Alþýðublaðið - 31.12.1934, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 31.12.1934, Blaðsíða 1
 Gleðilegt nýjár! RlfSTJÓRI: F. R. VALDERTARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝÐUFLOKKURINN XV ARGANGUR MÁNUDAGINN 31. DES. 1934. 370. TÖLUBLAÐ Arsping lonkra verUýðsfélaga. Ankia barátta segti anðfíaidioo. Vaxpdi fylgi við stefon AlDýluflokksins. 3RSKU VERKLÝÐSFÉLöG- in héldu ársþing sitt um méinaðflimó'tiin nóvember og des- embeP. Þessu mifcla werfelýðsþiingi var veitt igieysíimiikil athygli, lekki að- jeinsi í Nionegii, beldur og um öJl Nioíðwr-l'öind og jafnvie;l ví'ðiar. Var staríi þingsiinis veitt svona mikiil.' at'hygji vegna þess, að það er gengið út' frá því síem yísu, að Alþýðiuílokkuilimm, sem befir undamfarið uinnið hvern kosor imigasáigiurinn á fætur öðrum, taki viið stjórn Jandsiris i«|n|an skamimis. En miilli Alþýðufl'okksiíis og venk- I ýðsf élaganma hefir alt af verið' mjöig náin samvinma. En það var l'íka búist við- því, afi á þfaginu myndi draga tLI Mtié ívii^tip^'il mm Enskir íhaldsmeim óttast Alpýðiiflokksstjórn eftir næstu kosrringar. OLAV HINDAHL himm nýkjörhi forseti Lamds- sambandsiinis. mikilla tíiðlnda vegna ósatmkioimu- iags, sem kom upp í stjóín verikJiýðisfélaganina út af nýjum lögum um viininudieiiur. í því mál'i stóðiu þeirl á \§>nd- vierðum mieið, aðaláhrifamiienmfanir ij veiikliýðshreyfJinguMni, Martin TnanmæJi, ritstjóri „ArbejderbJa-i dets", og Halvard Olsen, sem ver- ið befir forseta Landasambamds vierfcjiýðKfélaganma um alllanigt skieið, og fylgdu Halvard Olsen . að málium' ýmsir aðaJáhrifamienn- innir i stéttasamböndmniuim, leftns og t. d. Birkeland, forseti sjó- mainíiasiálm'baindsinís. En á, þingfciu fóru leikar svo, að sitefna Tranmæls vawn glæsi- Jiegan sigur, enda er TranmæJ ein- hver áhrifamesti, silyngasti, dug- Jegasti og mælskasti verklýðsfor- ingi á Norðuriandum, ög er að Mkiindum emginm verklýðsforímgi etims vájnsiæil í landi síniu, mema ef vera skyldi Stauniimg í Dain- mörfcu. Borrgaraliegu blöðin og ihalds- flokkaflnir í Nioi|egi vomuðúst eft- ir, því^ að þessi deilumá] myndu valda miklum. tvíistrin;gi í verk- liýðsraieyfinigunni, en svö fórekki. Þinigið vann sín störf með mik- illi festtu og eindrægini1 og sem dæmi um hana má mefna, að Birkelawd s*akk upp á Tranmæl siem foiiseta Landssam'bandsins- Þeir Halvard OJsen, Birkeland o. fil, neituðu. ao taka við enduí- kiosniiinigu eftir að stefnia þeirra hafði vieriði dæmd af þingimu, og þegar, nefnd sú, sem átti að til- pefna nÝJa; menin í stjóm, stakk hún upp á Olav Hiindahl sem forseta Laindssambabdsinis. Olav Htod&lú ©E ira Sta,vapg©r og MARTIN TRANMÆL rjjtstj'óri ArheidierbJadets og aðal- forSingi norskra verlkamanria. prientari að irjji. Harm er þraiat- rieyndur í verlílýðshreyfiingurjríl og hefir um fjölda mörg ár geg t þar miklum trúnaðaristörfum. Var hainin kosinn forseti Lands- sanibandsias með 194 atkvæðjum, en Trainmæil, sem mieitaSi al^i r-' lega að taka vfö kosiniíngu vegna hinna fjöJidamörgu trániaðaristarí'J, ' siem hann befir í íliOikknum, fékk í 153 atkvæði, og barðist Tranmæl. | fyrjr kosmingu Hindahls, en fram- I bjóðandi kommúnista fékk 21 at- kvæði. (Fréttir frá FB. um þiesisa kosningu sögðu, aði kiomimúnistinn ihiefði fengiið 53 atkvæ'ði, rai það var raragt.) AJJir þeir, sem stjórnartilniefn- inigamiefndin hafði Jagt f.il a'ð yrðu kosnir, voru kosnir. Verklýðsþiingið gerði m'argaj mjög merkar ályktanir. Pað saim- þykti svo að segja einrióma hina miklu þriggja ára áætlun flokks- inis, sem hainn lagði fram siem stefnuskrá sína fyrir síðuistu bosningar. Það ákvab- að tafea ekki ákveðna afstöðu að svo komnu til alþióðasamibandannia, en auðfuindið var á þinginu, a'ð því vex fylgi, að Landssamband- 5tð igangi í AJ.