Alþýðublaðið - 23.06.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 23.06.1934, Blaðsíða 1
LAUGARDAGINN 23. JONí 1034. XV. ÁRGANGUR. 202. TÖLUBL. 'STJðJMi U 13. ÚTQBPANDI: ALÞfÐUFLOKKUftlNN (SjSS&JsSí® fcswar éi egji Ofeta SSSP M. S—« «80aSb. áfifcSöagJtósS tef. ÍÖS 4 :»*«»» - kí. S.'JS tgfot i «síi^í9í, eí greítí er Syrírfrsies. 5 iatesasðla Éai«ss- isí*6íS » Mtm. VlStfSLAÍÍÍIS i tr*«4*B> .-KÍSvtkaScsL fcœS ísssar a§»Í3S k*. gjS ft áfcst. í pvf blrteM sfesr teSssra greSnar. er feS«ait i dagSiSaSln-a. írfítttr «% í-íknyftríit KITSTÍöíti'i OO AFQRS50SLA A!£JSa- er vift Hverrtsgötu 8f. 8— tí. SSM&8: •»- •Igtstashi e& «L«týstatsur. 438): rttsS}6ra (ínoteectar fréítir), 4B82: rfotjért, «S3: VBö|ötasTO' á. VlifejAIcsauM. bteSataaðer £&sfeaœj, (&. <8M; f. R «Ws8eassfsis«as. ttgutM. t&afasei. jgSÍ.: Síglirðw jóhasaesiœs. tígraíBsSö- *« *sr«t$tðRg:ut£ðiii **t&i?V titSB' Reykvíkingar verða féfléttir með gengislækkun, ef Sjálfstæðis- og Bænda-flokkurinn mynda stjórn. Uin það er kosið Fjandmenn íslenzkn krönunnar bafa oðð ðllnn iðldnm i SiflfstæðisfSottniun Miðstjérig fiokksÍEis neitar a@ sviira fyrir* sprara AipýOnflokksIns nm gengismáliO af étta viO k|ósendnp í Reykfavík Sparifjáreigendur, kaupmenn, iðnaðarmenn og verkamenn verðaf éf lettir með gengislœkkun Ggngismálið er aðalimiáliö í kiosinitigíabanáttunini' hér i Reykja- VÍfc. I sfðtfstu næðu sfinin,ii í útvairpinu sagði Tryggvi Þórhallsson foringi Bændia;flokksdn,s: „Það er hvert orð satt af því, aem Alþýðublaðið segir um það að Bændaflok'kurimm mun 'gera það að a&alatriðli fyrir stjórn- málasaimvinnu og stjónnarmyndun að gengi kronunnar verði lækkað) pegar eftir kosnimgar". I blaðánu „Framsókn", sem er málgagn Bæmdaflokksins, er gemg- ið út friá því sem gefnu, aö ef v-.^-r—^-r-.———»~-...........-T-r^mnjr—í \ iwimiwhí-i aö Sjálfstæðis- ög Bændaíliokk- in—mnil iiiwi'ir~iM awin ¦¦ n i wi—m m i ¦ n ¦"ir wii—in-------- ufiinn fái sameiginlegan mieiidhiuta þá takdst stjórlnmálasiamvinma með þessum flokkum á grundvelli að- alskilyrðds BæmdaflOkksiims fyríir slíkri samvinnu: GENGISLÆKk" UN. Reykvíkingar hafa tekið eftir því, . að Miðstjórn Sjáifstæðœ- flokksins HEFIR ENGIN ÁKVEÐ- IN SVÖR GEFIÐ VIÐ FYRIR- SPURN ALÞÝÐUFLOKKSINS. 'Svaiis1 fresturinn var útrunninn. í gær kl. 12 á hádegi Hvers vegna svarar Miðstjórr Sjálfstæðisflokksiins ekki? Vegna þess að samningar hafa þegar tekist milli spilafélagannja áðalfoniingjia SjiálfstæðiiisfJokksiinis Ólaísi Thors l0g aðialfoTingja Biændaflokksins, Tryggva Þór- hallsisoinar um að framkvæma gengisilækkun eftir kosningar, ef þeir fá þinjgmöirihluta. HVAÐ ÞÝÐIR'GENGISLÆKK- . UN? Húm þýðir hundruð þúsunda Rirónia í sjóð KveldúMs og Alli- anoe. Hún þýðir þúsfundiir króna í vaisa stórbænda eins og Hall- dórs á Hvanneyri mágs Trygigva Þorhallissonar. Og hvað þýðir genjgislækkun fyrir Reykvíikinga, fyrir veíkalýð- inn til sjós og lands, fyrir iðnað- ajlmenln, verzlunarmienn og kaup- raenm? ðim þýðJi'kauplækkun, hækkað vöruverð, minkaða kaupgetu. Það sem nú kostar 1 kr. fcosta/i 1,25, eftir að gengiislækkunin er komin á. Gengislækkun þýðir aukið at- vinnluleysa, minni verzl;un, eyðfe leggingu afkomumögulieiiika 90% af Reykvíkingum. Tí-s^íjví EÞórhallsson ætiar