Alþýðublaðið - 18.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 18.06.1934, Blaðsíða 1
MÁNUDAGINN 18. JÚNÍ 1034. XV. ÁRGANGUR. 197. TÖLUBL. mwwsémit OTGBPAITDIt' ALÞÝÐUFLOKKURINN £weSfc23 £Kl3lfÍ%S!d3SSÍ. &3<5 ö§Sfeígs. jbt vtð Bwwrflggðta ar. •— * ©íSÉafts ásæaiwas, te>ssaaíBsS«s. rwasw*ss!>F.a^ 63. <B®í; P. & WffifeMSíiHses. rfaí£*fí. Ssstass, fessías' sfeSaa te. te. *Í3S 4 431. I ^TÍ Mrtœst eiteur fcr. S.ea Sfs*r 3 suiatót, sl greStt er Syrfóiraíss. í teœassiS-a feœtía? Ste^S W ssm. VTKUSLABíí) gfeiaar, sr birtast 1 dagbleSiau. Wttsr ag wfcaynrlK. RFTSTSÓi&N OÖ ¦ APOR8Í9SLA Ál$s#®8- rStajóm {íaBteaslar fféStlr), W: ritstjért, 4»: VmjaSssEf 3. VSmjélsascea. ^Bate CfcstesaJ, 5 dagar eru í dag til kosninga. Viltu upplausn verkalýðsfé- laganna, einræði Ólafs Thors og Jakobs Möllers í atvinnu- málum og fjármálum? Gerðu skyldu þína. Legðu fram alla krafta þína fyrir sigri Alpýðuflokksins. MiBiadlii X Jk* öhann P. Jónsson, skipherra á Oðnl pp¥is að sjöðþnrð ©g fjársvikpm Skipherranum, fyrverandi hershöfðingja „hvita liðsins" og Jögregíustjóra' í Reykja- vík, hefir smátt og smátt tekist að draga sér 10-15 púsund krónur úr ríkissjöði á sviksamlegan hátt áf fé pví, sem honum hefir verið trúað fyrirtil útborgunar fyrir varðskipið Fjárreíður varðskipanaa hafa verlð tekear af öllum skipst jórara þelrra vegna þessara f jársvika Fyifbr sfcötmmu var sú bre'ytimg iyriirskipuð af dómismálaráðuníeyt- iinu, að eftirieiðis skyldi Skipa- útgerð ríikisiins amnast allar út- biorgamií vegma varðsikipanma, í stað þess að skipstjórarmir höfðu haft greiðslu manmakaups o. fl. rníeð höndum ávalt áður. Hinisvieg- ,ar fara skipstjórar stramdferða- skipamma með fjánieiður þeirra eims og að undanförtnu. Það lá þegar i augum uppi, að. eimhver sérstök ástæða hlaut að wera til þess, að fjawieiiður varð- sikipamma vonu alt í einu tekmar af skipstjórumum og fengnar öðr- um í hendur. Aiþýðubláðið hefir ieitaði sér upplýsimga um tiliefnið til þessar- ar ráðataieytmi og fengið það upp- lýst efiir árieiðacoliegum heimiilid- unii, að orsiökin til breytingarinmar er sú ein, að uppvíst hefir orðið, að eiinn skipstjóranma, Jóhann P. Jómsson, skipherra á Óðni, befir dregið ;?ér á svik&ajnlegan hátt ÍÖ—15 þúsUind krónur af fé því, siem honum hefir verið trúað fyrir til útborigaina vegna skips sitnis. Al- þýðubláðið hefir ekki fengið að fullu upplýst enn,, á hvern hátt fijárdrættáinum er vairið, en ví|St er, ,að hann hefir viðgengist um miargra ára skieið. Magnús Guðmundsson reynir að breiða yfir, sjóðpurðina. Magnús Guðimundsson dóms- análaráðherra, siem er yfirmai&ur varösfcipanna, hefir auðsjáantega íetlað sér að eyða þessu afbrota- iniáli Jóhanns P. Jónssonar og lireiða yfir með því einu, að taka fjiáriieiðurnar af öllum siltipstjór- unum á varðskipunum, enda þótt hinir skipstjóla'rnir hafi eklcert til snka unnið. ^Hins vegar mun Majgnús Guðmundsson ætla sér að iáta sakamálsrannsókn á hend- ur Jóhannj falla niður, enda er Jóhanm ganiall og trúr, þjónustu- mjaður íjhaldsins, og m. &, umi léitt skeið, ©ins og marga mun reka minni til „gemeral" hvítu he'rsvieitarinnar (til þess að halda IllSllP' JÓHANN P. JÓNSSON skipherria. lögunum í gildi!) og J.