Morgunblaðið - 15.08.2000, Blaðsíða 52

Morgunblaðið - 15.08.2000, Blaðsíða 52
^2 ÞRIÐJUDAGUR 15. ÁGÚST 2000 MORGUNBLAÐIÐ UMRÆÐAN Ólíkt hafast þeir að STUNDUM er því haldið fram í byggða- umræðunni, að sér- hæfð opinber störf megi ekki vinna utan höfuðborgarsvæðis- ins, vegna meintrar faglegrar einangrun- ar. Þá er líka sagt að ekki séu til staðar starfskraftar sem kunni skil á viðfangs- ^efnunum. Þetta er skrýtin umræða. Það liggur fyrir að meginorsök þess að fólk hefur flutt sig um set er skortur á fjölbreytni í atvinnulífi og óöryggi Einar K. Guðfinnsson í atvinnu- lífinu úti á landi. Þetta hefur verið sýnt fram á í tímamótarannsókn- um sem unnar hafa verið fyrir til- stilli Byggðastofnunar af Stefáni Ólafssyni prófessor og einnig með athugun- um þróunarsviðs Byggðastofnunar. Sérhæft fólk er ekki til staðar úti á landi vegna þess að at- vinnutækifærin skort- ir í svo mörgum tilvik- um. Þegar við gerum körfu til þess að ríkis- valdið setji niður starfsemi sína líka úti á landi, er það gert með skírskotun til þess jafnræðis sem við viljum að ríki í þjóðfélaginu og vegna þess að við vitum að það er forsenda þess að unnt sé að snúa við hinni dýrkeyptu byggða- þróun. Staðsetning opinberra starfa á landsbyggðinni er liður í því, ásamt öðru, að auðvelda fólki að búa úti á landi. Kerfismennska gegn frumkvöðlum Nútímatækni gerir okkur þetta líka kleift núna, sem aldrei fyrr. Afsakanir eins og fjarlægð, ein- angrun og þess háttar eru því æ meir að verða hjáróma og holar og hreinsunin gsm 897 3634 Þrif í rimlagluggatjöldum. Byggdastefna Ungt fólk á rétt á því að þjóðfélagið okkar sé ekki einsleitt, heldur margbrotið og spenn- andi, segir Einar K. Guðfínnsson. Liður í því er að búseta sé öflug um landið. segja meira um þröngsýni og þótta þeirra sem hafa þær á orði, en nokkuð annað. Undir afsakanavæli forsvarsmanna Persónuverndar- innar og Lyfjaeftirlitsins á síðustu dögum hefur mér verið hugsað til frumkvöðla þessa lands. Hversu mikill ógnarmunur er á stöðnuðum hugsunarhætti kerfismennskunnar og þeirra frumköðla sem lyft hafa þessari þjóð úr doða fortíðarinnar inn á braut framfara og góðra lífskjara. Hvernig ætli hér væri umhorfs ef hinn þröngsýni hugs- unarháttur kerfiskarla og kerlinga hefði ráðið ríkjum við ákvarðanir í atvinnumálum landsins; sá hugs- unarháttur sem virðist vera land- lægur í alltof mörgum stofnunum og ráðuneytum landsins. Dorgað dáðlaust upp við sand? Laust eftir aldamótin síðustu urðu tveir merkir atburðir sem hvor um sig og saman ollu bylt- ingu í atvinnuháttum landsins. Á ísafirði settu þeir Sophus Nielsen og Árni Gíslaspn niður vél í bát í fyrsta sinn á íslandi og luku þar með árabátaöldinni hér á landi. Skömmu síðar hófst hér togara- útgerð sem leysti af hólmi skút- urnar, seglin og handaflið. Þegar frumkvöðlarnir hófu verk sitt, voru kunnátta eða tækni ekki einu sinni til í landinu. Þeir héldu samt ótrauðir áfram, enda voru þeir ekki plagaðir af þeirri þröngsýni, sem nú er landlæg hjá þeim sem telja að sérhæfða opinbera starf- semi verði að setja niður á höfuð- borgarsvæðinu - og þar eingöngu. Ef hugsunarháttur þeirra sem nú