Alþýðublaðið - 06.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 06.06.1934, Blaðsíða 1
MIÐVIKUDAGINN 6. JÚNÍ 1934. XV. ÁRGANGUR. 187. TÖLUBL. 4jffftfi4íut mm&m&SM*\ ÚTÖEPANDI: ÁLÞÝÐUFLOKKUBINN l hb. V3KUBUMSSS esa mi&v<hEðe@L feæí _ 3—4 SÖ&gte- As&ííKs^aiÉ ta. &K) * mteraði ~ fer. 5,00 Syetr 3 té&auSi, ef graltí er fyriirSrafa. f tssaoeSts kessSar fcic688 „ feasMar sáSeSsas far. 8.33 á (tsi. ! íírvi fesrtssan eítar bsisíu ereíKaf, er Wfts*i i áagblaðlftu, frétttr ©g vOtsytMit. tUTSrTJÓRN'Oð 'ÁFORSt&SLA AS$ý8S- ). SÍMðsS: S30- tósfrajftsía #g etssgtssiagsir, 4S8i: rftetjéra (tnnteadsr frétttr), 4902: citstjöd, ffiSB; VESsíálamr $. Víi&JátiDSSBS. bífittat&aðtir {bejEisf,. 49Stt? F R_ ^e»á«ns9«awHi. rííssi$é2_. S-aíxeoi, 2S387: SigörðEr JéhuKne&BðB. œSsriaiSsSsr ag aB2i-ýílagas*S*e4 Skata^. <SK3: pfasstsjtí^íss. 1S dagar .. eru í dag til kosn- inga. Hefjið látlaust starf fyrir sigri Alpýðuflokksins. A-listinn i Reykjavík. A listi landlisti flokksins legafiiniieii n land alt hólii verHall t morgnn. Mestll opinber vlnna i landino er stððvÉ Bændur og verkamenn í sveitum rí sa sameinaðir tii mótmæla gegn kaupkúgun rikisstjórnarlnnar Hvaðanæfa af landinu berast í dag pær fréttir, að bændur og verkamenn, sem vinna í opinberri vinnu, við vega- og brúagerðir o. fl., hafi í morgun lagt niður vinnu. Það eru verst launuðu verkamennirnir í landinu sem'nú hefja verkfall til pess að mótmæla hinu smán- arlega kaupi, sem ríkissjóður lætur sér sæma að greiða peim. Þetta er fyrsta verkfall i opinberri vinnu hér á landi, og hið fyrsta, sém bændur og verkamenn í sveit- um taka pátt í í stórum stíl. Á hádegi í dag höfðu borist hingað fréttir úr 8 sýsl- um, par sem um 300 menn höfðu hafið verkfall. Fonseti AlþÝðusambamds ís- lamds, Jón Baldvimsson, sméri siér í gær emn á iniý til Þorstóns Bniem atvinnumiálaráðherira út af dieiiunmi um kaupið i opimbenfii vimnU. Þonsteimm Bniem inieita;ðá enn al- gierlega að vieita nokfcra hækkun á himu smámanlega kaupi, siem verkamömmwm og bæmdum í svieitum er gneitit í íiktesjóðsiváinnu. Ráðherrann leyfir sér að halda því fnam, aö vegavimmumemm séu ánægðir með kaupið leáinis og þa® en nú, og sé því engim ástæða til hækkunar! Verfcamenm og bæindur hafa í dag svarað þessaini staðlausu og ósví'fnu fullynðingu ráðherrans á hinm eiina viðeiigandii hátt, m-eð því að leggja niður vinmu og hefja verkfall. Mun þesisi fulitnúi Bændaflokks- (ips í rákisstjórniilnlnái fá fult #efn^ til þess næstu daga, að komast að ra!un um, hvenn hug fátækiír bændun og verkamenin í srweitum landsins bena til hans og flokks- bnæðna hans og ríkisstjórnanininiar i heild sinni fyria* fnamkomu þeirna og aðgienðiiT í þessu máli. Framkoma Þorsteins Briem. Þonsteinn Briem <og íhaldsblöð- in með honium héldu þvi fram, þegar þessi deila hófst fyrsit í von, að þess vænu engin dæmi, að ríkiisstjónnir boiiguðu kauptaxta veriklýðsféliaga eða semdu við vteriklýðisfélög um kaup í opim- benri vinniu. Atvinnumálaiiáðherna sendi fyr- iv meira en mánuði síbnskeyti %l alílnja ríkilsstjónna á Norðurliömd- um og spurðist fyrin um þa'ð', hváða venju níkiin á Norðurlönid- (uim fylgíduj í