Alþýðublaðið - 18.08.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 18.08.1934, Blaðsíða 1
LAÚGARDAGINN 18. ágúslt 1934. XV. ÁRGANGUR. 249. TÖLUBL. Engar atvinnubætur nema rik~ isvaldio nlanpi enn nndlr bagga með Reykjavík. M8ejarráðsfœnd«r i gær fresfar eaea til- 15gnilFfiýð»flokissins mm ankningið' I atwinæts- bétsvin^niaa rappí 250 manns. Borparstjóra fallð að lelta enn á ný til Harald 6nðnmndssonar, atvinnumáiaráðherra. ÆJARRÁÐSFUNDUR vr jhaldilnn í gær. Á þessum fUndi tóku fuTltrúar AJþýðuflokkSims aftur upp til.Jögu s'íina fra bæjarstjórnarfiunddnum Uln að fjöljga í atvlmiuubótavinn- ummíi nú þiegar' upp. í 250 mannis. Pétur Háldbrssom mætti á fund inium siem varaful'ltrúd og hafðíj hamin orð' fyrir íhaldsmömmuim. Kvað banin 'iepgin tök á því, að tafca niokkra ákvörðun um aufcn- iingiu í atvininuhótavínniuinni að svo komuu máli og bar fram tíiJlögu um að fretatai því enn. Var sú tíiJIaga samþykt imieð atkvæðum íhaldsmanna. TöJuvert var rætt um fjáröflum tili atvinnubóta, iog skýrðu íhalds- miennirnÍT frá þvi, að lekk- lefrt fé væri fyrir hendi til þeirra hJUta, og auk þesis gæti það fé, sem atviUnU'málaráðhenra hefði lagt fram iog útvegað íekfcii alt gengdið til nýrra atvinmubóta, þar sem það væm í raun og iveru' — eftir því: siem þieir siögðu — þegar eytt og yrði því að fara í auniaið, þ. e. tii gredðslu atviunu- bóta, sem þegar enu búnar. íbaldsmenndirnir kváðust lefcki viíJ'ja ráðaist í nýjar atvinnubætur nema að T|ífeiið kostaði þær að mestlu Jeyti og töldu þeir nauð- ,syniHegt, að> borgar|stjórá yrðii fal- ið að leiga tal við atvinnumiálariácj- heirria að nýju um þesisi mái og vita hvort hann vildí efeki leggja fram mieiaia'fé. Var þetta að Jokum 'ákveðfiíð og jafnfnamt samþykt að halda bæjarJiáðisifund aftur 'á májnudag. Bæjarráðið cekk á fond at- vinnnmálaráðherra í moraan. Fiuliltrúar bæjarráðis áttu tal vjilð atvinmiu'málaráðherra í mioirg- uh og röktu fyrjir honium vand- kvæði bæjarins. AtvdinnumáJ aráðherra svaraði þeám' á þann veg, að nú væri búið að lofa Reykjavíkurbæ helmiiingnum af öliu fé, siem ætiað hafði verið. til atvinnubóta á ölllu Jahdinu á tSÍðustu fjáy- lögum, og að meðan efcki væri séð hvað þyrfti að leggja til at- vtanubóta annars staðar á Iiandiinu værii éfcki hægt að giefa Reykja- vííkurbæ mieiri lofoiiið', en ^hann hefði þiegar fengið, og að þar sem þdng fcæmi saman í október, sem mýnd'ii tafca þessi m,ái til með- ferðar, gætii hanu ekki giefíð nein frekart loforð. Atviiininiumálaráðhierria lýsiti því' jafixframt yfir, að það væri ófrá;~ vífcjanJegt skilyrði, að féð sem rijkið veitir eða útvegaði til at- viinnubóta tij bæjarínis yrði iaö eðnig motað til beinnai atvininubóta en ekkii til að endurgreiða bænum það, sem hann teJdi sig hafa lagt of mikið fram fyrrihluta ársd'ns. ViOBBtím senðisveina styttnr. Renlageiðin var staðfeit i nær. í morgun staðfestiHaraldur G'uðmundsson atviinnumálaráð- herra rieglugerð þá, sem bæjar- stjórn samþykti í vetur, uro viinnutíma sendisvieina, en inú var reglugjörð samin eftir heimild í Jögum, sem