Alþýðublaðið - 29.09.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 29.09.1934, Blaðsíða 1
LAUGARDAGINN 29. SEPT. 1934 XV. ÁRGÁNGUR. 235; TÖLUBL. OAQBLAÐ 00 VIKUBLAÐ £ TQEPAMÚit ^4,>ÝÐUPL0SKUtINN m «1 m <SB©9 S3. S~4 Ö83(«f5a. áatogftBggjai- te. £9 * m^méí — ta. fjlí tp*** 3 isísaaai. «f ereMs ar «,— Þsl tmm» sðafcis fcs. &SÍ IM.I(tl Mmm ettar tetan BKstaer, tff UiMtt 1 <fc»aS*»Otou. fc*«ar | taawn«i «. «Mt» P «i •fessyn*., rawwean oe awikeíssla aswsib- 9B V*a»»**9«r S. Væs^íneww. tsteSsnjaiiftw Dingmálafandnr fyrir Alpýdpflokk&m&in, verður haldimn á sunnudagimm kl. 3 í Iðnó miðri. Hamldur Guðmwidð' &on hefur umræður um fjárlog in, Héðinn Valdimars9on um starf hagskipulagsnefndar og Inglmar Jónssem um afuröasöhinaí Stfðrn lafnaðarmannaféutds Isltznds. «¦ Póiitískur undlrróður á skrifstofnm bæjartns og hiutdrægni i úthlutun atvinnubótaviimunnar VERKAMENN hér i bænum hafa undanfarið kvartað mjög undan framkomu tveggja starfsmanna á skrifstofu bæjar- ins, peirra Ragnars Lárussonar, fátækrafulltrúa og Jóns Dan- ielssonar, skrifstofusjóra, sem hafa með höndum úthlutun at- vinnubötavinnunnar. Þeir hafa bæði sýntatvinnulausumverka- mönnum ósvifni og ókurteisi og auk pess haft i frammi pólitiskan undirróður á skrif- stofum bæjarins i sambandi við úthlutun vinnunnar Ragnar Lámtsson var skipaður fíátækrafulltrúi á bæjarstjórmar- fumdi 6. þ. m. Var löngu vitað, áð íhaldið, í bæjarstjórninmi ætil- aði að verðlauma RagniarLárussiom fyrir smattfierðir hans á undan,- fiörwum árutn- í þagu þess, og þó vakti það töluverða undrun ér skipum hans varð opinber. pessi maður miun sízt allra mamwa vera fær til að gegna þeirri stöðu, sem honium hefir verið falin. Bæði hann og Jóm Daníölssöin hafa hvað eftir annað svívirt þá verkamenm, sem leitað hafa til þeirra um atvimnu. Peir hafa hreytt í p\ illyrðum, hætt þá og smáð. Auk þess hafa þieir af ölum mætti reynt að hafa pólítiiskan luindirróður í frammi við verkamienn. Þeir hafa t. d. haldið því fram við verkamenn nú fyrir mökkru, að atvimmubóta- vimma yrði stöðvuð að mestu og verkamenn reknir heim vegna þess, að rikisstjórnin ætlaði að svíkjast um skyldur símar. Var þetta gert í þeim tilgamgi að breiða yfir þá glópsku og ill- kvitni íhaldsmanna, er kom fram hæði í bæjarstjórn og á alþingi ier rætt var um framlag til at- vinniubóta: í bæjanstjórn lögðlu Alþýðu- flokksmenn tií, að áætlað yrði til atvinniubóta 400 þúsund krón- ur og auk þiess 40 þús. kr. til efinÍBkaiupa. íhaldið samþykti 300 þús. kr. Á alþingi börðiust Alþýðu- flokksmenn fyrir því, að fram,- lag til atvi'nniubóta yrði 1/2 miilj- óm króna. Ihaldið samþykti 300 þús. kr. Ríkisstjómin hefir að öllu leyti staðið við skuldbindingar sínar, en það hafði ráðherjia íhaldsins, sem ríkti tæpa 7 mánuði af ár- inu, ekki gert. RAGNAR LÁRUSSON. Þietta alt þurfti íhaldið að breiða yfir, og þiess vegna sendir það auðvirðilegustu skriðdýr, sín og slefbiera út með lygasögur og þvættiinig. . Er þar alt sambærilegt, mál- staðiurinn, þeir, sem sienda, og þieir, sem eru sendir'. PuMkomin ástæða er til að fagna því, ef hægt væri að koma í veg fyrir það, að vierkamenn þu*fi að sækja til slíkra manna og þessara, atvinntt sima! Framvarp verðnr borið fram á alþingi flín atvinnamiðlan- arskrifstofn Atvinniumálaráðherm, Haraldur Guðmundssóin, ber fram á næsta alþingi, sem