Alþýðublaðið - 27.12.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 27.12.1934, Blaðsíða 1
Nýir kaupendur f á blaðið ókeypis til næstu áramóta. RlfSTJÓRI: F., R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝDUFLOKKURINN XV ÁRGANGUR FIMTUDAGINN 27. DES. 1934. 367. TÖLUBLAÐ Mýtt eldgosf WatnapML Eldblossar og lelltnr fomím sésí nm jéladagana víðsvegarr TT landlnn. UM JÓLADAGANA bárust hing- að fregnir víðsvegar af land inu um að eldur muni vera uppi í Vatnajökli á svipuðum slóðum og í íyrra. í morgun barst Veðurstofunni skeyti frá Reykjahlíð við Mývatn um að í gærkveldi hefði aftur sóst eldur á lofti og væri pá að sjá í suður eða nokkru austar en í fyrra.: GOSSTÖÐVARNAR I FYRRA Fyrsta íregnjn um eldinn banst hingað á Þorláksmeslsukvö'Id frá nokkmim bæjum samtímis. Höfðlu sést etdglæiingar og bjarmair fra öilum pessum stöðum milli kl. 5 og 6 á Þoiiláksmessu- kvölíd. Friá Reykjaliiíð við Mývaitn kom fyrtsta fregnim um eldana og sáuist peir. í siuðuir ifrá' bænum nokkru auata|r epn í fyriria. Fr,á Þórunúpi í Ramgárvaília- sýslu sáust eldar á lofti í amistíur- áít. Frá Kópaskeri sáust mifclir eld- blosisar lítið eitt vestain við- há- suður. Virtust peir veía í isömu sltefmu og eidarinir sílðiast iiðimn vetur. Ffa nokkrum bæjum í, Dala- sýslu, LjiáHskógum og Hjarðairi- hoilti iog Ásgarði sáust nokkur aill- björit gosleyftur á Þonlaksmessu- kvöld kJ. 6—7. Stefnan virt:st_ verta í austur til suðausturs ecn Jitið eitt austar ©h í iyrria. Fri Mæiife(tll í Slkagafirði sáusi bjarjmar og bioslsa'r í suðaustuT^ átt. Eimnig sáust eldaí á lofti frá ýmsum stöðium í aiuistam verðri llúnavatussýslu. Einnig heyrðust þar dumur og dynkir. Frá Raufa'r-. ' höfni sáust elidblossar í háisuðri, rétt vestam við Bláfell. Nhi Heiftur vo'ru taliii á tíju mínútulm,. Á Grímss,töð.um á fjösJJiutm sá- Uist hlioisisa|r í stieifinu á Herðubheið B,losisar>nir sóust á> einmar tit til pruggja mínútaa miíllibili og bar pá hátt á loft. I viðtalii, sem Alpýðublaðað áttá í míorgum við íorstöðumanm ve'ð- urstofummar, Þonkeil Þorkelsisom, sagði hainm, að> enm værj. ómögu- liegt að ákveðja af peim fregnum sern borist hefðu, hvar elduríinm væri uppi. En allar líkur kvað hanm benda tiil pess, að hainjn. væri í Vat'najökli og á líkum slóðum þg í fynna. Rafvirkjun á Is I sambandi i!l SogsvErkjmiíiia. HALDSMENN á ísafiriði stjórna Raflýsingafélagi ísa,'fjarðar. Það er hliutafélag, sem selur jkaup staðínum sjáltfum. og velflestium bæjanbúum rafmagn. Nú, í 10—20 ár er paft hið ei'na fyrirtæki t'.l almieniniria þarfa, af peim., æm bæjarbúar mættu ráða yfir, sem ihaldsmienin hafa fang-' ið' að stjórna. Enda al- mieaiiningur fengið að súpa sieyð- ið af. Rafmagnið er sjelt á kr. 1,20 kílówattstuindin, jafnt til iðnaðiair sem Ijósa. Með pessu nafmagns<- verði hafa, fsfirzki'r iðiniaðairmenn orðið að keppa við iðnaðarmemr í