Alþýðublaðið - 02.11.1934, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 02.11.1934, Blaðsíða 4
Hin heimsfræga bók: Hvað nú ungi maður? kemur út i dag og fæst i afgreiðslu blaðs- ins. — Bókhlöðuverð: 6 krónur. — Fæst i bókaverzlunum eftir helgina. Hótel Atlantic. Afarskemtileg þýzk talmynd og gamanleikur í 10 páttum. Aðalhlutverkið leikur. tay Ondra. Og er nafn henmr eitt nægi- leg trygging fyrir fjörugum og skemtilegum leik. Trésmiðaféi R ykiavik r mmmtmmmmmlumammmmaa Fundur í Baðstofu iðnaðar- manna Jaugardaginn 3. nóv. kl. 8 7» síðdegis. 1. Nefndaálit (nemandanefndin, verðlistanefndin). 2. önnur mál. Stjórnin. M.s. Dronning Alexandrine fer sunnudaginn 4. þ. m. kl. 8 síðd. til Kaupmanna- hafnar (um Vestmanna- eyjar og Thorshavn). Farþegar sæki farseðla fyrir kl. 3 á morgun. Tekið á móti vörum til kl. 3 morgun. Skipaaf gr elðsla Jes Zimsen. Tryggvagötu. — Sími 3025. BÆKUR til fermingargjafa: íslendingar eftir dr. Guðm. Finn- bogason, ib. skinnb. Æfisaga iðnaðarmanns ib. í skinn- band.- Úrvalsljóð Jónasar Hallgrímssonar, ib. alskinn. Ljóðmæli Grims Thomsens í tveim Kbindum innb. í alskinn og gylt í sniðum. San Miche, ib. í alskinn. íslenzk fornrit: Egilssaga og Lax- dæla ib. skinnb., og fleiri góð- ar íslenzkar bækur. Enn fremur ágætt úrval af erlend- um b'')kum, hentugum til ferm- ingargjafa. Sjálfblekungar, HWaterman's og Swan og sam- stæðir blýantar fást í ýmsum litum með mismunandi verði. Hvojttveggja heimsfrægar teg- undir. W-HIBN IMbnversliin - Síini 2721» Alþingi. f ga»r» Á fardi Ed. i gær var tekið fyriE eitt mál: Frv. til 1. um fangelsi, íim„ Maginús Guðm.son, Jónas Jóns&om, Þorst. porst., 1. umr. Frv. var víisað til 2. umr. og allshn. með 11 shlj. atkv. Á íundi Nd, í giær voru tekin fyrir, þessi mál: 1. Frv. til 1. um vinnumiðlun, stjfrv., frh. 3. umr.. atkvgr, Fyrii lágu brtill. við frv frá Garðari Þorsteinssyni og Thor Thors, pe&s efnis, að heimila at- vmrh. að stofna vinnumiðlunar- skriiistoíiu. ííkisfas.en bæjarstjórn* um í kaupstöðum landsins að stofna ráðningarskrifstofur, ístað þess, sem frv. kveður svo á, að. stofna sfculi viinnumiðdunarskrif- Btofu í hverjum kaupstað landar ins ef hiutaðeigáhdí bæjarstjóm ákveður eða atvmrh'. mælir svcr fyri^ _ Voriu brtt. þessar feld- ar, og frv. samþ. óbreytt með 17 :14 atkv. og afgr. til Ed. 2. Frv. til 1. um breyting á 1. frá 1927 um gjald af inniendum to/ilvörutegundum, stjfrv., 2.umr. Fjhn. hafði fjallað um frv., og klofmaði n. um málið. Lagði meiri hl. m. (Sigfus Jónsson, ÁsgeirÁs- geirssion og Stefán Jóh. Stefáns^ son) til, að frv. yrði samþ. með þeirri breytingu, að greiða skyldi 2/5 aðfiutningsgjalds í frami* leiðslugiald af innlendum kaffi- bæti, í stað 1/2 aðflutningsgjalds eftir gildandi lögum. — Minni 'hl. n. (Jakob Möller og Ölafur Thors) taldi hiins vegar ekki fært að samþykkja frv. Brtt. meiri hl. fjhn. var samþ. með 18 :1 atkv., og frv. svo breyttu vísað til 3. urrrjti. með 17 :13 atkv. 3. Frv. t.l 1. um síldarverksmiðj- ur níikisins, flm. Finnur Jónssoin, Bergur Jónsson, 