Alþýðublaðið - 07.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 07.06.1934, Blaðsíða 1
PlMTUDAGINN 7. JÚNÍ 1034 XV. ÁRGANGUR. 188. TÖLUBL. ÖTGEPANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN ^fiiíffis&ÍII® ta» Éi tsSfc ^e&S áa«3 KS. 3—4 s^fesiSS. &sfeffte:gÍ5i5s3 kr. 2,íð á caöisæSI — ísr. 5,öQ Eyfir 3 æSmsBi, e.! greítf er íj»?to*r»Ki. íSai33a*ÖÍK StssSsa- iaíaSSÍS tS tsa. Vn?UsBl.A0tf5 • «f & feTszíKra œ'6-yílsRdest. »«* kcstar sSatsa ts», M> 6 ífi. ! Þ*l birtssi e!Usr feiteía graSnar, er birtast I itsgbla&imi. fréttir eg vC&ityflrHt RíTSTiÖRM OO AFQRBISSLÁ AI>ýB&> er viA Bverfisgftts nr. S— 1B. SlSð&S: «88S- elgfíisk&s og OBglýstega'. í88l: rttstjórn (tanleatisr frétttr), 4002: rftttjóri. «883: Viitejaimnr 3. VtShjáJsntsea. bbtearaaöer (neírsaj, FBSKWwswtsgf IS, <SB«i P. R. VaMssæaraseK, fítsÉlássi, CteSreai, &3Í: SSgurðar Jóhnnnesscu, afgretSsta- og esgiýsisgaatlðri Gmíjes.V «8S5! 17 dagar eru í dag ,til kosn- inga. Hefjið látlaust starf fyrir sigri Alpýðuflokksins. A-listinn' i Reykjavík. A listi landlisti flokkslns Verkfall vegavinnamanna breltlst út. Vegavinnuraenn á Ausíf jörðttm lögðu niður vinnu i gær. Öll vinna í Austur-Húnavatns- sýslu er stöðvuð Auk þeirra flokka, sem áður voru taldir, lög&a. í gær 34 xnenn sem vinna. í tveim flokkuim við vegagierð á FjafðaTheiðá, niiður vihiniu. En því öll vinlna stöðvuð við Fja'nðarheiðarVeginn. Flokkur, sem vinnur suður í hraunilnu fyrir suninan Hafnar- f jörö, lagði niðlur viririu í im|orguri. í Austur-Húnavatnssýslu stöðv- aðjist 611 vinnja í >mionguh, en þar hafa 34 menn unnið áð vegagerð. Verkameninirinir við Norður- landisbna'utima hafa allir skrifað undiir mótmælaskjal gegn núver- aindi kaupkjöruim og krafist hækk- unair. Vegalmiálastjóri fyllir í morg- un dálka Morgunbla'ðisims riieð vísvitainidi. ósarilriindum um þátf- |öku í verkfallinu. Tölur þæí, siem AlþýðubTaðib biirtjí, í gær, voru að ö.Uu lieyti réttair, og'gengur vegai- málajstjória ekki anniað til iað nengja þær en hin alkunna þý- lund hans og þægð gagnvart í- haldáinu í því að þrýsta niður kaupi venkaimannia í opimberrj vinniu. Enn fnem'ur eru það fullkomiin óísanhájndi hjá vegamálastjória, a'ð „nál., 900 mainins" viinni hú a;ð vegaigertð hjá rikinu. Enln er ekki bynjuð öll vegavinnia, og eru iskki nænri svo mangir að vininu, sem vegamiálastjóri segir. Fjármálaráðherra hefir hækkað kaupið í kjðrdæmi sínu um 20 aurá á klukkusíund. Fyrór afskifti Alþýðusambands- ins hefir verlið knúð frata örlítiill i -------- Landskjálftariiir. Við og við fundust hnæringalr í gæn í Dalvík, í Svarfáðiaidiail og í Híísey. Þær rrliunu þó ekki ha'fá valldið miklum nýjum skemdum fnam yfir það, aem sagt va;r' fná í blaiðfau í gœr. Byrjáð ier að koma upp bnáðia- byrgðiaskýlum í 'Dalvík og <er unm- ið að því. af miklu kappi. Belgiska stJóriiSii segir af sér. BROSSEL í moiigun. (FB.) Ríkisstjórnin befir heðist lausm,- an leftií1 að hafa beðið ósiguir viið tvenMán koisiriirigaí í fuMtrúadieiTd- iinni. (Urfíted Pness.) kafuphækkun, að vísu alveg ófuil- inægjalndi, } flestum sýslum 5—10 aíunar á klukkustund. En fiad> vek- W\ sérstaka athijgli, lojð í kjös'- dœml fjármálictráidhmnms, Ásgeirs Asget(nss\onar, Vesiw-Í^afjar^rr $ýsl[u, nejnur hauphœkkunfn 20 »|Wiíím. á klst. Par er kaupið hækkaið úr 60 aurum í 80 aunai, pm hæista ka'up í öðnum sýslum er 75 aurar. Jafnvel þótt sietja mættii þiessa hækkun í samband við það, að fjármálará'ðherra er þiingimaður kjördiæmisins