siett verður nú eftir helgina, frumvarp um vinnumið'l- unarskrífstofur. Hlutvierk skrifstofanna á að vera þetta: • pQ veita endurgjaldslausa milli- göngiu verkamönmum jafnit sem atvinniuBekendum, um vin|niusölu og vinnukaup, að úthluta vinnu þetnrii, sem kostuð er af bæjum og rífci til atvinnubóta, svo - og annari vinniu, er ríki, bæir eða opinberar stoínainjr fela skrifstof- unni aði úthluta, dð fylgjast með atvinniuháttum, eftir því, sem auð- ið er, og safna skýrslum oggögin- km í því augnamiði, ad aðtstoða við atvinniuleysisstkráningar efttr lögum nr. 57 frá 7. maí 1928, og láta friam fara atvinnuileysisskíán- iingar, eftir fyrirmælum bæjar- stjórnar eða atvinniumálaráðherra,. Stjórn hverrar vinnumiðlunar- skrifstofu skal skipuð fimm mönniumi. Er leimn þieirra tilniefnd- ur af atviinnumálarjáðherra, og er hann formaður stjórnarininar, tveir þieirj'a skulu kosnir af hlútaðeig- andi bæjarstjórn með hlutfalls- kosiniingu, einn útniefndur af verk- Bibiían Eívikmpdað að tllblatan ensko kirkjonnar Mpðin veiðnr sfnd I ollnm fairkjom í Englandi. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBL. KAUPMANNAHÖFN í morgun.' ERKIBISKUPINN í York hefir gert samninga við enskt kvik- myndafélag ium að það geri stór- kostlega tal-kvikmynd um efni allnar biblíunnar, bæði gamla og mýja testamentísins. Kvikmyndina á að sy*ri!a í öÚ'uím kirkjum í Englandi í sambandi við guðsþ]ónustur á sulnnudögum. STAMPEN. Oeirðir i Osló OSLO í gærkveldl. „Nasíjoinai samling" boðaði til mýs fundar á Younigstorgi vegna bæjarstjórnarkosninganina, sem eru fyrír höndum, en eins og áð- ur hefir verið getið, héldu þeir útifumd á þiessum stað fyrir skö.mmiu, og gerðu kommúmistar þá aðsúg að ræðumönnum þeirra og handtók lögreglan suma kom- múinistana, en funduriinm mis- heppnáðist. Kommúmistar gerðiu mú aftur tilraun til þess aðhlieypa upp fumdimum og blésu óspart í pípur símar, en ræðumönnuni- tókst samt sem áður að láta lil síin heyra, er frá lieið. Að fiundimH um loknum gengu fundarmenjn úr „Nasjomal samling" undir lög- regliuvérnd tíl „Kgl. norsk auto- mobilkliub", en á eftir fylkimgunni för mugur manns æpandi og blásandi. Nokkrum kommúnistum og lögreglumönnum lenti saman, og voru nokkrir menn handtekmir. Hnot var kastað svo óþyrmiliega í aujga eins lögregluþjóms á Karl Johansgötunni, að það varð að flytja hann í sjúkrahús, lem kona «n úr „Nasjomal samling" , var jslegiw í höfuð svo harkalega, að húm misti meðvitumd, og var hún flutt í sjúkrahús og hafði ekki rak'nað úr rotí er þangað kom. (FB.)# lýðsfélagi eða fulltrúaráði verk- lýðsféilaga imnan Alþýðusambands Islands, ef til er í kaupstaðmum, og eimm af félagi atvimniuTiekemda þar á staðWum. Nú er vinmumiðl- umarskrifstofía stofnuið í kaupstað^, þar s'íem ekki starfar verklýðs- félag iinman Alþýðusambánds ís- lands, eða félag atvinnurekenda, og skipar atvimnumálaráðberra þá menm í þeirra stað í stjórnina. Allur kostnaður við vinmumiðl- uinarskrifstofur grieiðist að tvieim þriðju hlutum úr hlutaðeigamdi bæjarsjóði, og að eimum þriðjja hluta úr ríkissjóði. Með þiesBu ætti að verða kom- lið í veg fyrir það, að hæigt sé að miBinota úthlutun vimnju í póli'- tískum tilgangi. Niðurskurður pýzka marksins yfirvofandi naestm daga. Dr. Schacht segir af sér am leið. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgua BANKAMENN í stórborgum Evrópu búast við því, að þýzka rikismarkið verði felt í verði nijög bráðlega, þar siem þýzkir Btóratvinnurekendur hafi ílátið í Ijós mýlega, að þeir álíti þáð eima ráðið til þess, að bjaiiga þýzka iðnaðimum frá hruni. Enska stórblaðið Daily Herald jbirti í gær greim um þetta mál, sem vakið hefir mikla athygli. I greiminni skýrir fiármálaritstjóri blaðsims frá þvi, að brezkir og amierílskir bankamenm búist við falli marksins þá og þegar, og að þáð sé alment álitið þeirra á meðal, að dr. Sehacht bamkastjóri Ríkisbankams þýzka, sem mest DR. SCHÁGHT. befir barjst gegn tókkum marksims muni segja af sér, sama dag og miðurfærsla markims verður . tíl- kynt STAMPÉN, Hræðilegt járnbrautarslys í Engiandi í gærkveldi LONDON, 29. sept. FB. FRÁ Fleetwod, er simað, að 14 manns hafi beðið bana par af tvö börn, en a. m. k hundrað meiðst, sumir hroða- lega, og að minsta kosti helm- ingur mjðg alvarlega, pegar árekstui varð milli hraðlestar og venjulegrar farpegalestar nálægt Winnick-skiftijárnbraut- arstöðihni. Læfcnar og hjúkrunalíkomuT hafa verið siend á staðinn, þar siem árekstiurimm varð, og alt gert* aem iunt er til hjálpar þeim, sem meiðst hafa. Fregmir frá árekst- ursistaðmum herma, að þar sé hroðalegt um að litast, "'þ'vi að enn hefir lekki verið iimt að komia buiit líkum þeirra, sem fórust. •En hvarvetoa ler fólk er orðið hefir fyrir meiðsluiri, og líður miklar kvalir. Alt er gert, sém hægt er, af yfirvöldumum, til þiess að hraða b]'örgumarstarfsemimmi. Sjómannakveðja Erium á leið til Þýzkalands. Vel- líðan. Kærar kveðjur. Skipverjar á <3uliltoppi. 60 ára verðiur á morigum frú ,t>óra Magnúsdóttir, B ræðraborgarstíg 61. * Ásmundur Sveinsson beflr listasafn sitt opið á-morg- um 'kl. 1—6 á Freyjugötu 41. Sextugur er á morgun, 30. siept, Magm- ús Eimarsson á Kárastfg 6. Hamm ier leimm af stofnendum Dagsbrún- ar og mjög áhugasamur Alþýðu- flokksmaðmr og kaupandi Aí- þýðublaðsins frá byrjun. Memm óttast, að miklu flieirihafi faiíist em-þegar ©r komið í Ijós. Hraðlestim fór 60 ^milur enskar: á klst, er hUn rakst á hima lest- ima, Hver orsök ár,ekstursimB er yita memn eigi enn með yiis.sU. .:: ; : (UmitedPress.) I DAQ. Næturlækmir er- í mött •Krist- irnm Bjarmasóm, • Stýrirnammastíg 7, sími 4604; '¦ ; -' NæiurvöíðUr er í mótt í Reýkja* víkur apóteki og Iðummi - ; '- Tjtvarpið. Kl: '19,10; ; Véðhr- fregmir. KI; ] lð;25: - Grámrniófón- fönleikar: Gömul' damzlög. * KL 19,50: Tómieikár." Kl. 20: TónltíÍar (Otvarpstrídið). Kli. 20,30: Frétt- ir. Kl; 2Í: Erindi: Dagskrá naásta vetrar; Skýrsla: fra útvarpsráði, Grammófónn: Islemzk lög. Danz- lög til kl. 24. Á MORGUN: ? || : Næturlækmir er aðra nótt Krist- íri Öíafsdóttir, Tjarnaígöt!Uf* 10, sími 2161. Næturvörður er í, Laugavegs- og Imgölfs-apóteki."_ ' '. ¦ Otvarpið.. KL :>> 10,40:.;. .Veðíuv fregmir. Kl. 11: Miessa .1, dóm- kirkjummi (séra Bjarni Jómssom1). Kl. '15: Miðdegisútvarþ: • Tómleik- ar frá Hótel Borg (hljómsveit dr. Zakál). Kl; 18,45: Barnatími (s^ra Friðrik Hallgrímssom). Kl. 19,10: Veðurfregnir. Kl. 19,25: Grammó- fómn: Kórlög. Kl. 20: Fréttir. Kl. 20,30: Erimdi: Lýðræði, I. (Ás- géir Ásgiárssion). Kl. 21: Gramm- ófóntómleikar: Schubert: Symfómr 'm mr. 7 í C-dúr. Danzlög til kl, 24 (22,30: útvarp frá Hótel Borg, hljómsveit Roseburys).

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.