Alþýðublaðið - 30.07.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 30.07.1934, Blaðsíða 1
MANUD'AGINN 30. JÚLÍ 1934. XV, ÁRGANGUR. 233. TöLUBL. Of QBPANDIt liiBMJIUJf ini hjwmci. Wto e* «&& fer«sfei •st. *— *t gStStf0Sí. MS&SsmggsM ¦ tef. 2.SS é sBásesgí — to. Sfi tjwíf 3 at&ÐaM, d gsosa* ei (grcfeSrota. í'taniAi ÉBBOSaa- ftSaííS t8 •«&. V?St®i.ASSfB fec &SS 4 6rt. I »vt tttrissa ssita' M> eratanar, gt fe&íait 1 dstg&teetau. Iréttor a« «4ny(MK. smTJðRM OQ AFQKBIÐSLA A$$9k> B- es^ra®85a ss ftsaífsaasBE. æB: rM^ra rtEaleséar trMðr). «5: rtts$ért. ©33- Vftttfcmsr &. VmjiMgHiraa, Ma&ssasftar &ngm&i, V R »tóí««Bmw rða^AeH &»*»*). ®8í- S»œuirfta» M&tunismaa. (fgneiða. « VIÐSKILNAÐUR IHALDSINS: orfl Hjartarson sklpaður;bæjarfógeti, á Isaf irði. Samkvæmt upplýsingum, siem Alþýðublaðið féfck hjá dómsmálaí-i ttáðluneytíimu í morgun, var Torfi Hjartarsom sMpaðiur bæjarfógieti á ísafirði p. 16. þ. m. Emhættisveitíngu þessari tiefir þó verið haldið leyndri hingað til, enda hafði embættið ekki verið auglýst til umsóknar. Torfi var, sem kunhugt er, í íramboðl fyrir íhaldið á IsafirðSí iog féll par. Hygst Magnús Guðm. mú að hiefna. sín á ísfirði|nguní með því að veita Torfa embættii! þetta. Auðvitáð er þessi ráiðstöfun Magnúsar ólögleg og stór-víta- verð, eins og flestar aðrar athafm-i ir hans sem ráðhemia hafa verið. þar sem embættið var aldrei aug- lýst laust til umsóknar og stjónn-i iin .samfevæmt þiqgræðisreglum ekki bæ<r að gera neitt það, semi ekki bar brýna nauðsyn tíl, þar sem toosiningarmar höfðu fallið þannig, að stjórnarskiftí hlutu að verða. Skipstaofnin á Oflni sæmd heiðnrsmerkjnm fyrir Á laugardaginn afhenti belgiski næðiisimaðurinn hér Jóhanni P. Jómssyni skipberra á Óðni og allri sikipshöfin hans heiðursmerki frá belgisku stjórninni. Enu beiðursmerkin veitt þeim fyrir björgun belgiska togarans „Jan Valdien" í fyrra, er var hætt kiominn fyrir Suðurlandi. Víðgerðir og byggingar á landskjáiftasvæðinti. EíNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. AKUREYRI i mórgun, Fyriír vifcu uar byrjað- að gera við og byggja að nýju skemd og falliín hús í DalVík. Við það vimnia' um 40 manns. 1 þessari viku byrjar uppbyggi-i. iing bæja og húsa í Rrísey, á Ar- slkógarströnd og í Svárfaðardal. Byggiingarráðunautur ríkiBins, Jóhann Fr. Kristjlánsson, hefir undanfarfö ferðast um laid- skjiálftasvæðið og gert tillögur um uppbyggingarstarfíð. Rífcisstjórnin hefir lagt fram úr ríkiss'jöði 125 þús. krónur til end- urrieisnarstiarfsiinís. RílkiBstjonnin. hefir tilkynt for- manniii jar&skjálftarJefndaHUKar, Vdlhjálrni Pór, að viðreisinarstarf- inu verði hagað eftir þeirri meg- inreglu, að jarðsikjálftatjónilð verðli bætt með likum hættd og ef um jarðíslkjálftatryggjingar hefði ver- ið að raað|a og að TSkiisstjónniirií ísjiái um lántökur til endurbygg- iinga