Morgunblaðið - 06.05.2000, Blaðsíða 56

Morgunblaðið - 06.05.2000, Blaðsíða 56
56 LAUGARDAGUR 6. MAÍ 2000 MORGUNBLAÐIÐ „-V UMRÆÐAN Tvenn jarðgöng fyrir 25.000 manna byggð, og gott betur „TVENN jarðgöng fyrir þúsund manns út í hött". Þannig hljóðar fyrirsögn á frétt í DV fyrir skömmu og vitnað í ummæli Kristjáns --^Pálssonar alþingis- manns í Reykjanes- kjördæmi í tengslum við borgarafund í Mos- fellsbæ um umferðar- mál. Þarna er Kristján Pálsson að mótmæla stefnu Sturlu Böðvars- sonar samgönguráð- herra, flokksbróður síns, að grafa tvenn ný Trausti jarðgöng til Siglufjarð- Sveinsson ar þar sem fyrir eru nú _ þegar ein jarðgöng. „Ég skil ekki þessa forgangsröðun og þessi stefna er úr öllum takti og gjörsamlega út í hött" er haft eftir Kristjáni. Þetta er alveg rétt hjá Kristjáni, ef verið væri atf byggja einkajarðgöng upp á 6,2 milljarða kr. fyrir Siglfirðinga. En svo er alls ekki. Verið er að hring- vegtengja 25.000 manna byggðarlög beggja vegna Tröllaskagans sem er mikið og brýnt byggðamál. Siglfirð- ingar hafa verið í forustu í barátt- unni fyrir þessum samgöngubótum og eiga heiður skilið fyrir. Á árinu 1996 kom fram hugmynd um að sam- eina sveitarfélögin við utanverðan Eyjafjörð en til þess að það gæti orð- ið að veruleika þyrfti að bora tvenn jarðgöng til Siglufjarð- ar um Héðinsfjörð svo Siglfirðingar gætu orð- ið þátttakendur í hinu stóra sveitarfélagi. Strax þá var þessari jarðgangaleið um Héð- insfjörð mótmælt, en jafnframt bent á aðra skynsamari jarðganga- leið, svonefnda Fljóta- leið, sem er bæði ódýr- ari og arðsamari svo nemur milljörðum kr. Jafnframt er hún miklu meiri og betri sam- göngubót fyrir íbúana út með Eyjafirði (Ól- afsfjörð og Dalvík) og Skagfirðinga. Fljótaleiðin er einnig heppilegri fyrir Siglfirðinga því samgöngur verða einnig greiðar og góðar vestur í Skagafjörð og styttist leiðin þangað um 15 km. Fljótaleiðin leysir auk þess stóru vandamálin samfara miklu jarðskriði á Almenn- ingum, sem núverandi akvegur ligg- ur um til Siglufjarðar. í athugasemdum við skýrslu „Lágheiðarhóps" ( Lágheiðarhópur, sem svo er nefndur, var skipaður '94 til að gera tillögur um samgöngu- bætur á norðanverðum Tröllaskaga til framtíðar), sem sendar voru sam- göngunefnd Alþingis og samgöngu- ráðuneytinu, kemur fram að Héðins- fjarðarleiðin með tveimur akreinum Þægilegir SDFAR SEM ERFITT ER AÐ YFiRGEFA V : 4: 2ja sæta BEIGE, BLÁH GRÁR. GRÆNN HAUÐUR Ct¥YlCl SDFAR g .aaa 3ja sæta ,*• S^NINEARSAIÍUR I Mán. • Fds. 10:00 • 18:00 OPIÐ: ! UUfjBHl. 11:00 - >6Æ0 Zgðj^ TM - HÚSGÖGN V^vQy SíSumúla 30 - Sftni 566 6822 - œvinlýri llkust Samgöngur Fljótaleiðin getur betur tryggt búsetu í Fljótum en Héðinsfjarð- arleiðin, segir Trausti Sveinsson, og ber þing- mönnum að taka fullt tillit til þess þegar stór- ar og afgerandi ákvarð- anir eru teknar í sam- göngumálum. í jarðgöngum kostar um það bil 6.210 miUjónir kr. en Fljótaleiðin 5.800 millj. kr. Þar við bætist að ekki er tekið á vandamálunum nú, sem fyrr er getið, á Almenningum. Það verður því seinni tíma mál að glíma við þann kostnað sem því fylgir, sem er hér áætlaður 2.790 millj. kr. (greinarg. send samg.nf. Alþingis). Samanlagt er Fljótaleiðin því í raun Um Öxna- Héðins- dalsheiði fjarðaríeið Fljótaleið Dalvík - Blönduós 168 km 176 -20 156 -12 Ólafsfjörður - Blönduós 186 km 158 -20 138 -48 Um Um Vatnsskarð Þverárfjall Narfastaðir - Blönduós 78 km 63 -15 \j Siglufjörður - Blönduós -30 3.100 millj. kr ódýrari. Sem dæmi um meiri arðsemi Fljótaleiðar skulu nefnd hér nokkur atriði. Fljótaleiðin er 20 km styttri en Héðinsfjarðarleiðin frá Eyjafjarðar- svæðinu (Ólafsfjörður og Dalvfk) til Skagafjarðar og suður að viðbættri 15 km vegstyttingu um nýjan Þver- árfjallsveg sem tilbúinn verður eftir u.