Alþýðublaðið - 19.11.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 19.11.1934, Blaðsíða 1
Nýir tapendiiF fá7AlJ»ýðublað- ið ókeypis til mánaðamóta. RÍTSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XV. ARGANGUR MÁNUDAGINN 19. NÓV. 1934 332. TÖLUBLAÐ ALÞÝÐUSAMBANDSÞINGIÐ: Alþýðusinnband íslands er m ð^ ið fjolmennasti og oflugasti félagsskapurinn á IslandL QAMKVÆMT skýrslu Stefáns Jóh. Stefánssonar ritara Alþýðusambandsins, sem hann flutti í fyrrakvöld er Alþýðusamband íslands fjölmennasti og öflugasti félagsskapurinn á íslandi. í því eru 65 félög verkamanna, sjómanna, iðnaðarmanna, verka- kvenna og Jafnaðarmanna, sem telja 10,305 með- limi alis. Félögin skiftast þannig eftir landshlutum: í kaupstöðum eru 37 félög, í 14 sýslum eru 28 fé- lög, en í 7 sýslum er ekkert félag til, sem stendur innan sambandsins. Fjölmennasta félagið í sam- bandinu er verkamannafélagið Dagsbrún með Í308 meðlimi, en fámennasta félagið er Bakarasveina- félag Hafnarfjarðar|með 9 meðlimi. AJK þeirra nefnda, sem kosnar voru á fyrsta fundi 12. þinlgs Alþýðusambandsins og getið yar um/ í blað;i!n|u í gær, voru þessar niefndir kosnar: IÐNAÐARMÁLANEFND: Emil Jómsson (Jafnm.fél. Hf.). Ruinólfur Péturssom (Iðja, Rv.). Pétur G. Guðmumdssiom* Pétur Vermundssiom (Sigluf.). Þorvaldun Brynjólfsson (Járn- smiðafél. Rv.). Anna Guðmundsdóttir (Fram- sókm). Magnus H. Jónsson (Hið fs- lenzka prentarafélag)- SKATTAMÁLANEFND: Stefán Jóh. Stefánssom {Jafnað- arm.féli. ísl.). Guðm. R. Oddsson (Dagsbrún). Óskar Sæmundsson (Vík, Mýr"- dal). Hélgi Sigurðsgon (Stokkseyrj). Guðjón Bjarnasom (Bolurígavik). KTistaiMndur Stefánss^, (Blöndu- ósi). Jón Guðliaugason (Dagsbrún). BLAÐNEFND: Héðinin Valdimarssion. Eiríkur Fimnbogasiom (íaaf.). Pétur G. Guðmundsson. Óliatur Friðrikssoin. Óskar Guðnason (H. í. P.). Giuðm. R. Oddsson. S;i|g. Einarsson (Jafnm.fél. Isl,), Fliesltar nlefndir héldu fundi í gær og kusu sér formenn, ritara og framsögu;mienn. Kjörbréf fyrir nokkra nýja full- 'trúa vortu lögð friam og samiþykt. Annar fundur þingsiins hófst kl. 2- í gær í Góðtemplarahusiinu. Stóð fundurinn til kl. 7, en hlé var haiit kl. 4,20—5. Á fundinu voru fluítt fjögur er- imdi. Fyrst.fliutti Jón Axel Péturs- som iskýrslu fra Verkamálaráði sambandsins. Skýrði hann frá þeim dieilium, sem Alþýðusani- bandlð eða leinstakar deildin þess höfðu átt. í á kiörtímabilinu og þeim bneytingurn á kaupi og kjör- um, semi þessar deilur höfðu valdið. Dvaldi hanm sérstaklega •lengi við vegavimnudeiluna sl. sumar og þamn sigur, sem AT- þýðusambandið vann í henjni. Hanaldiun v Guðmundsson at- viinniumálaráðherra flutti þvínæst erjndi um stjórinmálin og Alþýðu- flokkinn. Sijgutjón Á. Ólafsson flutti er- 1 i I i : I ¦'¦:.¦) i : 1 ' 1 • ' indi um verklýðsmál og Ingimar Jónsson skólastjóri um randbún- aðarmál. Var þeim ölluim þakkað með lófataki. Síðar verður skýrt frá þessum eftirtiektarverðu og snjöllu erind- lum héjrt í blaðinu. Faiindinum var slitið kl. rúmlega 7, og störfiuðu nefndir í gær- kveldi. í dag hefst fundur k.I. 5, og verðjurt hann í alþýðuhúsinu Iðnó. Á daigskrá fundarins er: Erindi ium iðnaðarmá]: Emil Jónssion. Eniindii um sjávarútvegsmál: Fiinniur Jónsson. Álit mefnda. Félög i Alþýðusamband- inu eftir sýslum. Fél^gin í AlþÝðiusambandi ís- lands skiftas.t eftir landshliutum þannig: KAUPSTAÐIRNIR: I Reykjavik 15 félög - Hafnarfirði 5 — - Isafiiiðíi 4 — - SigMfirðli 4 — - Viesimannaieyjum 3 — - Akureyri 2' — - SeyðiSfirði 2 — - No.rðfirði 2 — Alls eru, þvii í 8 kaupst. 