Alþýðublaðið - 21.08.1934, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 21.08.1934, Blaðsíða 3
ÞRIÐJUDAGINN 21. ágúst 1934 ALÞÝÐUBLAÐIÐ ALÞYÐUBLAÐIÐ DAGBLAÐ OG VIKUBLAÐ ÚTGFANDI: ALÞÝDUFLOKFd.RINN RITSTJORI: R. VALDEMARSSON Ritstjórn og afgreiðsla: Hverfisgötu 8 — 10. Simar: 1D00: Afgreiðsla, auglýsingar. IÍÖ1: Ritstjörn (Innlendar fréttir). 11502: Ritstjóri. 1<;03; Vilhj. S. Vilhjálmss. (heima). lí)05: Prentsmiðjan Ritstjórinn e til viðtals kl. 6—7. ResrMavikurbær i rústim. Vm þióðnýtingn i firamkvænsd, í blaðfcu; í dag heíst all-löng Hiígiejið leftjr Olie Qolbjörnsen, þar siem hann geílr gnein fyiín kjarjnr janium í kienningu attra iaínaðaír- miawna, þjó-ð'nýtiingunmi, og lýsir viiBihioirfii alþýðufliokka Norður- l'anda iog annara Ve^urlainda tiil Jiiennar í Ijósí hinnar nýju, póli- tílsku raunisæísstiefnu, sem þieir að- hyllast nú hwer af öð'rum. Alþýðlufliokknum íistenzka bier ekki síðiur nauðsyn til1 en bróður- filofckunum á Norðiurlöndulm að áitta isöjg á hinni raunhæfu hlíð þjóðinýtingaiinnar, því að þesis mlum iskamt að bfða, að eiminág hionium — og honum leliinurrí — vierði fálð að leysa vandræði ailþýðiu |Efns lan ds, og tjj! þess er engin lelð fær önimuí en teiið raunhæfrar þjóðnýtiingar framkvæmdrar á isvipaðam öifgalausan hátt og Col- bjönnisen geriir svo skýrtega greim fyiliir í) þesisari lítgerð. Má að kalla hieinrfæra hverja sietningu tid' Islenzfcra hátta, áð því breyttu, að síá atviinnurakstur sieih mieð miijóinaþjóðuira telisit smá'riekstur er störrekstur hér í fámien!nii|n'u iag fcrefst tiilsvarandi aðhalds og eft- iriu'tsi. Vér 'erum og einnig niokkru mær því en bræður voriir í Noru egij að gieta haft nauðsiynlíega i- hlutuni um rekstur leinstakliníga mieð því að höfuðlánstofniainirnar leru þiegiafc í tótedum ríkisins. ' Andstæð'iingar iaínaðarmannia hér á landi' „f jær- og nær" ættu ©iinnig að kymna sér vandtega greilnargierð Oolbjörusiens fyiur framlkvæmd raunhæfrar þjóðnýt- inigar á Niorðurlöndum með því að lefiinsi og alþýða mannia hér rniun fyr e;n síðar faira að dæmi^ alþýðu hiinna annara Norðurliahda og fela Alþýðuöofcknum eiirium alla flonsijá sinna máila, svo mun og Alþýðuflökkurinn ísilenzki ekki ótiilheyddur sfcera sig úr um þiess- ar'starfisaðferðiir. Er jafnan hyggii- Hegt að viita, við hvað er aðj berjaist og um hvað er barisit. Af öTllum andstæðimgum jafn- aðarmanna ber Fiia|míSiókn|ar!fllokfcn- um miqst nauðsyn til að átta s;ig niákvæmliega á þessu sfefhuma'lii. Hann hefíir siem kuinnugt er mynd- að istjórn með Alþýðufliokknum og af því tilefni undirritað samn- iing um framikvæmd mála, þar sem fyrjsta og helzta greinin hljoðar ium að leggja grundvöill- iinm undir framkvæmd ýmísfconar þjóðnýtiingar og einmi(tt í hihium raunisæja nútímasfciillningt Engu að siíiður þreytast rithöfundar Á fiáThagsáætlíun bæiarims fyrir áraö' 1934 eru áætlaðar til atvinnu- bóta 450 þúsundir króna. — Þó (gr í þessari upphæð inieðtalið f jár- framlag Mífcilsins, 150 þúsundir króna, ;aem sílðasta alþingi sam- þykti til atvinnubóta. Þiegar .nætt var um fjárhagls!