Morgunblaðið - 28.08.1999, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 28.08.1999, Blaðsíða 22
22 LAUGARDAGUR 28. ÁGÚST 1999 MORGUNBLAÐIÐ t I VIÐSKIPTI Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna skilar 153,7 milljóna króna tapi fyrstu sex mánuði ársins Hagnaður af reglulegri starfsemi tæp- ar 72 milljónir SAMSTÆÐA Sölumiðstöðvar hrað- frystihúsanna skilaði 153,7 milljóna króna tapi fyrstu sex mánuði ársins, miðað við 56,7 milljóna króna hagn- aði á sama tímabili í fyrra. Hagnaður af reglulegri starfsemi nemur 71,7 milljónum króna en óregluleg gjöld SH nema 544 milljónum króna. Stærsti liðurinn innan þeirra er 362 milljóna króna niðurfærslna vegna fjárfestinga SH í Rússlandi. Sölu- hagnaður af hlutabréfum í eigu dótt- urfélagsins Jökla skilar 346 milljón- um króna í óreglulegar tekjur, sem alls nema 401,4 milljónum. Gunnar Svavarsson, forstjóri SH, segir niðurstöðuna svipaða og búist hafði verið við. „Væntingarnar voru ekki miklar. Árið í fyrra var slakt og þetta tímabil einnig. Að því leyti er- um við ekki sáttir og ætlum okkur að gera betur. Óregluleg gjöld og tekjur er það sem skiptir sköpum í þessu uppgjöri. Annars vegar er það sölu- hagnaður af hlutabréfum og hins veg- ar varúðarafskriftir vegna fjárfest- inga í Rússlandi. Við leggjum þessar afskriftir til í ljósi þess að mikil áhætta er í umhverfinu í Rússlandi hvort sem það er pólitískt eða al- mennt í efnahagsmálum. Tapið verð- ur eitthvað, við vitum ekki upphæðina en þetta er leið sem við ákváðum að fara til að nálgast einhvern sannleika í því máli. Þetta er fjárfesting sem SH hefur lagt í fyrirtækið Navinor, sem við eigum að hálfu á móti erlend- um fjárfestum. En við munum halda áfram sölu inn á Rússlandsmarkað undir varúðarformerkjum á meðan ástandið er svona," segir Gunnar. Breytingar hjá samstæðunni kynntar bráðlega „Við höfum gefið það út að ef við tökum hagnaðinn fyrir utan óreglu- gT7 | Sölumiðstöd Ir^jÉa hraðfrystihúsanna hf. Rekstrarreikningur jan.-júní 1999 1998 Breyting\ Heildartekjur Milljónir króna Rekstrargjöld án afskrifta 19.315,1 17.300,6 +12% 1.993,7 2.061,2 -153,0 -188,1 138,0 -3% +7% -29% +13% Afskriftir -164,5 Fjármagnsliðir Hagnaður fyrir tekju- og eignaskatt -133,0 156,4 Hagnaður af reglulegri starfsemi 71,7 33,8 22,4 +112% Hlutdeild minnihluta í hagnaöi 0,4 Hagnaður tímabilsins -153,7 56,7 Efnahagsreikningur 30.06/99 31.12/98 Breyting 1 Elgnir: | Milliónir króna Fastafjármunir 3.518,0 4.571,1 13.995,4 -23% +2% Veltufjármunir 14.296,0 Eignir samtals 1 Skuldir og elglð 16: \ Eigið fé 17.814,0 18.566,5 -4% 3.074,4 3.070,8 0% +17% Hlutdeild minnihluta og skuldb. 