Alþýðublaðið - 14.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 14.06.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN 14. júíií 1034 XV. ÁRGANGUR. 194. TÖLUBL Mt&ji ÚTGEFANDI: ALÞÝBUPLQ&KVRlim fesass* & eAft «sSa Agp *&. 5—* (SiífegSs. tefaÍSsgSteSá te. 3USI * íséssíSí — tei. 5,0S Syrtr 3 rafttw&i, >ú greStí or fyrteSrssa. í teesasSis kæsster tMK H itora. VtEíÆI..#JMS> ét « Snresjuss nilðvttoðegL **• fcasSfcr e*ete» feí. ÉM® A M.~i:f*rt iíirfsBi eitar Ssefste gs-stear, sr Mrtatt i dagblaðÍEU, fréttir og v&nyfSriit. KJTSTJÓKN OO AFGKSS0SLA ASfnfgö. or við Brarðggeto ar. $— 19. 3Í!$áS: 49»- 6%H5S&3Sa eg aBRipiiítssr. 4SSS: rítetjswn "ianieasSíir fcftKír), 4832: fiteíjóri, 4858: VsMsjataBtar 3. ViíSsíitEsssea, bte©a!ffi*ðtw (lietraal, ásg^SJWSBss. bte&ssmSnr. FíkbbxsswesI t& «H»i f. ft. VWdeaHnonn. rfósljíssi, fooiras*, 1SS7: Slgar&ur Jöbs?.ar*essc-a. aígraiBs!*- ss R«8tSsiRSSsS$#e» ðMtaSa, <806s prcsfeSE°gð|B.sk, Onýt atkvæði Vilja .andstæðingar íhaldsins hjálpa því til að fá 4 menn kosna hér í Reykjavík? Framsóknarmenn geta ekkert uppbótarsæti fengið. Kommúm- istar ekki heldur. Önýbttd ekkt atkvcedi ykkar! Kjósip, A-Us&an'n! stendur Skiputag eða sklpulagsleysi. Atvlnim eða atviniiiileysi. Lýðræði eða einræði fárra manna. ------------¦ e Eftír Stefán Jóh. Stefánsson hæstaréttarlögmann Orustan í alþingiiskosiniingunum í Reykjavík stendur á miilli i- hialdsstefnunttar, sem innibindur í sér eíiWice3;í og skipul0gsl\eysi /( atvinwtnáium, samíara atvtmiu- leysk Hins vegalr krefst AlþýðU- flokkurimn óstooíáðs lýth'œdfs, ekfci eiinUttgis í stjórnmálum, heldur einihig í cttvinnutwlum, íullkorains sktpulags og atvinjiu bamda öllu'm, sem geta og vilja vininia, Um þessi meginatriði og stefnuimum - stendur orustán. Allir þeir, sem þekkja stjórn-. málasögu síðani ára, vita það vel, að íhaldsflokkurinn, sem núnefn- ít sig Sjálfstæðisflokk,. barðist eindnegið gegn rýmtouðum kosn- ingarrétti og bneyttri kjördæma- skipun. Á alþingi 1927 sagði for- i'ngl flokksinis, Jon Þorlákss\ont að sér findist EKKI RÉTT'aö fara að breyta aldursmarklinu við al- þjngiískosningar. Og hann sagbi, áð takmarkaða kosniingarrétturinn væri „VIÐ OKKAR HÆFI". Og hann bættí við: ,,Ég tel rétt, a~6 halda svo tmtfft mm imf er í c$r cdatifdwm peirri kjöndœmaskipun, sem, nú er." Þannig var viðhorf íhaldsins til hins stjórnimáliatega lýðræðis. Og sajna er uppi á teniingnum þegar minst er á atviininumálin,. IhaldsöfMin halda dauðabaldi í náð eiinstakra manna yfir atviunu- tækjunum í latadi'nu. Allur fjöld- iínn, siem: á líf sitt og tilvist undir rekstri þiessara fyrirtækja, fær engu um þokað né ráðið fyrir ecnræði fárra manna, er haga at- Viinnuriekstrinum eftir eigi'n geð- þótta, með þnöngan einkahag fyr- ir augum. Atvinnuvegirnir ctu í augum ihaldsiins sama og lítilll bópur atviinnurekenda. Vinnulaun lajþýðunnar eru talin reksturs- köstnaður, eins og kol, oiía og salt, sem nauðsynlegt sé að kaupa sem lægstu yierði. Ágætt tákn um þessa. íhalds- hugsun koan fram1 í ræðu Magn- úmr. Jónssoinar, efsta mannsihs á lista Sjálfstæðisflíokksins hér í bænum, þegar hann var að ræða uin írumvarp Alþýðuflokksins um ríkisútgáfu skólabóka, þar sem bonnm fófust svo orð: „ÞAÐ, SEM MÉR LÍKAR VERST VIÐ ÞETTA FRUMVARP, ER ÞAÐ, AÐ MEÐ ÞVÍ A AÐ TAKA ÁGÓÐANN AF ATVINNU FÁRRA MANNA TIL ÞARFA FJÖLDANS." 