Alþýðublaðið - 08.09.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 08.09.1934, Blaðsíða 1
LAUGARDAGINN 8. sept 1934. XV. ÁRGANGUR. 267, TÖLUBL. DA4IB1*AB OG VII e$ie» nii'. »mo»inMMi» &*!& tooöw S&ém ít. fM 5 4i!. I fí1 fetóas* sists- tiafesa psssíaair. <w bfetstt l ÆsgisSaeteB, fr«e«r <sg «SisfSWl Z&TSTS&Bffi &0 -&KSÍIE®S.A &í|?f®8» . a— a taftli>ffii"iiiili'<lSttir. ffBa9fla9B4M»wfe# ®L ^Sss* ^ & ^^ga^iíiHSvír^.Kac!»\ 'iliiifliB'iil *ígsraSSsis» ðtf BXiítpiSsiisfa*, @S8: >M$ö«n ítsiBiessÆar b*tÖíS. ®S: sttsQéal. «383: V£ DTQBFAHÐli AL»fBOFI,OIIÖR!r3K KJðtverðlð lækkar frá mánudegi KIÖTVERÐLAGSNEFND kem- ur samain á fumd, í dag1 kl. 5. Á fundinUm verður enn, rætt um kjö'tverði.ð og tefcin ákvörðun um hvað pað sfculi verða næstu vifcu. Alpyðublaðið átti í morjgum ta,l við rngimar Jónsson skólaistjóra, sem ier fulltrúi Alpyðuflofcksiins i kjötverðlagsniefndijrini, og spurði hamn, hvort ekfci mætti væmtia) að kjötverðið myndi lækka éffcfc- hvað næsfai viíku. Ingíimar Jómsson sagði, að hanin myndi leggja p'að tll á funidj: tnefndar,i|n;niar í dag-, að kjötveHðið lækkaði aÖ mun frá mámudegi, og kvaðst hann voma, að nefhdiin sampykti pað. „Ég álí|t," sagði Ingimar, „að fcjötverðið hafi verið ákveðið of hátt, og pví berji að lækka pað mofckuð nú pegar o.g aftuf eftir næstu helgi ,en pá byrjaT slátur* tíð eiins og kuninugt er, og menn' fara að birgja siig upp með kjöt Wndiir veturinn." Ekki er enn hægt að siegja með vislsu um pað, hvað kjötverðlags- nefnd ákveður mikla lækkun á kjöitverðinu nú, len pess ver^ður að vænta ,að lækkuhin nemi alls ekki mínna en 10 aurum á kg. nú pegar, og 10—20 aurum um næstu helgl, pegar kjötkauptíðH in byrjar. Kornniylln í Reykjavik VestQr-LvIendinsar stofna hlotafélag til að koma nnp komniylla llm 50 manns mnnn fá atvinnn vlð hana NOKKRIR Vestur-ísliendiingar í Kanada og nokkrir menn hér hafa ákveðið að sitofna hlutafóliag tiil að fcoma upp kornmyllu hér í Reykjavík eða nágrienninu. Út af piesisu. hafa peiir Ragnór E. Kvaran og séra Rögnvaldur Pétarsisö'n sent bæjarráðiiinu eiH indi, par siem pieir fara fram á pað, að hinu væntanlega hluta- f elagi verði veitt land undir koitnh myliliu'na í Geldinganesi vilð Gufu- nes, eða leinhvers staðar anmajls staðar á heppilegum stað. Alpýðiublaðið talaði við Ragínar E. Kvaran í morgun og' ^sagði á VfmsstðOnm Ekki tókst að ráða niðurlögum ieldsínis í* híöðrabi á Vífiisstöiðum í gær, og leyndiist eldurinn í heyinu fram á nótt. En um Jcl. 8í gærkveldi var búið' að silökkva eldánn á fjósloft'iniu, og var verið að byrja á pvi að bjarga pví, sem enn var óskiemt eða lítið skemt af heyintu. Hlaðan er algerlega eyðiflögð, og allir máttiaírviðiir í fjósloftánu hafa stoernst mjög mikið. Heyið, Sem skemst hefir er