- áætliun bæjariins rétt fyrir síðustu bæ;iarst,iórnaTkiosningar, lögðu fclltrúar Alþýðufliofcfcsihs titl,, tíö á fiárhagsáætluniinni væru 600 þúiSiuhdiT fcróna áætlaðar til at- vilnnubóta. Aufc þesis lögðu þieir ¦tílll, að töluvqrðu fé yrði varifð till verfctegra framkvæmda, nýrra gatna lo. s. frv. Fulltrúar SiáTfstæðisfljOikksins töldu þesísa enga nauðsyn. Þeilr töldu nóg að áætla 450 þúsiundir króna til atviihnubóta og að verktegar framkvæmdir yrðu alls iqkfci svo miklaT!,. siemi ful'ltrúar Alþýðufliokksiins Sliögðu till. Fulltrúar Sjálfstæðiisflokksins feldu því tiiliögu AlþýðUfíliöfcfcsims iuim framlajgið til atvinnubóta og ftestar tillögur AIþýðuf|liofcks- manna um verkliegar framkvæmd- ÍiT. Þegiar líöia tók á voniið fcom það í ljósi, sem fulltrúar Al- þýðuflofefcsiins höfðu séð fyrir, að atvininulieysið var mikið og féð sem áætlíað var til atvinnubóta alt lof líitföl IhaTdsmenn sáu þetta leiinls og aðmtr. Þeir fundu það, að áætlun þejitrira var vitlaus. Þieilr eyddu þvi þegar á stuttum tíma öllu því fé, er þeiir.ætluðu til atvínnu- bóta- Þar með höfðu þeiir eytt þiefita 150 þúsUndum króina, er variið iskyldi til atviinnubóta af tekj'um bæiari'ns, *öliurn ríkis- sióbsstyrfcnlum (150 þús. kr.) og um "28 þuSund krónum af þefim 150 þúsund krónum, sem bærdnn ætliaði. isér að taka að lánj. Þainhíg steindur þegar árið elj rúmliega hálfnað', þegar eftir eru, verstu atviinnulieysiismánuðirnir, september, lofetóber, 'nóv&n^Jc oig dezember. íhaldriið hafði eytt þvi, sem það> hafðpi áiætlað. Það haf ðJ farið eftir eigin FramsQkharfliokksiins aldrei á, að isffinu teytii leins og þeir afmarka stefnu flokks síns til hægri mieð því eilnu, að isiegja að hann sé á mótii íihaidinu, að afmarka haha tflli vinstri með því að segja, að ihahn is'é á móti pjódnýtin<g\a, Út á háma neikvæðu skilgreiningu á þiessum undailega fiiokki skal ekki sett, að öðru leyti en því, að \e.im öifj^ga kmnimsplip á ölj- \um tfialtdsíflDkkum er dð vem á, mót^ pjócstiijtmgui og svo er eihs og viiðkunnanliegria sé að vita, undiir hvað menn bafa sfcrifað. En 'sé þvjí í raun og veru svo varið, að þeir,.sem mú Táða stefnu Framsófcnarfliofcksilns, séu á móti þjióðnýtiingu framkvæmdri að mieiru ieða minna Leyti á þan|n hátt, sem hér er um að ræða, er Títiilis iáirangurs að vænta af sam- vifcmu hans við Alþýðuflokkiínn •fyrlr alþýðuna í landinu. Ætti þá isem skemst að bíða bois.ninga og kiósa um framkvæmd raun- hæfrar þióðnýt!Ínga,r. —u- tekin glld. AHir vantreysta; þeim iog stjórn þeirra. ** hyggiiuviiti, drepið tillögur AT- þýðiufiiofcksins og stóð uppi riáða- Tauist. Það1 sinérii sér þyí til ríkiisstióm- ariinnar mýju, atvinnumáliaráðherra Alþýðufliokksins þiess flokks, sem íhaldiið tejur fiandsamlegan a!t- viinnuilífinu og afkomu mianna. Þegar íhaidsmaðUrinm Magnús Guðmundss'On fór úr ríbiisstj'órnr imni siíbast í júll hafði hann að e,inis greitt 66 þúsund krónur af framliagii ríkisínB, e,n enga aðra aðstoð vieiitt bænum til a"ð halda uppii atvinmubótum. Haraildur - Guðmundssiom tók boirgarstjóra íhaldsin's vel, ies hanm heiimsótti hann, greiddi hom- um þegar 30 þúsuhdir króna og lOfaðii greiðslu á eftirstæðuna 54 þús. króha, ihmian skammB- Ihaldsborgarstióriinn hafði feng- Ið algera neitun hjá bönkum um hið áætlaða lám. Haraldur Guð- muhdslsiom f ór til banfcanna til að reyna að fá láinið, sem íhaldið haíði ekki fengið. Eftir