Alþýðublaðið - 20.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 20.06.1934, Blaðsíða 1
MIÐVIKUDAGINN 20. iúní 1934. XV. ÁRGANGUR. löð. TÖLUBL. m. valbbkaasson DAOBLAÐ ÚG ÚTGJgFANDÍ:'. ALf*#©ÖFLÖÉ££Ö^INi fatasrar £1 t fmssjjæs miSvi&adect- í*s* feastar í&tðsJns er vtó BeerfisgStu or. »— it. AífeiAteggþðÍ fari ZÆ9 « Bs&soS — Stt 5.633 íí>rtf 3 e.-feniiöi, sí grsíti er fyestitasi. I iaissæsíSlB kaætm IslsSSS ÍS. nra. VfS'iÆLÁSÍffl kr. M8 * S*S. í P*1 Krtsw slíar btfteía groifcar, er bjrtisíi I tisgbSnöiau. frétttf eg wtSíOjfirtit. RFrSTJÓStH OO APQSSfÐSLA Aipýftfr- í- eísj-aissía e>g et?a>?»»s!3»r, 436;: rfísíií.rn (ínr.iefsóar fréttir), 4802: riístiörí. «Sö-. VBIsJífctœEr S. VnfcJ&taassen. bUtOamstber ífceiata), R*t P R, VtosðeaoniMM. tltsllðat, (bstawö, 2a3?t SSguröar tohasuwssoa. aSífreiSsto- «G aeskýsiaga£i}&4 ttwtamti #885 iwæ*ííssí8í&a. drepurjðnaðinn, drepur verzlunina, eyðileggur afkomu alls almennings. verður skorin niðnr, ef Siálístæðis- og Bnnda-flokknrfui fá melri hlnta. Tryggvi Þórtaallssön staðfestir frásiSgn Alþýðabiaðsinsfútvarpsræðuffiærkveldi Ekkert svar frá SJálfsiæðisftekknnm Nýjar yf irlýsingar Bændaflokks- nianna, Tryggva Þórhallssonar og Theódórs B. Lindals. í útvarps!umnæðu;num í gær- kveídí endurtók Tryggvi Þór- hallsson þá yfirlýsimgu sína síð- tan i fyrra kvöld, að Bændaflokk- urinn myndi afdráttarLaust kréfj- ast gengisLækkunar ef hannkæni,- fiisrt: í þá aðstöðu á þilngi, að hafa únslitaáhrif um atkvæðagreiðsiu og stjórnartmyndun og gera það að skiiyrði fyrir stuðíningi eða hlutleysi við væntanlega stjórn sjiálfstæðisimanna, að krónan yrði lækkuð. Hanin talaði um fyrjispurn mið- stjóiinar AlþýðuflokksiniS tffl Sjálf- stæðís- og FramlsóknarÆokksins, sem bilrt var héír í blaðliiniuf I gær uim afstöðu þeirra tiil gengismáls- ias og sagði m. a.: „Takið eftir því, kjósendur góð- ir, hverju flokkamir svara. ÞIÐ MUNUÐ FÁ LOÐIN SVÖR. Marg- ir ersu, siem viija fá rétt gengi krónuninar, en peir eru líka marg- ir hinir." Theodór Líhdal sagði, að marg- ir iininan SjálfstiæðisflokksiinB myndu ljá pessu máli Bænda- flokksins Ið. giem biirtísíti í bla'ðihu í gær, var á þessa leið: Viljá Sjálfstæ'ðiisfiiotokuriinn og Framsióknarflokkuriinn lofa því' og skuldbilnda sig til þesis, eins og Alþýðuflokkurijnn gerir, aið viuua að því, að gengi íslenzku króu- uinnar verði haldið óbiieyttu einsi og það' er nú miðao vib sterl- iingspuwd, og það að minsta kosti ekki læfakað í náilnni framtíð? Svör ósikaist í blöðuim flokkanna og í útvarpsumiræðiim. MIÐSTJÓRN - ALÞÝÐUFLOKKSINS. „Þið inunuðfáloðlnsvðr'V Fnamisióiknarflokkurinn hefir alis ekki svarað þessari fyrirspum enm, hvorki í útvarpsiumræðun- |um pie í dagblaði si!nu í moorigun, En ólafur Thors „svaraði" í út- varpiniu í gærkveldli og í Mgbl. í morguíi einmitt mjeð þeim „LOÐNU SVÖRUM", aem Tr. Þ. hafði lofað fyrir hönd þeirra beggja, á þá leið, að engir slíkir samtiingar (um gengislækkuJi) hefðu verið gerSár milli