hafa sig mest í frammi gegn því að hið opinbera starfi líka á lands- byggðinni hefði ráðið, myndum við sennilega enn „dorga dáðlaust upp við sand", svo orð skáldsins séu notuð. Tölvufyrirtækin og líftæknin til útlanda? Sama hefur gerst í hinni nýju atvinnulífsbyltingu. Lítum á ævin- týrið í kring um líftæknina, stofn- un fyrirtækjanna íslenskrar erfða- greiningar og Urðar, Verðandi, Skuldar. Skoðum aðeins þá ævin- týralegu uppbyggingu sem hefur orðið í kring um tölvufyrirtækin íslensku og tengda starfsemi. Sú þekking sem þessi fyrirtæki byggðust á var ekki nema að litlu leyti til hér á landi. En tilkoma þeirra opnaði ungum íslendingum 9g raunar erlendu fólki líka, leið til íslands og er starfsvettvangur fólks sem ella byggi erlendis. Frá sjónarhóli þeirra sem búa í er- lendu háskólasamfélagi, eða í hin- um bandaríska Kísildal, er ísland fjarri hringiðunni. Með rökum þeirra sem hafa að undanförnu sproksett viðleitnina til að stað- setja fyrirtæki hins opinbera á landsbyggðinni, væri hið íslenska framtak á sviði tölvuvísinda og líf- tækni dæmt til að mistakast, vegna faglegrar einangrunar og skorts á sérhæfðu starfsfólki! En sem betur fer er veruleikinn annar. Þröngsýnin fékk ekki að ráða för, heldur framtakið og frelsi þess. Framtaksfólk er drifkraftur í hverju samfélagi. Það breytir þjóð- félaginu. Unga fólkið okkar, vel menntað og upplýst, sækir hingað til lands í störf sem er við hæfi. Þetta unga fólk á rétt á því að þjóðfélagið okkar sé ekki einsleitt, heldur margbrotið og spennandi. Liður í því er að búseta sé öflug um landið. Það er því sanngjörn krafa að ríkið vinni með - en ekki á móti í að stuðla að svo verði. Olíkt hafast þeir að Það er athyglisvert að á sama tíma og forystumenn einstakra op- inberra fyrirtækja spyrna við fót- um gegn viðleitni stjórnvalda að staðsetja opinbera starfsemi á landsbyggðinni, þá vinna einkafyr- irtækin með öðrum hætti. Kaup- þing hefur fært hluta af sinni starfsemi til Siglufjarðar. Sjóvá Almennar eru með starfsemi á ísa- firði og nú nýlega gerði íslands- flug slíkt hið sama. Skýringin er ofur einföld. Við stjórnvöl þessara fyrirtækja sitja menn sem sjá sér hag í þessu fyr- irkomulagi. Þeir eru ekki þjakaðir af fordómum, en skilja að hags- munum þeirra er best borgið með því að sækjast eftir starfskröftum fólks á landsbyggðinni í auknum mæli. Þeir óttast ekki frekar en frumkvöðlarnir í upphafi aldarinn- ar að takast á við breytingar. Von- andi taka þá fleiri sér til fyrir- myndar. Höfundur er alþingismaður Sjálfstæðisflokksins á Vestfiörðum. RAÐAUGLYSIIMBAR ATVIIMNUHUSNÆÐI Til leigu atvinnuhúsnæði 1. Neðst við Skúlatún, 2000 fm skrifstofu- húsnæði á þremur hæðum, gegnt Sam- vinnuferðum Landssýn. 30-40 malbikuð bílastæði. Fyrsta hæð gæti hentað sem v verslunar- eða þjónustuhúsnæði. í sama húsi ertil leigu 650 fm kjallari. Góð lofthæð. Stór hluti laus nú þegar, allt húsið til af- hendingar 1. október. Frábær staðsettnig. 2. Austurstæti 16 (Apótekið). 400 fm glæsi- leg skrifstofuhæð með síma og tölvulögnum í fyrsta flokks ástandi. Laust 1. október nk. í sama húsi efsta hæð, rishæð ásamtturni, u.