Alþýðublaðið - 15.08.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 15.08.1934, Blaðsíða 1
MIÐVIKUDAG 15. agttst 1934 XV. ARGANGUR. 246. TÖLUBLV m. DAGBLAÐ OG VIKUBLAB fe». S.62 tpiír i waptiffl. «4 gsraiti «r pnetaar, ar Mraut 1 ðastotaOtmi. fc*tt» resjéra (taraMMtar MMtr). «802: f*»Qar4. ÚTGBPAHDli ALS»ÝaUPLOK&*JBINN Hterwrw. itaijfrw oo akhuíi»sla ¥erður bælarstjéranuni á fsafirði vikið frá embætti? Hann hefir margbrotið erindisbréf sitt og samÞfktir bœiarstlérmar* Nelrlhlatl bæjarstjóraar skorar á stjórolaa að vikja hoaaoi frá. BÆJARSTJÓRN ísafjarðar- kalupistaðar befiir inýlega sam'- þykt, áð .sikoiia á rífcisBtjórni'na, að vílfcja bæjarstjóranum á ísa- fjrðii frá stöífum, og hefir' bæj- aíistjórnjin fyrir nokkrum dögum sient stjóriniimni ástooitumilna. Enm fremiuT befliir bæjatstjöflnim falifö^ ¦ tweíimiur bæjarfulltrúum að bem þesisa kröfu fram viið vstjórmi'ria. . iESmis og kuninugt er, ,var Jón Auðunm Jónislsion 'kos'iinin bæjar,- stjórii í veitoT eftir bæjaflstjórjn'H arfcoisinimglarnar méð hlutkesti mlillli ha|n|si og umsiækianda Alþýðu - flokksiiinisi, 'Jens Hólmigeirssonar, Fulltrúiis fcoammúnista ,í bæjar- stjóririi'ninA. kaius GunniaT Bianíedilkts- sioin iuppigjafaprest og stuðlaði því óbe|i!nlíniisi að kosniíngu Jóns Auð- Ulrasi. Þótt köisiniiing Jóns- Auðuns sem bæjjaristjóra væTi svo hæpim, haíði hanm þó efcfei fyrr tekið við emb* ætti isiimu, en ha'nn tófc ab sýna mieiiirji hliuta bæjamstjórmar og þeiim mie|i|ri hluta, siem að homum stðð, fu'lilan fjandiskap, humma friam af sér að framkvæma sampyktiir hanis og brjóta þær margvíisl'ega. EKlndiisihréf sitt siem bæjar- stjóra befiir hann margbrotið. 1 leiijindi'sibTéfilniu er bæjaTstjóra al- gtarliega bannað að tatóa! að sér raofckurt launað aukastarf án sampykkis hæiarstjómar, en samt igegn)i!r hamn fiormiemsfcu við Fisk- sloluisamiag Vestfjarð'a. Hefir hanin fynir það 6—7 þúsfumd krónur á á;iii og lítiuT á það siem aðalstaTf sitt pjg vanrækir bæjarstjórastarf- ið fyriir það. Bæj'ariStjóTalauin hains eru 7700 kr. á áiii. Aiuk þie,sisa skýlausa brots á er- iindiisibréfSi sínlu hefiT Jón Auðunn Jóinisison gent sig siekan um [að géifa út algeriiega faisfca skýrsliu um fjáiihag bæjarimsi í þeim tiil- . ga'ngi að sipilla trausti hans út á vp«ð. Hefir hann og jílokkstbræð« luirhanigiarðliðiaðjáta að skýrslansé römjg, em befir hann þó haldið á- fram að ófTægja bæimn og .fjár- hag h'ajnisl í pólitísfcum ti'lgangi. Snfönnma í júní toom fram tiillaga í bæjarstjóín ísafjarðar um áð lýsia vantraiusti1 á Jóni og skora á isitjó.nnaiiriáðið að víkja hOinum ftjá^ iejn íhaldsimieah í bæjaiistlórnf' ilnöi fen|gu því frastað fram yfi'r íkio;slniin|gar, eftír ósk Jóns Auð-< umsi sjájlfs, að ti.llagan væri rtekin tiil umriæðiu. 