37 félög HÉÐINN VALDIMARSSON, forseti þingsins. i í : : ' ' SYSLUFÉLÖG: Snæfellsnessýsla 4 félög Barðastrandasýsla 4 — - NorðurHÍsafjarðarsýsla 4 — Viestur-Isafjarðarsýsla 3 — Austur-Húnavatnssýsla 2 — Suður-Múlasýsla 2 — Ánniesisýsla 2 — BoTgarfjarðarsýs.la 1 — Mýrasýsla 1 — Vestur-HúnavatnsSýsla 1 — Ska^gafjarðarsýsla 1 — NorðurrMúlasýsla 1 — Austur-Skaítafellssýsla 1 — Vestur-Skaitafe.il ssýsla 1 — Alls eru þv*!; í 14 sýslum 28 félög SÝSLUFÉLÖG: í eftÍTtöldum 7 sýslum er ekk- ert félag innan Alþýðusambands- ins: Dalasysla. Strandiasýsla. Eyjafjarðarsýsla. Suður-Pingeyjarsýsla. NorðurrÞingeyjarsýsla. Rangárvallasýsla. Qullbriingu- og Kjósar-sýsla. Alls eru því í Alþýðusamband- inn 65 féJög og telja þau 10 305 meðlimii. 5, þing Sambsinds ungra Jatnaðnrmanna vmw ' sett í gœrmorgnn. N' OKKUR deyfð hefir verið lundanfarin tvö ár í félags- starfsemi xingra jafnaðainmanna. Veldur það fyrst og fnemst um, að umgir jafnaðarmenn háfa alls staðiar á landinu tekið öflugan þá'ít í sitarfsemi verklýðs- og jafn- aðiarmanna-félagannia, emida eru umgir menn víða forystumenin þessana félaga. Nú virðist sem nýtt lí|f sé að færast í samtök lumgra jafnaðarmanna, og heldur samband þeirra, S. U. J., þing hér lum sama leyti og Alþýðusam- bandsþingið er, Þetta er fimia þing S. U. J., og mæta á því. fulltrúar fyrlir 5 fé- löig, F. U. J. í Reykjavík, F. U, (Frh. á 4. síðu.) /•A'":-:i'vV.. . -.5..,. - Rannsokearstofa i pági atvinnnveganna verlnr sett á stofn við háskolann. MENNTAMÁLANEFND efri deildar alpingis hefur eftir beiðni atvinnumálaráðherra flutt frumvarp um stofnnn at-. vinnudeiida við Háskóla íslands Er ætlast til pess að komið verði upp fullkominni rann» sóknarstofu i págu atvinnu- veganna. Hundrað og sextán háskólastúdentar hafa sent al- pingi áskorun um að sampykkja frumvarpið. í frumvarpinu er gert ráð fyrir,' að starf þessarar deildar verði þrfþætt: 1. Fi&kirannsóknir, líf- fræðirannsóknir og 3. efmarannr sóknir. 1. Fiskideildinni er ætlað aðfást við almennar fiski^ og haf-ranml- sóknir, áturannsóknir, klakrann^ sóknir og veita leiðbeiriimgar um fiskiðnað. \ 2. Líjffræðideildin á að fást við almennar gierlanannsóknár, hús- dýrasjúkdóma, mjólkur- og mjólkuriðnaðarvrannsóknir og fjöæfnaranmsóknir. 3. Efnafræðideildin á að fást við almennar efnaraninsóknir, iðn^ aðaieJnarannsóknir, fóðurrainn'- sóknir, enn fremiuir jarðvegs- og áburðiarefna-rannsóknir. Tveim síðastnefndu deiidunum er því aðallega ætlað alð starfa í þarfir landbúnaðarims. Gert er ráð fyrir, að hver deild innan atvininiudeildarínmar halfi sérstakan forstöðumann, og verði þeir prófiessorar, en þeim séu skipaðir alls 6 aðstoðarmenn. Núverandi háskólaráð hefír iagt það til, að við forstöðu þessara deilda taki þeir mag. Ánni Frið- lriks.soin í Æiskideild, prófessor Ní- Rannsóknin í Hafnarfirði heldur áfram. ÁRNI ÁGOSTSSON, forseti þingsíns. RAGNAR JÓNSSON bœjarfóffetl Ramnsókn er enm ekki lokið i sjóðþurðarimáli Maginúsar Jóns- sonar, fyrvierandi bæjarfógieta í Hafnarfirði. Starfar'PáH Magnús- rlOTi löjftæð'ngur enn að ran.:sókn inni, en auk þess verður löggiitur éndurskoðandi látinn fara yfir bækur sýslumannsims og ganga frá naminsókninini. Ragnar Jónsson, hinn nýsetti bæ|anfóig3tí í Hafnarfírði og sýslu maður í Gullbrimgu- og Kjósarv sýslu, tók við embætti sínu á Iaugardaginn. HARALDUR GUÐMUNDSSON atvinnumálaráðherra. els Dungal í líffræðidiei'lid og Trausti ólaísson í efnafræðideild, m allir þessir nienm enu nú í þjónustu ríkisins, og mun því ekki