Morgunblaðið - 15.08.2000, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 15.08.2000, Blaðsíða 21
MORGUNBLAÐIÐ ÞRIÐ JUDAGUR 15. ÁGÚST 2000 21 VIÐSKIPTI 339 milljóna króna hagnaður hjá Búnaðarbankanum v Búnaðarbanki íslands hf. \£l/Úr milliuppgjöri 2000 Rekstrarreikningur jan. -júni 2000 1999 iBreyting Vaxtatekjur Milljónir króna 6.108 4.309 +41,7% Vaxtagjöld 4.187 2.579 +62,3% Hreinar vaxtatekjur 1.921 1.730 +11,0% Aðrar rekstrartekjur 1.012 1.406 3.136 -28,0% -6,5% Hreinar rekstrartekjur Önnur rekstrargjöld 2.933 2.244 1.996 335 +12,4% -23,9% Framlag á afskriftarreikning 255 Hagnaður fyrir skatta 434 805 -46,1% Skattar 95 215 -55,8% Hagnaður tímabilsins 339 590 -42,5% ' Efnahagsreikningur 30.06.00 |3i.i2.99|fireytínff Eignir samtals Milljónir króna Eigið fé 128.448 117.660 +9,2% 7.408 | 7.072 +4,8% Skuldir og skuldbindingar 121.040 1 110.5881 +9.5% Skuldir og eigið fé samtals 128.448 1117.6601 +9.2% Viðbótarsparnaður lítill 693 m.kr. nei- kvæð sveifla af skuldabréfum I Jf?TC!T^AT5 nlmlWnhMAAi l\liií-i-i I n. n ii V^A mimnwAnM 1r»nnn PoiinnBrS GENGISTAP skuldabréfa, hluta- bréfa og gjaldeyrisviðskipta á fyrri hluta ársins var 111 milljónir króna miðað við 582 milljóna króna hagnað á sama tímabili í fyrra. Þetta er nei- kvasð sveifla upp á 693 miUjónir króna. Stefán Pálsson, aðalbanka- stjóri Búnaðarbankans, segir þetta ekki áhyggjuefni því þessi liður sé háður sveiflum en hefðbundin banka- starfsemi hafi styrkst mjög mikið og komi vel út. „I ljósi aðstæðna erum við sáttir við uppgjörið," segir Stefán, og bætir því við að það sé til marks um styrk bankans að hann skuli þola svo mikla sveiflu í afkomu af skulda- bréfum sem raun ber vitni. Stefán segir að áætlun fyrir af- komu ársins í heild hafi verið endur- skoðuð og nú sé reiknað með 1.000 milTjóna króna hagnaði fyrir skatta, sem sé lægri upphæð en áður hafi verið gert ráð fyrir. Vaxtamunur lækkar Vaxtamunur hjá Búnaðarbankan- um hefur lækkað jafnt og þétt síðustu árin. Á fyrri hluta ársl996 var hann 4,72% en í ár var hann kominn niður í 3,12% fyrir sama tímabiL Efnahagsreikningur bankans stækkaði um 9% fyrstu sex mánuði ársins og var 128 milljarðar króna í lok júní í ár. Hann hefur stækkað mikið síðustu ár, en árið 1996 var hann 54 milljarðar króna. Raunarð semi eigin fjár eftir skatta dróst mik- ið saman milli ára, hún var 9,8% á fyrri hluta þessa árs en 19,9% á sama tímabili í fyrra. Stefna bankans gerir ráð fyrir að eiginfjárhlutfall hans samkvæmt CAD-reglum sé um 10%, en hlutfallið um mitt ár nú var 9,8%. Útlán í lok júní voru 97 milljarðar króna og hlutfallslega mest aukning varð í erlendum endurlánum til fyrir- tækja og varð mikil aukning lána í er- lendri mynt. Innlán voru 63 milljarð- ar króna. Hlutdeild bankans í útlánum um mitt ár 2000 var um 18%, en hlutdeildin í innlánum um 23%, samkvæmt bráðabirgðatölum Seðla- bankans. Framlag í afskriftareikning bank- ans lækkaði úr 335 milljónum króna í 255 milljónir og segir Stefán að þetta sé niðurstaða athugunar á líklegum afskriftum og bendi hún til þess að bankinn sé með góð útlán. Endanleg útlánatöp á tímabilinu voru 82 milij- ónir króna og bankinn á nú í sjóði tæpa tvo milljarða króna til að mæta mögulegum útlánatöpum. I fréttatilkynningu frá bankanum kemur fram að notendur Heimilis- banka Búnaðarbankans, þ.e. af- greiðslu bankans á Netinu, séu um 15.000 og að hver þeirra noti bankann um 5,3 sinnum að meðaltali í mánuði. ÆTLA má að innan við tíundi hver launþegi hafi nýtt sér þann mögu- leika að greiða aukið viðbótarfram- lag í lífeyrissparnað, samkvæmt upplýsingum frá fjármálastofnunum og sjóðum sem Morgunblaðið hafði samband við. Um þetta var samið í kjarasamningum síðastliðið vor og tekið var á því með breytingum á lögum um tekju- og eignaskatt á Al- þingi. Upplýsingar um viðbótarlífeyris- greiðslur eru misjafnlega nákvæmar eftir fjármálastofnúnum og sjóðum. Þeir starfsmenn stofnana og sjóða sem annast þessi mál, þar sem ná- kvæmar upplýsingar liggja ekki fyr- ir, segja að umsóknir um hækkun á viðbótarlífeyrissparnaði séu stóðugt að berast til þeirra og þeir hafi ekki haft tækifæri