í jsvieituinum fyrir alt að 60 þús. fcr., enda verði lánin trygð með fasteignaweði eftir reglum Búnaðarbankans. MálefoasamniogDr Alöíöa- flokksins vlð Framsókn er vel tekið. Atvinnuleysii er mikið hér á Ak- ureyri og engin síldarsöltun enn sem komið er, enda verður hún Jítil í (sumar. Alþýða manna fagnar sia(m- starfsmálum Alþýðufliofcksins og Framsóknar og lætur vel yfír nýju iStjórninni. Almennimgur væntir skjótra og róttækra ráðistafana frá hendi stjqrnarfenar, leink'um í atviunu- inaiunum. Síifeld rigningatíð ©r hér áNorð- urlandi. Hey liggja undir skemd- um. « . Elfiis Höfm dæmdtiiv Elías Holm var fyrir nokknu tekdnn fastur fyrir þáð, aðheinia- bruggað áifengi fanst hjá honum. Hanin mun lefcki hafa viðurkent áð: hafa selt áfengið, en aðleins hafa gefíð það. Elías var nýlega dæmdur í þriggja mánaða fangelsi og eitt þúsund ikróna sekt. Hann hefir gerst margoft brot- legur við. áfengislögiin. Jafnfiiamt var dæmdur maðuí, er sannaðist áð hafði látið Elíais fá áfengið og brugigað það. Brpgpn i „Stat". .A föstuda^ginn fóru þrír menn lum borði í „E. s. Stat", sem ligg- ur uppi í fjöru við EUiðaámar. Ætluðu þeir að skoða gufutoetiil skipsins. 1 iskipilnu fundu þeir bruggun- aráhöld og áfengi í gerjun. Var þáð þó orðið fúlt og sjór komiininj í það. Lögreglan telur, að við því hafi ekki veriið hrefft í langan tíma. Ofriðarhættan mllll Þýzka* lands og ftalin fer vaxandi. Italir anka herútboð sitt. fivassyrtar ræður i gaið Mzkalands við iarðarfðr Doilfnss JARÐARFÖR Dollfuss kanzlara fór fram á laugardaginn með mikilli viðhöfn og hersýningum, en páíttaka almennings var ekki verulega mikil. Ræður peirra Miklas forseta og Stahrenbergs fursta við Jarð- arförina voru mjðg harðorðar i garð Þýzkalands. Aðalviðsjárnar eru pö nú eigi milli Þýzkalands ogAusturríkis, heldur^á milli Þýzkalands og ftaliu. ítalir hafa pegar dregið mikið lið að norður-landamærunum. EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í mWgun. Jarðarför Dollfuss kanzlara fór fram á laugardaginn frá Stefá'nsi- junni í Vínarborg. Stórfeldar hersýningar voru íj sambandi við útförina, en almenn- ingur f jölmienti ekki verulega uið jarðarför kanzlaraniS, og þykir það bera vott um að uinsældir hans hafi verið farnað að þœrra. Minninigarriæður við iaröarför Dollfuss á laugardaginn voru haldnar af Miklas forseta Austur- ríkis, Stahremberg fuirsta, for- ingja Hieimwehrmanna, og Schmidt, aðalbO'rgairiStjóra í Vín. Fluttu þeir ræður sínar meðíain að kista Dollfuss stóð á tröppum náðihússins með heiðursvör'ð maxjgria hersveita umhverfis. Allir rómuðu ræðumeinn dugiv að og þióðhollustu Dorlfuss og lögðu ríka áherzlu á það, að haldið myndi verða áfram á sömu braut í utanríkilsmálunum og , Dollfuss hefðj viliað stefna: að I varðveita frelsi cg sjálfstæði | Austurrikiís og halda nazistum í | stoefjum