Alþýðublaðið - 25.08.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 25.08.1934, Blaðsíða 1
LAUGARDAGINN 25. águst 1934. TT*-, JXV. ARGANGUR. 255. TÖLUBL. B. VAUMMA83SOH DAGBLAÐ OG VIKUBLAÐ ÚTGEPAWDIi AL£>ÝÐUPLO&&ÐBlNN il «M» «3s£s* tc. SúS * •«- f 9s*t Mrout ¦k. 9— ta ðMti * te. 5,68 6faSr 3 rsísssSí, ef gsraítt « »mlnii». I tacsas£ta braeav tte&S 0 ean. VnKJ£I«A£H8 gBSfes«r, w ötets« I dagbtadtoe. fer^ttn- «« irttaaylírtft. KfTffTJÖSW OQ AKHtEKMLA Afe£«6> rtWJarei (iBBíeswísr tréííSifí, «8452: síwtjéíi. 48®: n^tlnr S. Skemtiklúb burinn „Reykvíkingur". Danzleikur í Iðnó laugardaginn 25. ágúst kl 10 siðdegis, Hljómsveit Hótel island (5 menn) spilar. Meðlimaskírteini afhent og að göngumiðar seldir i Iðnó föstu- dag 4—7 og laugardag eftir 4. Simi 2350. Danz fj-rlr nnga 09. oamla. Danz fyrir alla. Landabrnggan í Hðfnnm FlökliSSlSÍeipi í SnðKMlMlis Atta tnnnur af „Baaida" finnast grafnar í JiSrðn HREPPSSTJÓRINN í Höfnum hefir' mýiega kært til sféMr ma'nínisöns í Hafmarfirði yfir stón- fleldri bruggum ,slem hefir átt sén stað þar í sveiiitinmi og kþmiist iupp um mýllega af tilviljum, Fynir miokknum dögum fundu þeiir ölafur Ketilssion, hneppstjóii; í Höfnum, og Valdemar ÖssuraT- aoiri sumdkenmaíi sjö< tun|nur með heimabnugguðu áfengi rétt fyrájr, austan túmgarðimm að Kirkju^Oigí í Höfnum. Tunnurnar voírju allar grafmar í jör.ðu, og voru fimm þeiíra full- ár, ieh hinar tvær með dálitluim silatta í. Ölafiur Ketilsisom féfck grun um þáð, að þanna væri um bruggað áfemgi að ræða, er hann sá| á tummuiögg upþ úr jörðimlni. Fór hann þá, ásamt Valdemar Öss- urarsyni þangað og höfðu þeir skóflur rneð sér. Gitófu þeir þarma upp sjö tunni- ur, siem stóðu allar mjög djúpt. Á öðrum stað fundu þeir ieina. tummu, iog var hún háílf-fuili af „landa". Ólafur Ketilsisom tók þrjár pjtuf- ur af því, sem í tunnumiulm var, og sendi þær himigað til najnm- .sókmar í Raninsókmarstofu ríkisinis. Síðan sendi Ólafur sýsiumarm- inum í Gullbringu- og Kjósar- isýsiu sfcýrfslu um fundiinm. ,í viðtali ,sem Alþýðublaðð átti i moiigun við Ólaf Keti'sson, sagðí hann, að ómögulegt væri að segja neitt um það, hverjir væru eigendur að þessu áfengi, og ekkii kvaðst hann . hafa fiundið nein brugigunaráhöld. Rannsófcn hefst næstu da^ga. LONDON í gærkveiidii. (FO.) Samban dsfundur Suður-Afráfcu- fHokksins ræddi í 'dag á fundíl í Blioemfontain fyrirhugaðan samr runa flíofckslins og þjóðræknis- fliokksii'ns. Rússar storka Japoniim Deilurnar harðna í Austur-Asíu LONDON, 24. ágúst. FO. 1 HARÐORÐUR bioðskapur, sem 1 Sovét-sendiherriann í Tokio i afhenti japausfci utanríkisnáðíhenrr I anumj í diag, hefir nú verið birt- I l » : :¦¦¦¦¦ Annar stýrimaður á Columbus bjargar manni frá druknun. 