Reykjavík, sem kaupa kíitówaitjt- Stuindina á 16 auía og pykjals.t ekki ofhaldniir af. Þar við bætiist ýmisiiegt óJag á nafmiagminu, sem Jieiðír af ófullkiomnum tækjuim. Spennan er ýmist langt of há eða iafnimjk'ið of lág. PieHur híynja t. d. svo ört niður, að ótrújlagt pætti annars staðar. Ljósakostn- Smádrengir, fremja innbro 5 og 7 ára, og pjófnað. TVEIR DRENGIR, annar 5 ára gamall og hinn 7 ára gamall, frömdu ýmsa smá- [ijóínaði nokkru fyrir jól. Eitt kvöidið urð|u lögreglupjón- ar, siem'voru á gangli í Aðlaflsitnætj, varir við. tvo smádnengi fyrir ut- an werzluin Silla & Vailda1, og vegna pess að petta var ki. 2 um nótt, Sjneiu peir sér að drengj- , untum og fórw að tala við' pá, >og komust peir pá að pvi, (aið' dreng- irpiir höfðlu verjið að rieynai a& brj'ótast inin í verzlun Silla & Válda. Var annar dnengurinjn vestan úr bæ ien hinn úr uppþænum. Var anmar peirrla 5 ára en hiptni 7 ..ára. Drjqngjunum hafði tekist að gki|í;ða undir liokað hlið á pontiínu. bak við húsiði M Bröttugötu, og kváðust peir hafa ætlað1 að brjótr ast inn til Silla og Vaida til að há sér í sælgæti. En peir höfðu jbrioitið rú.% í verziluin J. A- Hobbþ, s|em eí við hliðlna á verzJun Silla og Valda, og h'ætt við svo búið vegna pess ,að járinrimlaf voru fyrir gliuggununi. Lögrieg'lupjónannir fóru með drengina heim til foreldia: peirriai Og áttu tal við pá. Kváðust for- elidrarnir ekkert ráða við d.reng- ina og hafa leitað peirira um kvöldið. Þó haíði Ig'ilcegluLm ekki verið tilkynt um að pá vantaði, og befði pó verið full ástæða til pess. Ba miavenndainefAd hefif inú tek- ið að sér mél' pessara tveggja diiengja. aður fólks er pví gífurlegux og lýsing pó ónóg. IðuaEianm.ögu3ei:k- asr, sem anriars gætu verið miklir, ieru engir. Ekki ertu pó hluthafar ofhalidnir. alme,nt, emda hiefir slí'kt svindl viðgengisit í stjórini'rpi, að pað yfirgengur fiest, ef ekki alt, siem af pví tagi pekkist. Hafa meðilimir stjórna'iin'nair legið á pvf l.úalagi, að svæla undir sjáifa sig pierisónulega hlutabréf fyrir hálf- vinði og selja pau jafnhairðan 'fé- iaginu fyrjiir fu.lt verð. Var petta á sínum tíma kært af hluthöfuin- um, ekki síður íhaldsmönnulm en alpýðufliokksmöfflnum,. En pað: var á peim tílma, er réttvísin svaf í landinu, pegar Magnús Guð- mundslson var dómisimálaráð'- herra, og iagðist hanin á miálið'. Eitt. hið mesta áhugamál alls |al- meninímgs á Isafirði er að iejysa sig undan piessu rlafmagnsokrii. Enda hið mesta nauðsyn'i'almáil, og er ekki ofmæit, að framitíð bæjh aninB velti á pvi að miklu leyti, að páð takist. Hefir va'tnsvirkjun verið undirbúi'n og færðar sönn- ur á ágæt skilyrði M hennar, jafnvel. betri en nokkurs staðiar annaSs1 staðar, par sem sambæri- JegiS- viirkjuin hefír verið komið á. En til. pieisBa hefiir staðið' á lánsfé. Þrátt fyrir niðurskurð veil:ÍJiest;r!a r.