Iiokkru minna en skýrt varí frá i( blaðiinia í gær. Sumt af heyinu irar í isúrheysgryfju. Tjóhið, sem Vífilsstáðahæilið hefir beðið við pennan bruna, er mjög tilfinnanlegt. Heyið var alt óvátrygt, en byggingin var vá- haun, að hlutafélagið væri enh lekki sitofnað, en pað myndi verða ger,t á næstunnii. Sagíði hann að ætliunin væri að flytja kor,nið hingað beint fra Kanada og væri það mjkliu ódýrana' en, að flytja páð wn England eins pgfcú væri gert. Ragnar E. Kvaran sagði, að við kornmyUiuna myndu um 50 mamhs geta fenigið vinnu. Bæjarráðið tók eniga ákvörðun íj máliinu, á íundi SfnUm^ í gær, en telja má víst, að félagiið fái land, siem pað géti unað viði Engln sildvelði á Siglpfirlll i gæB*s 1 dag skýra blöð frá pví„ áð sildvieiði sé nú mikil á Siglufirðii. Alpyðiublaðið átti í morgun viðr tal við' fréttaritara simn á Sigliu- fiirði, og sagði hann, að síldveiðjí væri par svo að segja engin. 1 fyrriniótt fékst nokkur síld, um 7200 tunnur, en larigiM í gær eða í nótt. Islendlngar feaiipn ttoos-Yerksmlðinfla í gær barst sú friagin hiingað frá Siglufirði, áö tveir menn, pefr) Sigurður Kristjánsson og Swoifif StefánSBOn verklsmiðjustjóri hefðú fceypt Goos-verksmiðjuna á Siglu- fiirði ásamt lóð, bryggjum og byggingum fyrir 180 púsiundir króna. Npl kpma pær fnegnir fná Siglu- m -tt saman Öll verklýðsfélðo Bandarlkj- mna styðja verlfailsmeni Alþingi heflr verið' kallað samL an mánudagimn 1. október næst komanidi. Mít hiaOfrsrstlhðs í Besrkjavíl Injgólfur Espólin hefir sent bæj- arráði erjndi um áð hann hafi í hyggju að setja upp nytt hraðn frysitihús hér í Reykjavík. / Hefir hann hugsað sér að hraðH frysttihúsið yíði á heppilegum stað við höfnina. 1 erjindi sínu til bæjarráðísin's fer Ingólfur Espólin fram á pað, að bærinn ábyrgist að einhverju leyti lán, siem hann hygst að íaka til byggingarinnar. Á bæjarráðsfundi í gær var petta er,indi lagt fram, en frestaðl að taka ákvörðun um pað, öð svo fcomnu máli. Kappréðraiiót Mands Á morgiun fer fram! í Sklerjafiirði kappróðrarmót Islands. Vega- lengdin, isem róin verður, er 2000 mietrar. Lagt verður af stað rétt austan við Shell-bryggjuna og róið imn að Fossvogiii. f>rjú lið fceppa. Er pað A- og B-lið frá gilímufélaginu Ármaimn og A-Iið frá K. R. Keppt verðiir um kappróðraH hornið', og fær pað lið, sem sigralr, titilinn „bezta kappróðírasvieit Is- landsi". Bezt mu;n verða fyrir áhorifendj ur að vera innarlega við, Fossvogt- inn, svo að peir sjái, piegar fcepph endur fcoma að -marki. Dýralaeknaféb Islands stofns Alltiir dýralæfcnar landsins er;u Mii komnir saman hér í bænum til pess að ræða lum stofnun sitéttarfélags dýralæfcna og önnur áhugamál stéttarinnar. |>ieir héldu fund á Hóte.l, Borg í dag, og var pá stofnað Dýra,-; læknaféJiag Isilands. pormaður félaigsins var fcosinn Sjgurður E. Hlíiðar dyrlalæknir á Akureyri!. fiiirði, að bærinn dgi forgang'Sirétt að kaupunum og að svo'líti nú út- sem bæriwn muni ætla vað kaupa veBksmiiðjuna. i Að minsta kösti er pað full- ví:st, að meiri hluti SigMiirðinga er með þyí.