Alþýðublaðið - 23.08.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 23.08.1934, Blaðsíða 1
FIMTUDAGINN 23. ágtist 1934. ''úMiAfktmt^a- XV; - ARGANGUR. 253. >T,ÖLUBUf E DAGBLAÐ og vikublab ÚTGEPANDl, ALÞÝÐUPLOKKOfttNH em * M. i :*wt MrtMt slter — te. í,ea tjöíf 3 mtitoiBlH. »3 gnttt «r ' M gxsiaaK, er feMatt I dagMattnti. Ml vttccp>fu .(K&ataBési' Iramm. I9QSB: sttaQécí, Köh IRkgMtiMMM, Skemtiklúbburinn „ Reykvikingnr". Danzlelkur i Iðnó laugardaginn 25. ágúst kl 10 síðdegis, Hljómsveit Hótel tsland (5 menn) spilar. Méðlimaskirteini afhent og að- gðngumiðar seldir í Iðnó föstu- dag 4—7 og laugardag eftir 4. Danz fyrir nnoa oj oamla. '.!., Danz fytir alla. Hálalerll út af Hálfdáni í Búð. Fyrir tooisningarmíafr í voí kæriðij Eimar SteindórssÐm, kaupmaður í Hmífsdal til hreppaniefndar út af því, að Hálfdán,1 í Búið, sem kumm- iUr er fyriir feosnimgasviikiin í HnifflsH dal 1927, hefði lefcki veiið tekinn imn á kjörskrá. Hreppsinefnd tók fcæruna til greima, og var Hálfdán settur á kjörsfcrá. Ot af þessu athæfi hriepps- niefndar var síðan kært, og bygði ist' kæram á þvi~ ákvæði kosn- imgalaganna, að einumgisi mianm með óíliekkað mannorð hefðiu. rétt til- að meyta fcosningaréttar. Einnig var kært yíir því, að Eggert Halldórstson,, sem einníg er þektur úr Hní'fsdal'smálimu, væri á kjörskrá, Dómiur í umdirrétti féll sfcömmiu fyrir feosningar, Var Óskar Borg siettur dómari, Niðurstaða dómis- íös var sú, að HáJfdán og Egg- ert sfcyldu vera á kjör&krá. Dómurimm bygðist ekki á því, að þeir Hálfdán og Eggert hefðu óflekkað manmorð, beldur á pví, að þegor maður hefír verið kærður inn á kjörskrá, geti eng- inn kært hanm út af henini aftur, nema banm sjálfur. Máliiniu verður áfryjað minan skamms. Er nauðsymlegt- "að fiá þietta atriði ákveðið,' fram, því að ef þessi dómlur væri réttur, gætu" óhlutvandar hreppstjóimir i tekið staðlausar fcærur tiil greina, og ekki mögu- legt að hnekfcja þeim úrskurði. Mikillafli fi F&xaflóa. Togarinn Geir fór héðaln á ís- filskveiðar i gærdag. Eftir miðn nætti tom, hann hingað aftíur. Hafði' verið óvenjumitóll aili. Hafði hann á þesisium stutta tíima veitt 500 körfur og varð að koma hiíngað strax inn aftur, tíl að sækja .mieiiri ís. Lítill síldarafli ð Siglafirði. ElNKASKEYTl TIL ALPÝÐUBLAÐSINS SIGLUFIRÐI í morgun. Tiíð er nú mjög silæm hér porð-; amlands, og' afli fremiur lítilíl. Nokkur skip.komu þó hingað í gær með síld, siem þau; höfðu fengið á Grímseyjarsundi. S. ;s. Steinmann tók hér fulb Sermii í gær af síld, J- S> kom til Anginagsalik kl. 3 Va í gær. John Grierson kom til Ang1- magsal'ik kl.' 3V2Í í gær. Ekki er enn kunnugt um hvað hafi orðið þess valdandi, að hann varð að 'hauðlemda, en líkliegast er, að hann hafi verið lorðibní viltur iog ekki' þorað að halda lenigra. Samkvæmt brezkum útvarps- fréttum í gærkveldi var það brezkur togami, sem fyrstur heyrði neyðarstoeyti Grierso'nis. Griersioin muin halda áfram flugi sínu til Kanada svO' fljótt siem veður leyfir. Kiippieiimrlnii í kvoid kl. 6,30 Úrslitakappleikur Reykjavíkur- mótsins fer frann í kvöld. Kappleikuri'nn. er miLM Vals, siem