Alþýðublaðið - 19.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 19.06.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAGINN 10. JÚNí 1934. -O VIKUBLA: CTGBPANDI: ALÞfBUFLOKKOEINN SW.SWP3WWBÍKKS&* «St» *Sas *8®i> tt. S~< SÖSÖsgls. &S&jS»H!gísiSí **. £SS8 6 ætassá?-— «:. ».60 fýrir 3 <i>*si3<H. «f grtiií « tytírtraaj. I tesseeoöís fcestar &te8s8 8® estffm. VSKIÍSI.A3ÆD 1 41 6 fe^-et|i«a Ksiðvfaadegl B>«* totttar eSsSasss k*. S.03 í «. I frt Mrtasl Íi^r h«ts3u jrttnar, nr HrH«t t dægbiaöSnu. irtííir ag «Dútyt1r!it RITSTJÚKM OO APOM£iðSi,A Alp^ta- |$S8^as m vIS avsrfisgfitn «*. 8 — IS. StaS&a: @S8- sS§«i&tós eg affiglSetagar. ®»i: ií-Jsrlörn (Isaleactar tratiir). 4332: riísíjiwi, 4883: VOhl&iiaisr 'S. VHaj&iæssso. ttiaSsrasöar (bsÍHssl, Jl. Oav r R. Vfeiide—•fsg&ik. rttjíj&&, ðwiiea). t033: gjgurðar létaænessea, afsraiOcis- ce e»Sí**t»Sía>sSiAsS ðwámffii. ÍSSÖ: praaistní3i*&. XV. ÁRGANGUR. 198. TöLUBL. Gegn aukinni dýrtið og lækkuðu kaupi: Gegn gengislækkun. Gegn ihaldmu. Fyrir sigri Alþýðuflokksins wi ákveðln eftir kosningar mninpm milli Sfálfstæðis- og Bændaflokksins Olafur Thors og Tryggvl Þórhailsson hafa báðir lýst yfir þessti opinberlega Jón Þorláksson vili ekki taka ábyrgð á gesigislækkiminni og er því ekkl í kjöri Yf irlýsingar; Tf yasva ftéíhallS" sonar. I útvarþsumræðunum í gær- kveldi lýsti Tryggvi Þórhallsson því yfir, aö Bændaflokkurinn myndi, ef hann fengi aðstöðu til þess á mæsta þingi sem milliflokk- ur, að ráða úrslitum mala og stjómarmyndun, mota þá aðstöðu til þess fyrst og fremst: að fcnýja fram gengislækkun íslienzku krón- umnar. .. „Engin stjórn sfcai yerða mynd- uð -á íslandi, nema þetta mál fái- ist fram.'' BændafloWsurinn ger- ir það að fyrsta skilyrði fyriir stjórinaimyndun og allri sam- vinniu, að framleiðendum, bænd- um og útgerðarmöinnum, sé trygt „rétt verðgildi peninganna," sagði Tr.. Þ. fíann sagði enm fnemur, að meiri hluti innan Sjálfstæðis- flokksiins á næsta þingi myndi ráða úíjslifujmi í þessu máli, og sér væri kunnugt um, að þar væru svo margir hlyntir landbúnaðiin- um, að þetta mál myndi fásst fram. 1 blabi Bændaflokksiins, „Fram- sókn", sem út kom sl. laugardag, lýsti Tr. P því eiinnig yfir í á- varpi til Áruesdinga, að ef Bænda- flo-kkurinn fengi aðstöðu til þess, þá skyldi hann, tryggja bændum „rétt vierðgildii peniniganna". Yfirlísineat ðlafs Thors, Á fundi, siem nýlega'var hald- in|n að. Brúarlaúdi, lýsti Óiafur Tbors, sem eins og kunnugt er tefcur við forystu Sjálfstæðis- flokksivns á næsta þingí yfir því, að hann væri eindnegið fylgjandi gengislækkun, og að gengiishækk- unin í stjórnartíð Jóns Þorláks- sonar hefði verið hið mesta glap- ræði. Hann sagði meöal annars, að Jóni Porlákssyni befði mis- isýnst í gengismáiiuu á sama hátt og honum hefði missýnst í sajn'- bandx við norsku samningana. Pað er alkunmugt, að óiafur Thors og Tryggvi Þórhallsson hafa lengi bariist