1 í þessum orðnm kemur friam nuegihhugsun íhaldsins í atvinmu- miálum, að par/jir fjöldafas eígi ö|9 lúta í lœgra haldl fyrtfi at- vipnu. fárm mcmna- Þetta er eim- ræðlið og einiokunin í atvininumál- unum, sem sjálfstæðismienn vil]a um fram alt HALDA I. Gegn þessu íhaldsskipulagi í atvánnumálunum krefst Alþýðiu- flokkuiinn, að opinberar fram'- kvæmdir og fyrirtæki og atvinnu- rekstur yfirleitt verði rekinn míeð þiað eitt fyrii" augum, að sj'á hags- munum almennings borgið, að í stað ieinræðis í atvinnumálum komii lýðræði, <og ao í stað þess að miiða rekstur fyrirtækjanna við ágóðavonir fárra einstaklinga, sé halnin rekinn mieð heill álmennings fyrir augum. Þess vegna krefst Alþýðuflokkufflun a!ð alþingi styrki mieð riikisábyrgð eða beinu fjárframlagi útgerðarfyrirtæki bæja — BÆJARÚTGERÐ — eða samvininiufélög sjómanna og verkamanína, og að smáútvegs- möninium verði trygð bagkvæm lán til atvininiuríeksturs. Gegn þessu berst SjáTfstæðis&kkuTÍwn, er halda vill atvinnutækjunum og rekstri þeirra í böndum fárra manina, og leinoka láhveitingar við þanin fámiemia hóp. Sjálfstæðisflokkurinin heldur faist við skipiúagsleysi það, er rijkir í öllum" atvinnunekstri og friamkvæmdum, þar sem hver ot- ar fram^ sínum tota, þar sem kapphlaupið ríkir, og sá, sem er frekastur og ófyripieiitnastur, fær sér bezt borgið, en þeir, sem eru miinni máttar og samvizkusam- ari, verða útundan. Fjandinn á að hirða þanin aftast'a í þolhlaupinu, sem innibundið er í vígorðunum „frjáls samkeppná". Og aftur skal Magnús Jónsson leiddur fraím á sjónarsviðið og „toeniniingair" bans á alþíngi at- hugaðar. Þegar Alþýðuflokkuriinn fyrst flutti frumvarp sitt um verkamianniabústaði 1929, snérist Miaignús Jónsson öndverður gegn máliniu. Hann sagði að mest um vert væri, að hægt væri að byggja sem ódýrast. Og svo bætti hann við: „En ég held aö bezta Enaln stMrpBklíti f ioreil, segir Nygaardsvold. OSLO í gærkveldi. (FB.) 1 Morgenbladet birtist í dag greiln imi stjórnmálaástandið, og segir þiar, að þess verði greinilega vart, að horfurnar hafi batnaðL MeðaJ þiingmanna og stjómmála- míainna búist nú meiri hlutínn við að u;nt verði að komia í veg fyrir a'ð til stjórnarskifta komi. Hins vegar sé enn við nokkra erfiö- leika að stríða, baeði iunan bændaflokksins og vinstrifliokks- ins, sem vinna verði sigur á, áður en sanikomulag náist. Nygaaiids- vold Stórþingsforseti og foriingi jiafnaðiarmanna á þi'ngi hefir sagt í viðtali við Arbeiderbladet ab ekki miuni til stjórinarskifta koma. Fyrirspum Hundseid verður til lUmræðu í Stórþinginu á morgun síödegis. Mowinoel forsætisráðherra er veikur sem stendur og liggur rúmfastor. Veikindiin ieru ekki al- varlegs eðlis. LIt¥lI10ff heimsæMr níanrfkismálaráð herra nazisía. r — BERLIN í moigun. (FÚ.) Litvinoff, utanríkisfulltr. Rússa, kom tiLBerlínar í gær, en hafði stutta viðdvöl. Hann heiimsótti von Neurath utanríkisráðherra. riáðið að því marki sé aþ gem mgar ráðsiafamr." Þar komkenn- ing íhaldsiiins. Pó að alþýða mainina sé húsvilt, þó hún verði að sætta, sig við rándýrar kjall- arakompu.r og háaloftsbolur, er bezta náðið að. gera engar rádstaf- •cwfr'! Og þó að fólkið vanti at- vininu, á engar ráðstafanir að gera. Húsnæðis- og atvinmulausa fólkið á að bíoa eftir því, að ein- staka atvinmurekendum þyki borga sig að hefja atvinnurekst- ur sinn, að einhver kjalíamnn eða háaloftið losni, svo bægt sé