Morgunblaðið - 06.05.2000, Blaðsíða 57

Morgunblaðið - 06.05.2000, Blaðsíða 57
iðfóóiKÍBÍÆSíö* LÁUGÁábÁGlÍRé.'ÍvíÁíéÖÓo' é¥ I UMRÆÐAN til 3 milljarða kr. Þetta svæði er „okkar Hornstrandir" og mjög dýr- mætur afþreyingarkostur fyrir ört vaxandi ferðaþjónustu í nærliggj- andi byggðarlögum. Sérstaða svæð- isins mun bæta mjög ímynd og sam- keppnishæfni ferðaþjónustu framtíðarinnar á Mið-Norðurlandi. Fljótaleiðin getur betur tryggt búsetu í Fljótum en Héðinsfjarðar- leiðin og ber þingmönnum að taka fullt tillit til þess þegar stórar og af- gerandi ákvarðanir eru teknar í samgöngumálum. Fljótamenn munu njóta meiri mannréttinda og félags- legs öryggis vegna styttri og greið- ari samgangna við þéttbýlið á Siglu- firði og Olafsfirði. Fljótin eru í læknisumdæmi Siglufjarðar og munu njóta þjónustunnar þar betur og með ódýrari hætti en áður. Að tryggja búsetu og þar með verðgildi allra fasteigna í Fljótum svo og möguleika á betri nýtingu á mjög dýrmætum, en nú lítið notuðum, náttúruauðlindum í Fljótum metur undirritaður á 8 til 12 milljarða kr. Fljótaleiðinni til arðs, umfram Héð- insfjarðarleiðina. Hér með er skorað á Kristján Pálsson og aðra alþingismenn að krefjast þess við lokaumræðu um jarðgangaáætlun ríkisstjórnarinnar á Alþingi, að Fljótaleiðin verði rann- sökuð betur til að tryggt sé að þess- um miklu fjármunum, sem ákveðið er að verja í vegatengingar og jarð- gangagerð á þessu svæði, sé varið af skynsemi svo allir íbúar í þessum 25.000 manna byggðarlögum, beggja vegna Tröllaskagans, fái not- ið sem best, sem og allir aðrir lands- menn. Hðfundur er bóndi i' Bjarnargili, FljóUim. um samrekstur almenningsvagna- þjónustunnar í meira mæli en gert er i dag. Slíkt má bæði framkvæma með því að SVR tæki að sér að fram- leiða þjónustuna fyrir allt svæðið eða að stofnað yrði sameiginlegt fyrir- tæki til að sinna akstri á öllu svæð- inu. Forsenda slíks samreksturs er að samstaða náist milli sveitarfélag- anna um lykilatriði, þ.e. rekstrar- form, gjaldskrármál, þjónustustig og kostnaðarskiptingu. Þáttur ríkisvaldsins Framundan eru viðræður sveitar- félaganna við ríkisvaldið um þróun almenningssamgangna. Heimur al- menningssamganga er svo sannar- lega heimur þversagnanna, því um leið og ríkisvaldið hefur skuldbundið sig samkvæmt alþjóðasamningum að vinna „með markvissu samstarfi við sveitarfélög um að efla almenn- ingssamgöngur í þéttbýli", er einka- bíllinn og rekstur hans gríðarlega þýðingarmikill tekjuþáttur fyrir rik- issjóð og í stað þess að styrkja al- menningssamgöngur í þéttbýli með fjárframlögum eru beinar árlegar tekjur ríkissjóðs af rekstri SVR og AV um 144 milljónir í formi gjalda og skatta. Það hlýtur að vera forsenda fyrir áframhaldandi þróun, að ríkið söðli algjörlega um í afstöðu sinni til almenningssamgangna. Efnum loforðin Efling almenningssamgangna er að mínu viti nærtækasta, einfald- asta, skynsamlegasta og umhverfis- vænasta tækið sem við höfum til þess að grípa inn í þróun sem ella mun kosta okkur sameiginlega gríð- arlegar fjárhæðir í nýjum umferðar- mannvirkjum, spilla náttúru, menga umhverfi, valda ómældu tjóni, slys- um og ekki hvað síst stórauknum kostnaði heimilanna. Þetta er þróun sem allar ná- grannaþjóðir okkar hafa fyrir löngu gripið inn í með margvíslegum hætti. Þetta er þróun sem við höfum öll, einstaklingar, sveitarstjórnir og rfkisvald, lofað að ekki skuli yfir okk- ur ganga. Við höfum lofað þessu í umhverfisstefnum af öllu tagi, í skipulagsforsendum, alþjóðasátt- málum og ótölulegum fjölda