til að ganga í Þjóða- bamdalagið aftur. Hann lýsti yfir því, að hann væri fús til pess að takasit á hendun ferð til Berlíu siáilfuír í 'pví skym að eiga viðtal við pýzku rikisstjónniina til að ná Þýzka- Iandá aiftun í Þjóðabiaindalagið. Frakkar eru andvigir páttöku Þjóðverja í ráðstefnunni. Þessi afstaða Hendensons og bnezku fulltnúanna hefir mætt mikilli andstöðu af bálfu Fnafcka. Frönsfcu blöðin telja Berlínarfierð Hiendersons algerða parfieysu, og Balrthou hefir lýst yfir pví, að hann sé pvi andvígur, að Þjóð- verjar taki pátt í afvopnuniarumr ræðunum á pessu stigi málsins. Afnám útflutningstolla af síld og innflutningstolla af tunnum og saíti. AiþýðuflokkDrinn beitír sér fyrír málínn. Á fundi stjómar Alpýðusam- bands Islands í gærkveldi var samjpykt eftirfarandi tillalga: „Stjórn Alpýðusiambanids Is- lands er pví fylgjandi, að út- flutninigstiollur af síld, er veiðdlst á síldvedðitímabilíwu 1934, verðí' feldur niður eða endurgneiddur tíl islenzkna síldarframleðendla, sjó- manna og útgenðarmawna; sömu- leiðiis innflutniinigstoílliur af saltji pví, sem notað en til síldansöít- unar, svo og af efni í síldar- tunnur, gegn pví að trygt verði, að sjómönnum verði greitt lág- mianksverð kr. 7,00 fyrlr hverija NORMAN DAVIS Hins vegar höfðu Norman Da- vis, fulltnúi' BandaTí'kjanwa, og Anthony Eden, fulltrúi Breta, lýst sig andvíga tillögum Liitviijnoffs og Banthoius um önyggissamninga rikja á milli, og töldu að' ynði sú tjillaga sampykt, væri náðstiefnau að fara út fynif sitt rétta.venk- svið. Allan samkomiulagstiliraiunirhafa ipví stnandað í bili, og stjórnar- nefnd náðstefnunwar hefir frestað fundum sínum. STAMPEN. Aukakosnino i Englanði á morgnn. LONDON í gænkveldi. (FO.) Á morguln fier fnam aukakasn- íing í Merthyr-Tydfil kiördæmSnu í Englandi. I kjöri eru kommún- isti, óháður Verkamaður, jafnaðar- miaður og fulltrúi frjálsiynda flokksins. I síðustu almennurc koswingum vann fulltnúi jafna'ð- anmanna, R. C. Wallhead, ping- isætið mieð rúmliega 13 000 atkv. meiri hluta, fram yfir fTambjóð- anda íhaldsiflokksins. Wallhead hefir verið þingmaður kiördæmiiis- ins síðan 1922. tuninu, sem peir leggja á lawd til aöltunar. AlpýðWflokkurinn mwn styðja tpessa náðstöfun, á wæsta alpingi.'" Nágnanwapióðir vorar eru að auka síldarframleiðsiu sína. Sví- ar miunu t. d. gera út á síld hér við la!nd í sumaT, og njóta sænisk- ir sSldarframteiðlendur styrks frá rí'kisistiióTniinini til útgerðaijinnar. Virðist pví sjálfaagt, að islenzka nffcið létti að m'dwsta köstíi tlí- finwaniegustu tollum af siidarút- gerðinni, ef hún á að geta veriið samfceppnisfæn við erlenda kepptt- nauta, og kaup siómianinia .á síld- veiðuimi í siuma!r á ekki að lækka Japanar hóta Rússnm hörðn. TOJOO í gær. (FB.) Hdröta hefiT sent RússaBtjóTn aðvönun pess efnis, að pað geti haft alvarlegar afleiðiwgar1, ef Rúissalr haldi áfram að skjóta á skip jfná Mansjúkó á Su;ngariJájnwi. — Rúissar hafa hins vegar sent orðsendiingu til TokiO' pess, efwjiis, áð pieir muni skjóta á pau skip, er fairi svo nálægt vígium Rússa og borgum við Sungari-ána, að hægt sé að taka af þeim ljós- mynddn. (Unitied Pness.) stórkostlega frá því, sem verið hefir.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.