að flytjá þar inn. Þetta er kærleiks- kenning Sjálfstæðisflokksius, flutt af guðfræðikennaranum. Gegn ,þezt\i, rá'ðif' íhaldsins: úþ gera engar rádctafanit, beinir Al- þýðuflokkurinn kröfum síttum og áformum í þá átt, að þegar í stað verði hrundíb í framkvæmd með löggjöf og framtaki hins op- inbera aukmum atvinnurekstni og framleiðslu, mieð föstu skipulagi og fyrirhyggju, er hafi þab mark- Frh. á 4. síðu. Gengi pfzla markslns verðnr ákveðlð f dag. ¥epðfelling anai'ksins leiðlr tll vlð" skiftestrið^ milli Eretn <o»g Þféðveria. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBL. KAUPMANNAHÖFN' i morgun. Fjárhagshorfur Þýzkalands verða stöðugt ískyggilegri. Hvafvetna -ev beðið með hinni mestu óþreyju og eft- irvæntingu eftir tilkynningu bankaráðs pýzka rikisbank- ans til bankastjórnarinnar eftir fundinn í dag. Enn er hinnar ströngustu pagmælsku gætt um efni yfirlýsingarinnar, en alment er búist við pví, að markið verði felt í verði og strangar ráðstafanir verði jafnframt gerðar af hálfu hins opinbera til pess að draga úr hrá- efnainnflutningi, meðal annars með pví að framleiða vöruiíki (,,ersatz"-vörur) í stórum stíl, eins og gert var vegna neyðarinnar á stríðsárunum. , , Gullið streymit íi á Þýzkalandi. Gullforði þýzka ríkiisbanka;ns hefir farið símiinkandi undanfarið og var, þegar siðasta skýrsla var gefin út á laugardagiinm var, að eins 5^2 milljón steriingspundia eða um 120 milljónir M. króna. Þetta úitistneymi. á gullinu hlýt- u:r að bafa það í fQr meb sér, að, óhj,ákvæmiilegt verður að fella !miarkið í veirði fyr eða síðari Og haldi guUistraumurinn áfram með sama hraða, er fyrirsjáanlegt, að allur ^guliforði bankams gengur til þurðar á nokkrum yikum. Viðskiftasíríð milíi Breta og Þjóðverja. En auk þess neka innlendir stóriðnaðarhöldar, sem eins og kunnugt ier, standa á bak við Nazistaflokkinn og náða mestu um póiitík hans, mjög á eftir rikisstjórninni um að fella mark- |ið, í þyí skyni áð örfa útflutnáng á iðinaðarvöiium frá Þýzkalandi. með lækkuðu vöruverði erlendiis. En sá aukná útflutningur myndi hins vegar koma niður á útflutn- ingsverzlun annara iðnaðaTlanda, einkum Englands, enda er fyrir- ætlunum Þjóðverja um verðfeU- ingu marksáins tekið mjög fálega i enskum blöðum, og segja jafn- vel sum þeirra, að vefðfellámg marksii;ns hljóti óhjákvæmiilega að leiða ti! viðskiftastyrjaldar vib Bneta. Dellan harðnar milli Hatalðnín og Spðuar Kataléniastiórn aeitar að hevoia úq íyrlr úrskoiðnm spanskra dómsíóla. muni framkvæma lögin um ræki- að land, sem Kataloníuþing hafði isamþykt, en dómstólMmn í Madrild dæmt ðgild, án tillits til þess, hverjar afleiðiingarnaf verða. (United, Pness.) Goebbels komim i beimsókn tii Póllands. BERLIN í morgun. (FO.) Dr. Goebbels, útbreiðslumála- .riáðiherra Þýzkalands, kom til Varsjava í gæ*. i heimsókn sína til pólsktl stjórnarinnar. Tóku þýzki sendihierrann, von Moltke, pólski ittnianrikisráðherrann og fulltrúar úr flestum ráðuneytum á móti honum á flugvellinum. 1 gærkveldi hélt hann fyririestur mm þýztoaland núthmatts, .í félag- inu „Union Intellectual". LUIS COMPANYS forseti Kataloniu. BARCELONA í morgun (FB.) j Companys, forseti Kataloníu, \ ihiefsr í samtali við „United Press" j látið svo um mælt samkvæmit j simskeyti, stem barst bingað í j morgun, að stjórnin í Kataloníu i

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.