fyrar stórfeldíí FyrlrspMrn f il nalð^fléi sókmarfSoi kgins frá imllist]érm Al« iilokMSims. Út af yfirlýsingu formanns Bændaflokksins; Tryggva Þórhallssonar í blaðinu „Framsókn" s. 1. laugardag og í ú,tvarpsræðu i gærkveldi um að Bændaflokkurinn muni nota það úrslitavald, sem hann hygst að fá sem milli- flokkur á næsta alþingi, til þess að knýja fram lög- gjöf, sem leiði af sér stórfelda gengis-lœkknn islenzku krónunnar, og að Bændaflokkurinn muni ekkí taka þátt í neinni stjóTnarmyndun, nema því að eins, að þessu skilyrði sé fullnægt, skorar miðstjórn Alþýðu- flokksins hér með á miðstjórnir Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins að svara eftirfarandi fyrirspurn opinberlega frammi fyrir kjósendum í síðasta lagi fyrir 22, þ. m. Vilja SJálfBtæðisMokJcuriam og Framt* sókmarllokkarfimm lofa pví og skaiM* bSmda sly til pess, efms @g Aipýðn-' flokkurinn gerir, að vlnna að pirl, að gengi íslemækm krémmmmar verði haldið ébreyttm eins og fiað er mú mfiiðað við sterlimgspumd, ¦ og pað að miimsta kostl ékki lækkað í ná* innl framtið? Svör óskast í blöðum flokkanna og í útvarpsumræðum. Mlðstjórn Alpýðufiokkslns. gengislækkun og flutt frumvörp um það á undanförnum þingum og haft tií þess fylgi ailra nú- verandi Bændaflokksmanna, sem siæti áttu á þingi, og enn fiiemur fjölda margna Sjá'lfstæðismajiaa. Má þiar til nefna auk Ól. Th., Pét- ur Halldórsson (sem hefir meira að segja skrifað bók, þar sem hann heldur eindriegið fram geng- "islækkun), Pétur Magnússon, Pét- ur- Ottesen, Jón á Reynistað og Jón Ólafsson. Hilns vegar hefir Jón Þorláksson ásamt 3—4 mönnum ávalt verið andvígur gengislækk- [un og það var hann, siem fcnúði fram gengishækkun 1925 í and- stöðu við meMhluta flokksinis. Hefir baráttiunni um gengismálið innan flokksins lokið með því, eins og áður befir verið bent á í Alþýðublaðinu, að Jóni hefir verið trutt úr vegi. Afstðða AIMðaflokkslns. Afstaða Alþýðuflokksins hefir ávalt verið sú, að berjast gegin allri gengisiækkun, og sú afstaða er óbreytt enn, Gengislækkun er árás- á lífskjör allrar alþýðu í landiniu, sem kemur fram| í hækk- uðu vöruverði og lækkuðu kaupi og launum, en er hins vegar ekfci til hagsbóta nema fyrir örfáa stór- útflytjendur. Þar aem gengislækkun hlýtur að fcoma mjög hart niður á öll- (Frh. á 4. síðu.) Sjálfstæðisflokkurmn hefir i heiltárvitað um fjársvikin i Brunabótafélaginu. Jðn Þorl hótar H. St. að skýrsia imi máiið verði birt „eftir kosningar". Eins og kunnugt er, var Jón Þorláksson á þingi 1933 með dylgjiurum óreiðu, sem ætti sér stað í Briunabótafélagiinu. í útvarpsumræðunum í gær- kveldi kom Jón Þorláfcsson að þessu máli og sagði, að hann hefði þá þegar haft grun um að tvenms konar misfellur ættu sér Istað í stjórn Halldórs Stefðnsson- ar á Brunabótiafélaginu. í fymta lagi, að Halldór Stefánsson hefði varið mokkru af fé sjóðsins til lána handa ættingjum, og í öðru lagi, að um