Alþýðublaðið - 22.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 22.06.1934, Blaðsíða 1
FöSTUDAGINN 22. JiJNl 1933, XV. ÁRGANQUR. 201. TÖLUBL. SL VALDIHAfttMH s. ÚTOEFANDÍ! ALÞÝÐUFLOttKURINN Nawr t éí sga «8j3» *J«?3 fcí. S—« eSfc&tgto. As^S&BtíeS te. 2UG0 & sb&swsS — fe». 5,ðö í---rk 3 mftftsSl, «f greiU er Jjrrtr«i««ss. ( ieasaXRs fesísísr feSaSíð t§ asHa. VtKUBLASSS tev&tttm laiSvfksAegt Þe* fcscHr aflefisa fcr. ÍMK! 4 eri. í fnrt Wrtæsí elter Un greiKSr, er btrötst t dagbiaöinu. fré«ir e$ wtæsyfirStt. fcrreTÍÍÍSSTS QG AFORSiSSLA A!*ýfi»- vía Bvafflsgatn rat. 6— tð SÍSSÆ: 4S0i æfgrsHMa egr acsrjstegar. <S8SS: rfteíjérss ilEaientlar frétíh-), 4332: rít3siJ6ri. 4SS3: VKljj*!sjer 3. VSfojairassca. bte8sra«ð»r (btí.iaa;. UaSama&a, ftoaáaeaejraajl ti, «mi: C H VfefeSentassðsa. «4f*5|ásí, feishssí, ®S?-- Stnurftar íöhaaisasasa, eígyeiÉela. aai essl$st»gas4dai Reykvikingar verða féfléttir með gengislækkun, ef Sjálfstæðis- og Bænda-flokkurlnn mynda stjórn. Um fmð er kosið. ætisráflbe iiialdsins Mtðstlórn. Sfálfatæðisflokksins fórn- ar hagsmnnniii slómannn og sfldar~ úf vegslns™~ ffyrir hagsmnni ©rffárra síldarbraskara Alpýðiusambaind íslands og öli sjómainnafélögiin í lamdEÍimu hafa beátt sér lyrir pví, að sjómönmum verði trygt 7 kr. lágma'rksverð á tumftu vað s&ldveiðærínar í s'umar. Pulltrúar sjómanma og Alþýðu- sambandsinis fóru 6. þ. m. áfund forsætisráðherra og lögðu fyrir hajnn tillögu Alþýðuflokksins um að afmema eða endurgreiða alla tolla á síid, salti og tunnum í sumar til þess að sjómeinn gætu Beingið trygt 7 kr. lágmarksverðiið, Frtá viðtald þessara fulltrúa sjó- mamma skýrði Alþýðublaðið 8. þ. m. á þessa leið: „Ráðherra taldi ríkiisstjórnima ekki bafa vald tdl að gefa eftir tolla eða gefa ioforð um jendur- gredðslu á þeim. Aftur á mótd værí þetta á valdi þeirra ping- flokka, er fyrirsjáamlega hefðu pingmeirihruta á næsta pingi, t.:d. ief miðstjórn Sjálfstæðásflokksins gæfi sams komar yfiriýsingu og stjórm Alpýðusarnbattdsins, rnættl' tefja trygit, að báðir piessir flokkar hefðu þingmieirihluta, og gætu þeir því ráðið úrslitum þessia -á þiingimiui í bauist." Enn fremur kvað forsætisráð- herra rétt vera,' að ríkisstjornin myndi ræða málið, ef sams konar yfirlýsiing kæmi frá mdðstjórn Sjálfstæðisflokksi'ns og Alþýðu- flokkuriinm hefir gefið út og sent ríkiisstjórtninni, og mundi þá mál- ið verða tekið fyrir á sérstökum; riáðherra'fuindi. Alþýðublaðið hefir hvað eftir annað ,síðan lagt áherzlu á þetta mál og bent á það, að framgang- ur þessa nauðsynjamáls sjómanna og síldiarútvegsins strandar á miðstjóm Sjálfstæðisfiokksins. Hefir maiigsiin'nis verið skorað á míðistjórn- Siálfstæðisflokksins að gefa ákveðin svör í málimu, en þau hafa' lekki fengist. ÍE^is í dag reynir Mgbl. að breiða yfir svik flokksins við sjómehn og útgerðarmehn í þessu máli með vísVitandi lygum um afstöðu ríkisstjór.narininar til .mábiins og rógi um forgðngumienin sjómianna, Umnnæli blaðsims eru þiessi: „Alt, sem Alþýðubiaðið hefir verið að segja um vilyrði af hálfu ríkisstjórinarinnar, um að afnema sítdiartoilliinn, ef fliok'karínir væru því fyligjaindi, eru því vísvitandi lygar, sem einunigiB 'eru fram sett- artil þess að Wekkja sjómennima og dylja frumhlaupið með 7 kr. sildarverðið." Út