- Tala verkfallsmanna eykst stöðugt HANDTEKNIR VERKFALLSMENN UNDIR LÖGREGLUEFTIRLITI Yfir 400 þúsund hafa lagt niður vinnu WASHINGTON, 8. sept. i^MERÍSKA verkalýðssam- i** bandið hefir skipað öllum verkalýðsfélögum innan sam- bandsins að styðja verkfalls- menn í vefnaðarverksmiðju- verkfaMnu. Verkfallsmenn fá pví héðan af fjáihagslegan stuðning verk- lýðsfélaganna. (United Press.-FB.) LQNDON í gærkveldi. FU. Leiðtogar vérfcfiallsmanna í vefnaðariðnaðinum í Bandaiifcj'unr um« og leiðtogar -atvinnuriefcenda hafa nú fa.ll.isit á pað, að koma a fund með sáttanefnd .peirri, er Roosevelt forseti sfcipaði í dett- unni, en pieir áskildu sór sex klufckustunda uindirbúiningstíma fyrjr fundinin. Þieim fjölgar dagliega, sem leggja niður vinnu, og voiu pieii1 i fcvöld sagðir vera urn 40Ö pús. Flóð í Níl lltogif Kairo í fuetín EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBL. KAUPMANNAHÖFN í miorguh. FRÁ Kaino er símað, að geysi- mjfcil tlóð séii nú í árini Níl og hafi vatnsmagíniiði í ántó aldr-' ei orðið svo mifcið síðiustu 40 ár. Fjölda margiir verfcamienin vinna fiú dag og nótt við að styrkja flóðgarðana, svo að tjóniið af flóðunum verði sem minst. Mikið tjón hefir pegar orðið og hefiir áin flætt yfir nokfcuri porp þar á meðal ýmsar útborgisí Kai- ro. STAMPEN. Norðnrleiida Fundi utanrikisráðherranna lokið EINKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBL. KAUPMANNAHÖFN í morgun, Fundi utanríkissráð'herria Norð- urlanda, sem sitaðiö hefir yfir í Stofckhólmi' undanfarna viku, lauk í gær. Opinber tilkynining' hefir ar öi ÞjóðabandalaDið EINKASKEYTI TlL ALÞÝÐUBL, KAUPMANNAHÖFN í mbrgU'ií. Eftirvæmtingin um pað, hvort Siovét-Rússlamd verði tekið í ipjóðabandalagið vex stöðug'ti. Barthou utiamííifciisráðherlfá Frafcka kom til Genf í gær til að undirbúa þetta mál. Rittari emsfca utanrikisráðumieyt- iisins, Edem, er einnig kominiri öl Genf í sömu lerilndagierðum. Ráð Þjóðabandalagsins koni isamjajni í giær, og var par rætt juhi upptöku Sovét-Rúisislands á lok- uðum fundi. STAMPEN. • verið gefin út um pað, að ráðr herrarniir telji æskikgt, að fcomið! verði á samvinnu í fjármiálium og verzlunarmálum milli NorSiurr landarjlkjanma. Ákveðiiíð ler, að stjórnÍT! allra j Nio'rðiurlandaríkjanna siemji &- kveðlnar ti'llögur um pað, hverjnig stlílkrÁ samvinnu skuli hagað jojg leggja þær fram fyrir, sameigiri- legam fumd utanríkiistráð'heitrianíila. STAMPEN.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.