Alþýðublaðið - 25.07.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 25.07.1934, Blaðsíða 1
MIÐVIKUDAGINN 25, júli-1934 XV. ÁRGANGUR. 229. TÖLUBL. aa&sqii t? VI JB ÚTQEPANDIt ALÞÝÐU.FLOKKORtNR tse§ tejáísí áfeiíst ítss. Mð & 4SL f jwi bív-MM •fttur «. 6— IS ÉfeáÁS: <@8»* ft%íaaSa f*g nssíjstega-, í — fer. S.O ty-to.3 -aíuatói, «i gttitt «r ^-^*aaa. í tsegasðfe kswías- ttefltt t9 MM. VtSUSt>«ft99 gí«js». «í fcirtatt * -tegtóaMna, fféífer *g va-a7tafil fetT&TJÓRH Öö ARMUU0&A Aiþýðtt- titsZ$&r& {ÍEffiiesMSar fe*tte% 4832; tíWjért, 4888: VStýSiíSíar S. VaSsMíMíssa. fs*aSasa*&sr {iitóiSsal, s!S7 s E!««rasr Md-anM*caan. fc&s*st*®»t»- «g estgl«ísí»aa*a5í"sS gfesösE-si, ®S Filliaðarirsllt kosningaiinu, Tora Akveðin ðf laadskjðrstjói-n í gær. T ANDSKJÖRSTJÓRN laufcstörf- ------ um isínum í gær. Heildaratkvæðatölur fllokkanhja urðlu hiinar sömu og AlþÝðublað-< i ískýrðli þegar frá 17. þ. m., og éhn fremur himiir sömu uppbótarU þinigmemin og vaTamienm og þá viosu talditr. Atkvæðamagri flokkanna við koignfi'nigamar reyndist þanriig: Alþýðiufllokkurinin íl269-/2 Bæ'ndaflokkuránn 3384 Framisóknarfl. 11377V2 Komttnúniistafl. 3098 Sjálfstæði'sfl. 21974 Fl. þjóðierniissilnlna 363 Utan flofcka 499 atkv. Samtáls gild 51929 atkv. Hlutíallstala kosningamima vaíð hjá Framsiófcnarfliokknum 758-/2 atkv., siem , er atkvæði flokksiins að meðaltali á" hvierin kO'SÍmm þiinig- manm, iog hlaut hanm þvi ekkert uppbótarsæti, Þau skiftust því mill Alþýðlufliokksiins, Bæmda- flokksiims og Siálfstæðiiisfliokksims þannág: Alþýðiuflokkurimn hlaut 1., 3., 4., 6. og 9. uppbótarsætið. Bændaflokkiurinn blaut 2.og 10. uppbótarsætið. SiálfstæðJBflokkuranin hlaut ,5., 7., 8. og 11. uppbótarsiætið, Landsikjörnir þingmenn eru því þessir: 1. lamdskjörirai: Stefán Jóh. Stefánsson (A) með 4156 atkv. 2. Íandskji,: Magnús Torfason (B) mieð 422 atkv. 3. 'landskj.: Páll Þo.rbiömss'om (A) með 24,2<>/o, gildra atkvæða í Vestmamnaeyjum. 4. landskj.: Jó'n Baldvirisslom (A) 1. á röðmðum lamdlista Alþýðú- flokkisáns. 5. landskj.: Guðrún LárusdóttiSr (S) með 494-1 atkv. 6. landsfcj.: Jónas Guðmundsison (A) með 532 atkv. 7. landskj.: Jón Sigurð'ssom (S) mieð 45,9o/o gildra atíkv. í Skaga- fáxðil. 8. landsfcj.: Garðar Þiorsteinssloin (S) með 880 atkv. 9. -landskj.: Sigufðnr Einarssioín (A) með 22,lo/o gildra atkvæöa í Barðastrandarsýslu. 10. landski.: Por'steinn Br2lem (B) með 32,9o/o gildra atkvæða í Dalasýslu. 11. landskj.: Gunnar Thorodd- sten (S) með 40 0/0 gildra atkvæða i Mýrasýslu, LandsikiöTnir varaþingmiemn enu þiessir: Frá Alþýðuflokknum: 1. Pétur Jónssion, 2.. á röðuðum landlista Alþfl. 2. Barði Guðmund'ssom, 341 atkv. 3. Gunniar M. Magnúss, 16,4o/o gildra atkv. í V.-ísafi.sýsiU. 4..Sigfús Si|giurhiartarso.n,, 264 at- kv. 5. Guðjón B. Baldviinsson, 15,5o/o gildra atkv. í Borgarfj.a. Frá; Bændaflokknum: 1. Stefán Stefánsson, 345 atkv. 2. Jón Jóns>- sioin, 31,2o/o gildra atkv. í A.