Alþýðublaðið - 26.11.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 26.11.1934, Blaðsíða 1
Hílr Mispeodnr fá Alþýðiblað- ið ókeyj is tii mánaðam áta. RlfSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANÐI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XV ÁRGANGUR MANUDAGINN 26. NÓV. 1934. 339. TÖLUBLAÐ Ávarp til íslenzkrar alþýðu frá 12» piisgi Alþýðnsambaiifls íslands. i. AUÐVALDSSKIPULAG- IÐ hefir lokið sínto söguliega hlutverki, að , kenma maninkynirflu að framleiða mieð ó- trúlega lítilli fyrirhöfn gnægðir nauðsynja og hvers konar gæða, sem inægja mættu til að full- raægja hverju mammsbarni. Hitt er pvíj gersamlega um megn, að dneifa pesisum nauð- synjum og gæðum út á meðal manina, og befir öll próun pes.s frá öndverðu stefnt að pví, sem allir jafraaðarmenm sáu fyrir-og mú ©r orðið að veruleika, að inm- an um allsmægtir matar og fata og hvers konar nauðsynja svelta milljórair imanma heilu huragri, klæðlausar, naktar og sjúkar iog bararaiaðar allar bjargir, dæmdar til úrkynjunar og glöturaar. Þess- um hörmungaher fjölgar með hverju ári sem líður, samkvæmit órjúfanlegu lögmáli skipulagsims. Með sífelt afkastameiri vélum og fuJíkominari tækni verða fleiri og fliejri manimishendur óparfar og atvinimulausar og jafnframt kaup- getulausar. Vélamar og tæknim pru í eign og umráðum tiltölu- lega fárra manraa, semi hafa ekk- ejt markmið með framiliei'ðslummi — og geta ekki haft — anmað jsn pað að selja haraa sér til hagn- aðar. Fyrir pví reyriist att í pamm hnút, að miedra og mei'ra hrúgast upp af varningi, sem enginin get- ur Játið af hendi nema fyrir pað gjald, sem peir, er pörfiraa hafa fyri'r hamm, eiga ekki til. Leiðjir pietta, ief ekki er við gert, beimt tíi lefnalegs hruns og par með. tortímingar .allrsi' menmingU. Þessi hnú'tur verður ekki lieystur án pess að smeita við auðvaldsskipu- Jagilmu, pví að hnúturimm er skipu- lagið sjálft. l , II. Meðan auðvaldsskipulagið var í uppgamgi og hafði ekki ruranið skeið 'próumar simmar á erada, fór alpýðé auðvaldslandanina engan- veginn að öllu leyti á mis við að njóta framfararana, sem af skipu- lagirau leiddi (að vfisu oft iog tið- um á kostnað pví kúgaðri ný- lendupjóða). Það var látið við- gangast, að alpýðan heimti til siín meira og mirama freJsi til að láta skoðanir 'síraar í Ijós (mál- fnelsi, pnentfnelsi, fundafrelsi), rétt til, að bimdast samtökum hagsmunum sínum tiil eflimgar Láras Jóhannesson tapar öðru sinni áfengis- máli fyrir hæsta rétti. IOKTÓBER féli dómur í und- ircétti í máli, sem Lárus Jó- hannession hæstaréttarm.