Alþýðublaðið - 10.08.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 10.08.1934, Blaðsíða 1
FÖSTUDAGINN 10., águst 1934. XV. ÁRGANGUR. 242. TÖLUBL. DAÖBLAÐ 00 VIKUBLAÐ ÚTGEFANDÍ: AL>ÝBÍÍPL0KEUR1 fí N wra.i . iiw iiimíw'i te ». B. M(t — Ib. M8 t|«t* 3 atoafii, of g*ettt « frrtrtw. lta»iMl>n fcaslar MkOSi «¦ MrtMt i dsffMuatnu. ;Mttar •* i*«irfm*H. nifnðm ©0 Mtðr), 4002: ?Hst}é*4, 4MB: WtHIW : uMimiinii i<lil >!<¦!». I .,;vlÍ ... uu. At ¥iEman eykst f bæniim. Atvinnnbótavinnajir að hefjast. 80 menn fá itan við „kapallaguingn" að talstöðinni i Gnfnnesi. Togararnir eru að fara á veiðar. faria, mieð haim tll Englands. Hér verða þá ekki eftir á höfn- inmi nema Ólafur, Kári, Max Pem- bertiom og Hafsteinm. HafiniarfjaröartogaTÍinn „Maií" er fariinn á veiðar. Markaðiur fyriir ísfisk mun hafa veriið sæniiliegur í Englandí nú undan farið. UTLIT er fyrlir, að atvinniu-j ljrfíiið í biæwum faii nú loks- iinsi mokkiuð að glæðiast, og at- viinmulieysið, sem vierið hefir hér jafnvel nú yfir sumaíimiánuðima, fari mimfcamdí. AtViinniuleysiisBkiláninigln1, siem fí>r fram um síðustu mámáðamót, siýndi, að hér voru um 400 at- viinmiulausir menm, em gera rmá r,á:ð fyrir því, áð þeir hafi verið fliejiri. Atvinniubótavinna bæjaiinisi er enn lítil, og er borið við f járskorjti hjá bænlum. Hefir beyrst, að íhalds-.mieir3jl- hlutimn í bæiarsttjóiin Reyfejiavík- ur lætlí nú að leita á náðir hi'nnar nýju rífeisstjórmar um hfálp til fjárútvegumar. Haraldur Guðmunds-son at- Vinnumiálaráðherra lýsti yíir því, þegar er hiairin tók við embætti sinu, að hann liti á það sem aðail- hlutverk .sitt siem _ ráðherra, aið gera raðstafanir til þess að \x0j-< ast igegh atvimmuleysinu. Enda hefir hann nú þegar beitt áhriifum símum í þá átt, og mun innan sfcamms mega vænta frekari aðgerða frá stjórnariinnaí' hálfiu í atvinnumálunum. Vimna við kapallaginingu aið hinni mýju talstöð við útlönd, sem iái að vqrja í Gufuniesii, mun hef jast Hitler ,náðar' saklausa menn '¦ ' BERLIN, 9. ágúst. FB. í tiliefni af pví, að forsieta- og kanzlara-embættin voru samein- luð og Hitler par með fenglta æðstu völd í landinu í hendur, hefiir hann látið birta tilkynningu þesis lefniis, að náðaðir verði allir pólitílskir fanglat, sem dæmdir hafi verið í mi(sisieris fangelsis- eða fahígabúða-viist eða til skemrf tíma. Fliestiir peirra, siem náðunin nær til, hafe verið dœmdfo fyrif um- mœli, $kt um //rí/ier* ,e<kt líti&ý- séjórftfm o. s. frv. (United Pres's.) eftir helgina, og fá par um 80 mehn viinjiiu. Auk pesisa eru togararnir sem óðast aið búa sig á ísfisfesveílðar. Gyllir, Gul'ltoppur og Baldur fara eiinhvern næstu daga á veið- ar. Tryggvi gamli fer á þxilðju- daginn. Egill Skallagrímsision á að kaupa bátafisk á Norðfirði og Fiskveið er stöðugt segir í fkýrslom brezka fískimálaráðuneytisins LONDON í miorgtun. (FB.) Skýrsilur íandbúmaðar- og