Alþýðublaðið - 02.11.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 02.11.1934, Blaðsíða 1
42 nýja kaupendur fékk Alþýðublaðið í gær RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XV. ÁRGANGUR FÖSTUDAGINN 2. nóv. 1934. 315. TÖLUBLAÐ Alppoflokkurlnn vlll að bærlnn bffli 100 nýjar íbuðir í Reykjaví íhaldið berst fyrir hjallarafbúðum. Bærinn grelðir 128 þúsund krónnr á ári fi húsaleign vegna fátæklinga. Abæjarstjórnarfundií gær kom til um- ræðu tillaga Jóns Axels Péturssonar í bæjarráði, sem áður hefir verið skýrt frá í blaðinu, um að bærinn léti á næsta ári byggja 100 nýjar í- búðir. Jón Axel Pétursson hóf um- ræður og Lýsti ranmsókm þeirri, sem farið hafði fram á k]allanaí- íibúðum árið 1933, og sem leitt hafðii í Ijós, að mifcill fjöldi þess- ara íibúða væru með Ö.Ilu óhæf- ar, enda hefði heilbrigðfenefnd þegar dæmt 50 slrkar íbuðir ó- hæfar og banmab að leigja þær til íbúðar. Sagði hanín, að hús- næbisvamdræbdn væru, svo mikil í bæmium, ab þrátt fyrir það, þó áð búið væri að> banna þassar ír búðir, væri þó enm búið i þeim. Bærinn á að sjá um þá, sem verst eru staddir. Jóm Axel Pétunssom sagði m. a.: LöggjaíarvaldiÖ hefir rmeð lög- umum um verkamannabúistaði <og lögumum um byggimgarsamvinnu- félög séð fyrir húsmæðisþörf peirra, sem eitthvað eiga, en því rnið'ur er þá eftir að hjálpá þeim ,sem engin tök hafa á að kaupa sér í|búðir og eru því langi- verst stæðir. Þessir menn þarfei- ast hollra íbúða ekki síour en aðrir, og ber bænum skylda til ab veita þeim aðstoð með öflum heilsusamlegs húsmæðis. Af þessum ástæðum er tillaga mín toomin fram, um að bærinn byggi 100 iriýjar íbúðir þegar á mæsta ári. Hvernig á að láta íbúðirnar af hendi? Sfðar er hægt að taka ákvaíði- anir um það, hvernig bærinn rábistafi þessum íbúðum. En ég get vel hugsaö mér að bærimn geti bæði leigt íbúðdrnlar og eimm- ig selt án útborgunar, en með því að viss hiuti leigumnar gangi Upp í söluverbið. Loks er hægt ab gera ráo fyrir að bæriinin notaði þ'etta húsnæði fyri[n þn arienn, sem nú Tijóta húsaleigustyrks. í pvi sambandi pykir mér rétt að upplýsu, að árið 1932 greiddi bærinn húsaleigu fyrir 1229 manns, kr. 128594,00 — eitt hundrað tuttugu og atta pús- und fimm hundruð niutíu og fjórar krónur. Af pessari upphæð ,voru ein- staklingum greiddar kr. 103 púsund. Sést af þessu, hvort ekki myndi borga sig fyrir bæinn að koma upp hollum íbúðum fyrir þá, sem hann verður bvort sem er að sjá fyrir húsnæði, ef þiessi leio væri valin. Þab þarf ekki ab deila um þab, ab þab er hagsmunalega rétt aí bænum að byggja góbar íbúbir til eigin nota, leigu eða sölu, enda er þetta gerit í öllum nágranna- löndum okkar meb góðum árangri. íhaldið er á móti tillögunni. AÖrir bæjarfulíltrúar Alþýðu- fl'okksinis, Aðalbjörg Sigurðar- dóttiriogfulltrúi kommúnista tóku i sama stjieng og Jón Axel Pét- urssion, en fulltrúar íhaldsins vqru andv^gir henini og vildu láta fnesta henni enri og samþyktu það. Rar i því mjög á hinum ill- ræmda fátækraful Itrúa, Ragnari Láruissyni, siem taldi sdg fulltrúa þeirna „sem væru í hinu bros- lega félagi, sem kallast Bygging^ arfélag sjálfstæðra verkaman;na.