-Húna- vatnssýslu. Frá Siálfstæðisfbkknum: 1. Ei- rílkur Einarsson, 835 atkv. 2. Torfi Hjartarson, 39,80/0 gildra atkv. á ísafirði, 3. Þorleifur Jónsson, 719 atkv. 4. Lárus Jóbanmesson, 39,4o/0 gildra atkv. á Seyðiisfirði. Kjörbréf landsikiöriinna þing- manna og varaþingmanna vonu undirrituð af landskjörstjórn í gærkveldi. Brezki Alpýðuf lokkurinn sam- pykkir nýja róttækari stefnu*« skrá og 4 ára áætlun. MmimUskw ®g samgonggui? á sfó og landi verða pfóðnýttar og allar larðlr riktseigra, e£ fiokkiif-inM raær meiiihiuta í iiæstu kosningume Stórfeld tollsvik á Flatey á Sbjðlfandð, Viðtal við Björn Blðedal Jónsson logiæzlnmann. Björm Bl, Jónssion löggæzlumað- ur kom i bæinn, i nótt úr eftir- litsferðaliagi um Borgarfiarðar sýslu, V.-Húnavatnssýslu og Þing- eyj'arsýslur. Alþýðiublaðið átti tal við hann íi miorgun og spurði hann belztu tíðínda úr för hans. Sagðist honium svo frá m. a.: „Húsrannsóknir s,amkvæmt úr- sfcurði viiðtoomandi sýslumanins voru framkvæmdar á 20 stöðum alils í þiesstum" 4 sýslum. Á flestum bæiunum fan&t beimabruggað áfengi meira eða miinna. Á þieim bæjum, siem á- fengi fanst ekki, vax ýmislegt serii benti til þess, að bruggun befði faráið þar fram. I leiniu húsi á Húsavíik fanst 1 kassi a:f rúsínum og 1 kassi af siveskjium, sem brytinri á „Goða-' fossi" bafði selt viðkomandi mmri í iniæstsíðusitu ferð skipsitós og lekki hafði verið greiddur af tolliur. Enn freriiur fundust 'hj'á þessum sama manni 6 lítrar af „Brillantime", sem bannaður ,er inmflutniingur á, en eigandi taldi sig hafa fengið undanþágu hjá stiórnarráiðinu, og myndu gögn fyrir henmi liggja hjá sýslumamni. En sýsliumann mintii hins vegar, að leyfið hefði gilt um „bárvötn" ám frekari skilgneiningar. Tollsvibni; bátar flnttif inn til Flatevpr. Þái akýrði sýslumaður og frá því, að 21. þ. m. befði hann veráð jÚL-tl í ^Platey á Skjálfanda að ramm- saka tollsvik þar, Taldi hanm, að «i E SIR STAFFORD CRIPPS í .stiefniuskr.á'nini er lögð áharzla á, að tunnið verðli að framgangi socialismans heima fyrir og er- lendis á friðsamlegan hátt. Gert ier ráð fyrár ríikiisrjekstíríL, íl ýmisum helztu atvinnugrieiinun- um,- t. d. að bankamir verdi- stmfiwktir af rjkim flutmngcM á landi (iárnbrautirnar) og að afclpqúlgieriS vzrU í höndum rjkis- JH|S- Þá er gert ráð fyrir að allar bújŒ<d>k, verðí eign pjódgriwiar, og að bafin verði víðtæk bygg-. 'i'mgastarfsemi í landinu. Lávarðad'eildin verði afnumin, ef dieildin bemiur í veg fyrir að þau mál, sem Verkalýðsflokku'r- iinn berst fyrir, nái fram að ganga. í stefnuskrámni er styriöldum NSKI ALÞÝBUFLOKKURINN (Labonr Partyl birttr f dag nýja stefnnsbrá ot| 4 ára áætlan, sem verðnr kosnlnga- stefinssskrá hans og hann man starfa efitir, komi itaas til valda efitir naestn ^osningar. 