Alþýðublaðið - 18.07.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 18.07.1934, Blaðsíða 1
MlÐVIKUDAQINN 18. JÚLl 1934. XV. ÁRGANGUR. 223. TÖLUBL. rfmséMh 8. VAJ.ÐSKAKSSON DAOBLAÖ OTOEPANDI: ALfrYfíUFLOKRURINN JKSSMÍf & «S* »&4sæ 49 M. 8—« dOngÉs. 4»&«fiK»:S453S tar. JtffiS * SBáasssSS — ter. S,«6 <ys4r 3 sstosi*!, *t qyreAli er fjnrtsfmœ. í issaaaSre li«ai» feia.fS-5 S9 eem. VlgUBLAMÐ « 4 fe-w«j§t«S œiOwttaáegl Þ»é tosrssr isðe«QS kc. &.S8 « **. i pwl bírssss attar &œ«st« grc«»w, er Wrtest I dagfMnÖinis. frfettir eg srtkayflrilt aETSTJÓSK OO ATOHglÖSLÁ AS^fSB- ite et vtsf. UsnaftagSKs ¦».•,—¦ * SteA»: «888- afsraí&íta og aststfsisagsr. @SI: rtfcssj'irn flasaisssKSar tn&ttrs. «H2: vttstjós4. &m- ViiSsS&laanr 3. VníijateMaíM. tósðsiŒsáiar (fectesjsj, PBMW WMjl **. «**•• * » «Mðaon«m»s»L röasfSMtal. ininsl, SSáW- StoKt-ður lAkasaaRBusu. «fjjra»&!*»- «f •MgB&sfrswurlMtarl ftmrwriMlL SSffl Alpýðuhús Rejkjavikn verðui bygt á lóð alpýðnfélaganna víð flve fisgðtu Hlutafélaaið „Alöíðahús Revkjavíkut" hf. var stofuað f eærkveldi. . Fyrir tæpu ári kaus Fulltrúa- ráð verklýðsfélagarana 5 manna miefind til að starfa að undiTbúin- imgi að byggimgu Alþýðuhúss á lóð alþýðufélagairana við Hverfis- götu og Ingólfsstræti. í miefndina voru kosniir: Oddur Ólafssom framkv.stj., Héðimm, ValdimaTsson, IragimaT Jórassom, Kjartam Ölafsson, Guðm. R. Oddissom. -Niefmdin hefir starfað siðan, og í gærkveldi var hlutafélagið „AI- þýðuhús Reyfcjavífcur h. f." stofm- að í Iðtaó. Ætlar félagið að byggja Al- þýðuhúsið og sjá um rekstur þess. Stoímiendur voru 72 idnsitakling- ar og auk þess mörg alþýðufé- lög hér í Reykjavík. I stjórn félagsiras voru kosrair: Oddur Ólafsson, Join Axel Pétursison, Iin|girnar Jórassom. ¦ Emdurlskoðendur voru kosnir: Jóin Leoisi, • Hallbjöm HalldóTSsom. Hlutaféð er ákveðið 180 þús- uindir króna, og er áætlað að það muni geta imnborgast á næstu 12 árum. Það hefði verið æsfei- legt, að hlutaféð hefði getað grjeiðst örar imn, en hér eiga hlut að máli menra, aem ekki haía háar tekjulr. Bráðabirgðatéiknimg og lausieg fcostnaðaráætlun er þegar gerð, og er því næsta sknefið að tryggja lánsfé sem allra fyrst, og verður þegar hafinn undiirbúniingur að því. FLokksmenn, sem vildu gerast félagar í hinu nyja félagi og styðja þar með eitt mesta nauðs- siynjamál alþýðufélaganna hér í bæmum, eru beðmix að snúa sér ti:l eimhvers úr stjórninmi sem allra fyrst. iíélarbiiiin í EsJ Ferð skipsbs er Iresíaö. EJsja átti að fara í stramdferð viestur og morður um land ílkvöld, ian í morguni kom[ í ljós töluviemð biltín á vélum sfcipsins, svo að taka varð ákvörðun um að fnasta ferð skipsins. ¦ Jessen vélfræðingur er ekki í bæmum, en það er von á homunii til bæiariin,s um kílj. 5 í Sdag. Skoð- ar hainm þá vélina undir eins og siðan er hægt að aegja með .niokk- urri viissu um hve langan titmla við,gerð tekur. Esija va,r þegar í morgium 'Oíðim fuíílsikipuð farþegum og vörum. KNATTSPYRNAN: DiiDir ififtgi Fram með 2 mðrkam gegn 1. Leibarinn var afar kappsfaiiar 09 ijótar á kðfioffl. Kappleiksins í gærkveldi millj Fr,am og dönsku knattspyrnu- maninauna var beðið með tölu- verðiri eftirvæntimgu, því að Fram ":hle;fi|il í votl og í ,siumar sýnt mátkl- ar