Alþýðublaðið - 17.07.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 17.07.1934, Blaðsíða 1
ÞRIÐJUDAGINN 17, JÚLI 1934. XV. ÁRGÁNGÖR. 222. TÖLUBL Í> S. VAh&EMASím®® DAG3LAÐ OG VIKUBLA- ÚTGEFANDIt ALÞÝBUFLOKEUH ^a^&J^S® íwœns- tss «S* «&*35 «B3& íSi i'-™« tðSSag'k. AsíwSSasgísíS kr. 2$8 i ia*»«s5a — fcr. í,SJ fjrrtr J nsémi®», sí grelíí er fjrftrfnuct. f !»«*£*»» is<*sær M*4ð 9* ecwa. VtSl^LAMfS fcagtiSJ «4 #'ímígS*aa ostörtkaásgl S»aS (watotr K&gíHra kt. 2ÆS 4 **. I fí^ Mrtan nilar teætea $?ets&r, «w fcsrösíi i dagSlaöliiii. bé«ti og ^fiiayStiin. RlTSTÍÓfSSS 0& AFORBI0SI.A feSt&teí sr vK» BvcrfiseAts ar 8— «8 SííSÆK; 4DGSt- t<%fss&«És sg a;.st|Æi»jt&c. 498»l: rft«#«ni itaaiWMÍsr frðteir), «203: rKstJ&i. «KS3: tnte$átKs«w 4. VttSjJsíiasiasoa, bía»oE33»*«r (feete»eS, ÁEafíísíiiÉBi. MtBtaanCM. PteaaMitniS BL «Bas- P R VwdtanBœraasss.' itttat&M. ftseÍBMjí. "*S3? • SUturAttr lúimmaKman. eíeiel&ata- «e ««síS»*bb»3>S5<W ffixsöwsls, ®S8i swastíissSiífesf. Fallnaðarúrslit kosnlnganna samkvæmt bráðabirgða At.eiknmgam iaadk jorstiornar. GnÐ&er Thoroddsen lær fjörða oppbðfar- plopæti Slðlfstœðisflokkslns. Landsikjörstjórn byrjiaði í gær- kvöldi að vimma úr gögnum peta, siem henmi hafa borist M yfir- kjörstjóiinum hirma ýmsu kjör- dæma. Vinmam miun taka niokkra daga, og mun henmi ekki loikiiö verða til ifuilligi fyr ein um eða eftir mæsitu 'hielgi. En samkværrift bráðabilgðaútæifcnimgi á'þeim at- kvæðatölum, sem landskjðnsitjórm hafa borist, skiiftasit atkvæði milld flokkanma svo sem hér segir — •og enu lekki taldar likur tiil', að tölunnar breytist svo 'niofckru niemi. Alþýðufiiokkurinn > 11269y2 Bæindaf lofckurinn 3 348 Framsóiknarflofckurinin 11 3771/2 Kommiúlnistaf 1. 3 098 Sjálfstæðisflokkurinn 21974 Þjóðierinisisinnar ., 363 Utan flokfca____________499 Samtals gild atkv. 51 929 Skiftina oq úíhlisííiii nppbótar- sæta. Samikvæimt þessu íær Alþýðu- ílokkurilnln 5 uppbótaTiþiingsætí, Sjálf.stæðisflokkurimu 4 og Bændaflokfeuriinn 2. Uppbótarþiíngsæti Alþýðu- flofckstas hrieppa: 1. Stefán Jóhann Sitefánisisipn af lista í Reykjiavík. 2. Páll Þorbjarnarsion, Vest- manniaieyjum, hafði 24,2o/0 gr. atkv. í kjördæmijnu. 3. Jón Baldviwsson, af lanldisliiista flofcksiinjs. 4. Jónas Guðmuttdsson, Nor,ð- firði, haföi 532 atkv. í kjöídæm- inu. 5. Siigurður Eimarsson. HaÆði 22.1 o/oj í Barðialstrandasyslu. Uppbótarpingsæti Siálfstæðisr flofcksins hr,eppa: 1. Quðirun LátusdóttÍT, af lista í Reyfcjavík. 2. Jón Sigurðssöin. Hafðii 45,9°/o i Skagafirði. 3. Garðar Þorsteinssoin. Hafðíii 880 atfcv. í EyjafÍT'ði. 4. Guninar Thoroddsien, Halfði 40f/o atfcv. í Mýrarsýslu, Næistjr til að fá 4. uppbótar-. aætið hjá Sjálfstæðiisfilokknum stóðiu pesisir: 1. Torii Hjartairsion. Hafði 39,8o/0 á Isafirðji. 2. Lánuls Jóhannesson, Hafði 39,5o/o á Seyðisfirði. 3. Þorleifur , Jónlsson, Hafði 38,lo/o[í Hafnarfirði. 