Alþýðublaðið - 07.09.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 07.09.1934, Blaðsíða 1
FÖSTUDAGINN 7. sept. 1934. XV. ÁRGANGUR. 266. TÖLUBL. m. VA&MUtlMI Dá€ELAB 0§ VIEUELAÐ AL»tBUFLocKirftiNii §S^S*iá» fessesr «8 tí£* <BgB 61 *-»* riHktffc ¦e. •— i «EWSÖÍ % á*S8838*$jgs£á ta. 2S3 6 lEésoS — fa. SM t§zís S enAfss&l, tíi gs-íáffl ar íjWiteam. f 5a«s»a«*8ai teaíar I feg. CJBB ð isi. í fisrS fetotaö affcy SstáKSæ gssstöer, ar Km« I áagfeíaCteu. irétftr æg vascrjfffeíft. 98T3VI eSgWáBsía «ff augg$3SESa&ar* ®SS: íSSoSJ-Atsi ífaEWJSðar fcisferi. ¦SSSK- físsíj&ii, «8*3-. Vi&gU&nir & Brunl á WUstððnm. He§rliisstla sneð 3000 hestmn af heyi brenniu* til haldra kola* Sjálft hæliA er ekki í neinni hættn. ELUKKAN 12,15 i_dag kom upp eldur f" heyhlöðu á Vifilstöðum, og brann hún til kaldra kola á skðmmum tíma. Um 3000 hestar af heyibrunnu Hálftimi ieið pangað tiFSlökk- viliðið héðan og úr Hafnarfirði kom á vettvang og var hlaðan alelda þegar það kom. VífiSstaðahælið sjálft er ekki í neinni hættu. Ráðsmaðurinn á JVífilsstöðum, Björn Konráðsson varíð fyrlstur var við eldinn. Hamn vaí að koma fíá mat kl. 12,15, þegar \hanm jsá. rjúka úr norðurlstafni hlöð- unmar. Hringdi hamh þá þegan á slökkvistöðma hér, en slökkviliðið færðist undan að fara, mema sér- stakt leyfi borgaHstjóra kæmi til, Eipar Lirosson bosfnn fðtækrafalitrni (AGNAR LÁRUSSON fyrver- andi kaupmaður var kosinh fátæfcrafulltrúi í sltað Samúels Ól- afsisioínar á bæjaTstjórharfundi í| gær. Fékk hann öll 8 atkvæðií í- haldsmanna. Jóhanna Egiilsdóttir bæjarjull- trúi og varaformaður verfea- kvennafélagsiinB, fékk 6 atkvæði, em 1 sieðill var auður. Ragnar Lárusson þesisi er eáira af auðvikðlegustu siendlum íhalds- Ans hér í bæuum. Síðan hann bættí kaupmemsku hér um árið, sem ýmsir mumu minnast, hefir hann verið í siendferðum og smalaraensku fyrir íhaldið, en slæpst þess á milli. Enginn, sem þekkir þennain mahn, muji telja að hann hafi mpkkra hæfileika til þests starfs, slem ho'num héfir nú verið falið. og ekkert vit á því, enda Jítt gefinm og kærulaus um alla fram- komu sína. Ihaldsmienn hafa enn saninaið \ það, að þeir velja mielnn í stöður', ekki leftir hæfilieikum', heldur eftir pólitískri þjónustu við þá. Þáð er hættuleg braut að fara irnn á og mun hefna sfn á þeim. Rajgnarii Lárussyni, þessum nýja fulltrúa íhaldsmanna g,eg,n fátæklingum bæ]"arins, er míæítj með fullum fjandskap af öllum stæmilegu mmöinnu'irt í bænulmV Alþýðublaðið mun fylgjast með gierðum þessa manns og skýra frá þeíim. Honum skal ekki takast { fiffil áð fnemia fólsfcuverk sín gegn fátækliingum bæjarins. þar sem Vífilsstaðir.. enu ekkii í 1 ö|gsagnarumdæmi Reykjavíkur. Var þá reynt aö ná! í Jón J>or- laksson borgarstjóra, en hann fanst hvergi. Hermann Jónasson forsætisráðherra var þá látíwn vita, og lét hann lögnegluna þeg- lar í stað hefja leit að bongarji- stjóra. Mun. hann hafa fundist ttm siíðjr, því að eftir rúman hálf- tíima var slökkviliðið héðan og úr Hafnarfiiroi komið á vettvang, en þá var hlað-an alelda, og vaxið lefcki ráðið við, eldinin úr því. Vatni var dælt úr læk sunnan vlð sjúkrahúsið, og brunaliðið var, er blaðið fékk síðusitu fnéttir, að reyna að rífa þakið af hlöbiunmii. FyTiíPSiáanlegt