framfarir og framúriskanamdí ájhuga og þol í kapplieikum. StoTmur vaT töluvetrður á morð'- vieistani í lupphafi litíilksins og stóð beint á mark Fram. I byrjuln var lieikuriinm góður. Knötturinn lá allajafna á vailarhelmingi Framh mamna, en þeir vöTðust af mikilli prýðí og gerðu oft smjöll upp-^ hlaup og smögg, þó að þau bæru efcki árangur. Er siga tók á þennan hálfleik fór. lidkuriinn mjög að harðna. Báðir beittu brögðum, þó ekki á- berandi og án þess að tii þese væri sérstaklega tekið. Þegar 15 míjnútor voru eftir af háiflieiknurn,, sparm Thielsen knettimum loks í marfc Fram;, og lendaði leikuíimi með 1 gegn 0. í síðari hálfleik fengu DaniTnir vindAnn á ,sig, len þó dró heldur úr honum. VÍTtust þéiír mú taka upp nýja leikaðferð ,sem þeir höfðu lekki sýnt við fyríi kappliejikina. Knött- .urimm lá oftast á þieirra vallarj- helming, ien þeir gerðu þó ágæt upphlaup, sem öll strömduðu á himmi ágætu vörn Framimanma. Smátt og smátt harðnaði nú ieiikurinn,. Danir beittu brögðum og hramd- dngum og það kom fyrar að Framí- rnienln svöriuðu í sömu mynt. Leik- uraimn varð ljótur. SéTsitaklega siettust Danirmir að þremur snörp- ustu Framfélögunum, Jóni Magn- (Frh. á4. síðu.) Jafiigðiirmesa í London bætð kjor pirfamanna. LONDON í gærkveldi. Fátækrahjálparnefnd borgaT1- Btjórmarinnar í Londom hefir lagt tá'l að framlagið til fátækrastyrks sié aukið upp í 2 miljónir sterl- ingspumda. Segir mefndiin að Tamnsókni'T hafi leiltt í ljós, að mörgum þurf- andi möunum hafi verið synjað um hjálp, og að fátækrastyrkur | sé í ótal tilfellurn svo lítil'l, að i hann nægi ekki til brýnustu þarfa. j Þá segir eiinnig í niefndaTálitinu : að á fjölda fátækra heimila, séu i börnim aðal aðstoð og stytta heim j iliisiins, t. d. blaðasöludrengir, en ; það er álit nefndaTÍinnar, að böriU- im leigi tilkall til hæíi'liegs hluta af tekjum sínum til fatnaðarkaupa og skemtama. Þjzki hermálaráð- SierrsEi i Ranp- mannaholn. EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgun. von Blomberg, þýzki heTmála- ríáðherrann, dvelur nú um borð í hierskipimu Hela, ien það er þiössa dagana í Kaupmammahöfn. Fjöldi mamna befir komið að sfcipshlið í von um að sjá rað- heíramn. En enn hefir ekki komH ið til meinma upphlaupa í sam- bandi við þáð. STAMPEN. ítarfsemi nazisfa bðnnuð i Daoverja- landi. LONDON í gærkveldi'. Frá Budapest kemur sú freign, að iimmanrífciisTáðherramn hafi boð- ið að leysa skuli upp og gera Ölöjglieg öll Nazistafélög í land- iraiU. Fyrir nokknu hafði þýzki Naz- istaflofckuri'nm verið úrskurðaður ólöglegUT, og 'orsöfeiim till þess, að félögin eru nú leyst upp, er sögð vera sú, að stjómin hafi fengið vitneskju um, að þessi félög væru að skipuleggja sig á hermaðarliega vísu, en það er á móti landslög- um. Leikirnir í Oberammergan. Aðsóknin er óvenjuiep iitii BERLíN á hádegi í dag. (FO.) Aðsókn að píslarsjónlieikjunum ItrfiafnndHr verKfalIsmanna í San- Franclsco samþykkir, að gerðar- dðmar skali skera úr deiiumðlnnnm. Hafna>verkanienn og sjömetir! neita ?»