ála- færsiumaður hafði höfðað f. h Rosenbergs hóteleiiganda g>&gn Áfengiisverzliun rikisins og fjár- málaráðherra f- h. ríkissjóðs. Voru stefndir dæmdir til að greiða Lárusi Jóhannessyni kr. 62 190,50 með 5o/0 ársvöxtum frá 29. desember 1933 tiil greiðslu- dags. Með dómi í hæstarétti, aem kveðimm var upp í mor,gun;, var umdirréttardóminum hrundið og Áföngisverziiunin og ríkissjóður algerlega sýknuð. /O pingi Alþýðusambands íslands var slitið i gœr kl. 1 Va. Þetta var fjölmennasta ping Alpýðusambandsins, sem haldið hefir verið og söttu pað á annað hundrað fulltrúar frá um 50 verk- lýðs- og jafnaðarmannafélögum. Þingið stóð í rúma viku. Á pinginu var fullkomin eining um öll mál, sem nokkru máli skiftu, og var starf pessa pings meira en nokkurs annars Alpýðusambands- pings. Áður en pinginu var slWð, sampykti pað í einu hljóði eftirfqrandi ÁVARP TIL ÍSLENZKRAR ALÞÝÐU. [ I ' 1 L I ' 1 (verkalýðsfélög, samvinnufélög) og síðast en ekki sízt póiitíak réttindi (almennur kosniingarétt- ur). Alt petta hefir hún notað ti'l piess að bæta lífskjör síri á margan hátt og til jef^iingar'hvers komar alpýðlegri, líkamlegri og andiegri mienmimgu1. En, slfk al- pýðuréttindi samrýmast ekki auð- valdsskipulaginu á pví stigi pró- unarinmjar, sem pað stendur mú á. Pó'IitíBkt lýðræði og eimræðii, yfir- atviinmuitækjumum getur ekki lenguir farjð siaman. Alpýða, siem lfður meiri og meiri nauð immam um sívaxamdi allsmægt og vopm- uð er slíkum tækjum sem hið póilitfeka lýð'ræði er, hlýtur að krefjast fullnægingar parfa sinna. Þeirri kröfu er auðvaldsskipulag- inu um miegm að sinma. Það er driottnum piess, leinokumarhierrum framlieiðslutækjarana, Ijóst, jafm- framt pví, sem peir eru stað- iláðnir í að berjast svo lengi sem luiwt ier fyrir sinni tilveru. Þeirsra herbfagð er pá nazisminm. Með honum, afvopna peir alla alpýðu, afraema alt lýðræði, hefta mál- frelsi, prientfœlsi og fundafrelsi, leysa.upp verklýðsfélög og sam- vihnufélö'g, leggja niður pingin, purka út hiran aknemma kosningar- rétt og brynja sig ti.1 axla með hvensi komar morðtól'um. Þegar piessu hefir verið komið í krimg, er ekki vandgert við alla alpýðu, kröfur hennar heyrast lekki og pví síður hefir húm nokkur tök á áð fyilgja peim fram,. Á pianm hátt — og á penna eina hátt — er lemn um siram, og hver veit hversu Jengi — umt að tneima líf- ið í himu menningarfjamdsamiilega auðAwl dsisklpulagi. III. Hver er O'rsök pess, að alpýða báílfrar Evrópu hefir orðið of- beldis -iog eimræðis-stefnu auð- valdsíiras að bráð, jafnvel í peim löradum, par sem lýðræðis- og j'af naðarmanma-fl okkar höfðu sam- eigimliega farið með völdin? Því að jafnaðarmenm hafa hveígi haít einir pingmeirihluta. Hún ier sú, að peirn lýðræðis- og jafnaðarmanna-stjórrauim láð- ist, meðan pær siátu að völdum, að neyta valdsins, semi hinar vilnmiandi stéttir höfðu með atkvæðum sínum fengið pelm í heradur tiil pess.að koma á full- kommiulýðiræðieimmig i atvir|nulífi pjóðanma, iétii umdir höfuð leggj- ast að taka að sér stjóm at- vimmumálanma, framkvæma skipu- lagningu peirra með hagsmnmi al- pýðunimar fyrir augum og brjóta paninig á bak aftur eimræði auð- valdaims yf .r framleiðslutækjunum. Þær vamræktu að ráðast á sjálfa orsök atvimnuleysisimsi, auðvalds- skipulagið sjálftv og gátu pess veigna ekki ieyst pað hlutverk, siem binar viímraandi stéttir höfðu fyrst og fremst falið pieiim: að vinna bug á atvinmuleysimu. Þær miis'tu pess vegna traust