Alþýðublaðið - 12.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 12.06.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAGINN 12. júmí 1934, ÚTGBFANDI: ALÞÝÐUPLOKRURINN itt S trpas§»iii miOv&odegl. 6wS teesa? oSstes fee. 8.83 6 &i. f frri istreast ariar .« vfa íítferfisgöru ar. ð— S8. Sttð&S: ÖSS: eígraSBsísa eg SKgí^tegat. 4SSa ásgstes&s. biaasassSot. S*Jaasa»cavssst tS, CSðtt: t. ÍL HJteieasassssa. — bí. 5,03 tjreir 3 laÉmiöí, eí greitt er fyrtttraa*. f tsosasðra fcostar y»3í8 tð son. VEKU8LAEMS) eretnar, er feSsíast t dagbla&inu. rréttir eg víkayílriit. ttTTSVSÓSOI OO AFGBKtÐSLA Aipf&t* rftetgérn (IsnietKtsr fnettir), 4902: rftsfjórl. «813: vé^ðiosm' 3. VIB?jÉ,liiiKssæ. fetaðomaðar íb«tns|, 837: Sigur&ur Jéhaanessoa. afsrsiBslo- cj «*slS5teigast3Afi Ssasmai^ ©53: $f«&&uaKJ&a. XV. ÁRGANGUR. 102. TÖLUBL. 12 daqar eru í dag til kosninga. Þeir, sem vilja vinna á einhvern hátt fyrir sigri ALÞÝÐUFLOKKSINS eru beðnir að koma til viðtals i Kosningaskrif- stofuna i Mjólkurfélags- húsinu. Munið X A Vegavlnnndellan. Eftir Héðin Valdimársson. Vegiavinmiudeilunmi er nú að mestu lofeiið! í biili og vinna haön alftur. Þau endemi hafa gierst í sambandi við vegayinnukaupið, áð .þeirra verður lemgi mimst. Nokkur hluti Fraimsóknarffokks- iris mymdíar nýjan flokk s. 1. haust á pieim grundvelli, að ríkisstjórniin sfeuli ha'lda vegavimmukaupiinu sem lægstu til þess ,eins og þeir hugsa, að hafa áhrif til lækk- lunar á ammað kaupgjald í lamdinu og að ríkisstjórniin sfculi á engan hátt siemija við alþýðusamtökin umi kaupgjaldið í vegaviinmu, beldur valdbjóða það sem lægst, til þess að veikja alþýðuisamtökim í lamdirau og neyna að svifta a,l- þýðuna til sveirta allri von um að saontök geti bjargáð henmi. Hinn svonefndi Bæmdaflokkurr rís upp á þessum grumdvelli undir for- ustu Tryggva Þórhallssonair, sem sjálfur átti í saimniingum við Alþýðuflokkimn um vegavinmu- kaiup 1929, og Þorsteims Briem, náðherra þessa flokk's í á'býrgiöiar- lausri eiimræðis-samisteypustjórm, á-að framkvæma þessa herferð gegn alþýðumni í landinu á á- byrgö konungsvaldsins, maður, aem Framsókm dró út úr poka- hormimu, ókummur öllum landsmál- u;m og sem nýtur svo lítils áliits í lamdsmá'lum, að han'n koiféll í vissu Framsóknarkjördæmi gegm litt merkum íbaildsmanni, og fiell- ur þó enm ver nú í annað s>inn. Það hefir að vísu ekki verið um vimsemi að ræða af hálfu hims hliuta Framsóknar mé íhaldsims til alþýðunmar um þessi mál, en eng- imn flokkur hefir fyr opimberlega, lýst sig fjandsamílegri alþýðuminiii og saimtöfcum hemnar heldur en Bæridaflokkummn. Mun ástæðan ekki sízt vera sú, að þiessir kjós- endalausu og fýlgislausu at- kvæðla-veiðimienn „Bændaflokks- ims" vita vel, að eimir geta þieir ekki máð áhrifum á iaindsmál, en vilja koma sér vel við íhaldið með leinræð'is- og ofbeldis-bröllti gegm alþýðunni, sem þeir geti svo niotað áfram, ef íhaldið rrieo þieirra hjálp gæti náð völdu:mum. En hvermig hefir svo þessi her- ferð Þorsteims Briiem heppnast? Markmið'ið, að halda kaupgjald- imu sem læ,gstu, hefir algerliega íalliö uim sjálft sig, eingöingu vegna sóknar alþýðusamtakamna. Landsfundur Alþýðusambandsins í vetur lagði grundvöillinn undir kröfur vegavinnumanna. Ríkis- stjórnim ætlaði að viröa þær a.l- gerlega að vettugi'Þá hóf Al- þýðusamabandið umdirbúming meo- al allm vegavimnumanna, sem máðist til, að gera kröfujr í héraði og við fliofcksstjóra vegamála- stjóra og leggja við vimniustö:ðv- Um. Þetta varð til þess, að þegar farið var að vimna í vegunum meyddist Þorsteiinin Briiem til að hækfca kaupið viðs vegar um lamdið fná 5—15 aurum um