verða um verulegan kostnað- i/U. ! ¦ ! :i sj»| (i 1 \\T\ arauka að ræða við að tengja þessa menn við hima nýju deild. En auk þiessara mannia er völ á möngum ungum< vísindamönnum, sem færir eru til þess að taka að sér vlsindalegar rannsóknir í þálgu atvinnuveganna, og'er mikil nauðsyn, á að fullkominni ransn- s'óknarstofu verði komið upp til þess að þeir geti notið sfn og unnið að sjálfstæðum ramnsóknr um, Mun verða gengið svo fná lög- umum, að hin nýja atvinraudieild heyri undin atvinnumálaráðuneyt- ið, þótt hún stanfi í sambandi við háskólamn, svo að hægt sé a& fela rannsóknarstofunini og starfs- mönnum hennar hver þau rann- sókmanefni, sem miða að þvi, að auka atvimnuvegina og skapa nýja atviinnumöguleika með betri hagnýtlingu afurðanina, í sambaindi við aukið skipulag á atvinnuveg- unum. Nlklv æsingar í Ungverjalandi út af ásökunum Júgösiavíu. ElNKASKEYTl TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morglum. MJÖG MIKLAR 'ÆSINGAR tertí •nú um a!t Ungverjaiapd út, aj- kœ;\u JúgósJaviu til Þjódu- band\a{a$st\tm og kröfa hmnar um pað,, dð. mmnsókti. v&rði látki fa^a ftwm á hlwtd&Hd Ungverialands ^ moifiWui á Aftexander ko,rmn0. Blaðið „Magyarsag" skrifar þó, að Ungverjaland getí leinskis frjek- ar óskað ©n að alþjóðlegur dóm- stóll fái tækifæri til þess að af- hjúpa allan undirbtoing koimmgs- morðsins, og það segist jafnfram't vænta þiess, að ranmsókniinni \ Gienf takist sú afhjúpun og gieri þar með enda á þeim ástæðiulausa rógi og áburði, sem Ungverjaland hafi orðið fyrjr í sambandi við þetta mál. STAMPEN. Itálfa leftar að ófríðarefiif wið Abyssf nla. LONDON í gærkveldi. (FO.) I^TALSKI SENDIHERRANN í A- byssimiu" hefir kært yfir þvi að ráðist hafi veríð á iítalska ikonsúlatið í smáborginni Gondar þar í Jandi, og hafi ©inn maður verið dnepinn, en tveir, særðiin. Pessi frétt hefir valdið mikilli æsimgu í Róm. RÓMABORG í morgun. (FB.) Fnegn fná Gondar í Afríku, hermin, að gerð hafi veríð áras á bústað ítalska ræðismaunsins þár, og að í bardaga, sem þar var háður, hafi ein:n ítalskur her- maður fallið, en nokkrir særst. Italir enu mjög gramir yíir þiessU, og hefir verið tílkynt, að ITtanríklsráoherra pðfans liggur fyrir dauðanum. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBL. KAUPMANNAHÖFN í morgun. UTANRÍKISRÁÐHERRA páfa- stólsins, Gaspafri kardínáii, liggur fyrir dauðanum í Róma- borg. Hann hefir undanfarið verið veikur af inflúenzu, sem nú hefin snúist upp í lungmabóigu. Kardínálinm ér áttatíu og tveggja ára að aldri. STAMPEN. gtipið ver&i til alvarlegra ráða, ef ítalir suður þar, verði móðg- að'ir á nokkurn hátt. (United Pness.) Stjórnariwndan hefir enn ekki tekist í Beigiu. BROSSEL, 19. nóv. (FB.) "yiLRAUNIR Theunis til þess að ¦*¦ mynda stjórn í Belgiu standa enin yfir, og er enn ekki fullséð hvernig þeim tilraununi muni neiða af, en hann ieggur aðalá- herzluna við stjórnarmyndunina á, að það venði aðalkjarni stefniu- skrár hinnar nýju stjórnar, að hún hverfi ekki* fr,á gullinnlausn. Belgía hefir fengið 25 miilj. dollara að láhi frá Federal Re- serve bankanum í Bandaníkjunr um. Gerðar verða tilraumir til þess að komía í veg fyrir, að hin gull- lörídiin, eigi siður en Belgía, verði að hverfa frá gullimmlausn. — Gullsending frá Belgíu er nú á leið til Bandaríkjanna. Að undanförnu hefir verið mik- il eftirspurn eftir amerískum gjaldmiðii í Belgíu vegna þess, að belgiskt fé er nú sent í stór- um stíl til Bandarikjanna.: (United Prtess.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.