vinnu- stéttamna og með pví hdð pódi- tíska vaild, og aðstöðu til að verjast árasum og ofbeldi auð- váldsiras. Kbnmúmísitarmpr í pesslum Iðmd- um veiktu frá upphafi' aðstöðu alpýðunimar og fullkomniuðu ósig- ur henmar, með klofmingsstarfsiemii sinmi, lám pess að bjóða upp á mo'kkra pá Sitefmu, er úr vamdanum gæti leyst, pví að á starfsemi kommúnist.a og á starfsemi lýð- ræðfe- eða iafnaðarm'amma-flokka, sem enga tiiraun gera til, er peir hafa aðstöðu til pess, að taka stjóxn atvinnumálanma í sínar hendur, en, í stað pess gera aS eips kröfur tLl auðvaldsskipulags- ins um umbætur á kjörum al- pýðu, „atvinnubætur" og atvimnu- leysisstyrki, kröfur, sem auð- valdsskipulaginu er jafnvel um miegn að uppfylla, leinkum pegar pieirra er mest pörf: á kreppu- tímium — ier, engim gAwidvallar- mwuf- Báðir eiga sammerkt í pví að gara kröfur, og jafmvel óframkvæmairalegar kröfur, til um- b'óta á óviðunandi ástandi, án piesis að igera tiiraun til að nema orsökina burtu: auðvaldssfcipu- lagið Sijálft, og án pess að gera sér Ijós't, að húm verður ekki mumin burtu mema niotað sé hvert tækifæri til að rjúfa einokumarr vald auðvaldsherramma yfir at- vi mulíLmu og au'. a að sama skipi Jýðræðiia í atvimmumálunfuim, umz auðvaldsiskipulagilnu er kollvarp- að og síócialistisku skipulagi komið á. Eimkahlutverk kommúm- istanma ier alls staðar pað, að kalla yfir verkalýðimn nazísmamm og hermdarverk hans með pví að. gefa auðvaldinu fordæmi um uppivöðslu og ofbeldisverk. 1 pieim löndum, par sem stjór|n- ir lýðræðis- >og jafnaðarmanna- flokkanma hafa geit gangskör að pví að taka stjórn atvimmumál- anma að meira eða mimma leyti í sínar hendur og stoipuJeggja pau á Jýðræðiis'liegara hátt til aukinnar atvinnu (Dam'- mörk og Svípjóð), hefir fylgi peiraa og traust vim'nustéttanna á peim aukist og völd peirra veiið trygð svo; að pær eru nú á góðum vegi með að leiða pjóð- láliiim i Genf iiefir verill firesfað frant i desember. imar út úr ógömgum kreppunmar. Einnig í peim löndum, par sem alpýðuflokkarnir hafa sett sér hið sama 'markmið' og starfsskrá, (England og Noregur) hefir fylgi peirra stóraukist, svo að séð er, að skamt er að bíða pess, áð peir taki par við stjórn. Þessa flokka og peirra stefnu- skrá, hefir Alpýðuflokkuriinin tek- ið sér itil fyrirmyndar og berst eins og peir fyrir skipulagmimgu atvinmulífS'ins til aukiranar atvinmu og kaupgatu í áttima til fulls lýð- ræðis í atvtoiumálum eins og í stjórnmálum. IV. Á síðasta vetri og vorá gerði alpýða pessa lands sér pað Ijóst, áð kúgunar- og ofbeldisiSitjór;n vofði" yfir höfði hennar, ef húm fengi flofcki stórútgerðar- og S'tórkaupmamna, Sjálfstæðigr fliokknum, völdin í hendur. Hún skildi, að hættam á mazisma og gerræði hér á landi stafar fyrst og fremist frá fprímgjum pess at- - viramiurekstrar, sem liemgst er kom- imm á braut auðvaldsskipulagsims, stórútgeriðinmi. Þeir forimgjar höfðu um sama leyti söisað uradir sig öíl vöid í flokki biorgaiiastétt- arinmiar, Sjálfstæðisflokknium, bol- að paðam burtu peim