Jón Baldvinsson bar fram á síðasta AJþingi. > Samkvæmt regJugierðiinni mega sendiisveinar á ajdrinum 12—14 ára ekki vinma lehgur en 8 klst. á -dag, en sendisveinar, á aldrinUm 14 ára og eldrji 9^2 klst. Sildveiði er trei i Siginfirði. AJþýðiublaðið átti í morgun t'aJ viið &étitaritara sinn á' Siglúfirði. Sagðii hann, að síldveiði' Jiefðii veriiið tneg þar undahfarna daga og hefði veður hamiað.. í gær komu iuu nokkur sfcip, en síJdin, sem þau "komu með var tæplega s'öltunarhæf vegna þess, að ht{a var sótt svo Jangt, aila Jeiið1 vestur að Gjöigri. 1 gær var stormur fyrir vesitan, eni blíðalogn fyrir austan. Otlendum skipum, sem stundað hafa' síJdveiðd hér við Jand í siumL ar, befir gengið fremur illa. Vinna er nóg á Sigluíirðd eixiis 6og stendur. iKjiinurít Verkamenn heimta að ráða stnom eiBið samtðbnm. VERKF LLIN í Bandarikj- uniim breiðast út með ofsa» hraða. Aðalbaráttan sténdur um ftað hvort verkamenn ei^i að hafa rétt til að stjórna einir og ó- háðir samtökum sínum. Víða hefir lení i blóðugum skærum tít aí verkföllum, en svo virðist sem pau magnist áag frá degi og allar ráðstaf- anir ríkisvaldsins og atvinnu- rekenda til að ráða niðuriöguni peirra, koma ekki að neinu haldi. W verkföii hefjast 1. S3pt- erober. LONDON í gærkveldi. FÚ. í Bandaríkjuuum gengur sífielt á vieifcföllum og verkfaljl,shótun- um. Mest hætta stafar nú siem stiendiur af vierkfallshótun í sam- bandi við verfcamien;n í klæða- verlksmáðju. Verkfallið á að hefj- 'asit 1. sept. ibf lekki hefir náðst siamkoimUlag fyrir þanu tíima og mlUn ná tiJ hálfrar miljónar verka- manna. Þeir fcrefjast hæfckaðs kaups og styttri vinnutihia, ,en sambandiið kœfst þiess leinnig, að' mega skipa fiulltrúa í ráð það, sem hefir yfirumsjón með þ'ess- ari iðugrein í NRA-kerlnu. Barlst nm íéít ndi ve-bolíðslss Meginástæða veifcfallanna .í BandaTífeiunum eru dieilur um við- uifeenniingu á rétti verfeamapnafé-. Jaganna. VinnuveitienduTinir vilja veTfesmiðjUféJiög, en lieiðtogar verkamanna vilja vierkalýðsféJög. NRA hefir í heild simni halliast að verfcsmiðjufélögumum. iíerklíðssamba dið IísIf stnðn- inni sinnm við verkfallsmenn. LONDON í gærkveJdi, FO. Ameriisfca verkamannasamhaUd- ið hefdr Jýst því yfálr, að það istyðji klœðaverlismiðijumienn í kröfum þeirau. Forsetá samíbands- áins höfár sagt, að hægt mundd1 Frh. á 4. síð'u. Atkvæðapreiðsian í Þýzkalandi fer fram ð morgnn. Hitler heimtar 15 ár til að framkvæma stefnn sína. EINKASKBYTl TÍL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun UNDIRBÚNINGUR nazista undir atkvæðagreiðsluna náði hámarki sinu með ræðu Hitlers í útvarpið í Hamborg í gærkveldi. Ræðunni var endur- varpað frá öllum pýzkum út- varpsstððvum. Hiitler flaug tíl Hamborgar í| gær og var; öll borgin skrýdd hakakrossfánum. Nazdstar gengu um göturnar með söng' og hljóð- færaslætti til beiðurs foringjanum. Hitlíer hieimsótti skipasmíðai- stöðvarnar i boriginni áður en haun fiutti útvarpsræðuna. Þar flutti hann ræðu í viiður- vpjst s.tarfsmann,a skipasmíðastöðv- anna og sagði m. a. að Þjóðí-i verjar hefðu