stórfelda misnotkuti á . f é Brunabótafélaigsins væri að ræða hjá H. St. „Heimildirnar, sem ég hafði fyr- ir þessu," sagði Jón Þorl., „voru þannig,wað ég ÞORÐI EKKI að bera fram opinbera fyrirspurin í málinu á þiugi." J. Þ, kvaðst því, eftir að hafa „velt því töluvnet fyri.r sér", hvað hann ætti af gera, beint því til Magnúsar Guð- tmundssionar sem fulltrúa flokks hans í stjórninnii;, að rannsókr yrði látin fara fram 1 KYRÞEY M. G- færðist undan því, og bar því við, að málið heyrðí ekki undir sæg, Stjórnin mun þó hafa látið löiggiillta endursdkoðendur framkvæma rannsófcn í KYRÞEY hjá Brun,abótafé]aginu og sendu þeir stjöminnd - skýrslu um málið, en hún liggur þar, og befiir aldœi verið biTt. Jón Þorlíáksson kvaðst álífa, að þessi skýrsla ætti að korna fyrir almenningssiónir, en bætti því við, að hann áliti að ekkert gerði til, þó að hún kæmi ekki fyr en eftir kosningar. Þessi umniæli J. Þ. staðfestu það, sem Alþýðublaðið hefir hald- ið fram, að Magnúsi Guðmunds- syni væri fullkunnugt um afbrot H. St. í Brunabótafélagdnu, enda kvaðst J. Þ ekki hafa mimist á þetta miálj befði það ekki verið gert að blaðamáli nýlega. Með vitund og vilja Sjáifstæðis- flokksins hefir stjórnin legið á þessu máli og motað það sem keyri á Halldór Stefánsson tiil að gahga i Bælndaflokkinn og í Sjalf- stæðiisflokkiinn eftir kosningarnar, ef hann næði kosningu. Enda verða uímmæli J. Þ. um að skýrslan skuli birt eftdr fcosn- igar ekki skilin öðru vísi en aem hótun til H. St. um að gangia í Sjálfstæðisflokkinn, Pví ct& ö'dtmn tosíá verði skýrslan birt. SbrípIeiknrlBii I kommunista- flokknnni. í „Verkamanninum" sem út kom siðasta laugardaig birtÍBt yfMýs- i,ng frá miðsrjórn Komm(únista- flokksins, og er niðurlag hennar á þessa leið: „Jafnframt lýsir flokksstjórnjn yfár þvT, að' í ýmsum málum, sem deilt hefir verið um i flokknum upp á síðkastið, hefir E. O. haft á réttu að standa, og að áráísir þær, sem gerðar hafa verið á hanu, lelnkumi í útvarpsræðu H. H. eru því ra;ngar, og að afstaða flokksstjórnarinnar gagnvart E. 0. er að ýmsu leyti breytt. ,Um sama leyti héfir Hjalti Árinason gengið með í vasanum og hampað hér í Reykjavík svo- hljóðandi sfceyti frá Jens Figved, sem að undanförnu hefir verið í Rússlandi tii' þess að fá óskedk- ulan, úrskurð um hiná „réttu Ifnu" innian flokksins hér á landi: Verfcalýðsbilaðið, Reykjavík, 01- geirsson sikkert undiervurderiet som fraktionsformand, Bjarnason mistænkeMig. Figved. (Á „íslenzku" kommúnistamáli: Olgieirsson áreiðianilega vanmietinn siem klilkuformaður. Bjarnason tor- tryggilegur". Hér virðist því ekki vera rnema um tvent að ræða: Annað hvort er flofcksstjórnin. horfin frá hinni „réttu rússnesku línu", eða þá, að Hjaiti Árnason hefir falsað símsfceytið frá rótum eða fengið Jens Figved tiá að Ijúga upp efni þess í því skyni, að standa bet- (Frh. á 4. síðu.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.