- manmabústaðf, sem nú hafa náð samþykki í neðri deild. Af þessu tilefini bar Jón Axel Pétursson feam fyrirspurn til boTgiaristjóra, hvort 'ummæli hans bæri að skilja sem hótanir. En borgaristjóri sá þanm kost vænistan að svara ekki þeirri fyr- irspurm. Tiilögur Jóms Axels PétuTssonar um að bærimn byggi 100 nýjar íibúbir á næsta ári hafa vaki^ mikla athyg'li og mun almenming!- ur fylgjast vel imeð í afstöðu tialdsins tiil þ'eirrja og yfirleitt a&töðu peiss til byggi. ga, m^av.ma í Reykjavík. PRÖFESSORARNIR viÖ Há- skólamn hafa nýlega smúib sér til alþingis og ríkiss'tjórinari- iinnar meb ítariegu erindi um launakjör síln, þar sem kvartað er yfir því, hve lágt þeir séu launabir og hverju misrétti þeir péu beittSr í samanburði vib aðra starfsmenn rikisins. Er þar sýnt fram á, að hagur Háskólaprófessoranna hafi hin sfðari ár stöðugt verið aðversina, þanmig að til vandræða horfi, ef ekki verði bót á ráðiin nú á þessu jþimgi. Fliestallir prófessorarnir hafi veriö til þéss neyddir að leita sér ab fleiri og fleiri auka^- störfum til þess að geta séð fyrí- ir daglegum þörfum lífsins. En það geri þeim ómögulegt að gefa sig svo við aðalstarfi símu, við Háskólann, sem nauðsynlegt sé við svo þýðimgarmikla stofnun. Erimdinu fylgir greinargerö, sem rektor Háskólans Jagbi í umV boði Háskólaráðsims fyrpir milli!- þinganiefnd í launaimáium þ. 31. janúar sföastliðinn, og sýnir húm glögglega, að umkvartamir pró- fessoranna eru alt annað en á- stæðulausar. Fer hér á eftir of- urlítill útdráttur úr greimargerb^ inni: Fyrstu árin eftir að háskól- imn var stofnab'ur, 1911, höfðu prófessiorarinir að byrjunarlaun^ um 3000 kr., sem hækkuðu upp í 4600 kr. Pað voriu á þeim árum engan veginn óviðumanleg laun. En samkvæmt launalögunum frá 1919, sem mú gilda, fá prófessori- arnií 4500 kr. byrjunarlaun og 6000 kr. lokalaun, en dósentar 3500 kr. byrjunarlaun, sem sið- an hækka upp í 4500 kr. Hins vegar var vísitala framfærslu- Hin Bjja sfldarveik- smiðja er nú fullreíst EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBL. SIGLUFIRÐfí) í gær. Him nýja sildarverksmibja rík- Á 'ummælum borgarstjóra ! isims á Sigiufirðd er nú fullneist. mátti jafnvel héyra, að Sjálf- i Við bygginguna hafa fiest umnr stæbisflokkurinm hugsabi sér 0 ið 87 menn. En nú vimna vib leggja steina í götu „ByggingaT- [ hana 30 manns. félags verkamamna", ef brieytimgar • Byggingarmeistari er Einar Jó- þær yrbiu á lögumum um verka- | hammsson. Prófessorarnir við Háskól- ann k varta um launakjör sín kostnaðar í Reykjavík í október 1933 226<>/o miðab við' 1914 og mum heldur hafa farið hækkandd en lækkandi síðan. Ættu laun háskólaprófessíora í efsta launa- flokki meb' sömu hækkun því ab vera 10840 kr., en þ'au nema mú með' dýrtíbariuppbót ekki meiru en 6690 kr. Þessi saman- burbur sýnir, að launakjör há- Skólaprófessoranna eru í dag mjög miklu lakari heldur en þau voru á fynstu árum háskólans. Pá sýmir og amnar samanbunb>- ur, að prófessorarmir eru mun lakar launab'ir en fjöldinn allur af öðrum starfsmönnum ríkisims. Panmig befir fonstjóri Tóbaks- einkasöluninar 1000 kr. mánaðan- laum, útvarpsstjóri' 849 kr., for- stjóri Ríkispnentsmibjunnar 833 kr., forstjóri Skipaútgerðar rik- istos 814 kr., forstjóri Viðtækjar verzluinarinnar 750 kr., vegamála- sjóri 699 