714,5 612,0 Langtímaskuldir 2.273,9 2.516,7 -10% Skammtímaskuldir 11.751,2 12.366,9 -5% Skuldir og eigið fé samtals 17.814,0 18.566,5 -4% Kennitölur 1999 1998 Veltufé frá rekstri Milljónir króna Ávöxtun eigin fjár 205,0 -5,00% .230,4 1,85% -11% lega liði verði hann ívið betri á síðari hlutanum en á þeim fyrri. Það er ekki víst að það náist að jafna út árið en hann vinni þó eitthvað niður. Við sjáum ekki fram á frekari áföll í gegnum óreglulega liði. Hagnaður af reglulegri starfsemi skánaði frá fyrra ári en niðurstaðan er samt ekki viðunandi. Við erum í mikilli endur- skoðun með fyrirtækið þessa mánuði og munum bráðlega kynna niður- stöðu úr þeirri vinnu, hvaða breyt- ingar verða á fyrirkomulagi sam- stæðunnar í heild," segir Gunnar. Hann segir töluvert mikla stefnu- breytingu í félaginu, þar sem sumt sé komið fram en annað komi fram mjög bráðlega. Áhrifa ætti að fara að gæta í verulegum mæli á fyrrihluta næsta árs. Sildarvinnslan hf. rekin með 83,4 milljóna króna hagnaði fyrstu sex mánuði ársins Hagnaðar- minnkun um sextíu prósent Mikil lækkun á afurðaverði fyrir mjöl og lýsi SÍLDARVINNSLAN hf. í Nes- kaupstað var rekin með 83,4 millj- óna króna hagnaði fyrstu sex mán- uði ársins 1999 samanborið við 208,7 milljóna króna hagnað á sama tímabili í fyrra. Veltufé frá rekstri nam 220,7 milljónum króna saman- borið við 350,1 milljón króna árið áður. Minnkun rekstrartekna félagsins má fyrst og fremst rekja til mikillar lækkunar á afurðaverði fyrir mjöl og lýsi sem varð veruleg miðað við sama tímabil á síðasta ári, að því er fram kemur í fréttatilkynningu frá Síldarvinnslunni. Áætlanir félagsins fyrir tímabilið gerðu ráð fyrir 16,5 milljóna króna tapi en veiðar á sfld og loðnu gengu nokkuð betur en ráð var fyrir gert. Björgólfur Jóhanns- son, forstjóri Sfldar- vinnslunnar, segist sátt- ur við niðurstöðuna miðað við aðstæður. „Tekjur af loðnu og sfld hafa verið á milli 60 og 70% af tekjum félagsins og miðað við lækkun á mjöli og lýsi erum við sáttir. En það má alltaf gera betur og vinna okkar á næstu mánuð- um liggur í því að fara betur í saumana á öllum rekstrarþáttum með það að markmiði að gera betur. Kvótaskorturinn er að sverfa að okkur líka, það var tekið ótæpilega af þorskkvótanum á haustmánuð- um. Við erum að þreyja þorrann fram að 1. september og stÖla okk- ur í betri nýtingu á kvótanum," seg- ir Björgólfur. Sala hlutabréfa félagsins í Skag- strendingi kemur ekki inn í sex mánaða uppgjör Síldarvinnslunnar og Björgólfur segir að þrátt fyrir að Sfidarvinnslan hafi átt bréfin á tímabilinu, hafi hlutdeild í hagnaði Skagstrendings ekki verið tekin með. Ef svo hefði verið hefði afkom- an orðið eitthvað betri og munað um 10-15 milljónum, að sögn Björgólfs. „Söluhagnaður af hlutabréfunum í Skagstrendingi er um 138 milljónir og er færður á seinni hluta ársins." Kemur skemmtilega á óvart Jón Óttar Birgisson, verðbréfa- miðlari hjá Kaupþingi Norðurlands, segir afkomu Sfldarvinnslunnar koma skemmtilega á óvart. „Mark- aðurinn gerði ráð fyrir mjög slakri afkomu félagsins vegna óhagstæðr- ar verðþróunar á mjöl- og lýsismörkuðum en stjórnendur fyrirtækis- ins hafa náð að bregð- ast vel við vandanum, t.d. hlýtur það að vera merki um góða stjórn- un að