þ.b. 180 fm. Laust nú þegar. í sama húsi 200 fm geymsluhúsnæði í kjallara. 3. Suðurhraun - Garðabær. Vandaö og full- búið 3500 fm iðnaðar og/eða þjónustu- húnæði. Mikil lofthæð, myndarleg starfs- mannaaðstaða og 8000 fm malbikuð lóð. Laust strax. * 4. Kópavogur 230 fm vel staðsett verslunar og/eða þjónustuhúsnæði. Hentar vel sem verslun, pizzahús, sjoppa og videoleiga. Stendur sér, 25 malbikuð bílastæði, u.þ.b. 3500 íbúar í nágreninu. O.B bensínstöð á vegum Olís á staðnum. Miklir möguleikar. 5. Vesturbær 300 fm geymslu- eða lager- húsnæði nálægt J.L húsnæðinu. 6. Garðatorg, Garðabæ 500 fm húsnæði. Góð lofthæð, engar súlur, hentar vel sem skrifstofur, fyrir auglýsingastofu, arkitekta og verfræðinga. Næg bílastæði, hagstæð leiga. Hafðu samband ef þig vantar atvinnuhúsnæði Eignarhaldsfélagið Kirkjuhvoll ehf., símar 562 3585 og 892 0160. HÚSNÆÐI í BOBI íbúð í Montpellier, Frakklandi (búð laus til leigu í Montpellier í nokkra mánuði. Upplýsingar í s. 437 0066, 565 0346, 866 6980. LANDBUNAÐUR BÚSTAÖUR FAVrCIBNABAl.A Jörð í Skagafirði Til sölu er Hjarðarhagi í Blönduhlíd Á jörðinni er íbúðarhús, sem er hæð og ris, um 197 m2, byggt 1958. Góð útihús, m.a. hesthús (nú pláss fyrir 16 hross), fjárhús, refa- og minkahús. Ræktað land er um 37 ha. Stór hluti jarðarinn- ar, um 100 ha, er afgirt land, gróið að mestu. Jörðin á jafnframt upp- rekstrarrétt á Silfrastaðaafrétt. Vélar og tæki geta fylgt. Jörðin er vel í sveit sett og frábært útsýni til allra átta. Vegalengd er um 25 km frá Sauðárkróki og um 22 km frá Varmahlíð. Nánari upplýsingar eru veittar hjá fasteignasölunni. TILKYNNINGAR Auglýsing um deiliskipu- lag frístundabyggðar í Biskupstungum Samkvæmt 25. gr. laga nr. 73/1997, er hér með lýst eftir athugasemdum við deiliskipulag frí- stundabyggðar í landi Reykjavalla, Biskups- tungnahreppi. Skipulagstillögumar liggja frammi á skrifstofu Biskupstungnahrepps, Aratungu, frá 18. ágúst til 15. september á skrifstofutíma. Fresturtil að skila inn athugasemdum ertil 29. september 2000. Skriflegum athugasemdum við skipu- lagstillöguna skal skila á skrifstofu sveitarfé- lagsins. Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests teljast samþykkir tillögunum. Biskupstungum 10. ágúst 2000. Ragnar Snær Ragnarsson, sveitarstjóri. SMAAUGLYSINGAR KENNSLA Myndsköpun - leikur Viltu auka kærleikann í lífi þínu? Hugleiösla. Þjálfun í teikningu og litameðferð. Að miðla af sér og deila með öðrum. Sjálfsþekking. Finndu það fegursta í sjálfum þér. Innritun og nánari upplýsingar í síma 86 555 92. DULSPEKI Völva vikunnar verður með pers- ónulega ráðgjöf, þar sem stuðst er við næmni og innsæi. Svara í sfma 908 6500 í dag og næstu daga. Sigriður Klingenberg, s. 908 6500. Skyggnilýsingafundur í kvöld, 15. ág., — kl. 20.30, á Soga- vegi 108, Rvík, 2. hæð (fyrir ofan Garðsapótek). Hús opnað kl. 20. Miðav. kr. 1.200. FÉLAGSLÍF f^l kt.fi llllllllllllilllllliBIBIIITfl Afmælishelgi í Básum 25.- 27. ácjúst. Mætið og fagnið 25 ára af- mæli Útivistar. Helgarferð og dagsferð. Góð dagskrá, hag- stætt verð. Pantið strax. Sjá heimasíðu: utivist.is.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.