ögreglu- síjóri yfir allri Reykjavík. Hitt er auðvitað skiljanlegt, að það sé lieiðinlegt fyrir. Magnús AlKýðsflokkuríiiB sæklr Imm á A&ureyri. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS AKUREYRI í morgun. Framboðsfundur var hér, á laugardagskvöldið, og var fund- ur'inn afar-fjölme"nnur. Almient álit manna að ræða frambjóðainda Alþýðuflokksins ha!fi haft miest áhnif, enda var henni bezt tekið. Eimari Olgeirssyni befir aldrei ver'ið tekið eins illa hér. Ræða hams 'fékk engar undirtektir, enda er nú unnið gegn honum af öll- um, eimmiig af hans eigin flokki. Á fumdimum fór hamm eimmig mjög halloka. Boðsfcapur friambjóðamda Sjálf- stæðiisflokksJms, Guðbramdar ís- bergs sýslumamms, var að leggja niður strandferðir, selja ríkisskip, veita ótakmörkuðu áfengisflóði Ítan í landið og niðurs'kurður á fjárlöigum tiíl framkvæmda. FrétfnrMari. , Guðimiumdsson, að um sama leyti og Hæstiréttur ómerkir málaíil- búmað hans á hendur duglegasta varðskipstjórans, Eimars M. Eim- arssonar, sem hann befir ofsótt og vikið frá embætti, skuli pessi gæðingur Magnúsar og Mior,gun- blaðsiims bætast við í hinn fjöl- mnenna fjársvikarahóp íhaldsims. Alþýðublaðið mum fylgjast rækilega með þessu máli og krefst þiess, að' Jóhanni P. Jóns- symi verði þegar vikið frá *stöðu stoni og sakamálsrawnsókn hafin á hemdur honum. Ráðstefna iiíleis oi Mossoiiols lobið. Mussolinl Ugar HiOer til saiifcöiniilap. Ihildlð tapar Bafnarfirði 4 kiósendafnndi, sem Laldinn var á lansardagsMd, var framnjóðanda Al^ðnfiokksiiis tekið með fádæma fognnði. Fnambjóðiemdiurnir í Hafnarfirði boðuðu til kjósendafundar álaug- aridagsikvöldið. s Fiundurinn va|r haldimm í leik- fimisihúsi bæjarims, en gjalliarhorn var rnaít fyrir utan og eiinis itips i þiinghúsi bæjarins, sem er næsta hús. Var teikfimihúsið fullskipað út úr dyruin, þinghúsið hálffult, en marjgt marana hlýddi á ræð- urmar úti. Má fullyrða, að um 800 mianns hafi hlýtt á ræðuruar. Fyrstur talaði, Poriieifur Jóns- som, frambjóðandi ihaldsims, en síðaim. Björn Bjarnason. Var ræð- uta þeima tekið mjög fálega. Voru ekki fleiiri en 25 menn, sem klöpp- uðu fyrir þ©im báðum. Hiims vegar var Emil Jónssyni, f riambjóðanda Alþýðuf lokksin s, teklð með dynjandi lófataki um 2/3 fundarmanna og endalausum fagmaðiarlátum,. Fraimbjóðiemdur töluðu fyrst í 40 mím. hver. Er Porleifur Jóns- som ætlaði aftur að fara að tala; þusti meira en helmimgur fundar- imiamna út. Sagði eimm þeirra um leið og hanm kom út, og heyrði í gjallarhorninu: „Nú, það þýðrr ekkert að fara út, það heyrisit til han,s samt." Var" þetta einm þektasti sjálfstæðismaðurimn í Hafnarfirði. Því næst töiuðu frambjóðemdur a'ftur i 15 mím. hver, en siðam EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. Samningar peir, sem fóru á milli peirra Hitlers og Mussolini haía ekki verið birtir enn pá, en það hefir vakið athygli, að Mussolini hefir opinberlega látið í ljósi ánægju sína yfir árangri ráðstefnunnar, en Hitler hinsvegar