Morgunblaðið - 28.03.1999, Blaðsíða 47

Morgunblaðið - 28.03.1999, Blaðsíða 47
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 28. MARZ 1999 áWk ' ÞJONUSTA eru opnir sunnud. þriðjud. fimmtud. og iaugard. kl. 13.30-16.____________________________________ NESSTOFUSAFN, Yfir vetrartímann er safnið einungis opið samkvæmt samkomulagi.____________________ NOEEÆNA HÚSIÐ. Bðkasafnið. 13-18, sunnud. 14-17. Kaffistofan 9-18, mánud. - laugard. 12-18 sunnud. Sýn- ingarsalir: 14-18 íiriðjud.-sunnud. Lokað mánud. PÓST- OG SfMAMINJASAFNlD: Austurgotu 11, Hafnar- firði, Opið þriöjudaga og sunnudaga 15-18. Sfmi 555- 4321._______________________________________ SAFN ASGRÍMS JÓNSSONAR, Bergstaðastræti 74, s. 551-3644. Sýning á uppstillingum og landslagsmyndum. Stendur til marsloka. Opin laugardaga og sunnudaga kl. 13.30-16.____________________________________ SJÓMINJASAFN ÍSLANDS, Vesturgötu 8, llafnarfirði, er opið laugardaga og sunnudaga frá kl. 13-17 og eftir sam- komulagi fyrir skóianema og aðra hópa. S: 565-4242, bréfs. 565-4251._______________________________ SJÓMINJA- OG SMIÐJUSAFN JÓSAFATS HINRIKS- SONAR, Suðarvogi 4. Opið þriojud. - laugard. frá kl. 13-17. S. 5814677. ________________________ SJÓMINJASAFNIÐ A EYRAKBAKKA: Ilðpar skv. samkl. Uppl.ls: 483-1165, 483-1443._____________________ STOFNUN ÁRNA MAGNUSSONAR: Handritasýning opin þriðjudaga, miðvikudaga og fimmtudaga frá kl. 14-16 til 14. mal. _________________________________ STEINARÍKIÍSLANDS Á AKRANESI: Opið alla daga kl. 13-18 nema mánudaga. Stmi 431-5566.______________ SÖGU- OG MINJASAFN Slysavarnafélags fslands, Garðinum: Opið um hclgar frá kl. 13-16.____________ MÓÐMINJASAFN fSLANDS: Opið alla daga nema mánudaga kl. 11-17.____________________________ AMTSBÓKASAFNIÐ Á AKUREYRI: Mánudaga til föstu- daga kl. 10-19. Laugard. 10-15.___________________ LISTASAFNIÐ A AKUREYRI: Opió alla daga frá kl. 14-18. Lokað mánudaga.________________________ NATTÚRUGRIPASAFNIÐ A AKUREYRI: Lokað I vetur nema eftir samkomulagi. Simi 462-2983.____________ NORSKA HÚSIÐ f STYKKISHÓLMI: Opið daglega í sum- arfrákl. 11-17._______________________________ ORB DAGSINS___________________ Reykjavík sfmi 551-0000.______________ Akureyri s. 462-1840.___________________________ SUNDSTAÐIR__________________ SUNDSTADIR f REYKJAVlK: Sundhöllin er opin v.d. kl. 6.30-21.30, helgar kl. 8-19. Opið I bað og hcita potta alla daga. Vesturbæjarlaug er opin v.d. 6.30-21.30, helgar 8- 19. Laugardalslaug er opin v.d. 6.60-21.30, helgar 8-19. Breiðholtslaug er opin v.d. kl. 6.50-22, helgar kl. 8-20. Grafarvogslaug er opin v.d. kl. 6.50-22.30, helgar kl. 8- 20.30. Arbæjarlaug er opin v.d. kl. 6.50-22.30, hclgar kl. 8-20.30. Kjalarneslaug opin mán. og fimmt. kl. 11-15. þri., mið. og fóstud. kl. 17-21._____________________ SUNDLAUG KÓPAVOGS: Opin mád.-föst. 7-21. Laugd. og sud. 8-18. Sölu hætt hálftfma fyrir lokun.____________ GAJÍÐABÆR: Sundlaugin opin mád.-föst. 7-20.30. Laugd. og sud. 8-17. Sölu hætt hálflima fyrir lokun._________ HAFNARFJÖRÐUR. Suðurbæjarlaug: Mád.