Alþýðublaðið - 28.09.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 28.09.1934, Blaðsíða 1
FÖSTUDAGINN 28. SEPT. 1934 XV. ÁRGANGUR. 234 TÖLUBL. & «. VAdLM DAOBLAÐ ÖO VÍKUBLAÐ ÍTQEPAMDl. Bdar <3&*fttt tm. Mö ð fetL 1 þ»< Ms afcr 1 Mk * 81 WMgmsnnssm). fex. 5»€S 6jw8r 3 ns&sasa, að greMl greteuw, ®r Mrfant I ángWaftism. r&Mjftni (issœíawBar Mtt!<r), «302-. í iss«3«ía5» fesafar feMSM IBassm. WSUaKUSfiSS vte^fn^v. mmrstxm oa AsmmmsLA *&§&*¦ ÞlngmáSafsmdnr íýíjjj Aiþýtyuflokksm&nri, verður haldiran á s'imnudagiinin kl. 3 í Iðnó niðri. Hamldm Gudmunds- mn hefur umræður um fjárlög in, Hébimi VaJdimúfísson um stanf hagskipulagsnefndar og Ingfmar Jómsjaom um afuTðasöluna. Jaj\nadarmjxnnaféiap& /startcfe. „The Scötsmin" neitar að Mrta nafn greinarhðfundarlns nm innlran Islands, íar sem blaðinn hafi verið trnað fjrrir pí! Er fyrverandl erindreki Breta á ísiandi, Mr, Cable, höfundur grelnarinnar ? ALÞÝÐUBLAÐINU barst í gær símskeyti frá ritstjóra „The Scotsman", sem svar við skeyti Alpýðublaðsins, par sem skorað var á ritstjórann að birta nafn greinarhöfundarins um linnlimun ísiands i brezka ríkið. Ritstjóm Alþýðublaðsins sendi i fyrradag sítoskeyti til ritstjóra The Sootsman í Edinborg, þar sem horaum var skýrt frá því, að giieinaijraar, sem birst höfðu í blaði hans hefðu vakið mikla at- hygli hér á iandi, og væri því vinsamlega skorað á hanji að birta nafn höfundar gneinariinnar, sem aufe ritstjórnangTemari'nnar fjallaði um iunlimun Islands í bnezka riikið, og enn fnemur nöfra þeirra í|slenzkr,a manna, aem jstæðlu í sambandi við haran, I gær barst blaðinu svaflskeyti fró ritstjóra The Sootsman svo- hljóðandi: „Sorry can not neveal autbor's name as it was given to us in confidienœ, but that would not justify infeiienoe of oflficial i|n- spiration. Editor „The Scotsman". Á íislenzku: ,<Pví miður getum vér ekki skýrt fná nafni. gœinaThöfundar, þar sem oss var trúað fyriT því, en það réttlætir ekki þá ályktun, að (brezk) stjóTnarvöld standi að greininni." Alþýðrublaðið getur vel skiiið það, að rítstjóri „The Scotsmann" óttist, að menn héT og annars staðar kunni að álíta, að gneiniaT blaðs hans, þar á meðal ritstjórn- argrein þiess um þetta mál, séu nunnar undan rifjum briezkra stiómaTvalda. Blaðið verðlur að álíta, að það sé mjög ólíklegt og ósienniliegt að ritstjóm svo virðulegs og á- hrifamikils málgagns bnezku stjórnarinnar birti ritstjórnargiieiini, þar sem stungið er upp á því og fagnað yfir því, að nýtt ríki verði innan skamms tekið in(n í bTezka heimsveldið, án vitundar og vilja bnezka utanríkisriáðunieytisins eða áhrifamikilla manna í þjóniustu þiess. Alþýaublaðið getur ekki að svo komnu máli staðhæft deitt um það, hver sé höfunduT hinnar „að- sendiu" greinaT í „The SootsmanJ", iein það vill ekki láta hjá líða að , í;3 slli* -SliSí S:M *: MR. CABLE. geta þiess, að fjöldi manna hér á landi hefir undanfarna daga mefnt leinn mann siem mamna líklegastan til að vera höfund greinarinnar, Til þiess að gefa honum tæki- færi til að mótmæla því, skal hér með skýrt frá því, hver þessi maður er. Það er Mr. Cable fyr- verandi lerindiieki BnetastjóTnar héT á landi á stríðsérumum. Mt. Cable var hér á landi um miðjan fyrra mánuð ög mun hafa verið staddur á Skotlandi