að írffijnkvæiíia geiagislækk- nn. Olalur Thovs œtlap að f raen- kvæiha gengisiækknn. Þess vegna ákvað hann Sll framhoð sjáifstœðisflokksins meðan Jón Þorláksson var erlendis. Þess vegna var Jóni Þor- I ákssyni sparkað. Sjðð&arð Jáhanns P. Jónssonar og ihalds- íhaldsblöðin hafa tekið að sér að verja sjöðþurð Jóhanns P. Jónsspnár og bregða Alþýðublað- inu um mia;nniorð'slþjóf.nað í sam- bandi við það mál. ¦ Alþýðublaðið sikorar hér meðá Vísi og Morgunblaðiið að leita sér upplýsinga um sjóðþurð Jóhanns P. Jónssonar hjá skrifstofustjór- ainum í dómismálaráðuTieytinu, Guðan. Sveinbjörrtsson, og fram- kvæmdaístjóra skipaútgerðarinniar, Rálma Loftssyni, og birta svör þeirra á morgun. Rvæðið um Mob Mðller eftir Jón prófessor Helgason, sem prentun var stöðvuð á í fyrradag, heitir „Alþingismaðurinn og dóninn". , Eru þessir tveir heiðursmenn eiinn og saimi maður — Jafcob Mölier -- og segiir kvæð- ið einktum frá lífsháttum Jafcobs Möl'lerls í sigliingum fyrjr hömd íislenzka ríkisins. Árið, sem kvæð- ið var ort,- nam ferðakostnaðuir Jafcobs samkvæmit Heifcningi 2779 Sjáifstæðisfiokkurinn neitai* að stuðla að afnámi síldaTtoIisins, til pees að halda niðri kaupi sjómanna. Morgunblaðið i morgun lýsir því nú loksins yfir fyrir hönd miiðistjónnar Sjálfstæðisflokksiinis, að flokkurinn vilji ekki. styðja kröfu sjömanna og útgerðiar- manna um afnám eða endur- gneiðsilu síldartolls'ins, og ber fynir sig þá ástæðu, að miðBtjórin Sjálfistæðisf lokksins hafi ekkert vald tiJ að binda atkvæ&i vænt- anlegra þingmanna fiokksins. Eru þó mörg fordæmi fyrir því, að slífcar ákvarðaniir hafa verið tekniai'. af rikisstjóminini í samf- riáði við miðstjórnir stærstu flofck- anna gegn loforði ÞEIRRA um stuðning við málin síðai" á þingi. Má t. d. nefna síðasta dæmi þessa, ríikisiábyrgð á lá|ni til hafnargerð:- ariiinnar á Isafirði, sem var veitt nú fyrir skömmiu á þenina hátt. Eftir yfirlýsingu forsætisráð- henra, sem biytiist hér í blaðinu í gær, er það því ómótmiælanlegt, að Sjálf stæ'ðisflokfcurinn hefir neita-ð málinu um allan stuðn- ing í þvi skyni einu, að halda niðri kaupi sjómanna í surnar1. Kosningalygas* f- haldsins. Ihaldsmienin hér í bæmum bneiða út þiá sögu í morgun, að farið væri aðlögski'iá sjómenin- á síld- wiðiiskip fyrir norðam, og þau faircln út á veiiðar. Mun þesisi lygi eiiga að miöa að því ao fá mienn til að trúa, að sjómenn séu falinir fná kröfu steni um 7 króna lág- marksverð fyrir hverja tunnu Ekkiert sMp er. eim fesríð. á sUé- vieiiðimr aff &tm hefir_ ekki ui0ni!ð lögskráð á neitt peima. Flngstys í pýskaíanái. BERLIN í morgun. (FO.) Farþegaflugvél ,sem var í för- um miMi Kö'lin og Frankfurt, hrap- aði nSiður í gær. Stjórnandi flug- vélani|nnar og vélamaður Jétu líf- ið, en 5 fanþegar meiddust. kr. 50 aunum auk 16 000 krióna laiuna sama' ár. ,,Sé dönanum þvegið, þá þekkja mienn hatnn og þingmannimn trauð lega í siumdur", segir hið snjalla sfcáld í kvæði þessu. Sakamálsrannsókn f yrir okur og f járdrátt f yrirskipuð gegn Metúsaiem Jóhannssyni Hann hehr með aðstoð Eggerts Claessen rekið okur- og fjárdráttar-starfsemi í mörg ár Metúsaiem hefir iagt p&siintilr kréna i kesniiigaslóði íhaldsiras á nisdan- foPBmna áruisi Nýlega hefir verúð fyrirsfcipuð sai'kamálsnannsókn á Metúsatem Jóhalnnsson samfcvæmt kænu Guð- mundiar Guðm'undssonar trésmiðs á Laugavegd 117 hér í bænum, fyrir okur og fjárdirátt. Metúslalem hefir féflett Guð- mund einis og fjölda manga aðra menn hér í bænum. 