til að vinna haldbærar tölur um nákvæma stöðu þessara mála nú. Hjá þeim fjármálastofnun- um og sjóðum sem höfðu upplýsing- ar kom hins vegar fram að fjöldinn er frá því að vera um 8% þeirra sem höfðu nýtt sér 2% lífeyrissparnað upp í um þriðjung þeirra. Fjármálaráðherra greindi frá því á Alþingi síðastliðið vor að sam- kvæmt könnun sem gerð hafi verið fyrir fjármálaráðuneytið í upphafi þessa árs hafi rúmlega 27% launa- manna þá nýtt sér möguleikann á 2% viðbótarsparnaði. Samkvæmt því og þeim upplýsingum sem nú hafa feng- ist frá fjármálastofnunum og sjóðum er líklegt að innan við 10% launa- manna hafi nýtt sér þann móguleika að leggja 4% af launum sínum í við- bótarlífeyrissparnað. Hafa ber í huga að þá er gengið út frá því að ekki hafi verið um mikla aukningu þerra sem nýta sér viðbótarlífeyris- sparnað heldur að flestir þeirra sem hafi farið út í aukinn viðbótarsparn- að hafi verið með 2% sparnað áður. Frá 8% og upp í 33% hafa aukið sparnað Samkvæmt upplýsingum frá Þorkatli R. Sigurgeirssyni hjá sér- eignadeild Lífeyrissjóðs starfs- manna ríkisins höfðu 4.009 launþeg- ar gert samning við séreignadeild LSR um greiðslu viðbótarlífeyris- sparnaðar í byrjun ágúst. Þar af eru 3.699 með 2% sparnað og 310 með 4% sparnað. Um 8% þeirra launþega sem eru með viðbótarlífeyrissparnað hjá LSR eru því með aukinn sparn- að., f kringum 10 þúsund launþegar eru með lífeyrissparnað hjá Lands- bankanum að sögn Ástu Þórhalls- dóttur, forstöðumanns íslenska líf- eyrissjóðsins, sem rekinn er af Landsbréfum. Hún áætlar að rúm- lega 20% þeirra hafi aukið lífeyris- sparnað sinn úr 2% í 4%. Hún segir að jafnframt hafi nokkur fjöldi fólks byrjað með 4% sparnað, sem ekki hafi verið með 2% sparnað áður. Brynja Kjærnested, ráðgjafi í lífeyr- isdeild VIB, segir að VIB hafi farið strax af stað með kynningu á hækk- un viðbótarlífeyrissparnaðarins síð- astliðið vor þegar lögin höfðu verið samþykkt. Haft hafi verið samband við þá sem voru með viðbótarlífeyris- sparnað fyrir hjá VÍB, en fjöldi þeirra er nú 4.542. Af þeim hafi 33% aukið sparnaðinn í 4%. Brynja segir að beðið verði til haustsins með að fara í almenna kynningu á viðbótar- lífeyrissparnaðinum. Úm 12.000 launþegar eru með áskriftir að viðbótarlífeyrissparnaði hjá Kaupþingi, samkvæmt upplýs- ingum frá Leó Haukssyni á þjón- ustudeild lífeyrissjóða.Hann telur að um fjórðungur þeirra hafi hækkað sparnaðinn úr 2% í 4%. Þess má geta að sparisjóðirnir og flestar vátrygg- ingamiðlanirnar í landinu eru sölu- aðilar að lífeyrissparnaði Kaupþings. Morgunblaðið hafði samband við fleiri fjármálastofnanir og sjóði sem bjóða upp á viðbótarlífeyrissparnað. Upplýsingar um fjölda þeirra sem eru með slíkan sparnað hjá þessum aðilum fengust ekki gefnar upp. Morgunverðarfundur á Hótel Sögu fimmtudaginn 17. ágúst 2000, kl. 8:00 - 9:30 í Sunnusal Hótels Sögu ER ÞENSLAN I EFNAHAGS- LÍFINU AÐ HJAÐNA ? • Eru merki um minni eftirspurn? • Hvernig stendur atvinnulífið? • Er verðbólgan á niðurleiö? • Helst gengið stöðugt? FRAMSÖGUMENN: _______________ Bjarni Armannsson, forstjóri Íslandsbanka-FBA Þórður Friðjónsson, forstjóri Þjóðhagsstofhunar Þorsteinn Pálsson, forstjóri Kaupáss hf. FUNDARSTJÓRI: l Bogi Pálsson, formaður Verslunarráðs íslands Fundargjald (morgunverður innifalinn) kr. 2.000,- Fundurinn er öllum opinn en æskilegt er aö tilkynna þátttöku fyrirfram í síma 510 7100 eða bréfasíma 568 6564 eöa meö tölvupósti mottaka@chamber.is. VERSLUNARRÁÐ ÍSLANDS 4 ¦ Lógmarksfjárfestwg ! m. kr. að nwrkúðivirðt. Engin umboðstauff, aðeins kr. 1.000 umsýstugjatd. A NYJUM STAÐ Burnham International hefur haft það gott á Engjateignum undanfarið ár. En nú erum við að stækka og það kaltar á nýtt og glæsilegt húsnæði f Vegmúla 2. Til að fagna þessum tímamótum bjóðum við þér að fjárfesta í fyrirtækjum sem skráð eru á Verðbréfaþingi fslands án umboðslauna allan ágústmánuð.* INI tKNAIIONAl Rétt að byrja BURNHAM INTERNATIONAL A ISLANDI H F . V E G M Ú L 1 2, 108 REYKIAVÍK. S í M I : 510 1600. FAX: 588 0058. N E T F A N G : BURNHAM@BURNHAM.IS, VEFFANG: WWW.BURNHAM.IS
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.