þessu lefni. Hann fékk þau svör frá öllum ríkisstjórnuinum, í Noríegi, Dan- mörku og Svíþjóð, að fullur kaup- taxti verklýðisf éla;ganna væri, gneiddur siamkvæmt salmningum við verklýðsfélö'gjn. Þessum svörum befir atvinnu- málaiiáðherra síðan vandlegia stungið undir stól. Alþýðiuisambandi Islands báilust fynir skömmu skeyti fná sambönd- um venkalýðsfélaganna á Norð- urlöndum, sem staðfestu í ölluím- atniðum þau svör, sem atvinnu- málanáðherra hafði áður fengið friá ríkiisstjónnunum. Það er því, fullsannað, og ríkis- stjónniinim hér er það vel' kunn- ugt, að hvarvetna á Norðurlönd- um er opinber viinina greidd samr kvæmt taxta verklýðsfé'laglanna og eftir samningum við þau. VerkfSllin. í Árnessýslu. I Ánnessýslu hafa þrír flokkar unniið við ofaní'burð, í Flóanum, Gíímsnesi og í Ölfusi. Lögðu þieir allin niður vinnu í morgun. Hjá þiessum flokkum hefir fcaupið verið undahfai'in vor 65 ¦—75 aunar á klst., en í vor 75 aunair. í Gullbringu- og Kjósarsýsl u I Gullbningu- og Kjósar-sýsiu hafa þnír flokkar lagt niðux vininu i morgun, í Mosfellssveit og í Kjós. Þeir hafa unnið að" ofainí- burði og ræsagerð. Kaup þeinra var 70—75 aurar, en nu 75 aunar. í Snæfellsnesssýslu I Snæfellslniessýsiu lagði eipm flokkur, siem vinnur hjá Annar- stapa, niður viumu þegar í gær. Kaup þieiíra var sl. vot 60—65 aunar, en nú var þiáð 70 auíar. í Borgarfjarðarsýslu í Bongarfjarðansýslu lögðu tveir flolíkar niður vininu í moirguni. Kaup þeájira var sl. vor 60—65 aiinar, en nú 70 aunar. í Austur-Húnavatnssýslu I Austur-Húnavatnssýslu lögðu þrtr flofckar niður vinnu í morg- un. Kaup þeirna helr vienið 55 —65 aunar, en nú 65 aunar. í Skagafjarðarsýslu í Skagafjarðarsýslu hafa um 30 venkamienn og bæindur lagt niður vinnu. SI. vor var kaupið 55—65 aunar, en nú 65 aurlar. Öl! vinna í Vestur-Skaftafells- sýslu stöðvuð 5 flokkar, 70—80 menn, voru við vegaVóinnu yið Múlakvíisl og við fyrirhleðslu við Hafursá í Vestur-Skaftafellssýslu. Þeir lögðu allir niður vinnu í morgun. Kaup þeirra var í fynra vor 60—65 aunan, en í vor 70 aurar. í Vestur-Húnavatnssýslu. ! Vestur-Húnavatnss'ýslu hætti leinn fiölmeninur flokkur í irnorg- un; kaupið var sl. vor 55__65 aunar, en er nú 65 aunan. Fréttir viðan af landiiuu voru ekfcii komnar kl. 1 í dag, en víst er, að miklu fleiri vinnuhöpar hafa gert verkfall víðs vegiar um land. Kaup í opinberri vimnu hefiit' undanf arin ár verið 55—75 aurar. Kaupið hefir stöðugt farið lækk- andi frá því vorið 1930. í vor fékst þó smávægileg hækkun á' kaupinu vegna óánægju og mót- mæla verkamanna og bænda og fyrir atbeina Alþýðusambands ís- lands. En óánægja venkamanlnai með kaupið eins og það er nú er þó enn imikil, en ríklsstjórnin, sér- staklega Þonsteinn Bniem atvirau- málaEálðherra, sem þessi máíl heyna undir, hefir látið sem hanin yrði ekfci var við hana og mót- mælt iþví, að venfcamenn væru . ekki ánægðin með fcaupið. AlþýðUsa'mband Islands hefir tekið þetta mál að sér og mun ékki skjljast við það fyr en venu- leg kauphækkun fæst. Cheljnskln-leiðangurinn hominn til Hoskva. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í mongu|n. Pnófesaor Schmidt og lieiðang- unsmenuirnir af Cheljuskin komu til Moskva á þniðjudagilnn, og var þeim tekið þar með miklum fögnuði og hrifní'ngu. STAMPEN. . UPPLAUSMNÍKOMMÚN- ISTAFLOKKNUM Kýir bnrtrekstrar. I fyrra kvöld voru rekin úr Kommúnistaflokknum: Sölvi Blöndal stúdent, Guiðmundur Þonkelsison verka- imaður, Haukur Þorleifssion stúdent og Sigííðun ÞorvaTðardóttir, kona Einars Olgeirssoriar. Á „biðljista" þessa vifcu eru m. a: Svenir Thonoddsen bankamað- ur og Tryggvi Péturssion atúdienit. Afvopaaiiarráðstefnan í applansn Henderson hótar að slita ráðstefnnnni vegna fram- komw Frakka. EINKASKEYTI TIL ALPÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Henderson lýsti í gœr ástandinu og horfunum á afuopnunarráðstefnunni i viðtali við blaðamenn með peim orðum, „að alt væri i grœnum sjó". Enn er það aðalumnæðuefinið og þrætueplið á áfvopnuuarráð- stefnunmj, hvort Þýzkaland geng- ur aftur í Þjöðabandialagið, og veltur a'lt á því um áramgur af naðstefnunnii, hvort svo verður eða ekfei. . MifclaT isamningattlriaiunir hafa staðið yfir um þetta atriði. Hend- erson og Eden fulltrúi Biieta hafa borið fram tillögur, sem miða þvi, áð fá Þýzkaland inn í Þjóðabainda laigið aftur og hafa þeir notið stuðuiings Normam Davis iog Samdiers utainríkisTáðheirra Svía. Bamthou hefir tekið tillögum þessum fjarri, og lýst yfiir því, að hann teldi samkomulagstiii- ra'unum lokið á þesisum gíund- velli. Við þessa yfirlýsiiingu BaTtbou's (sló í hart milTi hans og Hender- sons og hótaði Hendiersiom að siegja af sér forseta&töírfuim, ef Barthou kæmi ekki sjálfur með siamkomulaigstfflí'ögur í dag. Anm- ars bæri hanu upp tillögur til ályktunair um það, að ráðstefin- unmi ynði slitið vegna þess, að Fiiaikkar hefðu staðið gegn öllu samkomulagi. Stðrkostlegar heræfingar EINKASKEYTI TIL ALPÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgíun. Þýzku blöðin ræða nú mjög um stórfeldar heræf- ingar, sem eiga að fara að hefjast í Frakklandi og standa fram í september. Blöðin segja, að henæfimgar þessar verði hinar stórkostlegusitu, Austurrískir aaka ieyniiega jafnaðarmenn starfsemi sína. BERLÍN í morgun. (FO.) Varnarliðjafnaðarmanna í Austurriki eykur nú starf- semi sína með degi hverj- um, og hafa nýlega sam- kvœmt heimildum ýmsra austurrískra blaða, verið stofnaðir 800 -1000 manna sóknarflokkar, sem eiga að vera til taks \ i ýmsum heiztu borgum. og eru látnir œfa sig í vopnaburði Æfingár pessar fara fram með mikilli leynd sem sögur fara af ,og verði hef- útboðið svo alment og víðtækt, að fnemiur mætti álitá það miðað vi'ð styrjöld en æfingar., Heilar borgir verða látnar taka þ,á,tt í læfingumum og settar í hennáðarástand, til að kémna mömnum varnarriáðstafanir gegn eitungasárásum. Hemæfingar þessar leigá að sýna það til fulis, hvens framski her- inn er megniugur ef til öfniðair dnegur. STAMPEN, Blöð maziista í Austuflriki halda því fnam, að flest himna mörgu sprengitAlræða, semi framim hafa yierijð í AuistuTriífci upp á síðfcasitið, séu verk |afnaðarmainma:, iem yf- ÍTVöldim eru anmanar skoðumar og gefa naziistum sökina. A-listinn er listi Aipýðaf lokksins

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.