kr. og fræbslumála- stjóri 600 kr1., en prófessiorar í hæsta launafilokki 'ekki nema 528 kr. og í lægi-ta laumaflokki ekki mema 406 kr. Hve langt þetta misrétti gengur má sjá á því, að einn af prófessorum háskól- ams, sem ábur var fulltrúi hjá lögmanmi og fékk þar tæp 600 kr. mámaðarlaun, fær nú sem pró- fessor ekki nema 406 kr. á mánt- uði, enda þótt hann hafi í millil- tíðimmi orbibi að verja tvemur ár- um til framhaldsináms í útlömdw lum til þess að búa sig undir kenslustarf sitt við háskólanm. Að endingu gera prjófessorarn- ir þá kröfu til alþingis, sem í ljósi gneinargierbiaidnnar ekki get- ur talist ósanngjörm, að laun þeirra verði hækkub þanndg, að byrjunanlaun prófessora verbd á- Alpýðuflokkurinn enski wann stórsigiirvillbæjarsíjóriiarkosning^ arnar i Englandi i gær, Allir aðrir flokkar hafa tapað. Þrjú hundruð jafnaðarmenn teknir fastir 1 Wien> EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBL. KAUPMANNAHÖFN í morgum. FRA WIEN er símað, ab lög- reglam þar hafi tekið 300 jafnaðarmenn fasta. Enu þeir ákærðir fyrir það, ab hafa dneift út ávarpi, sem -samíð1 er af sameiginlegri byltingan- mefmd jafna'ðarmanna og komjni- únjsta. Ávarpiö skoraibd á veirkamienm, aft halda 12. móvember, afmæilisr dag lýbveldiisins, hátíblegan. Stjónnim hefir bammað öll hátíð*- aThöld þamm dag. STAMPEN. Kona deyr 'af brtinasáram. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBL. SIGLUFIRÐÍ i gær. í gær lézt hér í bænum öldrv uð kona, S'gurlaug Sigvaldadótíir. Húm dó af bxunasárum. Húm hafbi verib meb Logandi 'kerti í hendinini, og hafbi kviknab í fötum hennar. Henmi tókst ekki að slökkva eldinn fyr en hún hafði skaðbnenzt og enginn var viðstaddur til að hjálpa hennd. Sigurlaug var móbir Sveins Jónsaonar smibs frá Steimaflöit- um. Sildarfarminum úr KonQshaug er nú veríð að bjarga EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBL. SIGLUFIRÐÍ í gær. ViÖTeismanstarfið er nú í fullr um gangi hér á Siglufirði. Damska eftirlitsskipib „Hvid- björnen" og togarimn Hafsteimn eru mú ab reyna ab ná út línu- veiðaranum Bjarka, sem rak upp í ofvibrinu. I da;g var einnig byrjað ab reyna að bjarga síldinmi úr Ko'ngshaug. Allar líkur enu tald- ar til þess, að skipið sé eySii- lagt, og mangir óttast, að tölul- vert af sfldinni mumi skemimast. ,Wesei»fe bfargar hollenskri skipshöfn. BERLIN í morgum. (FO.) Pýzka varðskipið „Weser" kom til hafmar í Hioilandi í gær með sjö hollenzka sjómenn, siem það hafði bjargab úti i hafi. Skip þei'rra, hollenzk vélskonmorta, hafði sokkið á leiði til Nonegs, en skipshöfnim komist meb. nauniind- um í skipsbátimm, og hafðist við í, homum á anman sólarhrjng, umz benmi varð bjargað. i kveðim 8000 kr., en lokalaum 10700 ! kr., og að laun dósieinta venðd I hækkuð i samræmi við þab. Við bæjar- og sveitar-stjórnarkosninguna, sem fór fram á öllu Englandi í gær, hefir Alpýðuflokkurinn enski unnið einhvern glæsileííEsta kosningasigur, sem dæmi eru til i Englandi. Albýðuflokkurinnhefir pegarunnið 500 ný sæti. Allir aðrir öokkar hafa tapað og ihaldsflokkurinn mest. Kosinn var priðji hluti allra bæjar- stjórna á Englandi. Alpýðuflokkurinn hefir enn aukið hinn hreina meirihluta sinn i Lond- on og náð meirihluta i ððrum