hefir 4 stig, *og Fram, sem hefiir 3 stig. Verði jafntefii milíli þessara féliaga í kvöld, hefisr Val- ur unnið mótið, en sigri Eram vinnur það. Kappliðin verða þanmig skipuð: Fram: Markvörður Þráinn Sig- ur^sson, bakverðir Jón Sigurðssutn og Ólafur Þorv,a|rðssion, framverð- ía? Lúðvífc Þorgeirssiom, Sigurður Halldórssion og Sigurgeir Krjist- jámission, framherjar Friðpjófur Thorsteinsom, Harry. Fnederiksen, Jóm Magnússiom, Högni Ágústssion og Jón Sigurðssion. Valur: Markvörður Hermamn Hermam,n®sÐin, bakverðir Gríknair; Jóinssion og Frímamm Helgason, framverðíir Guðmundur Sigurðs- son, Jóhanmes Bergsteimsson og Hrólfur Beniediktssom, framherjar Bjarni GuðbjörnssDin, ÓskarJóns- siom, Jón Eiríksson, Hólmgeiir Jónssion og Agnar Baeiðfjörð. Kappleiksiins er beðið með mik- iilli1 eftirvæmtimgu af öJlum áhugla- mönnum í knattspyrmu, og telja fleatiir ómögulegt að sjá úrsiáititn fyritr. Valur er viðurkent félag fyrir lieikni, en afrek Framfélaganma i sumar hafa syjit frábæran dugn- að þeifrra og vaxandi lieikni við hvern kappleiik. Framarar syna aldrei hirðulieysi og lieti á veilinV um, og það er auðséð, að það er niáttur í þeim. Auk þessa hafá þeir 'niOitið ágætrar lieíðsögoi Frið- þjófs ThorsiteiinBon i sumar, og er þetta alt þiass valdandi, að marigir telja að.Fram muni vinma kappleikinin í.kvöld. AxB. Stjórnarskifti á Spáni? • BERLIN í moirgum. (FÚ.) Frá Madrid kemur sú frétt, að stjórnarskifti séu enn yfirvofamdi á Spámi. SAMPER forsiætisráðherra. •. Á fundi, sem stjórn Kaþólska ílokksins þar i Lamd| -hélt nylega, var yfirgnæfandi mtirihluti .mieð því, að hætta að styöja Samper- stjórnina, en án Kaþólskajióikks- inis hefir húm'-ekki meirihl'utá. Endanlega ákvörðun hefir fjiokksstjórnin ekki tekið enm þá,. en búist er við, að það sé að leins ti'masp'ursmál, hveniær/ það verði: Síórfelt kirkjorán í Mrakau í Póllandi ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐÚBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN i morgum. Stóikostlegt kirkjurám hefir verið framiið í Póllatodi: v Ránið var framið í fyrrimótt; í Mariukirkjummi í Kllakow, og1 var stolið verðmætustu og fegurs'tu munumum, úr kirkjunni'. MeðaJ himis ræmda er: altarjs- Bfcrín úr skíru silfri, gullskál, sem haft var í vígt vatm, og heims- fræg madomnumiynd, sem var sett 175 demömtum og vlrt á f jór- ar milljónir zloty. Þjófarmir hafa ekkert sMJið igft- ir, siem bent geti á hverjir þeir séu. STAMPEN. Rússland gengnr í Þjöð á plngi pess 10. s EINKASKEYTI . ' TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgum,. SOVÉT-RÚSSLAND hefir nú sótt um upptðku i Þjóða- bandalagið og mun verða tek- ið i það á hinu árléga pingi pess 10. september næstkorh- andi. Maxim, Litvinoff, utanrífcisráð- berra Sovét-Rússlands,; hefir lát- i'ð það uppi akveðilði í viðtali við blaðamennj að Sovét-Rúsislahd miuni sækja um upptöfcul í Þjóða- . handalagið. Iitvinoff hefir áður látiíð í ljós, að RússJIand muá ekki ganga í ÞjóðabandaJagið, nema því að enns, að það verði trygt fyri(r fram, að ekkert rífci í Þjóða- bandalagi'nu greiddi atkvæði á móti upptöku þess. Enn