Alþýðublaðið - 21.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 21.06.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN 21. JÚNI 1934, XV. ÁRGANGUR. 200. TÖLUBL. m. VALD IMA-tSftON DAQBLAB 00 ViKUBLÁ: ALf»ÝBUf LÖ&KÖl-ÍNl 8-&SB-S_l-sÉ» tMMt' & S_SS '-Sí*4 **_ feaíEBf 41 6 tesrasjtsei mlðvikaéðst. 6*3» íásiísSís ©f vifl Efrerttsgðta ¦¦__¦. 8— i: -_aS-_-- ÁS5>(_____8. bta_~!!__4*_í. *—«• s___Ssg_». Asfe-aa^Sd "te. Z® & fæfasísSt — fcs. í/J! Syrit 3' Riftcaiði, _s grtííí et fyíírfram. I lsas_*_i- __*•«_«? feteeíS 18 _wa. VTKUEl_IM_t_) aSeSsa fer. SJS * 4_4. ! pri bírtœsí aftar fcÆtsta gs-otes., « Kruí-.í I dagfeiaBinu. fréntr -« trtkœynrtK. EíY_nr_ÓR5» OO AF_.RBi0SI,A A&_ð__ 3*38- «-gf*_8-__ og _Kf_i|-_i_:gar,4_95: rite__*r_ .B_._ie___ar fr_tt_r), 4_a2: rU-t}_fi, «903: VBiiJáSssar S. ViSfejáitatBea, ___8__aað!_r (he&raj.. ðdt P SL .^5__-.-__s___-__s. liij-gási, ____s__t.. aST: Stgsrðttr íéh__„aes_o__ stsjreifta**- 6« a_^i___B_.___j___ .__*—_. fl__S GengislækknD drepur iðnaðinn, drepur verzlunina, eyðileggur afkomu alls almennings. Dýðir gengislæ Ih fls- og Bændafiokksins fyrl afkomu aimenninos? Eftir Emil Jónsson bœjarstjóra. Ltóurinar eru nú aö skýrast á miiii fliokkanna. __g á þar sér- stakleg við síðustu yfirlýKÍingu formamms Bændaflokksins um það, hvað stuðningui.i!nn við íha.d- ið ættj að kosta ef til kæmi. — H^W~X7ðnröslFGENGÍs"L ÆKK- UN 1 STÓRUM STÍL, — LÆKK- U^TlSLENZKU KR.ÚNUNNI i hlutfálii v)ið sterlingspund. 1 bláðinu Framsókn á laugar- daginn var og í útvarpsumræð- umum var skilyrð-slaust sagt, að peíM vœrt ýyrsta og stærsttí mál Bœwl^liokksims og myndi verSa geri dð, skilyrði. fyrir samvi\nmmni vB ifialdiö. En hvað þýðir gengislækkun ? Fyrtr alla vinnandi menn í land- ilnju hvar sem er þýðir það sama og bein kauplækkun, því að mieð giengislækkun hækka að minsta kosti allar útlandar nauðsynja- vörur í verði sem gengislækkun.- inrai nemiur, og fleiri fylgjast meði , Fyrir bæmdur og búalið, að mitiista kosti þá, sem sjálfir virma mest að búum símum og lítinn vinmuknaft kaupa, er gengöislækk- uniln sártalítiiil s og einskis virði. — Að vísu hækka afurðir þeirra eitt- hvað í ver'ði, ef til -vMl, 'err ,náu&- syn[javöíur þeirra, aem þeir þurfa að kaupa, hækka að sama skapi og kamske meira. Það hefir að vísiu verið reynt að telja bændum trú um, aið með krómulækkun kæmust þdr af með færri dilk- viei* upp í rentur og afborganir a.f skuldum símum, en það ef svo bezt rétt, að einhver geti keypt af þeim dilkana þeirra og aðrar af- wrðir. . ptliendi markaðurinn þnengist með hverju árinu sem líður, og verður þvi mest áð treysta á hinn iinnlenda markað. En það er víst að þegar búið er að rýra afkomn- möguleiká, wrkamamna, sjómanna og iðinjaðarmanna um kannske ait að 20% eða hver veit hvao- með genigislækkun, þá verður það þrlömgt ifyrir dyrum hjá þeim mö'rgum ,að þeir kaupa hvorki dilkakjöt né annað af bændum', aif þeirni eimföfdu ástæðu, að þdr hafa ekkert til að kaupa það fyrir.. .....'