skömmiu áðuT en gneinin kom út í „The Sootsman." Morgunblaðið skýrði svo frá komu Mt. Cable hingað og erind- um hans hér: „Hingað kom á dög'Unum Cable ræðismaður, er hér var um. stoeið ræðismaðuT Breta, og allir Is- lendingar kannast við. Hann ler einn þeiíra útlendinga, sem numið hefir • íslienzka tungu til fullnustu, og fengið hefir mjög náin kynni af íslenzkum pjóð- arhögum. Hingað kom hann til þess að kynnast verzlunarástandi okk- ar tslendinga. f viðtali við Morgunblaðað segir hann þiessi eftirtiektarverðu orð: Mér finst stefna sú vera að sigra hér, sem lætur sér lítið ant um hið pjóðlega — sem „vill selja". Alþýðublaðinu þykir líklegt, að Mr. Cable hafi 'miest umgiengist svonefínda „sjálfstæðismienn" meðan hann dvaldi hér á landi'. Og það sé af viðkynningu við þá, að hann þafi farið héð,ain með þá sannfærimgu, að Islendiingar væri þjóð, sém léti sér lítið ant um hið þjóðlega og VILL SELJA. Yflrlæknlsstaðan i KleppL Blað Framsóknarmanlna birtir í dag grein um sjúkr,ahúsið á Kleppi og" yfirlæknisstöðuna þar. I greininni er skýrt frá því, að blaðið hafi átt viðtal við land- lækni, Vilmund Jónssion, og hafi hanln sagt, að hann teldi enn „það fyrirkomulag heppilegt, sem hanin hefði gert tillögur um 1932", en það var, að báðar yfirlæknis- stöðiurnar yrðu sameinaðar undir Þórð Sveinsson yfirlækni. Ot af þessu átti Alþýðublaðið tal við landlækni og lagði fyrir hann ummæli blaðsins. Sagði hann, að frásögn blaðis- ins um samtalið væri „p'erfid" og ummæli sín illkvitnislega ra;ng- færð. Hann kvaðst hafa sagt við blað- ið að hann væri enn þeirrar skoð- unar, að nægja myndi að hafa einn' yfirlækni yfir báðum spítöl- unurn á Kleppi, en nú lægi málið alt öðTu vísi fyrir en 1932, og befði hann skýrt það nánar fyrir blaðinu. InBibrot í nótt í nótt var brotist inn í verzl- unina Brynju, Laugavegi 29. Hafði verið brotm ruða' í skúT á bak við húsið og stolið lítils hátt- ar af peningum. Einnig var hrotiist inln' í smiðía- verkstæði Kristins Jónssonar á Grettisgötu 21 og stolið þar ýmsi- um smíðiaverkfæTurn!. • Á báðum stöðum hafði sama áðferðin verið viðhöfð: Brotin rúða og farið inn um hana. Yfirlýsing. (Þar sem ég hefí séðí í íslenzk- um blöðum hina síðustu daga gpeinar, sem fjalla um stjóTn- málaviðhorf Islands eftir 1943 og einnig séð það í blöðum hér í bænum, að nýlega hafi birzt gflein í skozka blaðinu „The Sootsman", þar sem því er haldið'fram, að Englamd muni gjarnan vilja verða einhvers Táðandi um framtíðaiv- mál íslands, þá vil ég að giefnu tilefni taka það fram, að ég hefi aldrei skTifað neitt fyrir, „The Sootsman", og.er því algerlega ó- kunnugt um umrædda Pem off á ekkiert skylt við þæT bolla- leggingar, siem þar koma fram. Howar\d Liítíe. Gobbels tapar íbaráttnnni við Gðring ----------Í—.