Alþýðublaðið - 20.10.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 20.10.1934, Blaðsíða 1
100 króna verðlaun veitir ALÞÝÐUBLAÐIÐ fyrj!r beztu frumsamda stmiásögu, siem því berst fyrir 15. inóvember in. k. Auðkent handrit með nafni höfiundar í lokuðu umslagi sendist ritstj. ALÞÝÐUBLAÐS- INS. AIÞÝÐUBLA RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XV. ÁRGANGUR. LAUGARDAGINN 20. okt. 1934 303. TÖLUBLAÐ 50 króna vei ð-aun veitir ALÞÝÐUBLAÐIÐ fyrjr beztu frumsamda ritgerð, sem því berst fyrir 15. nóv, n. k. Auðkent handrit með nafni höfundar f lokuðu umslagi, sendist ritstjór,n ALÞÝÐU- BLAÐSINS. Alþýðublaðið verður stærsta blað landslns. Stærð þess og útbreiðsla helir tvðfaldast á einu ári. Það stækkar enn um næstu mán- aðamót, _w*»s!*'6,a Iiá meira ALÞfÐUBLAÐIÐ , DAGBLAÐ DQ VIKUBLAÐ iSs^ AJ$>ýðublaðið áJþýðuflokksmenn! ¦ fativ TtíÉs/nt Sktfiir ijrlir * É nHsillllMM UK L _"L^T*_"! 1919 54** &&*t^££sh ALÞÝBDBLABIÐ EB 14 ÍBA t BAG. Þaó slakkar um príojuno oq wröur besla frittablaO landsviS * 11 LESÉNDA ALPtÐUBLABSINS' *SA AL.tDUSANBANDI ISLANDS OnEYTINOAMM Á /UMltXJBLAaNU] Storsujvr tJBSjwa r~~~3£ ar: JÍ926 STÆKKUN ALÞÝÐUBLAÐS- INS í dag muín koma les- endum þess á óvart. Það er ekki liðíð fulit éoé frá s0ustu stækkun þess, og óhætt er að segja, að lesendur þess hafa verið ánægðir með blaðiíð í þeirrj stærð, sem veri'ð befAr. En ástæðan til þesis, að blaðið getur stækkað nú, er, sú, að vini- sældir þess hafa aukist svo mjQ^, á þessu tæpa ári, siem liðfö er. frá síiðíustu stækkiun, aö tala fastra kaupenda þesis. hefir tvö- faldast og lausasala þess fjórfald- ast, auk þess sem auglýsendur hafa sannfærst ,um, að> það er bezta auglýsingablaðið, og aug- lýsingar þess því aukist að sama' skapi. Alþýðiublaðið í dag eí stærsta blað, sem til þessa hefir verifði gefið út hér á landi. En á 15 ána afmæli blaðsins um næstu máin- aðamót verður, það enn aukið á þann hátt, sem leseindum þiess mun verða mjög kærkominn. Verð blaðsins vetfður hið sama ög áður. J1926;- 1933 1933 — 1934. TIL LESENDA ALÞYÐUBLAÐSINS 1 . I . A k I FRÁ ALÞÝÐUSAMBANDI ÍSLANDS Alpýðublaðið stækkar í dag í brotFog verður par með langstærsta dagblað landsins. Það^ér í þriðja sinn, að blaðið stækkar, siðan það hóf gönguf sína 29. okt. 1919. Fyrsta stækkunin var gerð 1. dez. 1926, önnur 29. okt. 1933 á 14 ára afmæli blaðsins, og nú hefir það enn sprengt utan af sér gömlu föt* in og kemur í dag til kaupenda í nýjum búningi. Alþýðublaðið er aðalmálgagn Alþýðuflokksins í stjórnmálabaráttunni, og það hefir farið saman vöxtur flokksins og stækkun blaðsins. Vinsældir þess hafa farið^vaxandi með hverri stækkun og mun svo enn verða. Ég vil fyrir hönd Alþýðuflokksins láta í ljós á- nægju mína yfir þeirri risavöxnu stækkun áblaðinu, sem nú hefir tekist að koma í framkvæmd, og þakka þeim, sem að þvi hafa unnið og þá fyrst og fremst ritstjóra þess. Reykjavík 20. okt. 1934. Alþýðusamband íslands. Jóo Baldvinsson. Alvarleg ófriðarhæft í Suðaustur^Evrópu, Litla :bandalagfð kennir Ungverja' landi um œoið Aiexanders kónnngs Forsætisráðherra og otamikis- ráðherra UðflTeijalands fara í liðsbón til ílaiin og Póiiands. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBL. KAUPMANNAHÖFN í morgun. FRÁ BELGRAD er símað, að utanríkisráðherrar Litla- bandalagsins, Júgóslavín, Rú- meniu og Tékkóslóvakiu. hafi komið saman á skyndifund, þarsem sampykt var, að halda áfram pvi verki, sem Alexander konungur var byrjaður á. STAMPEN. BELGRAD. í morgun (FB.) Pegar Alexander komungur var myrtur þ. 9. þ. m, lögðust allar deilur Júgóslavíu við aðrar þjóðiir nlður; í bili og hefir því veráð um wokkurs konar stjónnmálaH vopnahlé að ræða paxi til í morg- un kl, 10 f. h., er utanri'kismáJia- ráðhernar Litla-bandalags-rikjainna komu sarman á fund í þieim. höf- íuð-tilgangi að athuga, hvort nokkru. einstöku tM verði um kent, að Alexander koinungur var myrtur. Er af ýmsum talið líktegt, að niðurstaða þeirra athugaMa, sem byrjuðu í mprgun, verði sú, að Litla-bandalagið komi fram mieð ákæru á hendur Ungverjalandi í sambandi við konungsimorðið. Gömbös, forsætisráðherra Ung- *~ GÖMBÖS forsætisráðherra. verjalands er nú iagíður af stað fná Budapest áleiðis til Varsjá, til þiess að ráðgast við; Pi'lsudski og Beck utanrfkisráðherra. Síðar mun Gömbös fara til fundar við Mussolini. ' • Vafalaust standa þesisaT ferðir GömböB að- eimhverju leyti í samh bandi við deilumál þau, sem nú eru á uppsiglingu. (United Press.) DÓMURINN í BANKAMÁLINU: Avisanasvlkararnir sleppa ailir við ref singn Einhveriir stærsta fjársvikarar, sem komist hefir npp nm hér á landi, dæmdir skilorðsbnndnnm dómí: Guðnn Crnðmnnd son í 6 mánaða fangelsi" EyjélfoF Jóhannsson i 60 daga fangelsl. Steingrímor fEjiirnsson í 4 mánaða fangelsi. D ÓMUR í ávísanasvikamálinu var kveðinn upp kl. 10 í morgun af Gústav A. Jónassyni lögreglustjóra. . Ákærðir í þessu máli voru eins og kunnugt er: Guðm. Guð- mundsson fyrverandi aðalgjald- keri Landsbankans, Eyjólfur Jóhannesson framkvæmdastjóri Mjólkurfélags Reykjavíkur, Steingrímur Björnsson, fyrver- andi aðstoðargjaldkeri Lands- bankans og Sigurður Sigurðsson bankaritari. Dómurinn hljóðar svo: „Ákærður, Sigurður Sigurðs- son. á að vera sýkn af ákæru réttvísinnar í máli þessu. Ákærður, Guðmundur Guð- mundsson sæti fangelsi við venjulegt fangaviðurværi í 6 mánuði. Ákærði, Steingrímur Björns- son sæti fangelsi við venjulegt fangaviðurværi í 4 mánuði. Ákærðib Eyjólfur Jóhannsson sæti fangelsi við venjulegt fanga- viðurværi í 60 daga. En fullnustu fangelsisrefsinga allra hinna dómfeldu skal fresta og þær falla niður eftir 5 ár frá uppsögn dóms þessa, ef skilorð laga nr. 39, 1907 verða haldin". Undirréttardómurinn í þessu máli er 18' vélritaðar síður og er þar rakin saga málsins og skýrt frá því helsta sem fram hefir komið við rannsókn þess. Hefir áður verið skýrt frá þvi flestu í Alþýðublaðinu og verður hér lát- ið nægja að skýra frá þvi helsta. í forsendum dómsins segir meðal annars: „Það er upplýst og játað af á- kærðum Guðmundi Guðmunds- syni að hann hafi oft látið aðra fara fyrir sig i seðlageymslu bankans, til þess að taka út seðla til notlmnar ásamt manni, sem það verk armaðist fyrir hönd bankastjóranna. Hann kveður það lengst af hafa verið venju að færa eigi jafnóðum til bókar svo sem boðið er í bankareglugerð- inni, er seðlar voru teknir út úr geymslunni, heldur hafi úttektin til bráðabirgða verið færð á laus blöð.(!) Að kvöldi hafi úttektin yfir daginn hinsvegar verið bók- færð í heild og ákærði þá kvittað fyrir hana i einu lagi. Af þessu leiðir það, að eftir á verður eigi séð, hverjir hafi farið í geymsl- una hverju sinni. Við talningu, sem fór fram 9. apríl 1932 reynd- ust vanta í seðlageymsluna 15 þúsund krónur og hefir eigi tek- ist að upplýsa, með hverjum hætti þessi fúlga hafi horfið, enda telja kærðir að fyrgreint fyrir- EYJÓLFUR JÓHANNSSON komulag hafi mjög torveldað þá rannsókn og yfirleitt alla end- urskoðun á seðlageymslunni. Á- kærði, Guðmundur