og fram- bjóðianidi við kosnilngarnar, viírðist þetta þó benda til þess, að fjár- miálanáðherra sé það ljóst, að kaiup í opinberri vinnu eiigi að hækka að mun og hann gieti haft áhrif á hækkun þess, ef hann beit- ir sén fyrir því. Hæstíréttnr vísar málinn gegn Einari M Einarssyni frð íhaldið yerðnr sér enn einn sinni til skammar. I gærmoigun féll dómur í hæstanétti í máli því, er íhaldið hefir höfðað gegn Einari M. Eitn- anssynii skipherra. Var málinu vís- að friá fyrir óMlköminn uinídirbún- ing hjá undinréttiirium, en allan kostnaE(iínin við málið venður rík- iissj'óðiur að gneiða. I dómisfoPsendum ler undinnéttair- dómiariinn, sem var Garðar Þor- steins'Sioin, vikápiltur Magnúsar Guðim'Unds!sonár, víttur harðlega fynir að hafa gengið fna|m hjá hinum þýðiingarmestu atriðum Imiálsins! Garðar hefir haft mál þettia mieð höndum í næstum því heilt án og hefir háinn fengið fyriiir þ'aið þúsund knónur. Hefir íhaldið haft hi;na mestiu skiömm a$ þessu máli. SigMrðnr Krisfjánsson rekinn iir bænum íhaldsmeiiii éttast, að e§ haiui verði hér í bœnnni, mani hann hafsa III áhrif á drslit kosninganna Sigurður Kriistjáinsson riitstjóri Heilmdal'lar og 4. maður á lista íihiaildsiins hér í bænum fór með Diettifoissi í gænkveldii vestur á land, þar sem hanm mun dvelja fraim yfir kosuingar. Verðiur fjatr- vera haris fram yfir kosningiair ekki skiUn á iatoinan veg en þann, alð flokkuninn viljii ekki hafa halnn hér mieðan á kosningabar- átiiunni stendur. 'Sigurður skýr;ir fná hvarfi sínu og fjarveru héðan um bosningax á þessa liei'ð í bláðiinu „Hieimdaili": „Leíðir af þessu,- að ég giet ekki' pensónuiliega tekið þátt í kosn- iingalbanáttunni hé;r í eykjavík,' því kjördæminu, sem ég er fnalmbjóð- a'ndi í. Þykir mér rétt að gera gnei'n fynir fjanveru míinni, ef mönnium kynrii ella að þykja það 'unúdríedt, er pei,r fffiítu á skoi- spánwn, «ð| mad.uri\rw>, sem kali0 \et\ fl\2j sé l barátAuscetinu á lista sjálfetœdiismafína, vœif horfinn ár bœrimn''------- „Ég veit, að næðissamana mundi að ver'a hér beima og hjalia við kjósenidur úr sæti sínu beldur ien' a!ð feta ©iustigu um fjöll og jökla, og sigla úfinn sæ mil'li aniniesja." Hvanvetna úr bænu'm berast nú fnegnin um þá meginu óánægju, sém rdikir mieðal sjáilfstæðdsmariina hén um mannvalið á lista fllokks- ins. Kosnfaígasmalar íhaildsins, sem að vanda ganga nú hús úr húsi fyr ir kosningannar, hafia víðía fengið hinar verstu viðtökur og jafnvel venið nekniir á dyr aif gömlum og tryggulm floikksmönnum í- haldsins, með þieim uimmiæium, aið þein myndiu að þessu sinni fnemur isitja beima en kjósa lista íhaldsins, iei:ns og harin væri úr ganði .gerður. Sá fnambjóðendanna, sem sér- stakJega vekur óbeit manna ó listainum, er auðvitað JakobMöll- er. Fortíð' þess manns ér með slikum bætti, að öllum þorra sjálf- stæiðiskjósienda mu:n þykja hanin iei|ga fnemur heima í öðru stein- húsi en steinhúsiiiriu við Austur- völl, endia mun ha;nln verða strik- laíur út af svo mörgum, að vafa;- samt verður áð hann nái kosn- inigu þótt hann hafi traniað sér i'upp; í 2. sæti á listanulm- Þá befir og mjög mikið borið á óánægju meðal flokksmanna yf- ir fnaimboði Péturs Halldórssion- ar bóksála. Pétur er &em kunnugt Tflrborðsfrlðnr á afvopn^- nnarráðsf ef nunnL BartSiou lætur undan síga. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBL. KAUPMANNAHÖFN í morgun. Eftar að Hendenson hafði hótað að segja samstundis af sén for- setastöífum vegna þess, að Bart- bou hafði bonið honum hlut- dnægni á brýn. í tillögum bans, dnó Barthou saman seglim, og virðlst nú alt kyrt á yfirborðiinu. Þó er ósamkomulagið, einkum milii Bneta og Frakka, svo miikið og dei'luatriðin svo viiðkvæm, að búiaist má vi'ð því á hveilri sturidu, að raðstefnan lieysist upp eða venði fnestað, sem er í raun og venu hið sama, nema að orðalagi:. Onðirómur er uppi um þáð, að Aloisi banón, fulltrúi Itala, ætlii að gera tilraun tiT að miðla mlál- um og vinna að því, að samn- ingar verði teknir upp að nýju. STAMPEN. Barthon ræðir viö full- trna Þjóðverja. GENF í dag. (FB.) United Press hefir fnegnað, að á leynilegum fundum sé nú ver- ið að ræða um það, að fá ÞjóÖ- verja til þess að taka þátt í af- vopriunaníáiðsíefnuhni á ný. — Banthou hefir játað, að harin hafj átt tal við fulltnúa Þjóðverja, og kunni þær viðíæður ao hafa vífií- tæk áhnif, að þvi er lausn vanda- míála í framtíðiinni sriiertir. (Uni- ted Pness.) Gðbbels heimsækir Pilsndski til að tryggfa samband Þýzkalands og Póllands gegn Frakkiandi og Rúsriandi ElNKASKEYTi TIL ALÞÝDUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgiun. SároJkvæmt áneiðanlegum beim- iildum fná Berlín fer dr. Josief Göbbels útbneiðslumáTaráðberra bnáðlega í opinhera heimsókn till Vansjá. fiamla testamentið bannfært i þýzkum skólum. BERLiN í gænkveldi. (FB.) Stjónnairvöldin í Hessen hafa, með samþykki evangelisku kinkj- unnar, gefið út tilskipun þess efn- is, að hætt skuli að nota gamila testetaientiið við kensiu í skólum. (United Pness.) er manna íhaldssamaistur í bæj- anstjónn og tillöguveístur þár í garð fátæklinga. En almeriningii í bænum er nú orðið kuninugt um, a'ð þiessi siami maður, siem taliair allna íhaTdsmanna harðast ámóti eft'ingjöfum á skólaigjöildum fá- tækna barna, befir sjálfur fengið eftirgiefna hjá bönkunulm manga tugi þúsunda knóna, seim hanin, befin „tapað" í verzhmar- og út- gerðaí-bnaski. Þ,á hefir og umhyggja Péturs fyriir bæjansjóði þótt lýsa sér á iallieinkeninilegan hátt í því, að fcaupa lóðin af bænum fyrir gjaf- verð og sielja þær aftux méð ok- urverði. Mun Alþýðubláðiið birta náraari skýrslu um þau viðskiftii fynir kosningaTinar. Talið er að heimiskón þessi miuni hafa mjög mikla þýðdinigu till laið' tryggja vináttusamband Þjóðvenja og Pólverja, enda er þietta í fynsta skifti síðan heilms- stynjöldiinni lauk, áð þýzkur riáð- 'benra fíen í heimsókn til Póllanids. Síðan Pólland og Þýzkalaind genðu vilnáttusamnjiinginn með sér í vetun, befir sajmdriátitur milli rikjanna fariið vaxariidi, en jafn- fnamt befiin vináttain kólnað miTl'i Fnakka og Pólverja. STAMPEN. Bvltinoahættan á Spáni, Húsrannsóknir hjá jaínaðar* mönnum. v MADRID, í morgun. (FB.) Rííkiisstjórnim befi'r neétað því, áð nokkur fótur sé fyrjr orð- nómi um byltingu af bájfu kon- ungssinna. Hins vegar en vist þrátt fyrir neitunina, að orðnóm- uririn er ekki ástæðulaus. Af sum- utti er talið, að lýðveldisflokk- annir hafi komist á srDoðtir um þetta og stjónnin þegar kæft bylt- ilnganáformið í fæði'ngu'nni. Friegn- iT hafa bonis\ um, að jafnaðar- menn í Mádnid befði búið' sig vopnum, og hefir þéss vegna far- ið fnam húsrannsókn í verka- mánnabústöðunum. Fanst talsvert af vopnum. — Frá San Sebastian berjast fnegnir um, að Benenguer, bnóðir Benenguer fyrverandi hens- böfðiingja, hafi venið myrtur, en monðingjarnir komi&t undan á flótta. Hvens vegna þeir myrltu hann, er ókunnugt. (United Press.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.