-föst. 7-21. Laugd. 8-18. Sud. 8-17. Sundhöll Hafnarfjarðar: Mád,- föst. 7-21. Laugd. 8-12. Sud. 9-12.________________ VARMARLAUG f MOSFELLSBÆ: Opið virka daga kl. 6.30-7.46 og kl. 16-21. Um hclgar kl. 9-18.___________ SUNDLAUGIN í GRINDAVfK:Opið alla virka daga kl. 7- 21 og kl. 11-16 um helgar. Slmi 426-7555.___________ SUNDLAUG KJALANESS: Opin v.d. 6.46-8.30 og 14-22, helgar 11-18._______________________________ SUNDMIÐSTÖD KEFLAVÍKUR: Opin mánud.-iostud. ki. 7-21. Laugard. kl.8-17. Sunnud. kl. 9-16._____________ SUNDLAUGIN f GARÐI: Opin mán.-föst. kl. 7-9 og 16.30- 21. Laugardaga og sunnudaga. kl. 10-17. S: 422-7300. SUNDLAUG AKUREYRAR er opin v.d. kl. 7-21. Laugard. . og sunnud. kl. 8-18. Simi 461-2632.________________ SUNDLAUG SELTJARNARNESS: Opin mád.-föst. 7- 20.30. Laugard. og sunnud. kl. 8-17.30.______________ JAÐARSBAKKALAUG, AKRANESI: Opin mád.-fost. 7- 21, laugd. og sud. 9-18. S: 431-2643._________________ BLAA LONIÐ: Opið v.d. kl. 11-20, helgar kl. 10-21. ÚTIVISTARSVÆÐI________________ FJÖLSKYLDU- OG HÚSDÝRAGARDURINN cr opinn alla daga kl. 10-17, lokað á miðvikudögum. Kaffihúsiö opið á sama tima. Slmi 5757-800._______________________ SORPA___________________________ SKRIFSTOFA SORPU er opin kl. 8.20-16.15. Endur- vinnslustöðvar eru opnar a.d. kl. 12.30-19.30 en lokaðar á stórhátíðum. Að auki verða Ananaust, Garðabær og Sævarhöfði opnar kl. 8-19.30 virka daga. Uppl.sfmi 520- 2206. ? ?? Aðalfundur Krabbameinsfélags Reykjavrkur Kynning á líknardeild í Kópavogi AÐALFUNDUR Krabbameinsfé- lags Reykjavíkur verður haldinn mánudaginn 29. mars nk. Fundur- inn verður haldinn í húsakynnum Krabbameinsfélagsins og hefst kl. 20.30. Á dagskrá eru venjuleg aðal- fundarstörf og önnur mál. Að lokn- um aðalfundi verða þær Valgerður Sigurðardóttir yfirlæknir og Por- björg Guðmundsdóttir hjúkrunar- deildarstjóri með kynningu á líkn- ardeild sem opnuð verður í Kópa- vogi á næstunni. Deildin verður með tíu rúmum, með heimilislegu yfirbragði í friðsælu og fallegu um- hverfi. Hún er ætluð sjúklingum með langt gengna sjúkdóma og erfið einkenni. Markmið líknandi meðferðar eru að lina sjúkdóms- einkenni og bæta lífsgæði og bygg- ir á sama grunni og starfsemi Heimahlynningar sem Krabba- meinsfélag íslands hefur rekið síð- astUðin 12 ár. Nýir félagsmenn eru boðnir vel- komnir. í tilefni 50 ára afmælis fé- lagsins hafa verið settir upp nokkr- ir sýningarskápar með ýmsum fróðleik um sögu félagsins. Boðið verður upp á veitingar. Oðinsgata. U.þ.b.. 48 fm tveggja herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlis- húsi með sérinngangi, mikið endur- nýjuð. V. 5,7 m. (678). Grettisgata - tvær íbúðir. Um er að ræða íbúð á 2. hæð sem skipt- ist í tvær samliggjandi stofur, eld- hús, svefnherb. og baðherbergi. I risi er tveggja herbergja íbúð með nýlegri innréttingu í eldhúsi og ný- legu baðherbergi. Báðar íbúðirnar eru nýstandsettar og einnig er ný- leg jámklæðing utan á húsinu og stutt síðan skipt var um lagnir út í götu. l'búðirnar seljast aðeins í einu lagi. Áhv. byggsj. 