íkisábyrgðai'heimilda, fékk Fiinnur Jónssioin pví til vegar komið á pinginu, sem nú er nýslitiið, að> framJengd var ríikisábyrgðarhei'm- il,d til fyrjilrhugaðiar riafvirilííuínair á Isafirði. Jón Auðunn glopraði hins vegar en.n ,á !n,ý in/iður á- byrgðarheimiid til iafnnauðsyn- lí&grar virkjrunar í Boiungavík, ,Liem Vilmundur Jcnsson fékk sam- pykta á síðasta pingi. Aldreihefir vænliegar horít en nú, um :að takast megi að teiðia rafvirkjunari- méi ísfirðinganína til farsæl legria iliykta. Liggur* í aiugum uppi, að l'sita ber samhShga við pá, sem Sioigsvirikjumina taika að sér, og ættu aðgengilegi'r samniingar a'ð' ' vieríða mjög auðsóttir. Kann að ve;ra, að ekki verði jafn áuðsótt Almennur kvfði í Evrðpu iit af afkvæðagrelðsliinsii f Saar. Alvarlegar óeirðlr eru taldar óhjákvæmilegar. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í morgun. ATKVÆÐAGREIÐSLAN i Saar, sem á að fara fram 13. janúar, er nú að verða aðal umhugsunar- og umtalsefni allra öeirra, sem við ulpjóða- pólitík fást. Menn eru alment í-eirrar skoðunar, að óeirðir séu óhjákvæmilegar í Saar, hvernig svo sem atkvæða- greiðslan fari. Þjóðverjar, sem atkvæð- isrétt haxa, eru fluttir til Saar hvaðanæfa úr heiminum. Þýzkaliand gerír alt, sem unt ,ei\ til pess að tryggja sér sigurilnn við atkvæbíagreiðsluna. Þeir, sem atkvæðisrétt hafa, eru filuttir til Saiar, hvar sv\~> sem peir búa á hnettinum. Þannig eí fjöldi Þjóð* ver^ja ,sem síðan 1919, pegar Saar var siett undir alpjóðJega stjóin, hefjr flutt sig búferJum til Ame- Harðorður jóia- boðskapir páfa. Hann biður guð að út- íýma þeim þjóðum, sem vilji stiíð. ¦.;¦:¦.:¦.¦ , PÍUS XI. EINKASKEYTI - TIL ALPÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í mo^gun. I ÓLABOÐSKAPUR páfans heíir y piessu sinni vakið stórkostilega athygli um allan lneiim. Páfinn birti piejinan boðiskap í Vatikaniinu á ióiladaigiinn, pegar kardínáilarnir heimisóittu hann; tál piess að flytjia bonum jóJaóskir sSnar. Hann kem^lt í honum imieðal ainnars pannjg að orðí: „Einu únræðSln í dag enu &/& snúa sér, í eftirfai'andii, leóiniiæg'rii. bæn til guðs: Disisipa gianíies, quae bella Volunt", en pað' pýEjir: Otrýmdu piejm pjóðuim, sem viija ófrið. STAMPEN. til Tiík'iisBtjórnarinnar, að hún noti ábyrgðarheimiildiaa, og að vísu er vonJaust um pað, nema Isfir'eiiing- apj beri nú gæfu tti að' skipa bæjí- aristjórinina svo, að pair taki ör- uggur og ábyrgur meiri hluti bæjanstjóxnariinnar; við völ dunum á iný — mieini hl uti, siem ríkis- Etjórjnin og aðrir góðir ménm geta borið fyilista traust til. BRIND bershöfðingi, yfiiímaður alipjóðalögrjegluinna'r í Saai'. riíku, komnir austur um haf til piess að taka pátt í atkvæða- grjeiðsilunni. Þeim befir venið tekið með ódæma fögnuöi af pieim hluta Saarbúa, sem fylgir pýzku Nazistunum og par af. Iieiðandi vili tafaílausa innlimiuini í Þýzka- land. Enska stórblaðjð „Times" hefir niýliega