klukkustund. Vegaviimnumömnum þótti þetta ekki nægilegt, og á- kveðiö var að gera enn tilraun til hæfckumar í byrjun júnímánaðar. Þorjsteimm Briem svaraði þvi eimu að kaupið yrlði efcki hæfckað, það væri þegar fullhátt, og vega- vinmiumenn væru haírðánægði'r, það væri leinungis stjórn Al- þýðusalmbamdsins, sem væri óá- mægð, og við hana yrði ekki sam- ið. Þrátt fyrir hima miklu örðug- leika á samtökum um þessi mál millii flíokka vegavimmumamna, dreifðra víðs vegar um landið, og þratt fyrir það, að vegamála- stjóni hafði smiðgemgið vanaviega- vinmiulmiemn, sem voru í verklýðs- félögunum, og tefcið sem mest af ófélagsbumdnum mömnum úr sveit, náðust samtök vegaviminu- mainma um lanti alt um kaup- hæfcfc'um að viðlagðri vimmustöbiv- um. Það sýndi sig að alþýðu- miemmirná'r úr sveitunum, sean fcömu í vegaivinnuna fylgdu yfir- leitt stéttarbræðrum sí|num úr bæjunum, bóindinn, viinnumaður- inn og verfcalmaðurrimm fylgdust að umdir forystu Alþýðusam- bamdsims. Vimma var lögð miður víðast hvar um landið, hjá rikis- sjóði og verklýðsfélögin stöðvuðu flutniiing efnis og tækja til vega- gerða og brúagerða. Upp umdir 400 memn lögðu miður vinnu og flieiri hefðu komið til (t. d, í Þimgeyjarsýslu), ef kauphæfckum hefði ekki fengist trygð. Jaflm- vel meðal þdrra, sem ekki lögðu miður viinnuna, var megn óámægija iút í aðferðir Þorstieims Briem og ríkisstjórna|rimmar, þó að kjark vantaði þar til að ieggja vimin- uma miður. Þrlátt fyrir stuttan umdirbúnimg og erfiðlieika og allar tilraunir rí'kisstjórmariimnar til að bæla nið- ur þessi samtök, hefir. Alþýðu- sambandið sýnt, að þaÖ getur saifmað alþýðu til sveita og sjáv- ar í samtök um kaupgjald við opinberia vimnU. Þettia fyPSita sveitaverkfall sýmdi ríkisstjórn að leið Bæmda- flofcksims í m'álinuvar ófær. Himn 7. þ. m. voru samtöl milli full- trúa Alþýðusambamdsins og Þor- steims Briem og Magnúsar Guð- Norska ibaldlð éííasí stjórnarskifíin OSLO í gærkveldi. (FB.) Mow'inckel forsætisráðberra hef- ir lýst yfir því í Stórþi'ngimu, að hamm óski þess, að fyrirspurn Hundseid verði tefcim fyrir hið állra fyrsta. Hægriblöðim leggja í dag fast að Bæmdaflokfcmum að ver^a efcfci þess valdandi,- að til stjórm- arskifta komii, því að afleiðingim verði óhjákvæmiliega sú, að Verk- lýðsflokk'urinn mymdi stjórn. Morgenbladet segir í dag, að enm sé gerlegt að. koma í veg fyrir stjórnairskiff! með samvimnu míilli boigiarafJíokkanma, en það sé greiniliegt, áð fyrirspum Hund- seid og orðalag henmar komi til með að valda lerfiðleikum við að ná samtoomulagi. mmndssonarj og daginn eftir 8. þ. m. eimnig við Ásgeir Ásgeirs- som 'ög Þorstein Briem. Þá gafst ríikisstjórniin upp í áðalatriðuu- um, ákveðið var emn að hækka fcaUipgjaldið frá 1. júlí m, k. frá 65— 75 aiur. upp í 80—85 aura, þar á meðal í Árnessýsllu 85 aura, - ¦ ¦ og lækka það ekki aftur í maust. Verifcfallsmei}n skyldu aftur teknir í vinmuna, enda neyttu alþýðu-, !sa,mtökiin í bæjunum ekki áhrifa simma, sérstaklega gegm þeim er ekki stöðvuðu vinnu síðar í bæj- unum. Við kaupstaðima, þar sem kaiupið var hærra, sifcyldi það verða óbreytt. Atvinmumálaráð- herra skyldi láta flokksstjórana tilkynma viinniufliofckum þetta þeg- (ajr í stað og tij 1. júlí reyma mieð ,yafckorðum," að hækka kaupið, eln þó skyldi ávalt trygt tímakaup Engimm sammingur skyldi und- irskrifaðUr um þetta, til þess að Þorsteiimn' Briiem gæti látið það lfta út sem einhliða valdboð ríkis- stjórmar, en raumverulega var þietta mluminlegur sammingur málli AlþýðU'saimbandsins og ríkis- stjórnarimmar, en þó því skilyrði bundijmm, að eiinstakir vinnuflokk- ar eða félög gætu meitað þessu og