Morgunblaðið - 02.07.1999, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 02.07.1999, Blaðsíða 22
FÖSTUDAGUR 2. JULI1999 MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI PÓSTURINN www.postur.is/fjolpostur ÞESSI AUGLÝSING ER BIRT 1 UPPLÝSINGASKYNI ÚTBOÐ OG SKRÁNING HLUTABRÉFA BAUGS HF BAUGUR ISLANDSBANKI Umsjón með útboði og milliganga við skráningu á VÞÍ Fjárfestingarbanki atvinnulífsins hf., kt. 501097-2179, Armúla 13a, Reykjavík. Sölufyrirkomulag Hluthöfum verða boðin til sölu ný hlutabréf að fjárhæð krónur 40.000.000,- að nafnverði. Hlutabréfin verða ekki boðin í almennri sölu. Gengi Hlutabréfin verða seld á genginu 10,0 fyrir hverja krónu nafnverðs til hluthafa. Áskriftaskrá Tekið verður á móti áskriftum hluthafa á tímabilinu 15. júní til 5. júlí 1999 á grundvelli forgangsréttar þeirra í áskriftaskrá Baugs sem liggur frammi á skrifstofu Baugs, hluthafaskrá, Skútuvogi 7, Reykjavík, í samræmi við gögn sem félagið hefur sent hlufhöfum. Sölutrygging Seljist ekki allt það hlutafé sem að þessu sinni er boðið til sölu á áskriftatímabilinu, sölutryggir Islandsbanki hf. kt. 421289-5069, Kirkjusandi 2, Reykjavík söluna. Gengi í sölutryggingu er hið sama og gengi til hluthafa, eða sem nemur 10 krónum fyrir hverja krónu nafnverðs. Sölutryggingin tekur gildi þegar niðurstöður sölu til hlufhafa liggja fyrir. Vi ðskip t i og skráning 011 þegar útgefin hlutabréf Baugs hf, samtals að nafhverði krónur 1.000.000.000,- eru skráð á Aðallista Verðbréfaþings Islands. Þau hlutabréf sem að þessu sinni eru boðin til sölu, auk hlutabréfa að fjárhæð krónur 82.500.000,- að nafnverði, sem ráðstafað hefur verið sem hluta af endurgjaldi vegna kaupa á Vöruveltunni, verða jafnframt skráð á Aðallista að lokinni sölu hlutafjárins. Skjöl varðandi skráninguna Unnt er að nálgast útboðs-og skráningarlýsingu og önnur þau skjöl sem vitnað er til í henni hjá FBA að Ármúla 13a, Reykjavík sem og heimasíðu FBA, www.fba.is og Baugi, Skútuvogi 7, Reykjavík sem og heimasíðu Baugs, www.baugur.is. rník NY HUGSUN, NYJAR LEIDIR Ármúli 13a, 108 Reykjavík, Sími: 580 50 00, Fax: 580 50 99, www.fba.is íþróttir á Netinu vff>mbl.is \LLTAf= £ITTH\0\£> A/fTT ICEPRO, nefnd um rafræn viðskipti Fyrsta rafræna fyigi- bréfið FYRSTA rafræna farmbréfið með vörusendingu innanlands var „gefið út" á miðvikudag. Flutningshópur ICEPRO, nefnd- ar um rafræn viðskipti, annaðist undirbúning verkefnisins og seg- ir Jakob Falur Garðarsson, fram- kvæmdastjóri ICEPRO, að raf- ræn farmbréf í flutningum eigi eftir að hafa í för með sér bæði hagræði og öryggi fyrir flutn- ingafýrirtæki og viðskiptavini þeirra. Verkefninu var ýtt úr vör seinasta haust í samvinnu við helstu fyrirtækin í flutninga- starfsemi innanlands. „I hinum alþjóðlega EDI-staðli um rafræn viðskipti er til raf- rænt farmbréf. Okkar vinna hef- ur falist í að þýða á íslensku leið- beiningar við þetta rafræna farmbréf. Markmið þeirra fyrir- tækja sem hafa hingað til gefið út farmbréf á pappír er að snúa sér eingöngu að rafrænum farm- bréfum," segir Jakob Falur. Á hverju ári hafa verið gefin út á Morgunblaðið/Jón BENEDIKT Benediktsson, skeytaráðgjafi ICEPRO, og Jakob Falur Garðarsson, framkvæmdastjóri ICEPRO: Rafræn farmbréf munu koma í staðinn fyrir á aðra inilljón pappfrsfarmbréfa í fimmriti. aðra milljón farmbréfa á pappír innanlands, þar sem hvert farm- bréf er oft í fimmriti. „Það er þó ekki eingöngu pappírsflóð sem menn eru að hugsa um að losna við, heldur hagræðingin í vinnuferli og betra eftirlit með vörunni sem rafrænt form fylgiskjals hefur í för með sér." Jakob Falur segir að útgáfa rafrænna farmbréfa, sem oftast yrði komið í hendur móttakenda gegnum gagnaflutningsnet Landssímans, X400, eða með tölvupósti, muni einnig minnka þörf á innslætti gagna, sem þar af leiðir muni minnka lfkur á inn- sláttarvillum. Formaður flutningahóps ICEPRO sem unnið hefur að út- gáfu