4. iull síðastliðínin samþyfcti bæjarstjórai vantrauststillöguna og áskoriun á stjór,na|na að víkja hoinium frá og var um lepið sam- þykt, mótatkvæðalaust, að fejla tvqim bæjarfulltTúium að • bera krö'funa. fram við stjórnina og fylgja hennii eftir. íhaldsmenn grieiddu ekki at- kvæðii unr þesisa ráðstöfun pg samþyktu hana með þögn'iinnii. Mál þetta ier nú komið tiil stjómarinlnar fyrir ríiokkiium dög- um og er þesis að vænta, að hún tatoi .tillit til meirihl'uta bæj- arstjóirnaT og víki. Jóni Auðun Jówssyni tafarlaust frá embættii', eða ge$ bæjairstjó'rninni fult Váld, til að ráða því, hvaða majnh húb: velur í það trúnaðarisitarf siem bæjarstjóraembættiið er. Síldarsaltendur kvarta til ríkisstjórii'- arinnar AtvlinnUimálaráðuniqytinlu heíír boriist kvörtun frá síldansalteind- lujtn á Sig'liufiirði útaf því, áð faralð' aé fram hjá lögunum um síldaiv söiltiunjiina og sé sí'ldin söltuð mieiira isn leyfitegt sé samkvæmt lögunjum og pækiiinin hafður daiufarií: Atvli|nnlu!má|lar.áðiherTia gierir ráð- staf,an|ijr til að þetta verðl ranni- sakað. Mnovallapiestakall Biiskupinn hefir afturkaillað a^H'glýisliinigu, sem birtjst í Lög- biirtinagabliaiðSriu í júní s. 1. um að Hingvallapæstakall væri laiust til lumSófcnaT. Segiijr bisklup í nýníi auglýsiingiu, að fciirkjiumálaTáðherra hafi ákveð1- ilð að veita ©kki prestakal'lið;. Soinlur bfekups, Hálfdán Helga- sion, prestuir að Mosfelli gegnilr því' Piinigvalliapriestakalll lei'n's og áolur,. Sæsímlaa slltiaa í nótt slitnaði sæsíminn milli Færeyja og Skotlands. Mun skip þegar verða sent þangað, >sem biluninn varð: og viðgerð fara fram eins fljótt og auðið er. Wíflona i Oofiioesl hefst ekki íp en 25. þessa mimML Von var á jarðtauginni (kapl- inium) siem á að leggja að tal- stöðli'na i Gufunesslandi fyrír skömtolu en hún kom ekki. / Talið ier líkliegt að hún komi ie|kki' fyr en 25. þ.. m. og .þiá ekki niema helmiinigurinn, en hinn belm- iiniguiriinn fcomS ekki fyr en 9. næsta m,á|niaðar. GetlUr vinna við „kapal"-llag!n- ingiuna þvi efcki haflst fyr ,en eiftir 25. þ. m. Aoðhringar bannaðir í Jiio-SIaiIn - - BERLIN í morgun. (FO.) í Jugo-SlavTu voru í gær fvefin út lög um bann við verzlunar- hringum og framleiðsluhringum („trusts"). í lögum þessum er rentufótur einnig takmarkaður við 8% há- mark, en þó er stjórninni heimilt að gefa út sérstaka reglugerð um vexti banka og opinberra láns- stofnana. ¥erkliill á Korslkn Æsingar í Saar^héraðiau. Fulltrúi Þjéðabandalagsins heimtar aukna liigreglu. BERLIN í morgun. (FO.) Á eynni Corsika gerðu járnbraut- arþjónar verkfall í fyrradag til mótmæla gegn launalækkunum. Var umferð ttöðvuð um eyna all- an daginn, í gær lýsti verkfallsráðið því yfir, að samskonar verkföll mundu verða gerð á hverjum mánudegi framvegis, uns gengið hefði verið að kröfum járnbrautarmanna. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morguin, MIKLAR æsingar eiga sér stað í Saar-héraðinu út af atkvæðagreiðslunni, sem á að fara fram i janúar i vetur um öað hvort héraðið eigi framvegis að vera undir stjórn Þýzkalands, Frakklands eða eins og nú er undir stjórn Þjóðabandalagsins. I MR. KNOX, Fio:rislet5 sitjórnarnefndar Saar- héraðsiinls, Englendiragurin'in Qaof- frey Kmox, hefir sinúið sér tíl Þjóðabandalagsiins og beðið það að auka að m'iklum mun lög- fulltrúi Þjióðabandalagsiins vlð at-' kvæðaígreáðsiuínia í Saar. re|gliuria í héraðiriu, siem er latm- Uð af Þjóðabandalagiinn og í ^eru rnie|rin af ölJum þjóðum, þar | siem ainnars verðli ómöguliegt, að haldav uppá. ifeíiðí í héraðiinu og jkoma í veg fyniir blóðuga bardaga miiliH- naziiisita og andstæðinga þeírra. Naziistar hafa nýlega mairrg- faldað undiirróð(ur sinn í Sáar og haSjr þýzka stjómin sent þanjgað fjölda stÐrmsveitarmainna till þesfe að stjó.rma honum vá laun. Er liið þeirra vel skiþullagt og sttaTfsemi þess mjög víðtæk. STAMPEN. Göring verður fyrir slysi og er fluttur í sjúkrahús MONCHEN í morgwn, FB. Görfinjg ráðherra varð fyriir silysí i gær, i Áriekstur varð milli bifreiðar hamsi oig vöruflutniingabifireiðar. Görjlng var fluttur í sijúknahúsiiið í Roisenheiím og var hann þar í tvær klukkustundiir undir læfcn- iishemriii. Því mæst var hanm fluttur til sivetltaheitailÍB síns í Ober-Salz- burg. Tilkynt hefir veiíð, áð líf' Gör- iirigsi sé efcfci í melnni hættu. Hitli^r iöt farínn til fundar vilð hann. (Umitied Pness.) Gðbbels hefir í hótunam við Þð, sem sieiða atkvæði gegn nazistastjörnínni á sonnodag. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBL, KAUPMANNAHÖFN í miorgun, AtíkvæðlagiieÍLð^lan í Þýzkalandi á isluiniriudagjinn er umTæðuefnj beiimisiblaðairina, enda er ekki um amriað talað í Þýzfcalamdi -(sjálfu þesisiá dagama. GöbbeliS! hélt 'í giær ræðu- á útafiundii i Hamborg fyrír tvö hundruð: þúsiundum áheyrenduim. í þiasisaríi iræðu sagði Göbbels meðal annaiisi, ¦ að þeir siem leyfðiu siér að ísvara raeptaridi við at- kvæðiagrieiiiðlsiliuna, yrðu \, áhtnir ,^siníkjudýr, sem enigam rétt »ættu a (sérií þýzku þióðfélagi." Háltler heldur »ræðu á föistiudag- imn, siemiverður útvarpað frá ölil- um þýzkum útvarp:sstöðvum. ' STAMPEN. Moðiij í Wien vekjá óhug og skeifingQé BERLIN í morgun. (FÚ.) Fflá Wim berast þær friagnir, áð hilrur fjórir hýju lífláts'dörnar yéki allriiiikimm öhvfg meðal' ah miennilrigsi, sér i lagá þó það, áö hinir dæmdu skyldu véra hengdiir sivo að s.egja að iVörmiu ,sþor£i því að miemn höfðu almiemt'tíu- iist við náðun.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.