Alþýðublaðið - 02.07.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 02.07.1934, Blaðsíða 1
MÁNUDAGINN 2. JOLÍ 1934. XV, ÁRGANGUR. 210. TÖLUBL. DAGBLAÖ 00 ¥1' OTGEPANDii ALÞfÐUFLOKKURINN IOKKaidnwM«a» —r 4X & fcraSrass jaiSvííraas^. fw* fcasfc- &Ctæn»8frM te?. &Kt 6 Esfc>©8S — tor. Í.Ö6 tptto 3 œéeaSi, eí gfysrM «r F|T*rr«M». í festsuajsáKö testar fetaSSS 19 egm. VtSUB«.AJ9t|5 J§ 6 tel. í Þ?1 bfetcsa síter fesiete iMstaar, er feteta* í tísgfeSaBiisu. trétttr ©f w1taryfírt&. 5trrETJÓiES« ©S AKSRKt®SÍ»A Á!|»ýaaS" ígrsi&aia eg oæjrfýí&sgaf. ÍSSS: íSteSjéra (ttn>tse<Sar Er*tt!r), 4902: Ettsrjósi. 4SC3: VBiiíéiaser 9. VHitf&letssae, btefeusMéw (fc«traa), r. It VtoM«atassr«&. ftotr&ft, fösfesaá, S3T: Sgisrðra' JAhaaaama, eigreteslsi- es «ngS#3tBga8Öéd Citfwa^ «S8Sj Ipfiiflollirinii er ein flokkorinn, sem vinnur a í kosninpnin MkíæJaankafns flokksíns nemur 63; Miðað við kosningarnar 1 fyrra er afstaða ilokk- anna nú miðað við pro- senttölu af öllom greidd- nm atkvæðam: Alpýðuflokkurinn vinnur 3% Framsöknarflokkur tapar 1,5% Sjálf stæðisflokkurinntapar 4,2% Kommúnistaflokkur tapar 1,3% Heildarúrslit kosminganma eru nú kumn. Þa|u sýna, að Alþýðuflokkurinn hefir bætt við sig'hhttfaiUslega lamgmiastu af öllUm flotokunum og ei mú orðimm jafnsterkur Fromisóknarflokknum. I fyrjna féllu atkvæði þanwig á f lokfcama: Alþýðuflokkurinn 6864. Framsókmarflokkurinn 8887. Sjálfsfæðisflokkurimn 17131. Kommúnilstafl. 2673. Við þessar kosníngar féllu at- SiálfstæðisflokkuKWn því 1380 at- kvæðum mreira en Alþýðuflofck- urimn. og Framsáknarflokkuriinm, Vi,ð pessar kosningar féllu at- •kvæ'ði þainmig (tölurnar geta þó bneyzt ofurlitið við útteifcningai kjörstjórmar): Alþýðuílokkuriinn 11229. Friamsóknarf lofckurimm 11310. Sjál ístæðisf lokkuriinm 21931. Bæmdaflokfeurimm 3316. Kommúintetar 3082. Þjóðieiiniissiininar 363. Utajn flotoka 506. Nú hefir Sjálfstæðisflokkuriinn því 608 atkvæðum minna en Ál- þýðuflokikuriínm og Friamsóknar- flokkuriinn, og ha'fa' þessir tveir, flokkar því sótt á íhaldið umi 1980 atkvæði. Viðbót flokkanna er eins og hér segir: Alþýðufiokkuriiínn 4365. Friamsófcnarflokkuriwiri 2427. Sjálfistæðisflokkurimn 4803. Komlmiúmistar 409. Atkvæðaaukningin á kjörjskrá var nú um 20% og auk þess var kjöraófcn miiklu meiri nú en í fyrxia. Atkvæðaaukniw|g flokkawma er fra í fyrtra: Alþýðiuflokkurilnn 63<>/o. Sjálfstæðisflokkuriinn 28<>/o. Friamslóknarflokkurinn 27<>/o. Kommiúinistar 15°/o. fn íatkvæðaaukniinB flokkanna Oi og aðstaða þeirra nú sést bezt á því, áð bera saman pr.ósenttölur' 'fiokkanria í fyrra og nú. En þær eru þiamtniig: HLUTFALLSTÖLUR 1933. Alþýðuílokfcurinn 18,7 o/o. Framsóknarflokkurinn 23,2 o/o. Sjálf stæ ðisflokfcuriinn 46,6 o/o. Kommúnjistar 7,3 °/o. HLUTFALLSTÖLUR 1934. Alþýðufl. 21,7o/o, vinnur 3»/o. Franasóknarfl. 21,80/0, tapar l,4o/o. Sjálfstæðisfl. 42,4o/o, töpar 4,2o/o. Komm'úniistar 60/0, tapa 1,3 0/0. Bændaiflokkiurin'n 6,4 0/0. Pjóðiernissiirtnar 0,7 °/o. Utain flokka 10/0. AlþýðUflokkuriinn er því. etní flokkiwþm, sem heör unnið á í kö,siniinigunum, eða 3 0/0. Framísófcn- árflokkuiiinn hefiir tapað 1,4 0/0, Sjálfstæðisf.okkuriinn tapaað 4,20/0 og kommúinistar tapað ,l,3°/o. ÞINGMENN FLOKKANNA. Alþýðíuflokkuriinn 10. Framsóknarflokk'UTÍinn 15. Sjiálfstæðisflokfcurmn 20. Bæindaflokkurinn 3. Utain flokka 1. Kosnitiígalög þau, sem Sjálf- stæðjisrnenín og Frjaimsóknarmierm komu sér siaman um á síðasta þingd, gera það áð verkum, a^ AlþýðufiofckuriWn verður enln harðast úti> eiins og bezt sést á því, hvað hver þingmaður hefir á bak við sálg af atkv. Hver þingm. Alþýðufl. 