1. umr. Frv. var, vísað til 2. umr. með 16 :3 atkv. og tii sjútvn. með 18 shlj. atkv. Bifreiðaárekstur. I nótt varð bifreiðaárekstur á Kópavogshálsi. Bifreiðfci Hf. 1 og RE. 389 rákust á, þar sem vegun- ipn er 570 centimetria bneiður. Bifreiðarnar skemdust mikið, t. d, foru 2 hjól undan H.f. 1. Báðar eru bifreiðarnar efcki ökufærar. Engimn meiddist við árekstuninin. Mey j askemmán verðiur sýnd í kvöld fcl. 8. Al- þýðusýniing. Málara , og teitoniiskóla hafa Fihnur Jónssion og Jóhann. Briem sett á stofn. Sjómannakveðja. Komnir upp að landinu og byrj- aðir að fiska. Velilíðan. Kærar kveðjur. Skipshöfnin á Vini. Nýir ávextir: Vínber, lækkað verð 1 króna Va kg« Bananar. Niðursoðnir ávextir, allar tegundir. Sveskjur og aðrir i^H þurkaðir ávextir. AIÞÝÐUBIAÐI FÖSTUDÁGINN 2. nóv. 1034 ^^a Laugavegi 63. Sími 2363. AtvinnnleyslS" skráning fer frpm í dajg og á morgun i Góðtemp larahúsinu kl. 10—8. í gær létu skrá sig á þrjðja hundrað atvinnuleysingja, koinur og karlar. • Mjög 'nauðsynlegit er, að allir aívinnuley: ingjar láti skrá £ ig, því atvirinulieysingjar láti s'krá sg, því að eins að þeir geri það1, er hægt að búast við að atvinnubætur verði auknar í bænum.' Tiónið í Héðlns I ðí aí v8!d em ut'seöá.'Sins SIGLUFIRÐI í giær. Skemdir urðu miklar á Héðinsr firði af völdum óveðursins síð- ast liðinn laugardag. Sjór gekk þar svo langt á land, að enginin, man slífcs dæmi. Gekk sjör fram í Héðinsfjarðarvatn, en sú leið er um hálfur kílómetri, og urðu ekki greind skil sjávar og vatns. Sjórinn ;gereyðilagði járnklætt sjóhús með verkafólksíbúð og bryggju, eign Þorsteins Jónssonar kaupmanns á Dalvík. Sést af hvorugu urmull. Timbumskúr með- matvöru, timbii, sementi og fkiru, eign Sigurðar Biörnssonar og Porvaldar Sigurðssonar á Vatns- enda, skolaðist burtu, sömuleið- is stór hjallur með geymslulofti, eign Haraldar Erlendssionar. Par vargeymdur vetrarforði eiganda og bræðra hans, Stefáns og Ein- ars. Fjárh'ús, sem er eign Har- aldar, er mikið skemt. Trillubát- ur skemdist eiinniig allmiikið og tveir árabátar. Fimm kindur hafa fundist dauðar af völdum brims- ins, en ekki er fullvíst um sauðl- fjártjðn. (FO.) Ihaldsmenn samþykkja tillögu kommúnista. Vegna frumvarps um virmu- máðlun, siem nú liggur fyrjr al- þiingi og leitað var umsagnar bæj- arráðs um, lagði fulltrúii Komr múrástailokks isiainds fram. til- lögu á bæjarstjornarfundi í &^t, þess efnis, að bæjarstiórin lýsti sig andvíga frumvarpi'nu. Tillaga þessi var samþykt með ölium atkvæðum Sjálfstæðismanna, en á móti greáddu atkvæði fulltrú- ar Alþýðuilofcksins og Aðalbjörg Sigurðardóttir, en flutoingsmaður tillögunnar, Einar ' Oígeinsson, greiddá ekfei atkvæði. Vinnutimi sendisveina. Rieglugerð um lokun sölubúða og takmörikun á vinnutíma sendi- sveina var til fyrri umræðu á bæjarstjórnarfundi í gær, og var samkvæmt ósk „Sendisveinafélags Reykiavíikur" sett inb í reglugerlgj- inia sektarákvæði vegna brota á neglugerö um takmörkun vinnu- tfma sendisveina, sem láðst hafði að taka frami í œglugierðinini. „Fulltrúaping