forimgjum hams, isiem enn aðhyltust lýðræði og hægfara íhald, en teldð sjálfír að boða opinberlega skoðianakúg- un og ofbeldi að dæmi aíbeldis- flokkanimia úti í heiimi, sem hefðu „rekið af höndum sér rauðu hættuma" með blóðugri byltimgu, hnept. hinar vimnandi stéttir í prældóm og famgelsað eða drepið foringja peirra og ammara frjáJs- lyndra flokka og hreyfinga. Islenzk alpýða til sjávar og sveita svaraði piessum hótunum við 'kosinimgarnar í s'umar með pví að mymda sjálffcrafa sam- fylkingu um lýðræðisflokkana, Alpýðuflokkimin og Framsákmair- floikkinm. Sú samfylkinig og sigur hemra- ar við kosnimgarmar var fyrsta svar ailpýðunmar í landinu gegn hinmi ofstopafu'llu, sfcipulögðu sókn, sem auðvaldið á Islamdi hafði hafið á hendur lýðiræðimu og réttiradum hinma vdnmandi stétta. í 4 ára áætl'um Alpýðuflokksins var í fiynsta sinmii hér á landi bent á hima eimiu réttu vör,nh sem beitt verðlur gegm eimræðiistiJhnieigimg- um auðvaldsins. Sú vörm er að ráðast á atvinmuleysið sem orsök pieirrar upplausmajr í pjóð'félagímu, sem kemur fram á kriepputímum og geitur orðiið til pess að suradra Mnum vimnamdi stéttum og ofur- selja pær eimræði og ofbeldi auð- valdsins. 4 ára áætJum Alpýðuflokksims krafðist pess,, að baráttam gegm at- vinmuJeysiimu og úti*ýming pess yrði aðalverkefmi og markmið allrar sitjórmmálas.tarfsemii lýð- ræðisflokkanma á yfiristandandi kjörtíteiabiili. Um pá stefnuskrá og með pað vertoefni fyrjr augum mynduðu lýðræðisflokkarnk stjóm saman á síðasta sumri. Fyrsta venk pdrrar stjórraar var að sjá um, að atvinmam i landiniu yrðii lekki mimkuð frá pví', er orðið var, með pví að at- Frh. á 4 síðu. Italia 08 Anstarrlkl styðja Ungverjaland. EINKASKEYTI TIL . ALÞÝÐUBLAÐSINS. KAUPMANNAHÖFN í morgpn. SEINNIPARTINN á laugar- daginn afhenti fulltrúi Ung- verjalands i Genf aðalritara Þjóðabandalagsins, Avenol, mótmælaskjal gegn ákæru Júgóslaviu. Þetta mótmælaskjal er að minsta kosti eims harðort og á- kæram sjálf. Því ier lýst yfir, að Umgverjalamd muni fimma ráð til pess að verja pjóðarheiður simm gegm ö'llum peim vélráðum, sem búi að baki ákærumni frá Júgó- slavíia og ekki hafi meitt annað markmið en pað^ að spilla áliti manma á um'gversku pjóðinini. Skjalnu lýkur með kröfu um pað, að málið verði tekið fyrir af Þjóðabandalagsráðinu svo fljótt sem unt er. Því að áframhald á pví ástand.i siem skapast hefir við ákæru JúgósJavíu geti haft mjög alvarliegar afleiðingar fyrir frið- (;min í Evrópu. ÞJóðabandalagsráðið hefir frestað fundum til 3. desember. Stórveldám neyma fyrst og fremst að draga málið á langjmm til piess að fá tíma tjil samnimga, og hefir Laval forystu í pví. Það heíir mú tekist með eimini af peim bnellum, siem, utamríkiisimálafull trúar rífcjamma eru svo æfðir í. Ráð Þjóðabandalagsins hefir hvorki vfisað málaieitun Júgósla- víU né Ungverjalands frá, heldur bara sampykt að fresta fundi sí|n- um til 3. deseraiber uradir pví yfir- skáini, að Saarnefndin hafi enm pá ekfci að fullu gengið ftó tillög- um siim En 'eins og kuntnugt er, var piessi furadur í Þjóðabanda- BíaO Miiilers ríkisbiskups gort upp- tækt í Þýzkalandi LONDON í gær. (FO.) C" INKABLAÐ Miillers ríkis- ¦*-4 biskups, sem mefnist „Fagn- aðarboðsfcapurinn í Þriðja Rík- inu", var j] dag gert upptækt, vieigna greiinjar í blaðimu eftir ríkis- biskupiinm sjálfam. 