2,5 m. V. 10,5 m. (659). Fasteignasalan EIGNABORG sf. Hamraborg 12, Kópavogi, sími 564-1500, fax 554-2030 Kambsvegur. 124 fm neðri sérhæð i tvíbýlishúsi. 3 svefnherbergi, parket á gólfum, tvær stofur, gengið út í suðurgarð úr stofu. (676) Mjóahlíð. 3]a herb. 86 fm (búð á 1. hæð, mikið endurnýjuð, m.a. er baðherbergi með nýjum tækjum, lögnum og flísum. Olíuborið Mera- bau-parket á stofu og herbergjum. Þrjár íbúðir i stigagangi. V. 8,3 m. (989) Hamraborg. 81 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð, nýleg beykiinnrétting í eld- húsi, parket á stofu og holi, suður- svalir. (686) Hlíðarvegur. I byggingu. 131 fm á jarðhæð í þríbýlishúsi. Húsið verður afhent tilbúið að utan en ómálað, en íbúð „fokheld" að innan. Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrif- stofu. (986) Reynihvammur - nýbygging. 185 fm efri sérhæð í tvíbýlishúsi með bíl- skúr. Eignin verður afhent tilbúin til málningar að utan og „fokheld" að innan. (661) Grundarhvarf - Vatnsendalandi. 135 fm á einni hæð auk 35 fm bílskúrs. Húsið verður afhent tilbúið að utan, en ómálað, „fokhelt" að inn- an. Lóð verður grófjöfnuð. Hægt er að fá leyfi til þess að byggja hesthús á lóðinni. 25 fm bílskúr. Til afh. fljót- legaV. 11,5 m. (1535) Smiðjuvegur. Um 155 fm einbýli á einni hæð, 4 svefnh., tvær stofur, fal- legur garður, skipti á minni eign möguleg. 42 fm bílskúr. V. 14,5 m. (680) Ásvallagata. 200 fm einbýlishús á þremur hæðum. Húsið er mikið end- urnýjað, m.a. nýtt þak og klætt að ut- an og einangrað. í kjallara er sér 2ja herbergja íbúð. 40fmbílskur. (155). Alfhólsvegur með bílskúr. 85 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð, parket á stofu, sólstofa, 25 fm bílskúr. Laus strax. (690) Furugrund - fjórbýli. 113 fm íbúð á 1. hæð, 3 svefnherb. Parket á stofu. Úr stofu er hringstigi niður ( 30 fm einstaklingsíbúð, sem hægt er að hafasér. V. 11,5 m. (645) Blikastígur - Álftanesi. 187 fm ein- býli á tveimur hæðum í byggingu, áhv. húsbréf u.þ.b. 4,5 m. BYGGINGALOÐIR. Þinghólsbraut. 725 fm lóð á góðum útsýnisstað við þinghólsbraut, gatna- gerðargjöld greidd. Hólahjalli. Byggingarlóð við Hóla- hjalla, á besta útsýnisstað, gatna- gerðargjöld greidd. Álftanes. 1336 fm byggingarlóð við Sjávargötu. Til leigu um 200 fm vandað skrif- stofuhúsnæði við Hamraborg Höfum kaupendur að 3ja og 4ra herbergja íbúðum í Furugrund Höfum kaupendur að séhæðum, rað- og einbýlishúsum Fundur um kon- ur og raunvísindi MÁNUDAGINN 29. mars nk. kl. 12.30-13.30 verður opinn fundur á vegum jafnréttisnefndar Háskóla íslands í hátíðarsal skólans um þetta efnið: Hvernig má fá fleiri konur í verkfræði og raunvísindi? Tala kvenna meðal nemenda í verkfræði- og raunvísindadeild er tiltölulega lág og eru t.d. ekki nema 15 prósent verkfræðinema við Háskóla íslands konur. Víða í nágrannalöndunum er farið að grípa til aðgerða til að auka hlut kvenna í þessum greinum. Dr. El- vira Scheich, vísindafélagsfræð- ingur og eðlisfræðingur við Tækni- háskólann í