bregðast við 25% lækkun rekstrartekna með 24% lækkun á rekstrargjöldum. Framhaldið ræðst að miklu leyti af þróun markaða fyrir mjöl og lýsi. Verð á mjöli er eitthvað að taka við sér og vonandi heldur sú þróun áfram. Gengi bréfa félagsins hefur hækkað nokkuð á síðustu vik- um, engu að síður verða hlutabréf í félaginu að teljast álitlegur fjárfest- ingarkostur til lengri tíma litið, ef fer fram sem horfir í rekstri félags- ins," segir Jón Óttar. Gengi hlutabréfa í Sfldarvinnsl- unni lækkaði daginn sem uppgjörið var kynnt um 6% og var 4,70 við lok dagsins. Síldarvinnslan hf. Cí Milliuppgjör 30. júní 1999 fN^J | Rekstrarreikningur Mimónir króna 1999 1998 Breyting \ Rekstrartekjiir 1.655 2.204 -25% Rekstrarqjöld 1.357 1.778 -24% Hagnaður fyrir afskriftir og fjárm.liði 298 426 -30% Afskriftír -167 -198 -16% Fjármagnsliðir -22 11 -305% Reiknaðir skattar -25 -65 -62% Hagnaður af reglulegri starfsemi Aðrar tekjur og (gjöld) 72 174 -59% -67% 12 35 Hagnaður tímabilsins 83 209 -60% I CS I* *»"f iilHa *. * * , 1998 l Breyting\ \ tindnagsreiKningur 30. jum 1999 1 Eianlr: \ Milljónir króna Veltufjármunir 1.268 1.544 I -18% Eignir samtals | SkuldiraaeJalðf&A 6.759 6.251 I +8% Eigið fé 2.651 2.580 +3% Skuldbinding 230 200 +15% Langtfmaskuldir 3.023 2.625 +15% Skammtímaskuldir 856 846 +1% Skuldir og eigið fé samtals 6.759 6.251 +8% I Kennitöiur og sjððstreymi 1999 1998 Breyting | Eiginfjárhlutfall 39% 41% Veltufé frá rekstri Miiijónir króna 221 350 -37% SR-mjöl selur 40% hlut sinn í Kítín ehf. ÞORMÓÐUR rammi-Sæberg hf. og Genís ehf. hafa keypt öll hlutabréf SR-mjöls í Kítín ehf. á Siglufirði. Söluverð bréfanna nam 85 milljón- um króna og er eignarhlutur Þor- móðs ramma-Sæbergs nú 73,91% og Genís ehf. 26,09%, að því er fram kemur í tilkynningu til Verðbréfa- þings Islands. Kítín-verksmiðjan á Siglufirði framleiðir kítósan, sem unnið er úr rækjuskel. Efnið er m.a. notað í matvæla- og snyrtivöruiðn- aði. Róbert Guð- finnsson, stjórnar- formaður Þormóðs ramma-Sæbergs hf., segir fjárfest- inguna góða. „Við ætlum að halda áfram að byggja upp öflugt fyrir- tæki. Öll sú vinna hefur mætt á Þor- móði ramma-Sæ- bergi hf. og við höfðum þess vegna áhuga á að stækka hlut okkar. Enginn ágrein- ingur hefur verið á milli okkar og meðeigenda okkar hjá SR-mjöli en þeir töldu þessum fjármunum betur varið í sínum rekstri," segir Róbert. Uppbygging kítín-verksmiðjunn- ar hefur staðið yfir í sumar og Ró- bert segir fyrirtækið eflaust eiga góða framtíð. Hann segir fyllilega koma til greina að breikka hluthafa- hópinn í Kítín ehf., jafnvel á þessu ári. Kemur vel út fyrir báða aðila Á aðalfundi SR-mjöls í apríl sl. var því mati stjórnar lýst að fjár- festing SR-mjöls í fyrirtækinu væri arðvænleg en Kítín ehf. var stofnað af SR-mjöli ásamt Þormóði ramma- Sæbergi hf. og Genís ehf. Starfsemi kítín-verksmiðjunnar hófst í byrjun maí sl. Þórður Jónsson, framkvæmda- stjóri SR-mjöls, segir ástæður fyrir