Alþýðusambandið þá styrkt þá áfram, Enda er svo komið, að að mimsta kosti báðir ráðherr- arnir, sem sæti eiga í stjórninmi mieð Þorstieimi -Briem álíta, að ó- hjiákvæmilegt verði framvegís að semja við Alþýðusambandið um kaup við opinbera vimmu. Þoœtei,mn Briem hefir látið fnétta'stofuna gefa út tilkynmingu friá sér til að reyna að afsamlna ósigur siinn og íhaldsims í þessu miáli. Vil) hamm þar láta svo, sem tilkynmiingarnar um kauphækkum- Japanir vopna Rúmeniu gegn Rússum AVERESCU leihræðiísherra í" Rúmeníu. BÚKAREST í morgun. Samkvæmt áreiðanlegum fregn- um hafa Japanar boðist til þess að búa rúmenzka herinn gögnum að öllu leyti á ný, þar í innifalin öll vopn og skotfæri endurskipu- leggja og byggj upp vopnaverk- smiðjur landsins o. s. frv. Bjóðast Japanar til þess að gera þetta fyr- ir 25 % minna en aðrir, Einnig bjóðast þeir til þess að taka rúm- enzka olíu og timbur upp í þessi viðskifti að nokkru leyti. (U.P.). ,ScekjasísérnmíiW Hitler og Mossoltni ætla að híítasí, EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Hitler og Mussolliimi hafa á- kveðið að eiga fund saman á föstudagimn á búgarði, sem Mus- solini á skamt frá Venedig. Funduriimn mun standa yfjir í tvo daga. Utainríkbisimálaráðherra Þýzka- lands, vom Neurath, verður með Hátler á þessari rábstefmu, og mium þar eimkum verða rætt wn afvopmunarráðstiefnuna og afstöðuna til Gyðiiniga. Þeir Hitlier og Muss'olini' hafa ekki hitzt áður, em himia vegar hefir Göring áður heimsótt Mus- "'solra' í Róm. STAMPEN. Nasisiar visa erlenðum blaðamðnnnm ðr lanði ven&a bersðnli Deirra EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Fréttardtari ensfca blaðsims „Dai- ly Telegraph", Noel Panter, hefir ima hafi farið fram áðm en talað var við Alþýðusambandsfulltrú- ana. En hvers veigma hefði hann svo sem átt að tilkymna kaup- hækfcum þá, þegar hamn hafði boðið vegavimnumönnumum og Alþýðiusamibandimu áður byrg- imn fremur en að lofa hækkun og tekið með því á sig ábyrfgð á vimnustöðvun um 400 manna? Þar a'ð auki hafði þegar verið talað við fvo ráðherrama 7. p, m. Þeiir vissu um stórfeld samúðarverk- föll verkl'ýðsféliaga í bæ|unum, ©em vorla í væmdum. Loks heyrðu vegavimmiumienn ekkert um þessar baiuphækkanir fyr en 8. þ. m,, er Alþýðusambandið' átti eftir lokunartíma símastöðva tal yið fulltrúa margra þeirra í s!am:riæm!: við viiðtal við Þorstein Briem. Atvinmiu'mála.ráðherra vitnar í að yegamálastjóri haffi mefmt 80 aura kaup í sí'mtali til Víkur 7. þ. m., en allir vita, að( í Mýrdalm- um hafðikrafa verkamamna eim- mitt verálð 80 aura kaup, og venk- fall hefði ekki orðið þar, ef að Frh. á 4. siðu. nú verið gerður útlægur úr Þýzfcalandi. 1 vetur var hanm siettur þar í fangelsi um tíma fyrir bersögli sáma um nazistastjórnima. Fyrir skömmu var enski blaða- maðurinm Pembrokie Stephens gerður útnækur úr Þýzkalandi fyrtir frósaginir sínar um ástamdið þar. Yfiirmiaður ritskoðunaririnar í Þýzkalandi hefir lýst yfir þvi, að hanim Ifti á þá bá'ða, Noei Pamter og Pembrotoe Stephems, sem njóslmara, sem ekki sé hægt^ að leyfa landvist. STAMPEN. if sprenointilræði nm alt Anstariikl VíNARBORG í gærkvieldi,(FB.) Sprengikúlium var varpað á tuttugu stöðUm í Austuryíki í dag. Sénstafcur dóanstóll befir verlið settur á stofn til þess ab idæima í mál'um þeirra, sem sak- áðir eru um hermidarverk eða tilraunir til slikra verka. Réttur- imm getur dæmt menm til lííláts- hegnimgar fyrir slík brot. — Eimn maður úr flokki mazista, sem á sanmaðist að hafa varpað spremgi- kúlu, var í dag dæmdur í 66 miámaða famgelsi, (United Press.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.