fIski- mála-ráðiunieytisins fyrir 1933 eru korninar. út. Segir þar, áð lækkun verðlagisi á fiski, sem hélt áfram frá: 1929, hafi nú stöðvast. Verður „sálmabókin66 serð upptæk? Árni Sigurðsson fríkiirkjuprestur, síem undanfar- ið hjefir dvalið austur á landi, er Jsomiinin tjl bæjarihs. BANDALAG íjsilieinzfcra lista- manna heíír nýlega gert ráðlstafahiir til þess, að „Kfikju- rað hininar Mienzku þjóðkirkju",, isiem gaf út bókima „Viðbætir við islálmabók", og nefnd sú, sem sá um útgáfuna, verði látin siæta ábyrgð að löig'um fyrir meðfeir'ð islna á ljóðum, sem tekin voru í bókima. Höfundar þesisara sálma hafa skiorað á Bandalag íslenzkra iistal- manna áð gera ráðstafa;hir ti.1 þess að bókin verði gerð upp- tæk. Byggíja þeir kröfur sí;nar á eft- iírfaraindi atriðum: • 1. Sálmar hafa verið teknir í Viiðbætinn ám , vitundar og leyf- iis höfundanna. 2. Nefndin hefir viða felt úr siálmunum, og réttri röð erinda hefiir verið raskað. 3. Nefndin befir gert stórfeost- legar bneytingar á sumum þess- ara siálma án vitundar og leyfis höftunda. Bandiailag íslenzkra liistamainna hefir orðið við áskorun þessara höfunda og beðið lögfræðing sinln, Stefájn Jóh. Stefánsisiom hæstaréttaTimálaflutniingsmann, að takamálið að sér. Halfe „Bandalaginu" þegalr bor- ist áskioranir frá átta hlutaðeig'- endum. En það eru Steingrínjur Matthiiasson vegna föður síns, Davíð Stefánssion, Hulda, Kjart- an ólafssion, Ólíma Andrésdóttir, Brynjólfur Dagsson vegna Bryn- jólfs frá Milnna-Núpi, Jón Magn- úission og Ólína Þorsteinsdóttir, lökkja Guðm. Guðmundssionar sfeólaskálds. '-h- ~::'.-'' I SIMON JÓH, ÁGOSTSSON Málið er nú í undarbúniingfy og koma fréttir af því næstu daga. fireinar Símonar Jóii Agústs- sonar i AlÐýðsblaðinu hafa hrint málina af stað. GreimaT þær, sem Alþýðublað- ið hefir birt um þetta mál, hafa vskið geysinathygli, en þær hefiir .skrjifað Símon Jóh. ÁgústsBon, að tveiniur undanteknum, er Guðm. Hagaljln rithöfundur sktífaði. SíhTion Jóh. Ágústssom er umgur mentamaölur, siem undanfarin ár hefir stundað heimspiekin.áim í Frafcklandi og Þýzkalandi. Hamm mytur nú Haniníesar Árna- ,sonar styrfcsins, sem er veittuí til framhaldsnáimlsi i beimspeki. Símom ler nú að sfcrifa doktors'- 'jritgierð: í hieimispeki, er hann mum verja vjið hásfcólamm í Paris. Greiin eftir hanm um þetta mál birtisit h^r í blaðiinu á mámudag. VinningaralríHappdrættlna I dag kl. 1 var dregið fi 6. flokki Dregnir voru alis 350 vinningar 1 dag kl. 1 var byrjað að draga 12500 - - 2252- - 12614 — 20909 í 6. flokfci í Happdrætti Háskól- 24836 - 607 - • 18086 — ,40367 ans. 9782 - - 3526 - - *16059 — 12648 Var nú dregíð um 350 vimmi- 20419 - - 20489 - - 10917 — 19094 álnga. 7931 - - 5613 - - 21600 — 10332 Þessi númier komu upp: 23041 - - 19744 - - 23223 — 20866 10626 ¦ — 23521 —6165 — 21211 Kr. 15,000,00 13913 — 6293 — 1380 - ¦ 8624 Nr. 16646. 