sölunni fyrst og fremst þær að reksturinn í bræðslugeiranum sé erfiður eins og er. „Við teljum okkur fá gott verð fyrir þessi bréf og þetta er gert í góðu samstarfi við aðaleig- andann, Þormóð ramma-Sæberg hf., sem er áhugasamur um hlutabréfin. Við vonumst til að eiga gott sam- starf við þá áfram en þetta kemur ágætlega út fyrir báða aðila." Þórð- ur segir rekstur Kítín ehf. hafa gengið samkvæmt áætlunum eig- endanna og líti ágætlega út. Kauphöllin í Ósló hluti af sameiginlega viðskiptakerfínu Norex Styrkir kauphallasamstarfíð IVIKUNNI ákvað stjórn kauphall- arinnar í Noregi, Oslo B0rs, að ganga til samstarfs við kauphallirn- ar í Stokkhólmi og Kaupmannahöfn um sameiginlegt viðskiptakerfi. Akvörðunin er talin renna stoðum undir áform um að mynda samnor- rænt kauphallakerfi, Norex, sem næði til sem flestra af norrænu löndunum en Finnar hafa ákveðið að sækjast ekki eftir aðild að því. í kjölfarið sagðist framkvæmdastjóri K^benhavns Fondsb^rs, Hans-Ole Jochumsen, í samtali við danska blaðið B0rsen, telja líkur á að ís- land muni ganga inn í Norex-sam- starfið. Verðbrófaþing íslands fylgist með framvindu mála Stefán Halldórsson, fram- kvæmdastjóri Verðbréfaþings ís- lands, telur að ákvörðun Norð- manna ein og sér nægi ekki Verð- bréfaþingi til að taka eigin ákvörð- un. „Við höfum óskað eftir því við Verðbréfaþing íslands hugsanlega aðili Norðmenn að þeir geri okkur grein fyrir hvað réð vali þeirra. Sérstak- lega leikur okkur forvitni á að vita hvaða áhrif sú staðreynd, að kaup- höllin í Ósló er lítil kauphöll, hefur haft á ákvörðunina. Kauphöllin í Ósló er sú næstminnsta á Norður- löndum, aðeins kauphöllin hér á landi er minni. Það hjálpar okkur því að meta stöðuna og möguleik- ana sem fyrir hendi eru að vita hvernig Norðmenn mátu valkost- ina," segir Stefán. Hann segir einnig að Verðbréfaþing vilji kanna aðra valkosti til samanburðar, s.s. tengingar við kauphallir í London, Frankfurt og París eða aðrar kaup- hallir sem bjóði upp á slíkt. Stefán telur að ákvörðun Norð- manna breyti vissulega að nokkru leyti þeirri stöðu sem við blasi. „Ef þeir hefðu valið London-Frankfurt kauphallarkerfið, hefði Norður- landasamstarfið orðið veikara. Með ákvörðun þeirra um að ganga í Norex-samstarfið hefur það styrkst verulega. Eitt af því sem við hljótum að horfa á, sem minnsta kauphöll í Vestur-Evrópu, er hvort þessi þróun mála geri það fýsilegri kost fyrir okkur að ganga til liðs við Norex-samstarfið en ella." Hann segist ennfremur telja að fari svo að Islendingar taki ákvörð- un um að ganga inn í norræna sam- starfið, skipti máli að haga málum þannig að við getum orðið samferða Norðmönnum. „Ég geri ráð fyrir að við það að Norðmenn koma inn þurfi að huga að hugsanlegum breytingum á viðskiptakerfinu og reglum markaðarins og það gæti komið sér vel fyrir okkur að geta verið þátttakendur í því ferli," segir Stefán. I.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.