Berlín hefur unnið að samningu aðgerðaáætlunar til að fá fleiri konur í verkfræði- og raungreinar. Með aðgerðaáætlun- inni er leitast við að fá fleiri konur til náms í þessum greinum, að styðja við bakið á þeim meðan á námi stendur og að greiða þeim leið út í atvinnulífið að námi loknu. Dr. Elvira Scheich mun kynna Stjörnuspá á Netinu þessa áætlun Tækniháskólans í Berlín á fundi á vegum jafnréttis- nefndar háskólaráðs mánudaginn 29. mars, frá kl. 12.30-13.30, í há- tíðasal, aðalbyggingu. Erindið verður flutt á ensku. Allir vel- komnir. -----------?-?-?--------- Stuðningsyfír- lýsing til opin- berra starfs- manna í Færeyjum STARFSMANNAFÉLAG ríkis- stofnana samþykkti á aðalfundi að krefjast þess að Landstjórn Færeyja verði við réttmætum kröfum Starvs- mannafélagsins í Færeyjum sem það berst fyrir. SFR styður heilshugar réttmæta baráttu Starvsmannafé- lagsins. ^mbl.is \LLTA/= eiTTHVAÐ HÝTT Opið hús í dag Mávahlíd 37 — midhæd Mjög falleg 4ra herb. 100 fm hæð með sérinngangi ásamt góð- um 28 fm bílskúr. Nýlegt merbau-parket á gólfum. Nýlega standsett fallegt baðherbergi, gott eldhús með vönduðum inn- réttingum. Suðursvalir. Mjög smekkleg íbúð. Hús í góðu standi. Áhv. 5,3 millj. Verð 12 millj. Haraldur og Sigurjóna taka á móti þér og þínum í dag á milli kl. 13.00 og 15.00. Gimli, Þórsgötu 26, sími 552 5099. Borgarmýri við Vesturlandsveg Óskum eftir að kaupa stórt iðnaðarhúsnæði, EEBB3BBBBEBI í Borgarmýri, t.d. á Krókhálsi, Fosshálsi, Lynghálsi, Réttarhálsi. Einnig kemur til greina iðnaðarhúsnæði noröan Vesturlandsvegar, nálægt undirgöngum undir Vesturlandsveg. Vmsamlegast sendið inn nafn, heimiiisfang og símanúmer til afgreiðslu Mbl. merkt „Iðnaðarhúsnæði - 2000" fyrir 1. apríl. Opið hús í dag Markarvegur 15 — 2. Glæsileg 5 herbergja 119 fm íbúð á 2. hæð ásamt 30 fm bíl- skúr. Kirsuberja- og rótarspónsinnréttingar, merbau-parket og flísar. Þvottahús í íbúð. Suðursvalir. Aukaherbergi á jarðhæð. Frábær staðsetning. Áhvílandi.6,0 millj. Verð 13,2 millj. Hermann og Guðrún taka á móti þér og þínum í dag milli kl. 13.00 og 15.00. Gimli, Þórsgötu 26, sími 552 5099. Opíð hús í dag Háaleitisbraut 43 — 3. hæð t.h. Björt og vel skipulögð 92 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð t.h. 3 svefnherb, rúmgóð stofa og útgangur á suðursvalir með fal- legu útsýni. Nýjar flísar og baðkar fylgja með í baðherb. Sam- eign í góðu standi. Stöndugur hússjóður. Opið hús milli kl. 13.00 og 15.00 í dag. íbúðin verður laus í byrjun júní. Verð 8,7 millj. Áhv. 600 þús. lífeyrissjóður. Gimli, Þórsgötu 26, sími 552 5099. Armúla 1, sími 588 2030 - fax 588 2033 Opið sunnudag frá kl. 12-15 & LINDARGATA - PARHUS Vorum að fá í einkasölu par- hús sem er kjallari, hæð og ris, ca 140 fm gólfflötur. Húsið er mjög vel staðsett og (góðu standi. 2949 TORFUFELL - RAÐHUS Vorum að fá í sölu ca 125 fm raðhús ásamt ca 125 fm kjall- ara. Húsinu fylgir ca 26 fm bílskúr. Ákveðin sala. Til af- hendingar fljótlega. V. 12,9 m. 2938 4*
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.