Sjálfstæð- is- og Bænda-flokksins, og ,^ekki svo mikið sem komið til or&a að gena þ-á". Eftir þessu vill Ölafur Thors og Sjiálfstæðisflioikkurinu þó halda opinni leið til að gera silíka siaminiinga við Bændaflokkinn eft- ir kosningiar, enda sýna uimmæli Bændaf lokkstaauniauna Tryggva Þórhallssonar og Theodóts B. Lin- dals í útvarpsriæðum þeifrra í gær- kveldi, að um þetta er nú þegar þegjandi samkomulag miliiflokk- a;nina, þótt Sjálfstæðisflokkuriinn þori ekkli, vegna kjiósienda sinna i Reykjavík og kaupstöðunum um land alt, að láta á því bera fyríf' kosningarnar. Óliafur Thors reyndi ekki í út- varpsir|æðu sinnd í gærkveldi með ei.nu orðli að hilekja frásögn Al- þýðlubla.ðsi.ns i gær um yfirlýs- ingar hans um gengislækkunina á fundinum á Brúarlandi og um- mæld hans þar um að gengáslækk- u;n J. Þorl. 1925 hefði'VERIÐ HI.Ð MESTA GLAPRÆÐI. Aftur á mótí lýsti Ólafur Thors yfir því í ^ útvarpsræðu sinni, í gærkveldi og lagðii mikla áherzlu á það, að svo miklir erfiðleíkar steðjuðu nú að útgerðinni vegna væntaniegra viðskiftasamnjnga við Spánverja, að útgerðin yrði að vinna það tap, sem af þeim leiddi, UPP Á ANNAN HÁTT. .flngleiðingar stífingarmanns Pétur Handórsson alþm. gaf út fyrir njokkru síðan pésa um geng- ismiál, sem hann kallaði „Hug- Leiðlinigar stýfingartmlanns". I þess- um pésa sínum berst Pétur ákaft fyrir því, a'ð krónan verði lækJí- uð, og segir m. a.: ,,Und.an hafróti stríðsfe í fjáx- hagslegum efnum gátum vérekki flúið. Mig^ lögan iun LÆKK- UN. VERÐGILDIS ISLENZKRAR KRÓNU tfefwn vffi fiorðasi' út- spgffi í pví hafrétí." Þessi yffirlýsing Péturs HaLI- ^iórssonar er enn í gildi ogfjöldi íhaLdslþingmanna, sem nú eru í kjöri, hafa látið orð falia á svip- aðan hátt utan þings og innan. íhaldið hefir Jöegar í útvarps- uimræðunum í gærkwldi látið uppi hinn rétta hug sinn í þessu imláli með því að svara ekká fyr- irspurn AlþýðuflokksiníS. AT'lir vita, að íhaldíð getur ©kki mynd- að stjórn eftir næstu kosnángar, nema með stuðningi Bændaflokks- in,s, en sá stuðniLngur er búndinn því ófrávíkjamlega skilyrðii af hálfu foningja Bændaflokksrlns, Tryggva Þórhallssonar, AÐ KRÓNAN VERÐI LÆKKUÐ í VERÐI. Lesið grein um áhrif gengislækk- uniarinuar á 3. siðu. Skipverjar ð Esin kæ?a ensban togava tyrle veiðai? f landhelQl. Skipstjórinn á Esju, tveir stýri- mienn og einn háseti hafa kært togarann „Aston Villa" frá Gr^ms- by fyrir ólöglega veiði við Hjör- leifishöfða þann 18. þ. m. Þeir sau hamn þar við veiðar fyrir inn- an landhelgislínu þegar Esja var að koma að austan og tóku mið af honumi Þessir menn lögðu fram kæru á hendur skipstjóranum á „Asto'i Viilla" í gær. Togarinn reyndist samkvæmt útreitoningi forstöðumanns Stýri- mlainnaskólans að hafa verið 0,8 sjómíiur fyrir innan landhelgis- línu. Jowatan Hallvarðsson lögreglu- fulltrúi hafði réttarhald i málinu í, morgun, og eiðfesti kærendurna, skipstjórann af Esju, 2 stýrimenn og einn hásieta. Nazistar brjóta gerða saifiii- BASEL