þ.b. 3 ár. Arðsemi af þessum veg- styttingum er minnst 750 kr. að meðaltali á bifreið. Ef 400 bifreiðar fara um Fljótaleið á dag að meðaltali næstu 50 árin (talan tekin upp úr skýrslu Lágheiðarhóps) gefur Fljótaleiðin 5,5 miljarða kr. meiri arðsemi af þessari umferð en Héð- insfjarðarleiðin. Dulúð Héðinsfjarðar, Hvanndala og nágrennis með sína óspilltu nátt- úru vill undirritaður verðleggja á 2 Viltu setja 40 milljarða í götur - eða taka strætó? STARFSHOPI, sem borgarstjóri skipaði sl. haust og ætlað var að „kanna og leggja mat á tiltæka kosti í rekstri og þjónustu almenn- ingssamgagna í Reykjavfk", var nokk- ur yandi á höndum. í tengslum við mót- un svæðisskipulags fyrir höfuðborgar- svæðið hafa menn nefnilega gefið sér eft- irfarandi forsendur hvað varðar umferð og enginn hefur dregið þær í efa: Gert er ráð fyrir að bílaumferð muni aukast um 50%. Stefnt er að því að viðhalda núver- andi þjónustustigi vegakerfisins. Tilþessþarfað: Leggja Sundabraut Ljúka endurbyggingu Vestur- landsvegar Byggja við Sæbraut Tvöfalda og byggja við Reykja- nesbraut Byggja við vegakerfi við nýja mið- bæjarkjarna Byggja nýja vegtengingu milli Hafnarfjarðarvegar og Reykjanesbrautar (Fossvogs- braut) Byggja Ofanbyggðarveg Byggja Hlíðarfót. Auka umtalsvert framboð á bíla- stæðum og bílastæðahúsum, m.a. á svæðum þar sem þegar eru vand- ræði á lausnum m.v. núverandi ástand. Sérfræðingar hafa slegið fram lauslegri kostnaðaráætlun vegna þessara framkvæmda. Þær eru tald- ar kosta um 40 milljarða króna á næstu 20 árum. Þá er ekki talinn með vaxandi kostnaður samfélagsins vegna umferðarslysa, sem nú þegar er ógnvekjandi. Né heldur er þar tal- inn með kostnaður heimilanna af því að eiga og reka tvo - jafnvel þrjá - einkabíla á ári hverju. Þá er heldur ekki reynt að greina kostnað vegna umhverfismála í þessari tölu. Helgi Pétursson Eðlilegar tvær lyk- ilspurningar í starfi hópsins urðu því: 1. Með hvaða hætti geta auknar almenn- ingssamgöngur dregið úr fyrirsjáanlegum sameiginlegum kostn- aði samfélagsins miðað við þessar forsendur? 2. Eru rfkisvaldið og sveitarfélögin á höfuð- borgarsvæðinu reiðu- búin til einlægs og markviss samstarfs um 5-10 ára uppbygging- arátak við að vinna al- menningssamgöngum þann sess að á þær verði litið sem raunhæfan valkost í ferðamáta á svæðinu? Samþykkt borgarstjórnar Reykjavíkur. I þessu samhengi standa sveitar- stjórnir á höfuðborgarsvæðinu og rfkisvaldið frammi fyrir þeirri spurningu hvort viðurkenna eigi sig- ur einkabílsins og skipuleggja allar nauðsynlegar aðgerðir út frá slíkri staðreynd, eða hvort snúa eigi vörn í sókn og vinna markvisst að því að gera almenningssamgöngur að raunhæfum valkosti í ferðamáta framtíðarinnar. Borgarstjórn hefur sem betur fer samþykkt einróma að velja síðari kostinn og fyrir liggur þessi sam- þykkta tillaga borgarstjóra sem nú verður unnið eftir: „1. Að vinna að því að styrkja al- menningssamöngur sem raunhæfan ferðamáta og auka hlut þeirra í sam- göngukerfi höfuðborgarsvæðisins. 2. Að beita sér fyrir því í viðræð- um við nágrannasveitarfélögin að al- menningssamgöngur á höfuðborgar- svæðinu verði efldar og leitað verði samstöðu um leiðir til að draga úr þeirri aukningu á umferð einkabfla á svæðinu sem spáð er. Samstaða um sameiginleg markmið í því efni hlýt- ur að vera forsenda fyrir samrekstri eða frekara samstarfi við nágranna- sveitarfélögin. 3. Að í viðræðum við fulltrúa ríkis- Samgöngur Á að viðurkenna sigur einkabflsins og skipu- leggja aðgerðir út frá slíkri staðreynd, spyr Helgi Pétursson, eða vinna að því að gera al- menningssamgöngur að raunhæfum valkosti? valdsins verði byggt á sameiginleg- um hagsmunum svæðisins og ávinn- ingi þjóðarbúsins í heild af góðum og vel nýttum almenningssamgöngum, ekki hvað síst með tilliti til alhliða umhverfisþátta. 4. Að fela borgarstjóra að láta vinna ítarlega athugun á kostum og göllum aukins samstarfs eða sam- rekstrar um almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Jafnframt verði metið hvort æskilegt er að skilja á milli stefnumótunar og þjón- ustukaupa annars vegar og rekstrar samgöngutækja hins vegar hjá Reykjavíkurborg (SVR) og settar fram rökstuddar tillögur í því efni. Sérstók áhersla verði Iögð á starfs- mannamál í úttektinni þannig að réttur starfsmanna verði ekki lakari en nú er, ef einhverjar breytingar verða lagðar til á rekstri fyrirtækis- íns. Möguleikar í stöðunni Nokkrir möguleikar eru sjáanleg- ir í samstarfi við aðra aðila um fram- kvæmd almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. AuMð sam- starf við Almenningsvagna bs. s.s. með samræmdri gjaldskrá, gagn- kvæmu skiptimiðakerfi o.fl. getur styrkt stöðu almenningsvagnaþjón- ustu á höfuðborgarsvæðinu. Með sama hætti eru sjáanlegir möguleik- ar í því að sveitarfélögin á höfuð- borgarsvæðinu taki upp samstarf
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.