Alþýðublaðið - 05.09.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 05.09.1934, Blaðsíða 1
MIÐVIKUDAGINN 5. sept. 1934 XV. ÁRGANGUR. 264 TÖLUBL. DAQBLAÐ OG VIKUBLAÐ ÚTQBFAITÐli AL»fBun.ocstr8iNB 1 ptn írtrswst *S» .fsstssj gwsfeer, ar 6>&ss«i t ásgWaefcu. IrtMar eg síSayfísœt WTÍST.íteW <HS Af?tSg3»8!kA A^gSfe* "" : itheióra fisstsiæiSíSB!" MMM. «2: rtsetidat. ®§3: tíES^tear 8. VSttfft*- .85 *St. S3SE- ? a Jakob Mðller vl&li frá bankaeftlrlltsstartlnii. Hann heflr alSs fengið greiddar kr 168663,97, þar af 2050 kr. síðan nýja" stjórnin. _tók við. pjÁRMÁLARÁÐHERRA tókloksinsjmákvörðun *: í gær, að víkja foankaeftirlitsmánninum svo kall- aða, Jakob Möller, frá starfi hans „vegna megnrar vanræksliTogTforota á skyídum í starfinu". Fjármálaráðherra skrifaði Jakofo Möller foréf í gær, par sem honum var tilkynt þetta, og sendi jafnframt öllum sparisjóðum álandinu skeytiumþað. f>j0siaii ákvörðuin fjármálaráð- herra kemur vomum siíðar. AMiir hö'fðuí búiist við pví af núverandi ríikiisisitjórn að hún léti pað vera siitt fymtff, verk, að víkja Jakob Möilier :frá pví, siem hamn befin vanrætot og svifcist um í 'fjölda mörg ár, em hátpt um 170 púsund knómur fynk á rúmum 10 árum. Samkvæmt upplýsiingum, sem Alpýðubilaðið fékk hjá ríkisbófc- haldimu. i morgun, hefiir Jakob MÖIIer alls fengi'ð gneiddar úr ríkiisisióðikr. 168663,97 fyrir hið swo kallaða „banikaeftiirlit'' sliitt, >og sfeiftist sú upphæð á árim 1924—1934 eimis og hér siegir: 1924 (frá 1/6) kr. 11246,47 1925 — 19 039,00 1926 — 18 974,00 1927 — 16 900,00 1928 — 18 500,00 1929 — 18779,50 1930 — 16 000,00 1931 — 15 625,00 1932 — 13 100,00 1933 — 12300,00 1934 (tJíl'4/9) — 8 200,00 Af isíðustU upphæðinmi hefir hanm fengiið greiddar síðam nýja ríkiisstjórnin tók við kr. 2050,00. Dr.Lighttörhéð- anímoronn. I •miojjgtuin fcl. 9 filaug Dr. Light héðan tjil Englands mieð viðbomlu % Fæneyjum. Kl. tæplega 11 fréttist af hbiri- uíih og fíaug hanm pá fram hjá Dyrhólaey. Þ,ar með ler pó lekki talinri feriða- fcostoaður Jakobs til Hafnarfjarlð- ar og Akrainess, len pangab brá hanm siér rétt eftir að Magnús Guðimundsisiom hröklaðist úr stjóijn- arráðiinu og Sjálfsitæðisflokkurinin hætti' a"ð hafa áhrrif á stjórn lands- iinis. Má nú húast við að Jafcob kiiefjiisit gneiðslu á pessum œikn- ilnjgi og að líkindum ©innig launa fyriia1 sieptembermánuð. Vierðíur fróðliegt að sjá, hvie piössir „bakneikningar" Jakobs verða háiir og hvort ríkisstjórmim lætuir iSér sæma áð greiða pá. Deltlfose var á kafirði iim íiádefíi í dag DettiifbiSs gat lekki farið frá Si|glufiröi fyr en mjög sieiut í gærkveldi. Með skipinu er f jöldi af sílldar- vimnufólki frá Norðurlandi. Skipið! var á jsafirði kl. 12 á hádegii í dag og er væntanliegt Mmgað fyrjr háde^gi á morgum. 