—,-------- x: *¦ Göring verður stjórnarforseti jafnframt þvl sem vold eru tekin af Göbbels. GORING hefir nú unnið sig- ur í baráttunni við Gðbbels um völdin. Á foringjafundi, sem haldinn verður á landsetri Hit- lers, verður Göring útnefndur stjórnarforseti, en jafnframt verða veigamikil völd dreginn úr höndum Göbbels. Hin grimmi- legasta baktjaldabarátta er háð innan Nazistaflokksins. Frá Berlím er símað, að síðan Hitler var kosinn ríkisiforingi og 'voin Papen var útniefndur siendi- herTa í VínarboTg, hafi memn dag- lega búist við því, að Göring yrði útnefndur varakanzlari. Nú mun vera ákveðið að for- ingjafundur verði haldinn á laind- setri Hitlers í Efri-Salsbuilg vog þar verði tekin ákvörðun um út- nefmingu Görirags siem stjórmaii- forseta og fiulltrúa Hitlers. Mun hann þó ekki hljóta titilinn vara- kamzlari. Með þes'su verður Göring valdamesti maðurinh í hirau þriðja riki og hefir þar með unra- EgyptaSands liggur fyrir dauðanum. BERL/N í morglun. Frá Kairo er símað, að Fuad I., toomuniguT í Egyptalandi, liggi fyr- ir dauðanum. Ef hanra fellur M, tekuT ríkisierfingimm Faruk prinz, siem er 14 ára að aldri, við af honum. (FO.) . Fuad konungUT koni til ríkis í Egyptalandi 1917. Hann ólst upp á ítalíu, en hefir alla æfi verið trúr þjómn Englendiimga og unraið dyggilega að innlimum Egypta- lands í brezka heimsveldið. ið fullara sigur í togstreitunmi um völdin við Göbbels. JafmfTamt þessari fíegn eT skýrt fTá því,, að vald Göbbels út- breiðslumálaráðherra verði mink- að að miklum muUv , : '." ''¦ Innan nazistaflokksiims og rikis- stjóTnarimnar er þó enm háð hin grimmilegasta barátta um völdin, og taka menn ekki trúanlegar yf- irlýsingar sumra forimgjanna^ um einingu flokksims. STAMPEN. Lindbergh dnlbúinn fyrir rétti. Dnlarfnllnr glæpa* maðnr sleppnr. LONDON í gæritveldi, Lögreglan í New York er að reyna að hafa uppi á .manni, sem síðastliðinn laugardag leigði sér bát og hélt á eftir eimskipinu Coiumbus, sem þá var rétt kowtr ið út úr höfninni í[ New York. Báturinin raáði ekki s.kipinu, og hefir maðurinm nú.hóTfið, en bát- verjar hafa gefið nákvæma lýs- . ingu af manminum, og staðhæfa, að hanm hafi haft mikla peniniga- fúlgu meðferðis. /Það var á laugardaginri, sem uppvist varð um Hauptmann, og lausnaTgjaldsfé það, sem hann hafði í fórum síraum. y LindbeTgh var í 'iiéttin'úm í jgfælí, 5>ar sem Hauptmann var til yf- írhieyrslu, Hanm var dulbúinm, með dökk gleraugu og hufu, og þótt LiridbeTgh væri: með Hauptmanm í 10 mínútuT, þekti Háuptmanin hanm ekki, (FO.) „etaoin shrdlu cmfæyp endumfne vbgkéj". ¦ MoTgunblaðið birtir í dag á 2. siðu undir tveggja dálka fyrir- sögn Msögn um væntanlegt st]'ór,naTfTumvarp utti verksvið sikipulagsnefmdarinnar, sem blað- ið nefnir hinn „Rauða Tainrasókra- arrétt". Virðist verksvið raefndarinniaT harla víðtækt og stórkostlegt, enda mumu sum ákvæði frum>- varpsins vera skráð á rússmesfcu og tilfærjr Morgunblaðið þ,etta á- kvæði: „ietapin shrdlu cmfæyp eridu- mfne vbgkéj." Mun þetta að líkimdum hljóða um þjóðnýtingu kvenna eða eim- hverm araman bölvaðam óþverra! Fastar flngferðir kring nm jðiðina BERLÍN í morgun. (FO.) Mitchel, fulltrúi verztunarmála- Táðherrans í Bandaríkjunum, hef- 'ir í samráði við fiugmálaráðherra ákveðið, að befja , byggingu tveggja loftskipa éftir fyririnynd Zeppelinloftskípanma,, til þess.iað annast farþegaferðir í kring um jörðina. Aðalviðkomustaðir eiga að véra Batavia og Amstérdam, auk ilughafna í Bandarikjumum, og hafa samnimgar um þessi mál þegar verið hafhir við aðilá í Hollandi. . '-'¦•.,..¦'..¦ < : Sigurmundi Sigurðssyni héTaðslækni í Flatey hefir v&v- ið veitt Hólshérað (Bpluragfavfk),; ,-..¦

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.