4 ára áætlunin og hin nýja stefnuskrá, sem er mun ákveðn- ari og róttækari en áður, var nýlega sampykt af jafnaðarmanna- sambandinu „Socialist League" og mun einkum vera verk peirra Sir Stafford Cripps og Herbert Morrison, sem hafa nú í raun og veru tekið við forustu flokksins af eldri foringjum hans Hend-. erson og Lansbury. - ^rc^-i 3Pi,~^. ARTHUR HENDERSON afnieitað og því heiitið, að því er Verkalýðsflokkinn snertiT, ,að Bretland skuldbindi sig til þess að iafma öll deilumál í gerðar- Rðhm Mtaði Hitler að segja sana- leikuffl »plsgMsbFiaaiiB til að hifidra npplaasn síormsveitanna. EINKASKEYTI TIL ALPÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgun. 'AILY HERALD heldur áfram að birta uppljöstranir bátar befðu verið fluttir imn þangað', og myndi ágreiddur toll- ur af þeim mema um 20 þús. kr. Málið væri að vísu ekki til fulls rammsiakað og gæti því verið víð- tækara en enn væri upplýst. Eigendur þessara báta kvað syshimaðuT fliesta eða alla myndu vera á Akurieyri, og yr'ði málið þvii afherit bæjarfógetanium þar til frekari ranmsóknar. Kruse pjóns Römhs um ping- húsbrunann, og vekja par æ meiri athygli, pví að alt virðist benda til pess, að náið sam- band hafi verið milli blóðbaðs- ins i Þýzkalandi um siðustu mánaðarmöt og pinghúsbrun- ans sjálfs. Krfusie segir ýtarlega frá þvi í skýrslu sinini, hversu Röhm hafi á allan hátt neymt að sporna við lupplausm stormsveitanna. Hamn hafði oftsiiininis heyrt Röhm tala í mikilll æsingu vi'ð Hitler í síma og að síðustu greip Röhm til pess örþrifaráðs til að reyna að hindra upp lausn stormsveitanna, að hóta dómi, Etín fremmr er hieitið stuðm-i ingi táil þess að draga úr vigbúní-. aði, feoma skipulagi á alþ]'óða- flu,gmál, stöðva verzlun einstak- íímga og fé'aga með vopn o,g sko|- færi oi. s. frv. Stefmuskráin verður leinnig koisnlinigastefn'uskrá flokksins í næstu þiimgkosniimgum. (United Press.) fiiezkir iaf»aðarmesn haíaa samstarfi við kommá-- nista. BERLIN á hádegi í dag. Eú. Fyrir nokkru sendi Kommúm-' 'istaflokkurinn emski Verkamamma- flokkn'um svo mefnt „samfylking-- artilboð" um baráttu fyrir viss- um áhugamálum verkamanma. Stjóm VeTkamannaflokksins hefir nú tekið samfylkingartilboð- iið til meðferðaT <og áfcved0 tíð, hafina pvi: Hitler, að hann skyldi ljóstra upp sannleikanum um pinghús- brunann, ef árásarliðið yrði leyst upp. Þetta var ástæðan til þess, hve fljótt Hitlier bjóst við tiil að hand-j tatoa Röhm og var- siálfur per- '' sómuliega viðstaddur, þegar hanm | var tekinn fastur, Vafalau,st þykir, að Heiimes og ' fleirii hafi vierið drep;ri1r af siömiu; ! ástæðlum. STAMPEN. j i ..................... -—' ' ¦".......... " '¦¦......¦...........¦' — Það vekur mikla athygli, ! ekki eimumgi3 á. ítalíu, heldur | eimnli'g í öðrum löndum, að Al- 1 banatii, Mltrúi í immamrikiísT'áðri-/ neytimu ítalsfca, og einm af æðstu mömmumi Fasoistafloikksims, befir mú verið refcimn úr flokki Fas- cista og iafnframt sviftur embi ætti símu,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.