fiskframleiðenda" svo kallað hefir verið haldið hér undanfarið. AlþýðubJaðið hef- ir engar fregnir haft af þessu „íuntrúaþiingi" aðrar >en þær, að íullt:úanriir munu hafa ve.ið sjálf- kjömir eða tilnefndir. Útgerðar- menn af Suðurnesjum. vita t. d. ekki til þess, að þeir hafi kosið nokfcurn fulltrúa, en pö hefir Eiía'. nokkur Porsteinssion í Keflavík setið þingið sem fulltrúi þeirra. Slfk fundahöld minna of mikið á brölt kommúnista til þess að þau séu tekin alva.lega. Áheit til Steandarkirfcju kr. 2,00 frá ðnefndum. t D A G Næturlæfcnir er í nótt Hanntes Guðmundsson, Hverfisgötu 12. sími 3105. Næiturvörður er í jnlðítít: í Laugai- vegs- og Ingólfs-apóteki. Veð'rið. HJti í Reyfcjavík — 4 stj. Yfirlit: Grunn liægð um 1000 km, suður af Reykjarjesi á hreyfingu austur eítir, Háþrýstisvæði yfir NiO:rðauistur-Græn.landi. Otlit: Vax- andi austanátt, sums staðar all- hvast í 'nótt. Orkomulaust. OTVARPIÐ: 15,00 Veðurfregnir. 18,45 Erimdi Búnaðarfélagsins: Á- setninguriinn í vetur (PálJ Zo- phoniasson). 19,10 Veðurfriagnir. 19^0 Þingfréttir. 20,00 Fréttir, 20,30 Kvöldvaka: a) Sigurður Skúlason: Upplestur; b) frú Soffía Guðlaugsdóttir: UppJest- ur; c) Oscar Clausen kaupm.: • Sögur af Snæfellsnesi. — Enn fremur: íslenzk lög. Maður deyr af áfengiseitrun. ¦ Skafti Árnason frá Háu Hjá- Ieigu í Innri-Akranesshneppi lézt íi gærmorgun. Hann hafði verið drukkinn tvo undanfarina daga og veiktilst í fyra-akvöld og var dáinn kl. 9 í gærmorgun. Við réttar- nainlnisiókn í gær fcom í ljós* að hann hefði drukkið eitraðan hár- spíritus og dáið af því. Kviknar í vélbáti. f gær kl. 2—3 kvifcnaði í bát úr Ólafsvífc. — Báturinn var í róðri, er slysið vildi til. Vélarhús branin að mœtu, og vélamaður, Lýður Skarphéðinssion, brendist á höndum og andliti, en efcki telur læknir sár hans hættuleg. Skip- verjar voru um klukkustund að slökkva leldinn. Reykj avikurstúkan. Fuudujr í kvöld kl. 81/2. Efni: Ef einnig þú hefðir vitað hvað til friðar heyrir. ( ísland i erlendum blöðum. I Berlker Lokal-Anz.eiger birtist 2. okt. grein, sem nefnist „Non- dische Musik in der Potsdamer Gamisonskiriche'', iog; í Völkischer Beobachter 28. sept. griein, sem nefnist „Nordische Konzert in Potsdam". Á hljómleikum þeim, sem hér er um að ræða, voru tónverk eftir Þónaiinn Jónsscin, og er lokið liofsoíði á þaluj í frpjrnaini- nefndum greinum. (FB.) Mannslát. I fyrradag lézt á Siglufirði ekkjan Kristín Antonsdóttír, .87 ára gömul. Hún var móðir Gunini- laugs Sigurðssonar bæj'arfuJltrúa. Skipafréttir. Gullíioss fór frá Leith í giærí- mioTígun á leið til Hafnar. Goða- foss fer M Hfalíl í dag Brúarfo'ss eri Væntanlegur til Vestmanna- eyj'a. í Hjaitadal og Kolbeinsstaðadal í Skaga- firðli féll svo mikil fönin í veturf- niáttahríðJnni, að hross ná ekfci til jarðar, og verður að bera þeim hey í hagann. Hagalaust er að heita má fyrir sauðfé um alt Skagafjarðarhérað og sam- göngur erfiðar. Lokið vap í gær- kveldi að reisa við símastaurana, sem fallið höfðu á Borgarsa'ndi ag í Hegxar.esi. Tíu til tólf menn unnu vlð það undanfaiina d»ga. Gömlu og nýju danzarnir verða danzaðir í Góðitiemplarar húsiniu annað kvöld. Hin vinsæla hljómsveit Bernburgs spiJar. Að- gönigumiðar verða seldir í Góðr templarahúsinu á morgun kl. 1-4. Meðan upplagið endist fá skilvísir kaupendur]£blaðsins'[bókina Hvað nú ungi maður? fyrir að eins 3 krónnr. SauðaþjÓfur. Nýlega var Tómas Jónsston, kendur við Hamar, fcærður fyrir sauðiaþjófnað og settuir í gæzlu!