1 máli, sem Metúsaliem höfðað: gegn Guðmundi til að ná eignnm hans, var Eggert Claessen sækj- alndd, og var Mietúsaliem studdur til þessa máis af íhaldsmönnum og broskurum, sem eru og hafa verið ba;ndalagsmen;n og hluthaf- pir í okunstarfsemi hans og fjár- svikamál'um, sem hann hefi'r rekið um mörg ár. Þei'r, aem helzt hafa lient í ^lóim þessa ofcurfélags, sem Metúsai- em hefir haft forystu fyror, eru iðniaðarmenn, verfcamienn og smá- kaupmenn, siem hafa með mangra ára .stráifi og sparsemi eignast nokkuð fé með þao fyrir augum að eignast hús yfir sig. Hefir Metúsalem Jóhannss. þózt hjálpa þeim tiil að koma húsunum upp, látið þá gefa út skuldabréf fynir miklu hærrd upphæð en hann hefir lánað þieim og tekið síðan af þieim húsin upp í sfculdi- ina. Dolfass er hræðdor vlð álit heimsins og óigonai Aastnrriki. EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS, KAUPMANNAHÖFN í morguin. Miklas forsieti í Austurríki hef- ir, samkvæmt tilmælum dóms- málairáðherrans, náðað fjölda jafn- aðarmanna og þar á mieðal manga ja'fnaðiarmannafoTÍnigja, sem þátt tóku í borgarastyrjöldinmi í fe- brúar. I hinum opiniberu skýrslum stjónnaTinnaT segiir, að af 2400 jafmaðarmönnum, sem setilð hafa í fangelsi síðan í febnuar, séu nú. aðeilnis 390 eftir í fangelsun- um. Ólgan í landinu hefir ágerst mjög upp á síðkastið, og vi'll stjónnin lægja hana með þessum' náðunum.* STAMPEN. Emi fnemiur er það kunmugt, a& þessi félagsiSikapur Metúsaiems hiófir svo að segja setið fyriir ekfcjum, sem hafa haft vald á mofckru fé, til að hafa það af þieim. T, d. tókst Metúsatem að ná um 5 þúsmnd krónium af lefckju, sem kom hingaið til bæjanins frá Isa- firðii, og voru þessar 5 þúsund króniur aleiga hentnar og barna hemmar. Þessi safcamálsrannisóku mun viaifalaiust verða ..stómiál og mun leiða í ljós stórfleld fjársvik og víðtæka okurstarfsemi Metúsal- ems Jóhannssonar, Eggerts Glaes- sen og félaga þednra, sem eru ýmisir fjármálabraskarar hér i Reykjavík. Metúsalem mwi leiga á a&ra mililjón kfóna og var kornimin til Kaupmannahafnar með þa& fyrir augum að setjast að eriendis. Nú hefir hanm verið kallaöur.heim tii að svara til sakar í þessu máli. Ronnnonrinnoo drotningin í Siam i Kanpmannahöfn ElNKASKÉYTl TIL ALÞÝÐUBL. KAUPMANNAHÖFN í morgun. Konunigsihj'ónin í Síam koma himgað til Kaupmannahafnar .' á sunnudaginn. Kontungshjónin koma ekfci'himg- lað í opinbeTa heimsókn, og verður því engin vi&höfn, ifer þau koma. Me&an koniunigshjómim dvelja hér, búa þa'u í „Hotel Angleíerne". STAMPEN. VerksmiðjaspFenðino af mannavðldam i Rússlandi. I einná a,f stærstu efnaverk- smi&ium í Sovét-Rússiliandi hefdr or'ðið spnenging, og er tjónið met- ið á tvær milljónir gullrúbla. Rannisókn hefir leitt í ljós, að spnengiingin hefir verið af mamma völdium, og hefir leyn,i;lögri2glan handsamað 13 miemn, sem unnu við verksmi'&juma. Þeir eru grun- a&ir um að hafa staoifð' í qþjomust'u 'erlendra audstæ&inga ráðstjóm- arríkjanna.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.