er þó, ¦ að hláð!an brenntuT að íullu, og bneninai þar ram 3000 hestar iaf heyii, sem var' nyhint og var geymt á 2. hæ® hlöðiuinnar undir þaki. Heyið hafði verið hint hálfblautt, og 'óttuðusit mienn alt af að kvikna myndi í þvíi. ReoHið í nótt va? eitt hið mesta, sem orðið hefir. I nótt rigndi fádæma mifeið. Segir veðurstofain að sjaldan hiatfi rignt leins mifcið og' í nótt hér í Rieykjavíik. Heiðlríkt var á Nonður og Aust- uílandi; en rigninigarsvæðið var frá Skaftafellslsýslum og tii Bmeiðafjarðar. Við Elliðaárnar nigndi 31 mm., hér í Reykjavík 27 mm4 í Grinda!- víjk 17, á pingvöllum 13. Blds¥0ðl f HelsiDfllors Tjðnið er mafgra miliðna marka vbði. EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. G&ysAlegur bruni varð í Hei- feájngflohs í giær. Eldurimn kom upp í mifclum timburhlöðum, sem voru á Hus- holmen í vesturhöfniinni, en þar í' nánd eru pappírsverksmiðjur. Timburhlaðarnir brunnu til ösku og jeiininig miklar pappírsbirgðiir, Tjónið af völdum brunains er metið á margar milljónir fm'skrja marka. v STAMPEN. rerður Sové^Rússlaiidi neitað um nppf ilkaii ÞJéðabandalagið? Oliukóngarnir, kaþólska kirkjan, nazistar og Japanar sameinast til að spiiia fyrir npptoku þess EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í miorguln. y|LVARLEG mótstaða "¦ hefir komið fram gegn upptöku Rússa í ÞJóðabandalagið. Miklu fleiri ríki en foúist var við munii greiða atkvæði á móti upptöku peirra og fjöldi ríkja muö sitja hjá í mótmæiaskyni. Ail- ir f jandmenn Sovét-Rúss- lands bafa sameinástum að spilia fyrir upptöku pess og er pess beðið með eftirvæntingu um alian heim, hvort það muni takasí. Ensfcir og ameriskir olíukóngiar nuéð Sir Hienry Dieteindinlg í bftoddi! fylkimgar eru s!agðir að hafa beitt öllium áhrifum sínum til þess að 'Spilla fyrir, aft inntaka Rúsislalnds í iÞióðabandalagiið yrði siamþyfct. Er nú taliÖ mjög óvfet, hvort úr. því verður að Rús<sliand gangii í Þjóðabandalagiið á þingi þess, sem hefst á mánudaginn feemur. Víst er nú þegar, að nokkur ríki eru ákveðiih í því að gneiðia at- smjori lœkkar f verði. Með auglýsiingu hér í blaðinu í dag befir Kaupfélag Eyfirðinga á Afcureyri lækkað smjörlíkisver;ð sitt ium 25«/o. Smiörlíki Kaupféla|gsi Eyfirð- inga ;9em hieitir/ „Flóna", er lítíð þekt hér í bænum, en nú má búast við áð húsmæðiur muni kaiupa það og kynna sér gæði þess, þar sem það er nú' orðilð miifcliu lægra í verði en annað smjörlífci, sem hér er seit. Dr« Light komliin til Skoíiands. LONDON í giærkveldii. (FÚ.) Dr. Light fla'ulgj í dag1' frá Fær- eyjum til Kkkwall í Oifcnieyiíum, og lagði af stað þaðan eftir aö hafa tekið benzín, áleiðis til Ed- imbiurgh. kvæðii gegn Rússíum. Sviss hefir þegar tilkynt það; og Holland hefir ákveðið að gneiða ekki at- kvæði með, en óvfst er, enn hvontj það greiðir atkvæði á móti eðá situr hiá. Önniur rífci, sem eru hikandi um afstöðu sína, eru Kanada, Bielgia, Umgverjaland og fjöldii smárjíkia í Mið- og Suður-Ameríku. Tvo þriðju atkvæða á þingi Þjóðabandalagsins þarf til þess að samþykkja upptöku ríikiis í bamdalaglð. Átján ríki yröu því að gneiiða atkvæði á móti Rúslsum tiíl að fella þá frá upptöku. Ekki eru talim lífeindi til þess, að svo mörg rífei fáist til