hátíðar- æða. Nú er komið að því að standa við stóru orðin. HSfundur er borgarfuHtrúi og formaður stjórnar SVR. SÓLPALLASMÍÐI Gerum tilboð í smíði og upp- setningu á pöllum, girðingum og skjólveggjum, ásamt jarðvinnu. Prinol Húsasmíðameistari s. 899 3461 og 863 3312 Stjörnuspá á Netinu ^mbl.is \LLTJHf= £ITTH\0\Ð ATfTT Coachmen fellihýsi mssa Sportbúö Títan - Seijavegi 2 -101 Reykjavík Netfang: titan@isa.is - Vefsída: www.isa.is/titan <*• Hluthafafundur FBA, Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf. Hluthafafundur FBA verður haldinn í Háskólabíói við Hagatorg, Reykjavík, sal 3, mánudaginn 15. maí nk. og hefst kl. 16.00. Dagskrá: 1. Tillaga bankaráðs um samruna Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf. og íslandsbanka hf. í (slandsbanka-FBA hf. 2. Önnur mál löglega upp borin. Dagskrá fundarins, ásamt samrunaáætlun félaganna og drögum að samþykktum og stofnsamningi hins nýja félags, íslandsbanka- FBA hf., verður afhent hluthöfum á skrifstofu félagsins frá og með mánudeginum 8. maí 2000. Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhentir hluthöfum á fundarstað frá kl. 15.00 á fundardegi. 4. maí 2000 Bankaráð Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf. IUII FjA*F£5TlMCAS8AMlU ATVINKUUFSINS MF Hluthafafundur íslandsbanka hf. Hluthafafundur (slandsbanka hf. verður haldinn í Háskólabíói við Hagatorg, Reykjavík, sal 2, mánudaginn 15. maí nk. og hefst kl. 16:00. Dagskrá: 1. Tillaga bankaráðs um samruna (slandsbanka hf. og Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf. í Íslandsbanka-FBA hf. 2. Önnur mál löglega upp borin. Dagskrá fundarins, ásamt samrunaáætlun félaganna og drögum að samþykktum og stofnsamningi hins nýja félags, (slandsbanka- FBA hf., verður afhent hluthöfum á skrifstofu félagsins frá og með mánudeginum 8. maí 2000. Atkvæðaseðlar og aðgöngumiðar að fundinum verða afhentir hluthöfum eða umboðsmönnum þeirra í (slandsbanka hf., Kirkjusandi, Reykjavík, 11. og 12. maí nk. frá kl. 9:00-16:00 og á fundardegi frá kl. 9:00-15:00. Einnig verða atkvæðaseðlar og aðgöngumiðar afhentir á fundarstað frá kl. 15:00-16:00 á fundardegi. 4. maí 2000. Bankaráð (slandsbanka hf. ISLANDSBANKI Hluthafafundur Íslandsbanka-FBA hf. Verði samruni íslandsbanka hf. og Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf. í Íslandsbanka-FBA hf. samþykktur á hluthafafundum félaganna mánudaginn 15. maí nk., verður strax að þeim fundum loknum gengið til hluthafafundar (slandsbanka-FBA hf. Sá fundur verður haldinn í sal 1 í Háskólabíói. Dagskrá fundarins: 1. Kosning bankaráðs og varamanna. 2. Kosning endurskoðunarfélags. 3. Ákvörðun um þóknun til bankaráðs fyrir fyrsta kjörtímabil. 4. Tillaga um heimild til handa bankaráði til kaupa á eigin hlutum félagsins og töku veðs í þeim. 5. Tillaga um sameiningu menningarsjóða bankanna. 6. Önnur mál löglega upp borin. Framboðum til bankaráðs (slandsbanka-FBA hf. skal skila til lögfræðideildar (slandsbanka hf., Kirkjusandi 2, Reykjavík eða skrifstofu Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf., Ármúla 13g, Reykjavík, ofgrf Sfðár en þriðjudaginn 9. maí nk. kl. 17:00. Hluthafar geta vitjað aðgöngumiða og atkvæðaseðla sinna fyrir hluthafafund Íslandsbanka-FBA hf. á fundardegi, mánudaginn 15. maí nk., á fundarstað frá kl. 15:00. 4. maí 2000. Bankaráð Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf. og bankaráð (slandsbanka hf. ISLANDSBANKI 1» II - 4r FjÁRFESTtNGAR8 ANKI ATVINNUIÍFS)NS KF 4-
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.