án hinna minstu tílslak- l ' ana. Ræður þeirra Miklas foirseta og Stahrembergs fursta voru mjög hva'ssorðiar í garð Pýzkalands, en þó meb því orðalaigi, að þýzka stjórnin gæti ekki skoðað þæ!il sem beina árás eða móðgun. Fjölda miarígir fulltrúar erlendra ríkia vo-TiU viðstaddir útförina. Öll umifjejnð í landinu var stöðv- íuð í 2 mínútur. Bretar revna að miðla máiom milli Hitiers m Mossoiínis. Eiims og nú stendur eru aðal- viðsj'árnar ekki á .milli Austurriífc- its og Pýzkalands, beldur á miili Hitlers og MussoliniB. Þrátt fyrir mótmæli ítölsku stiórnarinnar gegn þeim fr,egn-» um, isem borist hafa af herbún- aði Itiala ,er þó fulilísanhað1, aið Italía hefar boðið út mdiklum her við norðurlandamærin, eins og styrjöld væri í aðisigi, endá þótt Prakkland og England reyni að bera friðiaroirð á milli. von Papen er ekki enn kominn' ti'l Wiien tiil að tafca við sendif hlerrastöðu sittni, enda befir megn andúð fcomið fram í Austurríki ¦gegn sikipun hans í þá stöðu. STAMPEN. Schasniöfl verðnr kanziari. VíNARBORG, 30. júlí. (FB.) Ný rííkisstiórn befir veriðmynd- uð í Austurríki. Helztu menn hinnar nýju stj'órnar eru þessir: Schnsndgg, jsem er konungssinni, hefir verið sfcipaður kanzlari. Hamn hefir einnig dómsmálin, mentamáln og landvarnirnar með höndum. Stahr,emberg er varakanzlari og lögTiQgllumál aráðherra. Fey er innanríkisráðherra. Waldenegg ier utamr.íkisniála- ráðherra. Zehnier henshöfðingi eí undir-landvarnarmálaráðihería. 'Stookijnger ©r verzlunarmála- Háðherra. Bunesch er fj'ármá'laríáðf- berra. Neystadter Hyphensturmer MUSSOLINI. er ráðherra félags- og velferðar^. mála. Karwinsky er undir-örygg- iismálaráð'berra og undir-dóms- málaráðhierra. Heknw^vjnnnp. em óápœgföir; yfþ] pvi, ffö Stahrembepg var ekký skípndfjf. kamlari (Unitied Press.) Páfinn foidæmir moð Doll- RÓMABORG, 30. júlí. (FB.) Páfinn veitir auisturrísfcum ka- þólskum mönnum áheyrn á morg- un. Talió er, að hann muni við það tækifæri fordæma DolilfuiSs- morðið. (United PBess.) Fingvéi Orierson brotin. Viðgerð á Iieanl geíur ekki farið fram hér. í gærmorgun kl. 6 ætlaði Grier- aon að leggja af stað til Græn!- lands á leið sinni til Canada og New York. Hann gat ekki haft sig upp, iog færði sig því að Viðey og beið þar til kl. tæpíega 12. Ætlaði hann þá aftur að gera tilraiun, ©n við það rakst fmg-j vélin á bát, og brotnaði annar vængur hennar og gat kom á annað flothylkið. Skemdirmar eru svo miklar, að ómöigulegt verður að gera við þær hér, og verður því að senda fliHgvélina út. Má því gera ráð fyrir að til- raunum Griersons um að fljúga niorðurleiðina fram og til bakat sé lokið að þessu sinni. í fyrra skemdist flujgvél hans á líikan hátt er. hann lenti hér, og má því aegja áð óheppni þessa fluigmanns hér í Reykj'avík sé ekki lítil.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.