22477 - - 15191 - - 20375 — 12130 Kp. 5000,00 13545 • - 15715 - - 11150 — 13110 Nr. 14529. 6014 - - 24052 — 5219 - - 5378 ' • 12703 - - 16666 - - 18000 — 24438 ' Kf. 2000,00 20284 —20112 — 16398 - - 6558 Nr. 12181 — 17060 — 14268. 15280 • - 13357 ¦ - 19269 — 24946 Kv. 1000,00 15706 — 2695 - - 24566 — 13589 Nr. 857 — 21590 — 17568. 10279 — 17145 — 6715 — 12686 6283 - - 3825,- - 11195 — 20492 Kr. 500.00 9692 - - 2726 - - 9484 — 13754 17909 — 15904 — 464 — 18650 20049 — 23252 — 7030. — 16788 8210 - - 14454 — 13184 — 17765 8944 - - 730 - - 7752 — 12620 2200 - - 16742 — 2054. 17402 — 494 - - 19634 — 22233 Kr. 200,00 2646 - - 1974 - - 19128 — 13540 14766 — 1548 — 12236 - - 8932 3903 - - 1407 - - 21701 - - 7077 3744 • - 1486 — 5136 — 15373 13844 — 15369 — 16373 - • 17126 12160 — 16081 — 3957 - - 2193 3422 - - 5047 - - 11806 - - 4223 1200 - - 4086 — 22371 — 13974 9540 - - 22624 - -21937 — 22410 828 - -7638 — 19491 — 13192 22776 — 24722 - 14049 - • 21448 9202 • - 444 — 16874 — 18723 8253 - - 12950 — 19700 - - 1087 7562 - 14173 — 107 — 11453 24797 — 8130 — 3009 - - 5554 4395 - - 20124 — 17079 - - 1557 3040 - - 21643 — 7099 — 21078 20896 — 20680 — 24174 - 200 12997 — 6049 — 63 — 16905 16803 — 12708 — 8452 - - 9174. 24916 — 15408 — 22471 - - 22590 17993 — 17480 — 12045 - - 23855 100,03 3645 - - 9811 - - 24531 — 13112 20462 — 18163 — 12095 — 24801 10256 — 7625 — 23464 - - 1052 2479 — 5368 — 4164 — 15029 23180 — 14419 — 11023 - - 12338 24166 — 19256 — 1650 - - 5553 19982 —- 3119 — 23434 - - 5901 20065 — 16358 — 49 — 20042 20224 — 21166 — 1238 - - 11933 7468 — 6282 — 13147 - - 9205 19181 — 23208 — 107 - ¦ 23104 18422 — 12627 — 16261 - - 8913 22019 — 8431 —16790 - - 7433 601 - - 15979 — 20654 - - 8514 18371 — 23689 — 13408 - - 3443 8875 - 10763 — 2581 — 13707 19343 — 15348 — 14954 - - 22795 5712 — 1504 — 17879 - - 2962 Frh. á 4. sfðu. Austnrrískir keisarasinnar iindirbða valdatðkn Habsborgara KAUPMANNAHÖFN í mioiigUn, OTTO erkihertogi og ríkis- erfingi i Austurriki dvelur nú i Kaupmannahöfn ásamt tveimur fylgdarmönnum. Hanm hefir farið víða um borg- £ma í leinkabifreið siinmi og skoðað söfn og merká staði. Frá Kaupmanmahöfm fer hanm nœstu daga til Osló og Stofck- hólmis. - Samningar í Anstarriki am valdatðko Habsbrpra Shnskeyti frá London haMa þvi fram, að rikiserfinginn dvelji nú á Norðurlöridum sam- kvæmt vilja konungssinna í Austurríki, sem hafa nú meiri vöid i landinu en nokkru sinni áður. Vilja þeir hafa hann i hlut- lausu riki meðan sainuingarnir um valdatöku hans standa yfir og að hægt verði að kalla hann heim með stuttum fyrirvára. Rikiserfinginn neitar að tafea á móti biaðamönnam Heiimisókm. rikiserfingjams. í. Kaupmammahöíin hefir vakið gey-í- mifcla athygli. Hamin hefir kuWeisliega em á- kveðið nieitað því að taka á mótí bla^iamömnum. STAMPEN,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.