'LYS varð við höfnina um kl. 6 í gæiikvieldi, um það leyti, sem verkamenn voru að fara fiíá vimnu sinni. - i Nofckitiir verkamjenn höfðu verið að vinna við að hampþétta hið nýja flutnimgaskip, „Oolumbus", söm Iðggur nú við smá kalilaðan Faxia,garð. piegar þeir vowu að fara frjá borðfi, fél'l landgaragurinn niður á bryggjuma, og datt eiinn af venka- mönniunum, Þórður Sigurðssom, hv-5" ¦¦;; aldriáður maður, í sfjóimn milJl' | skipsiins og bryggjuninar,-. Ammar stýriimað'ur á Ooiumbusi, Guðmi Thorlacíus, sem var uim boríð í iskáipinu og sá ásamt) fieij'r- um, er siiysiið vildi til, kastaði sér þegar í sjóinn og tókst, að bjarga mannJmum, , . Þórður SilgurðiSsion hafði mieíðisit iniokkuð á höf ði og víðar við! fail- íð og var töluvert þjakaður. Var ha'nn þegar fluttur haiim til sin. SMUTS hershöfðiiingi. Smiutsi herforimgja var tekið mieð faignaðarópum, þegar hami sagði: ..Við viðurkenmum konumg Stóra Bretlands samkvæmt lög- um Stóra Bretlajnds siem; þjóð- höfðimgja Suður-Afrj|ku. Við tök- um kionunigimn sem íimynd leim- imgaiimmar meðal þessa milkla þ]'óðasambands,." Fumdurimm samþyktii flokka- samni^gana imeð yfirglmæfandi mieirihluta. I 800 metra hliaupi eru átta fceppendur. íslianzkt met er 2 míh. 2,2 sefc., siett af Geir Gígju, Norð- urlandametið er 1 mín. 52,3 sefc., sett af . Svía 1933, og heiímsimiet 1 míri, 49,8 sek., sett af' Englend* imgi 1933. Prh, á 4. siöu. Mefstaramét I S, I, hefist í úau IsL 5,45» MEISTARAMÓT í. S. I. befst í dag kl. 5,45 á Jþrótta- vellimum. 1 meiistanamótimu taka þátt um 40 memn íná sex féiögum:: Áií- manni, K. R., 1. R., Vífcinig, Fii'mh leikaféliagi Hafnarfjarðar og KnattsipyrnuféliagA Vestmannaeyja. Frá Viestmanmaeyjum eru 7 fcepp- emdur og þrílr fná Hafna|rífijrði.' Kept venður í 100 mietma hlaupi, og enu keppendui; sex. Islenzka metlið er 11,3 siefc., sett af Garðíj; ari Gísiasyni, Norðumlandamet er 10,5 sek., siett af Niorðmianni 1927, og heimsmnet 10,3 siek., sett af Kaniadamanmi 1930. Damiel Loftsi- son fná Viesitmaninaeyjum hefir riiáð isama hraða og Garðiai', og verður því sfcemtiiegt að sjá keppnii þieirra nú. Ssðnr-Afifka greiðir að fullo ófriðarskaldlr sínar við Breia LONDON, 24. ágúst FB. Samfcvæmt opinberri tilkynm- ijmjgu ætlar ríkisstjórni'n í Suðuiv Afnijku að gneiðia að fullu það^ sem eftin sitiendur af ófriðiarlámi; því, sem Suðuí-Afrífca fékfc hjá BmetiandÍ!. Eftinstöðyain láinsijnis mema sjö og hálfrii miljón ster- limgspumda. (United Pness,) Kappróðrarmðtið fer fram í ðao kl. 5. 1 dag fcl. 5 fer fnaim; hið lárliega kappróðrarmót ÁrmamniS. Miótið fer fram í Sfcerjafirið^ iog taka að eins tvær sveitir! þátt í því, báðar fná Ármanni... Ármann vann bikarinin, sem gefimn hafði verið tiT þessanar, fceppmi, til leignar í fyrna, emi nú hefiT ammar bikar verið gefimn. Mræðileyt slys BERLIN í rmorgun. (FÚ.) Sfcamt fná Tumis rákust á i gær strætiiisbifneið og leimkabif- neiið, og hrumdi sítnætiisbifneiðin ndður fyrir 15 metra hátt bjarg, lofafn í isjó, Allir farþegar henmar( míu að tölu, fórust, en tvtefirf af : farþegum leinkabifreiðaiiimmar meiddust til ólífiis. KARAKHAN, ; ^érfKeðingur Rússa í Austur- Así'u-málum. 