ekkert viljað um hana segja. Hjtler kom fljúgandi til Mun- ehan í gær, og tóku nazistar hon- um með áköfum fögmuði, því að í Þýzkalandi gerðu mehn sér yfii'- leitt vom um mikinn áramgur af för hans. En þrátt fyrir það, að Mus- solini hefir þegar látið það opim- beriega í ljó,s, að hamn sé mjög bjartsýmn um árangurimn af ráð- stefmunni, hefir Hitler emn ekkert viljað u,m hana tala, og þykir það bemda til þess að það sé rétt, sem áður hafði frézt af samni- imgum þeirra, að Mussolini hafi kúgað Hitler til að tofa því, að áisælast ekki Austurlríki á nokk- urm hátt né halda áfra'm undir- róðri þar í því sikyni að sam- eima Austunriki Þýzkalandi, og Hreppsnefndar- kosning á Stokkseyri. Hrieppsniefndarkosning fór fram ,á Stokkseyri á laugardaginm og átti að kjósa þrjá rmenn. Alþýðufiliokkurimn kom að tveimiur mönnum, þieim Helga Sigurðssyni, formamui verka- ímiainmafélagsins, og Sig. I.* Guð- mumdssynii; gjaldkera félagsinis. Ihaldið kom að einum manni, Ármia E. Eiríkssyni. 1 hneppsmiefndimni eiga nú sæti þrir Alþýð'u.flokksmemn, einm Framisókmarmaður ög eimn íhalds- miaður. kjósendur, og tóku til máls frá Alþýðmflokkinum Ölafur Þ. Krist- jámsson og Bjöm Jóhannsson, M íhaldiniu Stefán Jónsson, Loft- ur Bjarmasion og Bjarni Snæ- björmsson, frá kommúwistum Bemrjiajnín Eiríksson, Helgi Jóns- son og Kristinn SiguTðsson. Fundimum lauk kl. 2, og talaði Emil síðastur. Var þá aftur orð- ijnin húsfyllir og Emil teki0 með máíklum fögnuði. Fyrixsijáamlegt er, að frambjóð- aindi Alþýðuflokksins verður kos- imin með yfirgnæfandi meirihluta atkvæða. MUSSOLINL enm fremur hafi Hitler neyðst tiil þess að lofa því, að Þýzkalamd geimgi imn í Þióðabairídalagið aft- ur. Þó er yfirteitt álitið, að ráð- stefna, þeirra Hitlers og Musso- "liini haifi orðið til þesis að styrfcja! aifstöðu Þýzkalamds á afvopnun- airráðstefmunmi í Genéve. Enm hefir ekki verið birt opin- berlega, hvað þeim Mussolimi og Hitlier, hefir farið á milli. en alt þykir bemda tjl þess, að Mussolini hafi bori:ð hærra hlut á ráðstefn- umni. ' STAMPEN. Mjar pólitiskar ofsóknir hefjast í Póllandi VARSJÁ í miorgum. (FB.) Rikisstjórnim hefir ákveðið að koma upp fangabúðum, s'em að- alliqga eru ætlaðar þieim mömn- um, róttækum sem öðrum, er rísa upp gegn ríkisstjórmimni eða á eimhvern hátt, að henmar dómii^ vi;nna gegn hagsmiumum þjóðar- beildarinnar. Það er ekké farið diult mieð það, að róttæfcu teiðtog- arnir sluímir verða senidir til gteymlslu í fangabúðár þessar. 200 im)emm m. a. leiðtogar demokrat- iska flokksimis hafa verið hand- teknir út af Piieracki-mtiorðimu. United Press. Málmiðnaðarverkfall - iðáSpánileitttiIIykta Vinmitiminii var styttnr MADRID í morgum. (FB.) Verkairnemn í máimíðmaðiinmm á Spámi gerðu verkfall, sem kunm- 'Ugt er fyrir 14 vikum, og tóku 18000 memn þátt í því. Verkfall þietta er nú til lykta .lieitt fyrir miilligöngu ríkisstjörnariminar. Eitt áf þeim atriðum, sem um var dieilt, var vinnustundafjiölldimm. — Verður framvegiis unmið 44 fclst. á viku í þessarii iðmgneim. (Umated Press.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.