1122 atkv. — — BændafL 1102 — — — Sjálfst.fl. 1096 -• — — Frams.fl. 754 — Úrslitin i Suður-Þingeyjarsýslu. Orslitjin í Suður-Þingejjarsýslu urðu þessi: Jónas Jó'wsson F. 1090 Kári Sigurjónsson S. 300 Aðalbjönn Pétursson K. 172 Hallgr. Þorberigssoin B. 95 Sigurjón Friðjönsson A. 83 I fyrlra féllu atkvæðatölur þann- ig: Ingólfur Bjarnason F; 765 Kári Sigurjónsson S. 228 Abalbjörn Pétursson K. 194 Jóm H. Þorberlgsson, u. fl. 35 Alþýðwflokuriinn hefir ekki fyr haft framboð í Suður-Þingeyjar- sýslu. Kommúnistar hafa tapáð' 22 atkv, oy uppreisn i nyz Dppreisn nazistahersias oegn Hitler iiefii verið kæfð í blöði. 40 helsti foriagjaf nazlsta drepnir ðn dóms og laga og púsundlr árásarliðsmanna hanðteknir. von PapeiB segir af ssér og mítmr í varðhaidi KrénprinziiiEi og bróðir hans fiýfa úr laadi BmvaiBw og heriið fylla allar iSínr i Nzkilaill RÖHM KAPTEINN, foringi st'ormsveitanna (S. A.). EíNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgiun, Seinni hluta laugardags varð uppvíst um byltingartilraun af hálfu stormsveitainna (S.-A.-liðs- ins) gegn stjórn Hitlers. Storm,sveitiirnar í Miinchen höfðu verið kvaddar til vopna gegn hemum (Reichswiehr) a'f for- ¦ingjum þeirra, Röhm kapteini og Hiednes lögrieglustjóra. Fyrstu óljósar fréttir af því, siem var að gerast í Þýzkalandi, bárlust til útlanda seint á laug- ardaginn, þriátt fyrir stnangt bann við siendingum, allra blaðastoeyta út fyrir la'ndamæri Þýzkalands. Forsprafekar up preisnarhrieyf- ingarimnar voru' þeir Röhm for- ingi stormsveitanna eða árásari-t liðsins, sem einkum er skipa'ð atvininiulausum ungum möhnumi, og Heinies lögreglustjóri í Bres- lau, sem kalliað hefir sig sjálfur „Fiehmiamörder" eða „leynidóms- morðingja". Röhm hafði gert þá kröfu til Hitlers eins og Göbbels áður, áð Stálhjálmaliðið yrði uppleyst. Hitler neitaði með öilla að verða vi'ð þessari kröfu, og kvaddi þá Röhm stormisveitirnar í Munchen til vopna gegn stjórniinmi og hern- um, vtm SCHLEICHER hershöfðiingi, fyrveTalndi kanzlari. Röhm og félagar hans þóttust nú sjá, að tilgangur stiórnarimnar með hinu svokallaða „fjandskap- iarfrííi" í júlimánuði væri sá einn, að leysa stormsveitiriíar upp með friðsamlegu móti og senda þær beim til sín, og ætluðu því a'ð verða fyrri til. Rðhm og Heines ðiegnir fram úr rúmam sínom og skotnir Stjómin fcomst að fyriirætlun stormsvedtarmanwa, áður en bylt- ingartilraum þeirra hófst. Hitfer brá við og fldug til Milnchen og braust inn í svefnherbergi Röhms i sumarbústað h'ans við bað(stað- inn Wiessee og tók hanm hönd- um sjálfur. Einnig braust hanm inm á Heimes, þar sem hann var einn ásamt ungum manmi í svefn- herbergi símu, og tók hann fastan lika. Röhm og Heines voru báðix al- ræmdir kynvillingar og var að- komain í svefnherbergi Heines svo viðbjóðsleg, að> henni veröiur ekki með orðum lýst. Röhm og Heines gáfust upp mótstöðulaust. Hitleí reif öH tigmarmerki af búmingum. þeirra með eigim hendi. Voru þieir því næst báðir settir í famgelsi ásamt ýmsum öðrum og tilkynt, að þeir yrðu dæmdiiir af herrétti. En áður en til þess kæmi var Röhm tvisvar fengin HEINES, lögneglustjóri í Bresllau. skammbyssa og sagt að fremja sjálfsmorð. Röhm neitaði því og var hamm þá skotinn í famgelsinu án dóms og laga. Hieimes var einmig skotimn í gaetr, og er talið, að alls hafi þegar; a, m. k. 40 foringjar stoirmsveit- armanna verið teknir af lífi, Auk þeirra, sem áður eru taldir, hafa þessir veriið skotnir m. a. von Heydebreck, Schneddehaiuer, Hayn, Spnet grteifi, Kaxl Ernst, for- ingi stormsvieitarmanma i Berlím og'Wilhelm Schmied, allir kummir foringjar stormsveiitarmamma. Áuk þieirra befir verið skotihm Klausn- er, háttsettur kaþ'ólskur embætt- ismaður, og vom Bosen, ©inkarit- ari Papens og fyrverandi eftir- litsmaður blaðamienisku í stjomar- tíð Schleichers var neyddur til að fremja sjálfsmorð. Schlefcher fjrrv. kanslari og kona hans myrt af iðgregl- nnni. Þegar lögreglan köm til að tafca Schleicher bershöfðingja fastan, bjóst bann til varnar og var sfcot- inn til bama í bardaganum. Koma hans fleygði sér yfir lifc hans,, og skaut lögreglam hana iíika til (Frh. á 4. isiðu.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.