ð fallastápað Verkfallsmenn leyfa matvæla- • flutning til borgarinnar. LONDON í gærkveldi. (FO.) ' „Öryggli almennimgs á grumd- velli mannúðariinmaT" er eimkenin- isorð lieiðtoga verkfansmanmamna j í San Francisco. Samkvæmt þessu hafa verið ' geímar út fyrirskipanir um það, j að vörubifreiðar, sem hlaðnar eru matvælum, skuli ekki verða hindr- aðar í því að komast leiðar siimm- ar. Sporvagnaverkamönmum heíir veidð boðið að hverfa aftur til vimniu, og giidaskálum hefir ver- i'ð tilkynt, að þeim muni verða leyft að opna. Borgarstjórimm í borginmi hefir löomáð á laggi'rínar 500 mamna hjálpaTmefnd tál þeas að sjá um, að mat.væiu!m verði dTeiíft út þaingað, sem þeirtra ler mest þöiff, og til þess að komia í veg fyrii það, að svo mifciu leyt'i sem unt er, að fólk líði hu|ngUT vegna verkfallstims. Benzín er bamn'að að selja, mema tiil bifrieíða, feekna, sjúkra- vagna og farartækja opilnberra yfiTvalda. í dag hefir alt verið kyrt í borgiímmi, en í gærkveldi urðu miökkrar mimmi háttar nóstuT, áð öðmu leyti Ser verkfaliið fram með skipulögðum hætti í dag. Þnjú þúsunid herma'nna, sveit ei komin til borgarimmar. Verkfallið breiðist út. Aim'mars sýnist verkfaMið ekfci vera neitt nær lausn sinni en áður hefÍT verið, og í blöðunum í dag benast fregnir af vetkfölL um á öðrum stöðum. 350 vefn- aðarverkamenn í Birmaimgham í Alabama hafa lagt miður vimnu pg í Minmieapolis lögðu 60OOflutn- mgaverkamenn miður vimnu í morgun. 1 St. Louis hafa 300 vierkamenin í maccaronivie:rfesmið}u lagt miður vimnu, og vörubifreið- arstjórar í Baltimone hafa hótáð verkfalli, nema féiag þieiT,ra sé viðiurkent. Þá hafa verkamieinm í fatagerðariðnaðii í New Yorfcieimn- ig hótað verikfalli. Gerðardómur á að skera úr deilunni. Verkamenn ósammála. SAN FRANClSCo í morgum, (FB.) FulItrúafumduT verkamanna hefir með 200 gegm 180 atkvæðum samþykt, að gerðardómlur stoeri úr verfefallsdeilunmi. Fundurinn var haldiran með leynd. Hafnarwerkamenm og sjómieimn, siem taka þátt í venkfalliinu, meita því mjög eimdiíegið, þTá^t fyrir samþyfct fulltrúa|mna, að geriðar- dómur skeri úr deiluimni. Eru verfcfallsmenm ekfci1 trúaið'- ir á, að, sættÍT geti tökist eims og stenduT, Blö'ðiin í landinu ertu þess mjög hvietjamdi — og hafa almenming á balk við sig í því máli —, að Rooisevelt forseti fres,ti himni rað- gerðu föT simni til Hawai, til þess að niBíðla mélum sjálfur í deil- unmi og fara til San Francisco þieirra erimda. (United Pness.) íjðFir danskir verkamenn ei f óf i til Mzkaiands ern horf nir. EINKASKEYTI TIL ALPÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgun. Fyrir nokkru fór mefnd fjög- uriia danskra verkamanma á laun í Oberammiergau hefir verið ó- vem]ulega lítil að þessu s;im;ni. Talið er að 120 þúsumd útlend- imgar hafi sótt lieikina, aðallega frá Englandi, Hollandi og Frakk- laindi. , Leikjumum verður haldið áfram þangað til fram í águistmánuð. tál Þýzkalamds og AustuTriikÍB. Ætluðu verkamenniTniT mieðal ammars að afla sér upplysiimgaí um líðan kommúmistaforimgja'nis Erimsts Thalmamns, sem sietið hefír í fanjgieligi í Bieriín siðian maz- iistar brutust til vailda. Síðiustu íimm daga hefiT ekk- ert frézt af niefndarmöimnuwum, en þieiiir höfðu áður svo að aegíj'a daglega látið vita um hvar þeiT væTu. I Miemn óttast hér, að leymir, | lögnegilam í Þýzkalandi hafi tekiið þá fasta og varpað þeim í famgK elsi. STAMPEN,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.