¦'• ¦' •¦•-'¦i Vextirjnirr hljóta ei:nmig áð H ÆKKA, þv| að hvernág eiga bauk- armir að standa skil á hinum er- iendu. lánum sínum öðruvísi? Snarpir landsklílfta- Upplr I Hrlsey. Fóik i Hrisey er mjög ótía- Oötubardagar í Frakkalandi mili Fasista og verkamanna 200—300 manna særast. 300 handteknir. EMIL JÓNSSON, Skattarnir til rikisáns eimniig að H ÆKKA, því að hvennig á ríkið að geta staðjð straum af hinum háu, erlendu iánum simum án þéss að fá hækkaðar tekjurn- ar? En hverjir græða þá á gengis- lækkuninni? Það gera stórfram- leiðtendurniir og útgerðarmeniniim- ir fyrst og fremst, en þó- því að ieins'að þieim takist að hindra það, að kaupgjald verlcafðlks og sjó- mamna hækki sem gengislækkun- inni nemur. Fer nú að verða ijós afstaða Sjálfstæðisflokksiins til genðair- dómia; i vinniudeilum og ríkislög- reglu. Gamigur rhálsins getur orðið í aðalatriðunum þanniig: Fyrst verður bæmdaflokkurinn látirm beita sér fyrir gengislækk- uninni og hún lögfest. (Frh. á 4. síðu.) AKUREYRI í morgun. (FO.) í gær urðu þrír snarpir landskjálftakippir í Hrísey meðumð mínútna millibili. Byrjuðu landskjálftakipp- irnir kl. 4,15 og þusti íólk- iðútgripið ógurlégri hræðslu Hríseyjingar óska eftir sérfræðiii;(um til Hríseyjar til að rannsaka upptök og orsakir landskjálftanna. . Alþýðubkðið átti tal við stöð- iina í Hrísey fyrir hádegi í dag. Kippsilnir í gær voru emhverjir þeir snörpustu, sem komlið hafa í Hrísey frá því að . jarðskjálft- arinir byrjuðu. Remur mönnum slaman um, að slá fyrsti þeirra sé næstum því einn ,sá snarpasti síðan jarðskjálftarnir byrjuðu Sem dæmi þess hvað kippurinn var harður, sagði stöðvarstjórinn í Hrísey að bakaraofn, sem vegur 800—900 pund, hefði fluzt ,til um eina tomm'u. Um kl. 4 í mótt varð einn kipp- ur og tveir í niiorgun. Mikíill ótti hefir grapið Hrilsey- inga, leinkum vegna þess, að kipp- irnir enu nír hættir á D.alvík, og virðist landskjálftasvæðiið hafa fluzt til Hriseyjar. Atta hús eru nú mikið skemd í Hrísey, og hefir fólk algerlega flutt úr fimm þieirra. Einkum eru steinhúsin illa útieiltin. Sumir Hríseyingar óttast að eyj- an sé að sökkvia í sjó, og er það því eindriegin ósk almennings þar, að jarðfnæðingaT komi norður'og naim saki ja rð skjál ftana. Bardagar i Toulouse. 300 hand- teknir. LONDON í gærkveldi. (FO.) Óeirðirnar í Toulouse virðast iiafa veiið alvarlegri en haldið var í gær. Særst hafa að minsta kosti 170 manns. Af þeim 300 manns, sem teknir voru fastir, hafa 29 verið yfirheyrðir í dag, og 3 þeinra voru dæmdir til fang- elsisvistar. 1 gænkveldi reyndi múgur manws að ráðast á fangelsio, til þess að neyna að losa famgana, en komið var í veg fyrir það. Götubardagar i Lille. Á eftir óeirðunum í Toulouae hafa nú eiranig orðið alvarlegar óéirðir í LILLE, einnig milli fas- ista annans vegar og samfylkingar jafnaðarmanna og kómmúni'sta hins vegar. Fasistar voru að halda fund í samkomuhúsi í bongimni, en mikill flokkur jafnaðarmanna og kommúnista neyndi að br}6t- ast inn á fundinn með valdi Kallað var á aðstoð lögregl- unnar til þess að varna þehn irm- göngu. Mugurinn beitti fyrir sig skammbyssum og heimatilbúmum spHegjium, en lögreglunni tókst að loktim að ryðja mannfjðldanum úr götunni, og gátu fasistar kom^ ilst út úr fundarhúsi siniu. Tfu menn særðust. 