fiutt pær upplýsingar, að manms, sem nú eru búsettir í, Þýzkalandi, halfi atkvæBisrétt við atkvæSag'reiðsiiuna í Saar, og að piejr: verði fluttiir pangað í sérstök- um járinbrautanliestumi á ríkis- kostnað, áður en atkvæðagreiðsl- an fer fram. Alþjóðaiögreglan er út- búin með öllum hern- aðartækjum. Alpióðalögitegla, sem tielur 3500 manins, útbúin með öllum hern- aðartækjum, á að halda uppi ** ^iegilu í Saarhéraðiniu, pangað iál atkvæðagneiðsilan er um garð gengiirt. Enginn gerJJr ráð fypir pvi, að pað verði létt verk. i Þjóðabandalaginu bera menö alvarlegan kviiðboga fyrir at- kvæðagreiMumni í; Saar 13. janúaii. STAMPEN. A. HENSLEY, Iö:gr|egIufori:ngiinn { Saar, sem sagði af sér á dögunum vegna ósamkonnulags við yflr- 'vöídiin í Saairi. mwáttmm um ríkisherinn Iiýzka i algleymingi. Sföhringf viii f á herinn í sínai* henðnr. EINKASKEYTI TIL ALÞÝÐUBLAÐSINS KAUPMANNAHÖFN í mongun. VALDABARÁTTAN niiUi herforingjaliðsins í |iýzka rikisvarnarliðinu annarsvegar og Nazistaíoringjanna hinsveg- ar er stöðugt að verða svæsn- ari og svæsnari. Síðustu dagana heftr sá orðf rjómur bieiðst út um allia Berlim að von Blombeng hiershöfðjingi, sem verið hefir toeimállará'ðneiitria, Hitlerís, muini innan skamms segja a,f sér. ! ' ;. Það hefir einniig fíiogiið fyrir1, að í ráð| sé, að Göhring taki við lenibætti hans. En margir efast pó um, að Hitter pori |aði fá Göhr- ing swo mikil og hættuleg völd í hendur í viðbót við yfirstjórn lögrieigJunnar, siem hann hefir nú, pví að paið er, alkuranugt, að HitJ- en óttast Göhring meira en nokk- um annain Nazistaforingja. 1 ríkisvarnanliðinu sjálfu er ulnnið á móti Göhribg með -peiirri r,öksemd að hann sé alt of östöðr ugur og óábyggiliegur. Enin:frem.u!r er pað daíegiðS í efa, að Gömiing hafi nokkna pefckingu tíil að bera, til að taka við yfirtstjórn hersiinis. STAMPEN. 1000 miijónir dollara tit ráðstafana gegn at* vlnnuleysinu í Bandaríkj* unam. LONDON í gærkveldi. (FÚ.) Rooaevelt Batidiar'ílkiaforÆti ætl- ar að ha'lda ræðp í (pinginu 4. jamk næst komandi. Þá er búist við að hann muni fara fram á víðitækarj heimlidir tii ráðstafama út a'f at- Vin'nuteysinu, og' m. a. muni hanm biðija um 1000 milijónir dióllará fjámveitinfiru í pessu skyni. Húsbrnni á ísafirði f dag. Kl að ganga 11 í irmorg'um kiom |upp eldur í tveggja hæða íbúíter- husi, s&a er eign Soffiiu Jóhanra- lesdóttur, kaupkönu áfsafirðir Húsið var alelda á efri hæði, piegar, brunaliðið kom áð. Eför IV2 tíma 'viðunéáign við eídinn tökst að siökkva, og stend- ur húsiði enin uppi, en; er síór- skemt. Innanistoikksmunum var bjargað af ineðiri hæð; hussins, en engu af efrj hæð. Um upptök eldsins er ekki full- ví[st, en. pó er haldið, að kviknað hafi 'út frá rafmagni, eftiir pvi, sem frféttaritari Alpýðublaðsíns ekýrðá ftó í dag W. 21/2. '... >íæW

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.