borg- um. Úrslit pessara kosninga sýna all- ar likur til pess, að Aipýðuflokkur- inn nál hieinum meirihluta við næstu pingkosningar í Englandi. LONDON í morgum. (FB.) Bæjar- og sveitar-stjórnarkosm- imigar fóíu fram í Emglamdi og i Wales í gær og enu ¦fuilmaðan- únslit lenn ekki kunn. Samkvæmt seinustu únslitum befir verkalýbsfloikkurimm ummib mikimin zigm, því hann he.'ir uinmcö 487 sæti, en tapab ab eins 24. Ihaldsmenm hafa umnfö 30 sæti, en tapab 357, frjálsiyndir hafa uniniö 7 sæti og tapab 57. Óhábir og abrir flokkar hafa unmið 24 sæti, en tapað um 100. Virðiist venkalýbsflokkuriinm tíerzluQðrsaniasogar milli Breta og Þjóðve.ja. LONDON í gær. (FB.) Rimcijmm mrzluncmádiherm skýr&l frá pví í nmbpl málstofmwi { dag, ad loMd hefdt v& id við að gctnga fm nýjwn vi&sktftasammr fingi milll Bj\etlands <ag Þýzka- lands. Samkvæmit vibskiftasammingn- um undingangast pjóbverjar, að 55°/o af verðmæti útflutnimgs frá Þýzkalandi til Bretlands gangi til" greibslu á þeim vörum, sem fluttar enu fná Bnetlandi tíl Þýzka- lands. Ríkisbankinm þýzki á þegar í stab að leggja fram 400000 ster- lingspund til gneiðslu verzlunarv skulda, sem falInaT eru í gjaldr daga. Eimnig er gent náb fyrir, að Þjóðverjar hraði skuldajöfn- uði með því ab fá gneiddan við- skiftaskuldak'röfur sinar í Bret- landi, hvort sem um láms- eða önnur viðskifti er að ræba. (Uni- ted Press). HERSERT MORRISON leiðtogi Alpýðuflokksins enska. hafa iriáð aftur þvi fylgi eba vel það, sém hann hafði fyr'ir kosm- imgaósigurinn 1931. Auk þessa hefir flokkurimn borv ið sigur úx býtum; í vibuieigninr4 við íhaldsmenm og kommúmista í London, þar sem hamn hefir femg ib meirihluta í sjö borgaTÍhlutum um , fram það, sem hanri hafði. 1931. ; ! ; ! ' í i iS I ! • '• I í Alþýðuflokkuriim . fær hreinan meiri hluta við næstu þingkosningar. Abállei&togS -verkalýblsflokksinB hefir spáb: því, ab flokkurimn muni ná meirihluta þimgsæta næst er almenmar þingkosmimgar fara fram og þá veröi myndub verkalýbiSiS.tjórn í Bœtlandi. (United Pness) Kröfugöngur bannaðar i Frakkiandi á vopnah ésdaginn. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBL, KAUPMANNAHÖFN í morgum. FRÁ PARIS er simað, að imn- anríkisrábherrann hafd bamni- að allar pólitískar kröfugöngur á vopnahlésdaginn, í himum venjulegu skrúogÖmg» um fá engir abrir að vera, en þeir, sem tóku þátt í heimisstyij- öldinni. STAMPEN.' Kosn ngasvik í Moregl. OSLO i gær. (FB.) Lögrteglustjórimn í Bodö hefir hafið ranmsókm á Sörfold út af kærum um kosmingasvik í sið- ustu bæjar- og sveitar'-stiónnar- kosnimgum. Á eimum kjörstað, Megaarden, hefir formabur kjörstjórrar j'.t- að að hafa „búið til" atkvæði, eítÍT ab kosmingin fór fram. Kiörstjónnarformabur - þessi er kommunisti. Ráð Þjóðdbandalags- ins heldur fund um Saa--hérf*ð ð EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBL KAUPMANNAHÖFN í morgun. "P RA GENF er símað, að fofr ¦*- seti Þjóðabandalagsins, Ben>- es, hafi kallað ráðið samam á skyndifund 21. nóvember. Þjóbaratkvæðagreibislan i Saari- héraði er eina málið, sem er á dagskrá. Þab vekur m'kla umdrun á með- al stjðnnmálamanna, ab ekbert á aö ræba um- afvopnumanmálin; STAMPEN.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.