1 piessari grein hvetur hann meðlijmii pýzku kristmu kirkjunm- ar til pess, að svífast eimski's til piesis að koma fyrirætl'unum isíinum í framkvæmd. M. a. segir biskupimn: „Marteinn Lúther barð- ist eliki með memum pálmavið>- aigrieimum." Loks krefst bisk- upinn piess af Göbbels, að öll útgáfustarfsemi andstæðlmga rifc- iskirkjuramar sé b&mmuð pegar í stað. I siðast Jiðimmi viku sagði bisk- upinm af Badiem sig úr öllu sam- baradi1 við ríkiskirkjuma og stofm- aði á mý hina óháðu kirkju í Badera. Fleiri kirkjuliegir leiðtog- ar fara svipaðar leiðir. Einm pejrra, sem er fyrri stuðnimgsmað- ur dr. Mullens, sagði í ræðu í Frankfiurt-am-Mai|n í dag, að guð gerði engam gneimarmun á pví, hvort demokratfck eða matiomal- Siósíal'istisk stjórm sæti að völd- lum í liamdinu. LAVAL. lagsráðSlnu kallaður samam til piess að ræða SaarmáJin. Þótt pað komii eimkenmilega fyrár sjénir, virtust bæðl Ungi- verjaliamd og Júgóslavía vera á- nægð með pað að málimu væri fnestað. BáðiLr aðilar gera sér ber- sýnilega vomir um pað, að geta safnað kröftum og frekaii söinm- umargögmum fyrir næsta fund. Eftir tfiu daga byrjar taflið á mý. STAMPEN. Ungverskir herloringjar æfðu tilræðismenniaa i vopnaburði. GENF í morgum. (FB.) Samkvæmd áreiðamlegum heim- ildum er pví haldið fram, í á- kæru Júgóslava á hendur Ung- verjum, að yfirforingjar úr ung- versfca hernum, allir hátt settir menm, séu samsekir tilræðismönmh unum. Er í ákæruskjalinu boðist til pess að leggja fram fullmaðatr saranandr fyrir pvf ,að yfirforingí- ar pieir, sem um er að ræða, hafi haft yfirumsjón með pví að æfa hermdarverksmiieninána í mteð>- ferð skotvopna o. s. frv. á ýms*- um búgörðum í Ungverjalandi Ákæra Júgósiava á hendur Urng1- verjum verður birt á morgum (piíðjudag), að pví'er fullyrt var í morgun (United Press). ítalía og Austurríki styðja Ungverjaland á móti Júgoslavíu VÍNARBORG í morgun. (FB.) Margir merkir erlendir stjórn- málamenm komu til Austurríkis í gær og fyrradag, meðal anmaíra Gömbös, forsætiisráðhierra í Umg- verjalandi. \ Samkvæmt áreiðanlegum heim^ íildum, komu stjórmimálam'ejnm piqssir á fumd til pess að ræða lum akærustojalið á hemdur Umg- verjum, siem sent hefir verið Þjóðabandalaginu. Fullyrt er, að á fundinum hafi verið stofnað til samvinnu mieð Austurriki, Umgverjalamdi og ítalíu^ svo að pessi prjú rifci ötandi saman í deilunuim Um h- kæru Júgóslava á bámdalagsfumdr uramm í Gemf, em eiras og áður hefir verið símað, styðja Rúmienar og Tékkóslóvakar ékæru Júgó- slava. Opinber staðfestimg befir ekki fengist á pví', að umræður stjórm- málamammanna hafi verið pær, sem að framan greinir. (Umited Press.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.