fremur hefir hanm krafist þess; að Rússland fái sömu að- Ltöðu í Þjcðabandalaginu og 'hin stórveldLn, þ'ar á meðal íast sæti ráði Þjóðabandalagsins, Sviss og Pólland hafa hingað tiJ staðið á móíi þessum kröfum. Sviss vegna þiess, að það telur það óhæfu, að Sovétlýðveldim séu talim með „sáðuðum" ríkjum, en Póllamd vegna þess, að það hefir árum samiam heimtað fast sæti í ráði Þjóðabandalagsins, en lekki fengið. Bretar oo Frakkar beita sér fyiir þatttðku Rússa i Verkamenn sigra i verkfaili i Minneapoiis LONDQN. (FO.) Verkfall vörubifreiðastjóra í Minnieapiol'iisi er til lykta liéitt meði isamningi. Verkamenn og atvininui- rekendur hafa komið siér saaman um kaupgjaJd, og 6 þús. vöru- bifreiðastjórar, sem veiið hafa verklausir síðam um miðjam júmí, tafca nú til vinmu aftur á morgun. Mótstaða beggja þessara rffcja hefir mú verið yíirunmim fyrir at- beilna brezfcu og frönsku stjórm- amma, sem báðar beita sér ein- dregið fyrir því, að Rússlamd verðí meðlimlur Þjóðabandalags-: im. Komiið hefir til mála að fjöJga sætum í ráði Þjóðabandalagsinis úr 5, í 7, tiil þfeSs að Rússlamd og. Pöllamd gætu fengið þar sæt; eða að veita þeim sæti Þýzka- lands og Japans, sem eru að fullu og öllu farim úr Þjððabandalag- imu. Vinnpiks stjfttist í BandaríkjunDin. ttaup lækkar ekki. LONDON í gæifcveldi'. (FO.) Roosevelt Bandaríikjaforseiti skipaði svo fyiir í idag, að vimnu- timi í baðmullarverksmiðjum skuJi styttur úr 40 stundum á yifcu í 36, em að' kaupgjald skuli efcki liækkað. • LITVINOFF . -: ú&* .. Talið'er, aðþað hafi haft mifcií áhriif á aistöðu Svists í þessu maíij að jafnvel páfinm ¦ hiefir látið í ljós, að hann muni ekki mót- mæla upptöku Rússa i Þjóða- bandalagið. ^ InmgangUT Rússlands í • Þjóða- bandalagið stendur í ,nánu sam- bandi við hinn svokallaða „Aust- ur-Loc^no"-,samning, siem Bnetar og Frakkar l'eggja mikla áherzlu á, að öll rífci í AustuTrEvrópu þar á meðal Rússland, Pólllamd., og Þýzkaland fáist til að undir-... .skrifa. - . . . , Verður það mál tekið fyrii1 á fumdi afvopnunaTráðstefnun|nar 12. sieptember. Ganoa Bandarikin i Þjóða- nandalaoið? Mikill orðrómur gemgur um það í Gehf, að Bandarífcim hafi í- hyggfu, að sfcipa séíistakan full- trúa til þess að mæta á. þingpj. Þjóðabamdaíagsiins í haust, og er það skiiliðsvo, að það sé undiirí- búmingur að því, að þau ætli isér að .sækja um upptöfcu í Þjóða- bandalagið. á næstuinni. • Bamdarifein hafa nú fiormlega á- kveðiið að taka þá|tt í mml aðal- deild Þjöðabandalag'.sinís í Vieikai- málasfcrpifistofuniil i Genif. STAMPEN. Nazistí hengdar. __._ ; i VÍNARBORG, 23. ágúst, FB, Fríá Löben er símað, að Rudolf Erlbacher, tuttugu og átta ára að,;:. aldiii, hafi veiið dæmdur #1 1$fc,n lláts og henigdur, fyrár landráð;;og . morð þ. 25. júlí er reynt var a.ðs hrjinda af ,stað óeirðumi í Steiier-; [ maifc ium ieið.og. byltingajrtifeaixnfe. ¦ fei, var gerið í Vínarbprg, Sex aðiir ! sem ákærðiir voru fyrir þátttöku I i byJtlngunmi. voru dæmdlr í.: j margra ára . þræikuinarvinmu, eri,- J miismiunandi ]anga,:-(Umited Priess,^:

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.