4. Eiiríkur Eiöarsson. Hafði 36.2 0/0 í Árnessýslu. Uppbótarþingsæti Bændaflokks- ins hreppa: 1. Magnús Torfasion, Hafði 422 atkv. í Árnessýslu. 2. Þorsteinn Biiiem. Hafði 32,9 o/0 gr. atkv, í 'Dalasýsiu. Næ'stir stóðu til að hreppa 2. uppbótarisæti Bændaflofcksiins: 1. Jón Jómsson í Stóradal. Hafði 31,2o/0| í Auistur-Húinavatns- 2. Tryggvi Þórhallsisoln. Hafðii 27,9o/0 í Strandasýslu. Samfylknig egn fazismanem í Frakklandi. LEON BLUM, foTÍnsgi jafnaðarmanma. LONDON í gæifcveldi. (FO.) 1 fröinskum stjórnmálum vek- ur það mesta athygli í dag, að jaínaðarmenu og fcommúnistar hafa ákveðið að vinna samiain, í andstöðlunni gegU fasisma og stríði. Miðstjórln Jafnaðarmannaflokks- i!ns hélt leyndiegan fund í gæ*< kveldi og samþykti þar samn- ingana. í atkvæðagreiðslu, sem fram; hafðí farið um þetta í flofckn|um, var ,sa'mvin;nan við kommúmsta samþ. með 3471 atkv. gegn 366. Samninigar flokkanna eru í því fólgiTir, að hvorugur geíi áráisiri á hinin, í blöðUm eða á þingi, en hins veigaT skuli þeir báðir sam-, an halda uppi árálsum á fasjsta og ,styr;jaldarsinna. Jafnaðarmienn hafa boðiS kommúnistum þátttöku í mikilii feröfugöingu, sem þeir áforma að haldai í 'ParíiS á 20 ára mimniingar- degi þiass, að heimsstyrjöldin skali á. (FÚ.) arástand í San Francisco. Öll umferð er sttlð^iið I borginni. flýr hana i tugpii'sundatali. AMERISKA LÖGREGLAN beitir grimd og hörku í vimnudieilum. Hér lesr ríðandi lögnegla að sundra hóp atvininulausra verkaimajnma. SAN FRANCISCO í morgun. (FB.) Ástanid og horfur eru nú þai«n-< ig í San Francisco, að búist er' við að grípa verði tíl þess rá'cB1, a'ð lýsa borgina í hernaðalrástaiad. Hieriaflilnin í borjginni hefir veilið aukimm upp í 5000. . Er herliðið á verði hvarvetna við höfnina, vio allar opinberar byggiinigar og á götunum. Félag giistihúsaeigienda : . hefir símað Roosevielt foraeta og farið fram á, "að herlög verði sett í borginni, Mierriiam i'ikisstjó'ri í Califörniu (íalíðiii í hugai í gæikveldi að láta hierimin takast á hendur^ alla stjórn í bænium og nágrennl. Herliðjilð í bo.rgiin!ni. hefir fengiið ti'l umtiáða tvo sjö smálesta síkriðdreka útbúna með vélbyss- um. Maður og koma biðu bana í jglær á óiei'rðasvæðinu, er bíll, sem þau ófcu í, rakst á, vörubifreið. Ekk- ...........n.........M.i.|.im ... ¦................... ^ 11 1 '¦ ert mamntjón varð af völdum ó- eirða. Fólk flýr úr borginni. Um 100 þúsundir manna hafa flutt á brott úr borginni um stumdarsakÍT, til næstu bæja og •upp í isrvieitarhéTuðin, Þyfckir eink- lum forieldTum ungra bama ó- trygt að hafa þau í bænum og hafia, farið á bnott með þau, flest- ir þeiTira, er nokkurs eru mieg-| andi. (Unitied Press.) Blóðugir bardagar á pjóðveg- 'unum. BERLíN á hádegi í da,g. (FO.) Verikfallismenm í San Francisoo héldu vöiTð í mótt á ölium þjóð'- vegum, sem liggja til borgariinn- ar, og' var þeim lejnkum ætlað^ að hindna