nokkurira daga féfck hann loforð fyrtir 100 þús. kr. Mmi handa bænium strax og 50 þús. kr. ef ti.l vill sfðar. Haraldi Guðmundssyni var það Jjóist eins iog öllum öðrum, að í|hal!dið var að gjalda sinnar eiígiu igTópsfcu. Það hafði áætlað vit- Taust og varð því áð súpa seyðið af þvi Hamn sidtti þab því siem skUyr^ði •fyrir hjálip ríkisins, að féð sem það liejgbi fram og útvegabi yrði notab til' nýrra atvinnubóta til ab draga úr atvihnulieysinu i haust og ab ríkið hefði áhiilf á hvab unnið yrðiii í atvinmubótavir:|nu. ¦ Þetta var öryggisínaðstöfun ráð- herrams fyrir því, ab atvimnubæt- Urnar yrðu ekkii lagðar miður nú, þegar vieifcalýðuTiinm kemur heiim úr Télie,gri sumaratvinmu og enn- fremur kurtieislieg áminníng til í- hal dsmeMhlutams í bæjarstjiórn- inmi um það, að valdi hans yfir málefnum bæjariims fylgdi miki.l áþyrgb, log að það væri fyrst og fremist skylda bæjarins að sjá verkalýðhum í bænum íyrir liíí- bnauðii .aður en að rífcið kemur til hjálpar. En vib þessu bregst íhaldið illa og hrópar upip um það, að þetta sé sKipuIö'gð áráis á Reykjavik og að nú eigi að leggj'a Reykj'avík í rustiir. Það er ,.áð vísu hægt að tala lum rúsitjijii í Reykiavík. Þær rúst- if befir íhaldíð gert — íhalds- meiirihluti bæiarstiórniarinhar;, sem ekki áætlar mema helming af því fé tiíT atvinmubóta sem þurfíi, en stiofnar hiinsvegaT — utan allra áætlana — 6 mý' hálaumub em- bætiti handa póli'.ífkum vikapiltum isiínum og vi.1T halda uppi'á kostn- ab bæj.arins dýru barsmíbaliði. — Þab viílil hilaupa frá skyldum símL um gagnvart verkalýb bæiarins, íen þjómlai í þesis stab hagsmiunum ýmsira .flioifcksimamna simna, sem vantar be,in til að' naga. Menm þurfa ekki fleiri dæmi um istiórnleysi SiáTfsitæbismanna á Reyfcjavífeurbæ. Þeir hafa lagt fjárhag Reykj'aví'kUT í rústiir, at- vinmu bæiarmartna í lústir og þejlr ertu algerlega óhæfiir tiil þess að vinna a;b mokkru viðreisMarstarfi'. Þeir hafa enga tiTtrú, loforð þeirra iog slkuTdbing.ar eru ekki! Aniafðrar! Framköllun, kopiering og stækkanir, fallegar og end- ingargóðar myndir fáið þið á Ljósmyndastofu S'prðar Gaðmundssonar Lækjargötu 2. . Sími 1980. Alt af gengur með HREINS það bezt skóáburði. Fljótvirkur, drjúgur — gljáir afbragðs vel. og Dúsakaup e- Es? kanpaudl að ínísí, ef nm semst. í húslnu eiga að vera 7—8her- betnl eða pá eltthvað færri auk baðher" bergis og k j allar aplá ss Mikil útborgnn. Má vera tluiburitús, en pó iiýlegt. Hllliliðlr 6- parfir. Péinr BJarnason, Vestnrgðtn 17. KLEIN S kptfars veynist bezt Baldursgata 14, Sími 3073. Saltkjot & 0,40 pr. 'h kg. Nýtt grænmeti, svo scpis: Ksrtðflnr, Goíróíar, Hvftkál, Raoðkál, Bidmkál, Golrœtur, Porrnr. Mýir, porkaðir og tiiðnrsoðnir ávextlr í íjöl- breyttn úrvali. Laugavie|gi 28. Sími 3228, Munið góðu og ódým utanhússmálninguna, sem fæst i Málnlng & Járnvðrur, sími 2876, Laugav. 25, sími 2876. ÚtboH. Þeir, er gera vilja tilboð í smíði á útihurðum pjóðleikhússins, vitji uppdrátta og lýsingar í teiknistofu húsameistara ríkisins í Ar.iar- hváli. Tilboðin verða opnuð mánudaginn 27. ágúst n. k. kl. 3 lfa síðd. Reykjavík, 20. ágúst 1934. Bezt kaup fást i ve zlun Ben S Þórarinssonar. Útbreiðiö Aiþýðublaðið!

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.