að gneiða at- kvæðj á móti. Rússland hefir áður lájti|ð i ljóis, að þ^að muM ekfei, ganga í baind^- lagið, nema því að eins aoi þao. verði samþykt í leiniu hljóðá. Er því fullvíst, að þáð verðuri að falla frá því sfeilyrSi og sætta sijg vlð, að verðia samþykt með' mokkrum meirihluta, en það hefir -enn fœmur sett þaðí skilynði, að það fái fast^sælti | ráði bandalágs ins, og til þess þarf. samhijóða atkvæði í íáðiniu. Ef þvi enm alt í fíullkomilnmi óvissu um það, hvort Rússar gan)gii í ^jóðabandaí- lagiði. Bæði Pólland og Spánh hafa i isanaaifticiisiinni ankist með hver|am cEeffia ; LONDON, 6. sept. Óeiirðir hafa orðið á allmöigum stöðum í Bandarífcjunum í dag. 300 verksmiðjum í Suður- og , Norður-Carol^tija hefir nú vierið | lokað. Sums staðar neyna verkamenm ¦ að bedta valdi til þess að lofca \ vierksmiðiumum, en ýmsir verk- j smiðjuieigendur haía lokað verk- j smiðjum sinum sjálfir, - þótt þeir j^ hafi ,átt kost á verkamömnum. j Gena þeir þetta til þess að,forð;- ast óeirðir og blóðsútheilimgar. Verkameon viija ekkert slaka tii. Roosevelt forseti reynir sííelt að miðla málum. Hanm hefir emn í hyggiu að setja sérstaka niefnd heimtað fast siæti í ráðinu. Jpetta ástand er álitið mjög al- varlegt, fyrir álit stórveldanna í bandalaginu, því að kunnugt er, að Fnakkland, Englamd og Italía hafa lagt afarmifcið kapp á áð fá öll ríki í bandalagimu til að samþykkja upptöku Rússlands. Fiandmenn Suvét-Rúsílands samelnast Allir fiándmenm Sovét-Rúss^- la'nds virðast hafa sameina'st ium að' spilla fyrir lupptöku þess1 ^í' bandalagið. Japanar hafa beitt ölium áhrif- lum sinum, sem eru mpfcil í Miði- og Suður-Amerifeu QQgxi Rússiurn. Kaþólsfca fcirkian hefir róið umd- W í feyrþey( I ölium kaþölskum löndum. I i Olílukomgurimm Sir 'Heminy, D(et- erdimg, sem leins og kunmiugt er, er svarinm fjandmaðiuir Sovéit- rífeianma hefir verið á fierðalagi undanfiariið í Sviss, Hollamdi og Kamada. M. a. hitti hanm nýlega Mr. Bemmet forsætiisráðher|ra í Kamada, en Bemmet er svar,iin|nl ó- vimtur Rússa. , í i' ••'!-. • Nazistar „spentir"!. jöýzfea nazista-stiórnin fylgíist af afarmifcilli athygli með öllu þyí, sem geriist í þésisiui máli1, og mium gera alt, slemf í henmar valdi stemdiur, þótt Þýzkalamd sé ekki í bamdalaginu, til að apilla fyrir Rússum. v Litvimoff, mtamriki!sráðherí|a RúsBa er þessa dagama í bað- staðmium Marijembad í Tékkoslo- vakíiu og á þa'r í stöðugium sammi- iinjgum við Bemes utamrEkiBráð'- herra Tékka. Sammiingannir í Gemif um þetta mál byrja að lífcindum á þriðjlu- dag eða miðvikudaig í niæstu, viku. Frá Aþemiu er símað, að stjórmim hafi á ráðherrafumdi samþykt, að gneiða atkvæði mieð lupptöku Sov- • ét-RúSBlands, og hafa að engu fynri yfirlýsingu stiórinarimmar að hún mundi greiða atkvæði á mótii. ' . STAMPEN. til þess að nannsaka vefm:aiðar-i iðmaðinin, tog ]'afnfnamt á hún að starfta sem sáttaniefnd í vimmu1- deilum. Leiðtogar verfcfiallsmanna segj- ast; ekki hafa í hyggju að slaka meitt á verfcfallinu, iem telja s&g leiðubúma til þess að, vimma nieð nefnd forsetans að úrlausm máls> isms. : ¦ TaSð er, að þeim fari mú sífelt fiöligandi, sem tafea ¦þátt í verk- fallimu. (FO.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.