aldriei átt frumfcvæð- ið að ófriði vlð aðrar þjóðir og myndu aldrei stofna tili styTjaldar; nema brýn nauðsyn bærii til. Otvarpsræðu sfna í gærkvöldi hélt hann í ráðhúsS borgarinnar. Úr ræða Híílers. Ræða hans var eins og venju- lega, innantómt glamur. Hann fcom ekki með neina markverðar tíillögur út úr þeim ógöngum, isem þýzfea þjóðin er níi komin i. RæðL Dellur Japea oo Rfissa harðna. LONDON í gærkveldd, FO. StjórniU í Manchnkuo hefiir sent Sovót-stjórnínni kvörtun um það, að Manchukuoboigurum hafi verdð rænt, að So'vét-flugvélar hafi fJiogið yfir lönd Manchukuio og að Sovét-varðmenn hafi skot- júð á Manchukuoiskip á Amur-áhni. Talsmaður ntanrífcismálafáðu- neyt'iisiilns í Tofcilo •befir sagt,._að Japanar teJji nóg að senda Rúss- um aðvaranir vegna þessaiiai at- burða. Hann segist enn fremnr fiullyrða það, að JapanaiC hafi á engau hátt í hyggju að taka aust- UTfeínverskujárnbrautJna. Að því er kemur tii hinna ruissnesku starifs- manna við austur-kinvertsku brautiiina, sem teknir voru fastir fyrjiir sfcömmu, segiT japansla tals- maðuíiiun, að það m'ál fcomi Jap- önum ekbert viið,,það sé ednungj'is. Manchukuomál. Japanar sfciíti sér efclDert af samniingum um kaup á járnbrautinni, og að áilití jap- önsku st}órnariinniar befir þdm siaminlingum aldrei verið slitið. an var einungis! toosni'njga- æsiingarræða frá upphafi tíl enda. HitJer sagði m. a.: „Einræðis-JstjiórnSin lieitar, ekki eftír ásamfcomulagi og deilum við önnur rífci og ^þarf þefriia ekki til þess að halda sér við völd." „Stjórn mín mun ekfcert að- hafast, siem ég tek ekki ábyrgð á og legg höfuð mitt að veði fyrir," Hitier vill fá 15 ðra frest tll að f'amkvæma stefnn sina. „Ég krefst þess, að fá 15 ára frestt til að framkvæma ^stieifnu míUa að fullu." „Niokkrir fbringjar f lokksí|nis basf aS falliið fyrir • mannilegum breysk- lieika og hTieinSuuiinni í flokknum skaJ verða halddð áfram." „Ég ákalla guð tíi vitnls um það, að ég hefd iað eins ei'na bugsun: ÞýzkaJand" o«. s. frv. o^ Undirndðri er ólga og æsdng- ar meðal manna um alt Þý2ka- land, en alt er þó kyrt á yf- álrboTðinu. STAMPEN. Fiðrh&gsðrðuglelkar og hráefoaskortar í ÞýzkalanAL BERLIN, 17. ágúst. FB- Schacht, bankastjóri Þjóðbank- iaus hqfiir, í viðtali við blaðamenn, rætt um hdma yfirstandandi fjár- haigs- og viðsfeiftalífs-erfiðlieika og hversu mikið væri undir þvi komr ið fyrdr Þýzkáland, að úr rættist gjaldeyriiserfislieikunum og hrá- efnaSkortinium. Kvað hann Hitler hafa lagt svo- fyrir, að ált skyldi gert sem unt væri,, til.þess aði hraða iilraunum þtím, sem, verlð er að framkvæma með það fyrir auguni1 að notá innlend efni í stað erlendra hrá- efna. Hitíer hefir hafnað öllmn tíillögum aim að fella gja'ldmiði'lr pinn í verði. (Urited Press). Sænskn verklýðsfélögin halda fulltrúapinn. Þessa dagana halda sænsku vierklýðsféJögin fulltrúaþing sitt í Stofekhólmi. Gestir frá Noregd, DanmörkujOg möiigum fleiiri löndum sitja þing- ið. Meðal þeiirra ier Stauning for- sæ^isa'iáðiherra' Danmierkur. . ".,.,:

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.