matvælafluitnáinga. Þess- um varðsveitUmi, sem víða votu allfjiölmiennar, lenti á ýnusum stöðum saman við vopnaða lög- ieglu, isem dreifðu verikfalis-- mömnumi með vélbyssuárásum. Uppreisnartilraun i Los Angeles Dálítill hópur kommúnista gerði tilraum tiil þess, að> fcoma af sta'ð; Uppiieiism í Los. Angiaiesí í niótt, lem uppþotið varð bTáðlegla bælt n'i©- ur. Ríkisstjóríinm í Califiorniu hefí'r tilkynt, að með því ab matvæla- stoortur sé yfirvofandi í bolr|g!i,nn:i, mumi stjórinim þegar í stað gera riáðstafa'nir til þess, að borgilri verði bÍTgð upp að matvælum;, hvað sem það kostar, Jafmíriamt eru þeir, sem kynnu að hafa í hyggju að hindra þær ráðstafamir, alvarliega vairáðir við því, með þvi áð ekki veriði hifca!Ö) við að bedta hervaldi, ef anmars verði ekki kostur. Verkamenn standa einhuga að verkfallinu. LONDONj í gærkveldi, (FO.) Allshierjarverkfailið, sem vofað hefir yfir í San Franoisco, hófst um nónbilið (enskur timi) í dag. Atkvæðagreiðsla hafði farið fram á laugaTd'aginn hjá verka- mamnafélögunum um það, hvort leggja skyldi út í verfcfaliið. eða ekki, og var það samþykt í 69 af 72 félögum. Verkfall þetta nær því til 150 þúsiund verkamanna, og eru 65 þúsiundir þieiiTra í San Franciscio- borg sjáifri, en hiln'ijr í Oafcland og Alameda, sem enu hinum megim við fjörðiimn, sem San Framcisoo sttíndur við. ROOSEVELT FORSETI er á leíðimnd tiil San Francisco. Alt lif borgarinnar er lamað. ; Engir flutniigar fara fram um biorgarstrætin nema brauða- og mjólkur-flutniimgar. öll umferð og alt líf borgarinn- ar er lamáð af þessu, segÍT New York Tiinies í kvöld. .Bifneiðar þær, sem lenm eru í gangii um göturnar, dragast á- fram mjög hægt, til þess áð spara benzínið leftir föngum. Hjólhestar, sem áður voru lítið wotaðir í ljorginni, eru nú taknir fram unmvörpum, Sums staðar á götunum standa bílar, sem stöðvast hafa fyrir- vaTialaust vegna benzímskorts og ekki komast af stað aftur. Það má heita, að alt athafnalíf borgarinmar sé lamað og kyristaða á öllu, nema við höfnina. Þar var enn unnið síðari hluta dags- fcrtiS í ,dag, en þó þanmig, að flutn- ilngar fóriu fram á bílum, sem vopmaðir voru vélbyssum- Verkfallsmenn halda vörð á öllum pjóðvegum. Vierkfallsmenn halda vörð á öllum þjóðvegum til borgariinmar og á aðalgötum borgariinnar sjáifraT, tii þess að himdra mat-i vælaf'Mtning þangað, Svo að segja einju mátvæliln, sem fáan- leg voru þar í kvöld, var fiskur nffiðatii við höfnina, og var þar miki öis og lenti í ryskingumi. Fyrirlitlegt athafnarleysi í samningaumleitunum, segir Johnson herforingi. Starlsmenn við rafmagnsstöðv- ar. borgarinnar hafa lofað því, að láta borgima ekki veTða ljóslausa, og sömuleiðis hafa þeir lofað þvi, að halda við símasamibalndinu íim borgina. Rao^evdt foirseti er nú staddur í| Portland í Oiiegon og hefir í (Frh. á 4. .sáðu.i)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.