af þessum ösvífnu ósannind- um hefir foEsætisráðherra sent Alþýðubliaðinu i morgun svo- hljóða'ndi yfirlýsingu: Yfirlísing forsætisrððherra Ég lýsi hér með yfir pvi, að frásögn Alþýðublaðsins 8. þ. m. af viðtali við mig er rétt svo langt sem hún nær. 22. júni 1934. Ásg. Ásgeirsson. Með þiessari yfirlýsingu forsæt- isráðheriia er það því fullsannað, að •framgangur þessa máls istramdar ekki á ríkisstjórniníni, heldur eingöngu á miðstjðrn Sjálfstæðisflokksins, sem hikar ekki við aið fórna hagsmunum- síldarútvegsiins fyrir hagsmuni ör- fárra síldarspekúlanta og jafnvel stöðva alla síidarsöltiun í sumar.. (Sjá grein í 3. síðu.) Prentan á skopkvæði um Jakob Mftller síoðvnð eft- ir kröfu hofundarins, Jóns Helgasonar, prófessoi? við Kannmannahafnarháskóla í gær var auglýst í blöðuinum, að út kæmi i dag háðkvæðiii, er nefndjst „Alþingismaðuriinn og dóiniinn" eftir Kiengon. Kvæðii þietta er skop- og ádeilu-kvæða um Jakob Möller ,og er það þeg- ar orðið kunnugt mörgum hér í bæmum og hefir gengið -á milli manina í afritum. Það var einmig mörgum kunnugt, að höfundur kvæðis þessa, sem nefndi sig Kiengon, væri Jón Helgason pró- fessor í Kaupmannahöfn. Síðdegis í gær kom Kristján Kristjáinsson fulitrúi lögmam'ns á- samt lögregiuþjónum, Jóni pró- fessor Helgasyná og fleirum inn í prentsmiiðju Ásgeirs Guðmunds- soniar, þar sem kvæðið var i prent- un. Hafðá prófessorimn krafist þess sem höfundur kvæðisims, að prient'ún á því væri stöðvuð, og varðþað úr, að fulltrúimn. hafði með sér 600 hálfprentuð eintök af kvæðinu, og var upplagimu bremt á lögreglustöðinmi í- gær- kveldá. Stórveldin krefjast aimeimra kosninga í Austurríki stjóiinin hafi ekki nema 20o/o af þjóðimn.i að balú sér og að frarrr- tíð henmar sé mjög óviss. STAMPEN. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSíNS, KAUPMANNAHÖFN í morgum. Þyzfca fréttastiofan -¦- Deutsche Nachrichtenburou — skýrir frá því og segist hafa það eftir mjöjg áreiðainlegum heimildum frá Vím- arborg, að stórveldiin hafi krafist þess af stjórnimmd í Austurríki, að húm láti fara fram almennar kosnimgar í lamdimu. Hafa stórveldim sett þessa kröfu fram við ríkisstjórnima vegna þess að því er haldið fram, að Barthon f ¥fnarhorg. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS, KAUPMANNAHÖFN í morgun. Barthou u'tanrikisiráðherra Frakka kom til Vínar í gær. Hamn var á leið til Rúmeníu, en nam staðar í Vín til að eiga við tal við Dolilfuss. Barthou yfirgaf ekki járnbraut- arlest sína. Meðan Ihún var um- krimgd af lögreglu- og her-mönn- um, áttu þeir^Barthou og Dollfuss tal saman. i Fregnir herma aðí Barthoú hafi lýst yfir því, að Frakkar væru enn sem fyr reiðubúnir til þess að vermda sjálfsforræði Austur- ríkis. 1 Austurríki ríkir ánægja yfir komu Barthous. ¦ ! STAMPEN. DómsmálarállnneytlO brelOlr yfir afbrot Jóhanns P» Jónssonar Pálmi LoStsson staðfestir frásðgn At|jýöu- bladslns nm að sjóðpnrð hafi átt sér stað 18. þ. m. skýrði Alþýðublaðið frá því, að Jóhann P. Jónsson skipherra á Óðni hefði dregið í sinm vasa 10—15 þúsund krónur af fé, sem honum hefði verið trúaið fyrir til útborgana fyrir vairðskipið. Hvorki Jóhann P. Jónssom, dómsmélaráðuneytið eða skipaút- gerð ríkisins hafa reynt að hmekkja frásögn blaðsims, emda bafði það fengið