rafræns fylgibréfs er Ragn- ar Þór Ragnarsson, yfirmaður tölvudeildar Samskipa. ICEPRO var komið á árið 1990 að tilstuðl- an iðnaðar- og viðskiptaráðu- neytisins en 1 samvinnu við aðra aðila sem hagsmuna hafa að gæta, og er henni ætlað að vinna að framgangi rafrænna við- skipta hér á landi. Fyrsta verk- efni nefndarinnar var að koma á rafrænni tollskýrslugerð, og seg- ir Jakob Falur að um næstu ára- mót verði hefðbundnar toll- skýrslur úr pappír endanlega úr sögunni. Flutningsgeta Atlants- skipa eykst um 55% ATLANTSSKIP hafa tekið á tíma- leigu nýtt 294 gámaeininga skip sem þýðir um 55% aukningu í flutnings- getu á siglingaleiðinni milli Norfolk í Virginufylki í Norður-Amerfku til Njarðvíkur. Skipið er útbúið til að flytja þurrgáma, frystigáma, yfir- stærðir s.s. stórar vinnuvélar sem og nijöl og hveiti í Iestir. I fréttatilkynningu frá Atlants- skipum kemur fram að skipið heitir M/S Radeplein og var sjósett í maí sl. og er búið öllum nýjasta tækni- búnaði til siglinga. Atlantsskip munu nota skipið til siglinga fyrir varnarliðið sem og verslunarvöru, sem er ört vaxandi iiður í rekstri fyrirtækisins. Skipið mun hafa viðkomu í Nor- folk og Njarðvík á 24 daga fresti. Það tekur um átta daga fyrir skipið að sigla frá Norfolk til Njarðvíkur. Skipið getur flutt 50 frystigáma og rúmar 4.180 m3 í lest fyrir lausa- vöru, s.s. mjöl og hveiti, en heildar- Þarftu að skipta um olíusíu? burðargeta er 3.500 tonn. Skipið er búið tveim krönum með allt að 40 tonna hífigetu. Það er 91 m á lengd og 16 m á breidd. Siglingahraði er um 15 hnútar. Radeplein er skráð í Hollandi og er fjöldi áhafnarmeð- lima átta. Aukin áhersla á yfirstærðir Atantsskip munu halda áfram að bjóða hagkvæmt fraktverð milli ís- lands og Bandaríkjanna. Aukin áhersla verður lögð á að flytja svo- kallaðar yfirstærðir, en það eru hlutir sem komast ekki inn í gáma s.s. vörubflar, stórar vélar og tæki. „Atlantsskip hafa öðlast mikla reynslu í að flytja yfirstærðir þar sem stór hluti flutninga fyrir varn- arliðið hefur falist í að flytja vélar og tæki á borð við þyrlur og vöruflutn- ingabfla. Þar á meðal eru fjórar þyrlur sem kosta um 25 milljónir dollara stykkið og voru fluttar inn í byrjun sumars og verða fluttar út með Radeplein. Viðbrögð inn- og út- flytjenda hafa verið góð gagnvart Atlantsskipum og var því ákveðið að stækka skipakost Atlantsskipa," að því er fram kemur í fréttatilkynn- ingu Atlantsskipa. M/S Radeplein kemur til Njarð- víkur nk. laugardag og verður byrj- að að afferma skipið á laugardaginn. Skipið mun svo sigla út á miðviku- dagskvöid. Farmurinn verður að mestu leyti frakt vegna heræfinga sem stóðu yfir í júní. FJOLDI ERLENDRA FERÐAMANNA OG GJALDEYRISTEKJUR 1990-1999 Vísitala, 1990=100 Fargjaldatekjur á föstu verðlagi Fjöldi erlendra ferðamanna- Útgjöld innanlands á föstu verðlagi 200 180 160 140 120 100 80 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999áæti. Erlendum ferðamönnum fjölgar um 64% á áratug Á SÍÐASTA ári komu rúmlega 232.000 erlendir ferðamenn til Is- lands eða 64% fleiri en í byrjun ára- tugarins, eins og segir í Hagvísi Þjóðhagsstofnunar. Gera má ráð fyrir að fjöldi erlendra ferðamanna verði á bilinu 250.000-260.000 á þessu ári. Tekjur af ferðaþjónustu hafa vax- ið að sama skapi. Á síðasta ári námu gjaldeyristekjur 26,3 milljörðum sem er u.þ.b. helmings raunhækkun frá árinu 1990. Á árinu 1998 voru gjaldeyristekjur af erlendum ferða- mönnum 12,9% af útfluttri vöru og þjónustu. A árinu 1999 er gert ráð fyrir að þessar tekjur verði um 28,5- 29,5 milljarðar og auki því hlut sinn í útflutningi landsmanna. Ferðamannatíminn á íslandi virð- ist einnig vera að lengjast skv. upp; lýsingum frá Þjóðhagsstofnun. A fyrstu fimm mánuðum þessa árs sóttu 73.000 erlendir ferðamenn landið heim og eru það 16,4% fleiri en á sama tíma í fyrra. H
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.