40—50 manns særðir. BERLIN í morgun. (FO.) 1 Fnakklandi hafa enm í gær onðiö allmiklar óeirðir út af stjórmmálum, í Lyon. Fasistar í bonginni h&fðu boðað til fundar, og hélt l&gneglan vörð um fund- arhúsið. Þrátt fyriir það tókst komimúnistum að buga lögregru- vörðinn með grjótkasti og kom- ast ijnin' í salinn. Lenti þar alt í uppnámi, og særðust milli 40—50 mannis í viðureignnini, inargir hættiuiega. Morska stjórnin á fiSmm* Ekkert samkomnlag liefir náðst milli Bœndaflokkslns o® stjórnarlnnar. Hreppsnefndarko$ning á Akranesi. íhaldið er "að tapa fylgi. OSLO í gær. (FB.) Blöðjm í Oslo eru nú yfirleitt þieimar skoðunar, að það verðd' mikium ei^fiðlieikum bundið að ná .samkomulagi, sem komi í veg íyrir að stjórnjn segi af sér. Samkomulag hefir ekki náðst milii Five ráðherra og Bændá- flokksins viiðvikjamidi tiliiögum þieim, sem fuHtrúair BændafHokks- |i:ns í landbúnaðamefmd Stórþings- ins bafa lagt fram. Sanikvœmt Tífíens Tegji heftr pktgjlokHur Bœmkuflvkksins eit»- római sampykt d& standa a$ fyr~ irspiuvq Hund&eids. Geti forsætisráðherra ekki mætt á þinigfiulndi í yfirstamdandi v&u vegna veikinda sinma, mum flokk- unimn fara fram á, að einhver ammr ar mðherranna svari fyrinspum- inni fyrir hönd rikisstjómajrinniar. Ihaldið verðiir í minnihluta viö kosnlngú í útvarpsráð Hneppsniefndarkosning fór fram á Akriánssi í gær. ; Fjðrir listar. voru í kjöri' A- listinn fná Alþýðmflokknum, B-list- iinn, spnengilisti Framsóknar- miarrna, C-listi, Siálfstæðisflíokkur^ inn, ög D-listi, spnengilisti Har- aldar BöðvarssOnar. Onslit urðu A-listi B-listi þessi: 83 atkvæði C-listi 110 D-listi.,67 •- Koisnir voru því af A-lista Sveimbjöm Oddsson, af G-lista 01 B. Björnsson og af D-lista Guðm. Guðijiónssom. Spnengilisti Framsoknar hjáilp- aði fulltrúa Haraldar Böðvarsson- ar, atkvæðim féllu dauð. Brhaidið hiefi'r alt af venið í yf- jrgnæfandi meiri hluta á Akna- nesi. Eins og menn mun neka miinni til fná umræðunum um dagskrár- starfsemi útvarpsins í vór, lagðd íhaldið mú mikla áherz'iu á það, að má meirihluta í útvarpsnáð t'ú að geta '¦ betur einokað útvarpið í þágu leims flokks. Ætlaði - íháldið að ná þessum meini hluta með kosningu, sem nú hefin faiið fram undanfarið milli útyarpsnötenda, sem eru í útvarpsnotendafélögum, og. ssm atvinnumálaráðherra á svo áð fara eftir í tilnefningu sinni. Ko^smingunni .er nú lókið, og vom' atkvæði, talin í gærkveldi. Alls gneiddu um 1500 maima at- kvæði. Onslit urðu þessi: Fálmi Hannesson nektor . 627 artikv. Jón Eyþórsson, nú í útvarps- ráðá, 614 atkv. Helgi Herm. Eiriksson skólastj. 552 atkv. M. Júl. Magnús 513 atkv. Guðbr. Jónsson rithöf. 512 atkv. Tveir þeir fyrstu voru studdir af andstæðingum íhaldsiais. Má nú fullyrða, að Pálmi Hann- esson verði útniefndur í útvarps-* rað. .......................... .1__::._;¦•'snws

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.