0 síldarstúlkar koma heim í mi Vaíðisikipið ÆJgir fcom himgað í gærkveldi kl. 8V2 rneð 90 stúlk- (luí úr isíldarvimnu á Sigluflröi. Frá Siglufirði fóru með skip- i|nu 110 stúlkur, en 20 fóru ,í lamd á Isafirði. Sklipið lagði af stað frá Siglu- filrði á mánudagsimorgun fcl. 9 og fcom til Isafjarðar um kvöldið kl. 10. Bn pá var svo. vont vebur par, að skipið lá á Pollimumi til fcl. 5 í gærmo'igium, en hélt pá himgað. AlpýðublaðSð átti í morgun tal við eina af stúlfcunum, og sagði húm að ferðin hefði gengiið vel; en veður hefði verið mjög slæmt og ilt í isjóinn,, og sjóveiifci pví töluverð mieðal stújknanma. 'Hims vegar hefðíi skipshöfnin á Æigi hjálpað pakn mikið og giert a,lt fyrjiir pær, sem hægt var, en pröUgt var á sfcipiniu. Stúlkurnar hafa haft miisjafnh Iqga upp í sumar. Sumar hafa haft sæmiteg kjör, erf' aðrar haft lítið:. Nokkrar stúlkur mumu ekki hafa fengið uppgert áður en pær lónu, og leru tveir útgCTðarmiemn nefndir, siem ekki höfðu pózt geta gert upp. Stúlfeurnar telja, að pað sýná ny viðhorf til vimnamdi fólfcsáms frá þeiim, ler stjórna landimu, aS pieim skyldi hafa verið útveigað ó- toeypiis far heim til sí'n. Svisstenðlngar og Orikklr múmm npptöku Bússa í Þlöðabandalaoið Fangaherbíðirnar i Oran- ienburg lagðar niður. 742 iaínaðarmenii og kommúniitar iátnir lansir. EDMUND SCHULTHESS, förseti í Sviss. GENF, 4. sept. Utanríkiismálanefmd svissœska pjóðpingsins hefir ákveðið að. leggja pað til ,að Svissland greiði atkvæði á máti pví, að Sovét- Rússland verbi tekið iinira í Þjóða- bandalagiiö. Svisismesku blöðin biirta viðtal við Tsaldaris, for^ sætiisráðherra Grikklamds, sem lýsiir pví yfir, að Grifckix miulhá tafca iSömu afstöðu til pesisa mális og Svisslendingar. (United Press. — FB.) Brezki verkolýðnrliin atneiíar einveldi og oíbeidi. WEYMOUTH, 4. sept. Á fulltrúafumdii veiklýðisfélagL amlna var sampybt ab fela framí- kvæmdarráðilnu að hafa forjgöugu | að berjasit á mótL fasjsma og halda áfram mótspyrniu gegn eiin- [ræiðp í hvaða mynd siem er, Enm friemur að knefjast pess af rjífciis- sitjórniinni, að kQmið verði í vqg fynir æfinigar brezkra fasista. 1 (Umiiited Pr,ess. — FB.) ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í miorgun. FRA BERLIN er símað til bláð- anma Dagbladiet og Nasjoniem, að Görimg hafi eftir s'kipun frá Hitlier látiö 742 pólitíska fanga lausa úr fangelsum og fangabúði- uíra Samkvæmt yfiriýsingu nazista- stjórnariinnair um pietta hafa flest- ir pessara manna verið stanfandi tfélagar í flokfcum jafmaðaiimiamina og kommúnista. Þá Mlyrðiir fréttaritari miorsku blaðanina ennfnemur, að hinar ill- ræmdu f amgaherbúðiir Oramiiem- bung hafi verið lagðar miður. Fangaherbúðirnar i Oramæeni- burig hafa veriið álitnar pær verstu af öllum pýzkum fangaherbúðum. Hefár öllum komið saman um, að par hafá villimenska nazista í meðlerð á fömgum náð hámarkí sínu. Biinkium eíu pær kunnar af fra- siögn ríkáspingsmannsinB Gerhar«d Seger, sem tókst að flýja paðan fyrár miokknum miánuðium. STAMPEN. Nazlstar baf a í hótan- om við ítalska blaða- menn. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í miorgun, ORÐRÓMUR gengur um pað í Berliin, að nazistastjórmn hafi Stnekaö kröfu síma til ítaliskra blaðamamna í iÞýzfcailaindit Mm, að pieti'B verði að bneyta algerh leiga um frásagnarsnáið' í öllumi gneinum og fréttaskieytum, sem. piein sendi ítölskum biöMm eða hverfa burt úr Þýzkalamdi. Itölskiu blaðamönnunum hefir veriiið veittur nofckurra daga Tieyn,slutiSmii, len ef pieir tala ekki með mieáiri vinsemd og virðímgu um mazistastjórmima á peim tíma, verði pieim tefaTlaust vísað úr iamdi. STAMPEN. Óeirðir í Bandaríkjunum Verkfallsmenn ráðast á verksmiðjur og reka verkfallsforjóta út.^ lerkíaíl i Japan. LONDON: í gær.. Sambanid f lUitniingaverkamanna 1 í Tiofeio hefir lýst yfir venkifalli, ! sem á að hefjast í~ fymamáliið. • Verkfalliiið eT hafið til mótmæla ráðstöfunum bon,gar|stj ónnanimmar, par. sem húm hefir .sagt upp 11 humdruð flutningaverkamönnlum., '¦ |en sjjðan boðást til að ráða pá aftur ifyniir miklum mum iægria kaup en peir höfðu áður. (FÚ.) Koiaverðið hækkar Fra dagiinum í dag hækkar vero á fcolum um 2 krónur smálestiin. Kolasalanniir halda pvi friam, að veriðhækkumiin sé eingömgu vegna pess, að fcol hafi hækkað í verði á erliendum markaðiii. NEW YORK, 5. sept. (FB.) FYRSTU alvarlegu óeiirðinnar' í iSambandi við verkfölliin urðu í gær, etr 3000 venfcfallsmiemm í Bedford, Massiachusietts, gerðu ánais á verfcsmiðju og mieyddu 600 manms, er par voru að vinnu, til pesis að hverfa heim. Voru peir vara^ir við, að gera tilraunir til pess, að byrja vinnu á ný. — í Falil River, öðnuiu bæiv í Nýja Englandi, var einn maður hand- tekinn í verkfallsóieirðumum. Þar dneii^ði lögreg'lan ve'feamönnunum í púsumdatali. (United Pness.) LONDON, 4. sept Verfcfallið í Bandaríkjunum er að.aLumiiæðuefmi heimísblaðanmia í dag. Enm pá er po lekki hægt aö segja mieð visisu, hversu víðtækt verfcfaliiið muni vena, pví; að eng- inn negliulieguT vinmudagur hefir veriið1 isiíðan. pví var lýst yfiri á lauga'rdagisfcvöildi'ð, fyr en í dag, pví í gær var verkamanmafríj- dagur. Skýnslum atvimmurekemda og vierkamamma ber ekki samam um fjölda pátttakemda, og teija at- vinmunefcendur pátttakendurina aðs eiins priðjung af pví, stem verfc- lýðsilieiðtogaTniT telja pá. Skýrisilur) (um verfcfallspátttöfcuna í Idag ienu efcki lemn pá fcommar. Víðaat hvar hefiir verið fitemuir irólegt, pað sem af ler, nema helzt í Suiður-Carolima, en pangað var, TífciisvarnarJðið kvatt í dag til pesB að aðstoða við pað að halda uppi re,gu. (FtL) NEW YORK, 4. síept. í verkföillunum í vefnaðariiðn'- aðimum tefcur að eims pátt helmi-i ingur peirra verkamamna,; sem búiiist var við áð myndu leggja niiður vimlnu. Að eimis smávægileg'- ar éspiektór hafa orðjð, einkanW lega ¦¦-% suðurríkjunuím, pa* semí verðir verfefallismánna hafa verið hamdtefcmjtr á nokkrum sitöðum^ (Umitied Rriesa. — FB.) í Um Bolungavikurlæknishérað sækja pesslr læknar: Arfti" grímur Björnisson camd. med., Bjanni SiguTðssom camd. hned., Halldór Stefánissiom læfenir., í Reykjavík, Haraldur Jónsson héir- aðsliæknir á Breiðumýri, Sigur;- ; miundur Sigurðsisom, héraðslækniT j á Flateyri og Sæbjörn Miágnús- ison héraðslækniir á Hesteyri'. .

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.