- varðhald á Sauðárkróki. Talskeyta- og loftskeyta-stöð pr nú tekin til starfa á ísafirðl Var loldð í fyrradag að setja niður vélar og reyna þær. Stöð- in ier einn liður í stöðvafcertfi því, sem ætla&t var t'J í Þings- áiyktunartillögu síðasta alþingiis áð sett yrði á stofn í landinu í máinni framtíð. Afii á Akranesi. Síðast liðinn mánudag1 og þriðjudag réru frá Akranesi bát- arnir Frygg og Óskar, og fengu þeir 1500—3000 kg. í róðri hvor. Aflinm var seld'ur til Reykj'avíkur. (FO.) Ingvar Pálsson Hverfisgötu 49, hefir selt 'vöru- biigðir verzlunar sinnar Lárusi Ottesen kaupmanni. Rekur hann Nýia Bfó Krtikatoa. Stórkostlegasta eldgosmynd, er tekin hefir verið, og sýnir ýms ægilegustu eldsumbrot, sem orðið hafa á jörðinni á seinni árum. í dal dauðans Aðalhlutverkið leikur, Cawboykappinn Tom Tyler. Börn fá ekki aðgang. Siðasta sinn. SM framvegis verzlun á sama stað og verzlun Inigvars Pálssonar: var áður. Hótel Atlantic 'heitir mynd ,sem Gamla Bíö sýnir í kvöld. Leikur Anny Ondm aðalhlutverkið. ^eBwtfktnbhnHriiiw .Carloca*. Danslelknr - Danssýnlng í Iðnó an^að kvöld kl. 10—4. Helene Jónsson og Egild Carisen sýn ö Carioe a Nflizkn skrautlýsin?. Aaoe Loranse hljómsven. i i [ í ¦ ! íí'v I , '' i !.! Carioea^sðngarfnæ á hver|o skírteini! Skírteini og aðgöngumiðar í Iðnó I dag írá kl. 4—7 og á morgun eftir kl. 4. Hangikjöt, Svið, Nautakjöt í buff, steik, gullas og súpu. Enn fremur alls konar grænmeti. Kjötverziunio Herðubreið, Fríkirkjuvegi 7, sími 4565. Vorubirgðir verzl. Ingvars Pálssonar, Hverfisgötu 49, hafa í dag verið seldar hr. kaupmanni Lárusi Otte- sen. Rekur hann framvegis verzlun á sama stað og verzl Ingv^^rs Pálssonar var áður. Eru pað vinsamleg tilmæli mín að gamlir og nýir viðskiftavinir, láti hr. Lárus Ottesen verða aðnjótandi þeirra viðskifta, er verzlunin hefir haft að undanförnu. Reykjavík, 1. nóvember 1934. Jdhanna Jósafatsdóttir* Samkvæmt ofanrituðu rek ég framvegis verzlun á Hverfisgntu 49, par sem verzlun Ingvars Pálssonar var áður. — Mun ég reyna að halda þeim vinsældum sem sú verzlun hefir haft, með pví að selja einungis góðar vörur með sanngjörnu verði. Jafnframt tilkynnist að verzlun sú, sem ég hefi rek- ið á Grettisstötu 26, flyst nú á Hverfisgötu 49, og vona ég að viðskiftamenn mínir sjái sér hag í pví að halda viðskiftunum áfram. — Ég nota svo tækifærið til pess að pakka hin. síauknu viðskifti, sem verzlanir míhar hafa notið. Virðin^arfylst. Láriis Ottesen, Hverfisgotu 49. Sími 2110. Laugaveg 134. Sími 4701. Nýlenduvörur. Glervörur. Nýlenduvöini. Kjotvörur.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.