hana staðfesta bæði í dómsmálar'áðuneytimu og í skipiaútgerð ríkisims. Áður em Alþýðublaðið hafði skýrt frá þessu máli, hafði Jó- hamm P. Jónssom komist að sam- komulagi við dómsmálaráðuneyt- ið ium að óreiða sú, sem hann hafði orðið uppvís að, yrði ekki gerð opinber og mál yrði ekki höfðuð gegn honum gegn því að hanm viðurkendi 12 þúsund króna sjóðþurð sína með skuldabréfi fyrix sömu upphæð er hamn gæfi út til Skipaútgerðar ríkisims. Tveimur dögum eftir að Al- þýðublaðið ljóstraði þessu upp sáu þeir Jóhann P. Jónsson og skrifstofustjórinn í dómsmáia- ráðuneytimu G. Sveinbjömsson sem er eins og kuwnugt er yfiír- maður varðskipanna, að ekki væri hægt, þar semmálið varorðiðupp- víst, að dylja sjóðþurðimaáþenna hátt, og voru nokkrir íhalds- menn fengmir til að hlaupa und- ir bagga með skipherranum og gHci5a sjóð^u carupphæSina, 12 þúsund krónur í reiðufé til skipa- útgerðariinnar. Sama da,g gaf forstjóri Skipa- útgerðarimnar, Pálmi Loftsson, Jóhaimmi nokkurskonar kvittum fyr- ir uipphæðiinmi', sem ihaldsblöðin voru svo látim birta. Hefir Skipiaútgerð ríkisáms því femgiið þessa upphæð greidda eim- göngu vegna þess, að Alþýðu- blaðiið gerði málið opinbert. Alþýðublaðið átti í morgun tal .við Pálma Loftssom og spurði hanm hvort ætti að skilja yfirlýs- ingu hamis, sem birt var1 í íhálds^- blöðumum svo, að frásögm Al- pýðíublaíðsiims væri á nokkurm hátt römg. „Niei," sagði Pálmi Loftssiom. „YfirlÝsiing míh, sem er gefinútþ. • 20. p. m. segir að eims að pamn daig hafi Jóhann P. Jónsson verið skuldlaus við Skipaútgerðima. En (gneittim í AlþýðUblaðinu kom eitos og þið muinið þanm 18. p. m." AlíþýðublaðdS hefir nú fengið frásiögm sína um sjóðpurðina stað- festa bæði af dómsmálaráðumeyt- imu og Ski'pa'útgerðimmi. En pótt sjóðþurðin hafi mú verið greidd, er þetta mál ekki þar með niður- Mliö. Alpýðublaðið heidur fast við piá kröfu, að dómsm,álaráíðumeyt- ið fyrirskipi nú pegar opinbera riamnsókm í málimu og víkji Jóh. P. Jónssyni skipherra tafarlaust frá stöðu simni. Klofalnprlnn i naz- ¦ istastjðrninni. BERLIN í morgun. (FB.) Eins og áður hefir verið getið, var bannað af útbreiðslumála- ráðunieytdnu að útyarpa eða bi'rta í blöðum ræðu pá, sem von Pa- pen hélt um réttittdi til pess að gagnrýna gerðir ríkiisstjiórnarinn- ar. Ot af pessu hefir vom Papen beiist lausnar frá starfi símu sem varakanslari, en Hitler hefir pver- lega neitað að taka lausnarbeiðn- ima til greina. — von Papien lagði af stað í dag áleiðis tii Neu- deck, til f fundar við Hindenburg, pegar er honum var kunnugt umi ákvörðun Hitlers. — Hefir petita alt vakið miikla eftditelkt, ekki sízt niéðal stjórnmálamanna. (Uni'ted Press.) Hitler fer á fnnð Hinderbaros. BERLIN í morgun. (FB.) Samkvæmt opinberri tilkynn- iittgu er Hitler kamslari farinm á- leiðiis til Neudeck til viðtals við Himdenburg forseta. Tilgangurinn með förinni er að gefa forsetam- um skýrsíu. um yiðræður pær, sem fram fóru í Feneyjum milli Hitlers og Mussolimi. (United Press.) Svisslendingar halda fast við gnllinnlansn. BERN, 21. júní. (FB.) Fjiármál-aráðherranm hefir lýst pví yfir á pimgi, að prátt fyrir alvarlega fjárhagserfið'Ileika verði ekki horfið frá gullihuliausn seðla. (United Press.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.