Guðmunds- son, hefir með því að gæta þess ekki, að kvittað væri jafnóðum fyrir seðlaúttektinni orðið sekur um hirðuleysi sem telja verður refsivert samkvæmt 144. gr. sbr. 145. gr. hegningarlaganna. „Hinir ákærðu, Guðmundur Guðmundsson og Steingrímur Björnsson, hafa þannig trygg- ingarlaust lánað Mjólkurfélagi Reykjavíkur af fé bankans, veru- legar upphæðir, enda þótt þeir, þar sem félagið fór fram á slíkt, hefðu ástæðu til að ætla, að það ætti við fjárhagsörðugleika að stríða. Þykja þeir með þessu og einnig með því, að lána sjálfum sér út á ávísanir félagsins hafa bakað bankanum fjárhagslega á- hættu með þeim hætti, að refs- ingu varði, samkvæmt 142. gr., sbr. 145. gr. hinna almennu hegn- ingarlaga, og getur það eigi leyst hina ákærðu undan hegningu, að féð fékkst allt greitt. Þá hafa hinir ákærðu, Guðmundur Guð- mundsson og Steingrímur Björnsson, með því að lána sjálf- um sér úr sjóði bankans út á þessar ávísanir notað aðstöðu sína, sem starfsmenn bankans, til þess að afla sér vaxtalausra lána, og þannig ranglega sér til ávinnings, og þykir það einnig varða við 142. gr., sbr. 145. gr. hegningarlaganna, þá þykja hinir ákærðu, Guðmundur ög Steingrímur með þvi að fara fram á að fá umrætt lán hjá Mjólkurfélagi Reykjavíkur, eins og á stóð og nánar er lýst hér að framan, hafa brotið gegn 119. gr., sbr. 145. gr. hegningarlaganna. Að því er snertir ákærða, Sigurð Sigurðsson, þá verður eigi talið, að hann hafi með framferði sínu, sem lýst er hér að framan, unn- ið til refsingar. Ákærði, Eyjólfur Jóhannsson, hefir með fyr- greindri ávísanasölu aflað Mjólk- urfélagi Reykjavíkur lánsfjár og þar af leiðandi hagsmuna með þeim hætti, að varða þykir við 259. gr. hegningarlaganna, og þar sem hann í þessu sambandi hef- ir fengið hina ákærðu, Guðmund Guðmundsson og Steingrím Björnsson, til verknaðar, er varð- ar við refsingu samkvæmt 142. gr., sbr. 145. gr. hegningarlag- anna, þá er hann einnig sekur um brot gegn 142. gr., sbr. 145. gr. og 53. gr. hegningarlaganna". Vanræksla bðnkastjóra Landsbankans. I forsendum dómsins er einn- ig rætt um ábyrgð bankastjórn- ar Landsbankans út.af fjárvörsl- um bankans. seðlahvarfinu í vetur, og segir þar, að það hafi verið upplýst við rannsóknina, að varalyklar að fjárhirslum bankans hafi ekki verið geymd- ir eins og mælt er fyrir í reglu- gerð bankans. Hinsvegar verði hinir ákærðu ekki sakaðir um þessa vanrækslu „og kemur því eigi til álita hér hvort þessi van- rækslá er refsiverð eða ekki". í dómnum er eins og áður er sagt rakin saga ávísanasvikanna og staðfestir húii að öllu leyti það, sem Alþýðublaðið hefir sagt um þetta mál. en önnur blöð hér í bænum hafa leyft sér að bera brigður á. Heilsufræðissýningin. 11 Þúsnnd mann bafa nú sót* ALÞÝÐUBLAÐIÐ átti J, gær tal við dr. Helga TómaSh. sion. Sagði hann, að aðsókn' að heil'sufræðisýni'ngunni befði ver- ið mjög mikil og mákJu msíri en þeir bjartsýniuistu hefðu gert ráð fyrir. Um 11 þúsundir man:na höfðu sótt sÝningUina til daglsðjtís í gær, bæði sýninguna sjáifa í Landa- koti og kvikmyndasýmng.arnar. hellsufræðisýninfgnna Telja læknarinir liklegt, að sýn- imgin „beii sig". í dag verður opið til kl. 12 á miðnætti, og er aðgiangiiul fyiilr alla ókeypis. Á morgun er síðasti dagíur sýn- i'Ugarinnar. Verður þá eirjhig op- ið fram að miðraætli. I dag kl. 41/2 íiytur Ólafur Þor- steinsison læknir "erindá á sýning- .unni um heyrnina, og kl. 6 flytur Frh. á „4. síiðu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.