1 baðskapnum er talað um- handtöku Siovét-borgara og statfsmamna austur-kíinversku jiánnbrautarinnar, og er komist svo að orðí, að tii þess að' réttlæta löglausar og ástæðul.ausar hamd- töfcur, hafi verið kiomíð á kreiík uppspunnum getsökimn í -garð HENRY PU-YI ' ikeiisfaif í Mamsjúlriu. Sovétborgara, en stkipulagðan á- liásir á kaupsýslirmiemn, tnúboðs- stöðvar iog jáínbraufiir. Enn fnemur er siagt, að yfiii- lýsing,sem japansfci utanríkjsrað- herranu gaf nýlega opinberlega um þessi mál, sé „dæmalaust plagg", þar sem ósiæmliilieiga sé sveijgt að Sovét-stjómimml. Að lokum er sagt svo f orði-í semdiingunmi, að Sovét-«tiórnín væmtii þess, að iapanska stjórmim sé fær um að draga af þessani orðsend'imgu allar mauðisymtegar anir. , TIii bnðor ð hlónabandsliis6 gefln út af naæistastjérnlnni. s Félagi Dillingers drepinn BERLIN í morgun. (FO.) I boir|ginni St. Paul í Banda-i ríkjunum hefsr lögnegliummi nú tek- áist áð leggja að velli erin' eih;n manm úr bófaflokk'ii Dillingens. — Hamm var sfcotinn niður á götu útái. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgum, FLEST blðð i Evrópu gera mikið gys að siðustu laga- boðum þýzku nasistastjórnar- innar og hafa orð á pví, að j furðulegtsé, að nazistastjórnin ; hafi ekki annað merkilegra i fyrir stafni um pessar mundir i en að semja slík lög. Nefnd, sem nazistastjoiinin hefit ! skipað til þess að sjá um „heil- } biiigði þjóðaninmiar", hefár samið ; fnumvarp ti,l laga t, sem mazista^ | stjónniim hefir failist á og giefíði út sem lög umdir nafmimu „Tíu boð- onð hjónabfandsiins". Lögim hafa verið augílýíslt í öíilh um blöðum, iog blöðunum hefiir venið skipað að skialfa mifcið og niákvæmlega um efni þeirna. Háln „10 boðörð hjónabandsins" hljóða þanmig orðrétt: Fynsta boðorð: Mumdu að' þú ert Þjóðverji." Ammað boðorð: „Ef þú eit hnaustur, þá áttu að g:|ft-i ast." Þilðja bioðorð: „Haltu iíkama þínum hneimum." Fjórða boðorð:: „Haltu anda þínum og sál hneimmi." Fimta boðörð: „Þ,a;r isiem þú leit Þjóðivierjii, ber þér, áðf etos að velja; þér mafca af þýzkum eða norrænum kynstoifni." Sjötta: „Ramnsafcaðlu mákvæmlega ætt. kiomu þinmar eða mamms, því að þú igiftiist að vissu lieyti alri ætit;- ilmmi." Sjöumda: „Heiibrigði er isikiilynði ytni fegunðan." Áttumda: „Giftu þig að eins af ást/' Niunda boðonð: „Leitaðu lefcki að leims að teifcfélaga, heldur einniig að Hfs(- fönumaut" Tíumda boðorð: „Tll1- gangur hjómabamdsins er beil- bnilgt afkvæmi." STAMPEN: Gyðiugaofsófemir í Llthaoem. I borg einni í Lithauen réð- ust umgir þjóðerinissinnar til ir.|n'- igömgu í siamkumduhús Gyðimga í gæifevieldi, og. misþyrmdu Gyð- imigmn er þar voru staddir. Var< kailað á lögnegluna, og tók húm mofckra af árásarmöinMum fasta. Hiin opinbera fnéttastofa Lithau- ensfcu stjórnariinnar siegir, að erjj- ur hafi lengi stáðið í bongiinmi milli Gyðinga. iog þjó&ermissimma, hafi Gyðingannir ,með framfcomu siimni gefið nokfcuð tiilefni til áráis- aniinnar, ,' ...

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.