í gær. (FB.) Talið er víst, að annar alþjóða- fundur verði bráðlega haldinn hér um skulidamál Þjóðverja. For- stjórar alþjóðabankans eru sagð- ir þeirirar skoðunar, að tilkynn- ing Þjóðverja um skuldagrieiðslu- frtest sé brot á Haag- og Lau- sanne-samningunum. (United Pness.) Stiórnarsklf ti í Noregi í næstu vikn? thaldsstiórnin l.efir að eins 4 atkvæða meiri hinta. Bænðefiokkurinn heldur fast við vantanst sitt JOHAN NYGAARDSVOLD foringi jafnaðarmanna. Óðalsþingið hafði í gær tii með- ' íerðar breytilngarnar á lögum um , viinnudeilur. Samþykt var að i brieyta regiunum um atkvæða- i grleislur í verkalýðsfélöigunum og ! málamiðluinartiiilraunir mieð 57 at- j kvæðum gegn 53. Jalfnaðarmenn og Dybwad Brochmaun (utan flokka) greiddu atkvæði á móti þeim. Þvi næst voru lögin með áorðnum breyt- ingum samþykt og afgneidd til lögþiingsins. Grjeiddu jafnaða*- menn atkvæði á móti. Búist er við, að þiingfundum verði loki.ð 25. eða 26. júni, EF EKKI VERÐA STJORNARSKIFTI. Hundseid, formaður Bænda- flokksins, neitar að taka aftur vantrauststillögu sina. OSLO í gærkveldi. (FB.) Mowinckel leið enn kvalif í gær, en líðan hans er betri í dag. Stjórnmálahorfurnar eru enn- 6- vissar. Hundseid hefir tilkynt í blöðunum, að hann ætli ekki að taka aftur fyrirspurn sína, en hins vegar hafi hann fallist á, að um- næðum um hana verði frestað þangað til forsætisráðherrann er búimni að ná sér svo, að hann getur tekið þátt í umræðunum. Klofninger innan Nazista^ stjórnarinnar von Papen varakanzlari ræðst á Nazista Hitler bannar að bitta ræðu hans BERLÍN, 19. júní. (FB.) von Papen varakanslari hefir haldið ræðu og lýst sig mótfallinn því, að algerlega væri bannáð að gagnrýna gerðir ríikiisstjórnarinn- |ar í blöðum og ritum. Ríkisstjóni- in hefþ' lagt bctnn vid* pvi, áð ræda p<essi vœri b'fft i blödium eðía að hemi vœri útvarpað., (Uni- ted Press.) Hindenhurg stjrður von Panen gesn stjórnlnnf BERLIN, 20. júini. (FB:) Hindenburg forseti hefir sent von Papien varakanzlara sskeyti þess efhis, að hann sé hæst á- nægður* með ræðu hans, þá, er bainnað var að flytja í útvarp-i leða birta í blöðium. (Unilted Press.) Fjárhagshrunið í Þýzkalandi Guilrrygging marksins lækkar dag frá d3gi EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSíNS. KAUPMANNAHÖFN í rnorgun. Samkæmt siðustu skýrslu þýzka ríkisbankans, sem birt var 15. júní var gull- trygging marksins þá að eins 2,9%. Gulltrygigiing marksins og gull- forðd rikishankans hafa farið sí- lækkandi siðan nazistar tóku við völdum,, og nú er svo komið, að gul'ltrygging marksins má heita úr sögunnd. Erlendir fjármálamenn telja ó- hjákvæmiLegt, áð þessi fjármála- pólitíik nazista hljóti að Leiða til stórkostLegs giengíshrun's í Þýzka- landi. Þegar nazistar töku v ld var gulltrygging um 2VJJ, og gullforðinn íim 1900 miljónir króna, en nú er gulltry/{gingin 2(9"/„ og gullforðinn 100 miljónir. STAMPEN, (Frh. á 4. síðu.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.