þóB|asambaind verka- lýðsfélaganna, sem befir aðsetur i Amsterdam. Hins wgar siaim- þykti þingið að' viinha ákveðio að aukinni siamvirmiu milli verklýðs- sambandanna á Norðurlöndum. Þingið gerði ýmsar (misrki!<egar; samþyktir um starfsaðferðir vierk- lýðsfélaganma í launadeiJum, og hnigu þær al.lar í þá átt að skerpa baráttuna og hækka kröfur|nar. Það samþykti einmig mikiJsverðar tiUögur um fjárhagslegan etuön- inig við blað fJokksiinis, æskulýðs- hreyfinguna og íþrótta- og menn- ingarstarfsemi Alþýðufiokksms. Þetta verkJýðsþilng er eitt hið mierkasta í sögu norskra vexk- Jýðlssamtaka og befir skapað auk- ið tfausit meðal iniorsks verkaJýðs á samtökum síbum. LONDONi í gærkveldi. (FB.) STANLEY BALDWIN, aðalleiðr togi brezkra íhaldsmanna, hefir gefiði út ávarp til íhalds- mainna viðvíkjandi framtíðar- stefnu flokksins. í ávarpi þessu kemst BaJdwin svo að lorði, að ef verkalýðsíiiokk- urinn ikæmist til valda að lafstöðrr)- um næstu almienn'um þingkosn- ingum, myndi það leiða tii þess, að fiá'rhagsá'Sta'ndilði í lalndinu yrði mjög aivarlegt, einkanliega ef flokkurinn framkvæmdi tillögur þær, sem' 'samþyktar voru á þiingi hanS' í Southport. 1 ávarpilnu hvetur Baldwin flokksmienjn sina til þess ab vinina að því, að mönnum verði Ijóst hve hættulegar kienningar sósíai- iiSta séu. (United Press.) Mlimihíatastjóniin í Noregi ætlar að hanga við völd vegna hræðslu við AJþýðuflokksstjórn. HERBERT MORRISON Jielðtogi Alþýðlufliokksiins | Lrndoin. OSLO í gærkveldi. (FB.) ^TlNSTRIBLÖÐlN birta í dag * gnein, sem Mowiinckiei for- sætijsráðberra hefir skrifað. í griein þessari teíur forsætis- rtdðherraínn, að fj.á:rhagSiáBtaindið muni tmiega telja betra en í fyriia um þietta leyti. Tilraunir rí'kis- stjóriiariinnar til þess að draga ún áhrifum kieppunnar telur hann hafa borið einkar góðán árangur- Atviininuley ið sé að vísu enn mikið, ien það hafi tekist að komfe í veg fyrir, að atvinnuleys- ingjum héldi áfram að fjölga. Fori3.ætisráðh3rra;-n segir enn íremur, að örugt megi fullyrða, að áldrei bafi jafnmargt manna haft atvinnu í Norlegi og nú og við sæmileg iau'nakjör. „Rikis- stj'órnim", segir hann etrea fremur, I m Arthur Henderson fékk frlðarverðlaun Nobels, Enski jafmiaðarmiaðiurinn Arthur Hendierison, sem hafði aðalforyst- w NORMAN ANGELL una fyrir enska verkaimanna- flokknum fyrst eftii að Mac-Do- mald sveik flokkimi, fékk frið-. arvierðilaun Nohels fyrir síðast- liðið áln Mun hann aðallega hafa fengið þau í" viBmrkiemniinigairskyni fyrir starf sitt sem forseti á$- vopnunaiiráðistefnuninar. A mynd- inin'i hér að ofan sést Hendersom verja að taka á móti fniðarverð- J'auniumu'm í Oslo, bak við hann stendur formaður Nobelianefndar- i inmar, Frederik .Stang. Norman p Amgélil fékk einnig friðarvierðllaum g eða hokkurm hluta þeirra, ogbirt- 1 iist hér leimnig mynd af honmm. j Hanm er eiinmig iafmaðarmaður og m befir skrifað marigar bækur um þ'Íó'ðifélagismáJ. En frægastur er hanin fyrir bækur sínar um böilv- usn stti{ðsins og afleiðirngar þéss. OSCAR TORP forseti Alþýðuflokksins. „er þiess fullviss, að hún hafi hlut- verk að vimna til gagms fyrir lamd og lýð iog hún mum ekki fara frá völdum, niema stórþimgið láti í Ijiós greinilega vilj'a silnn í því efni. Seimuistu atburðirnir, sem gertst hafa í verkalýðsfliokknum, hafa styrkt þá skoðun míma, aS það sé skylda rikisstjórxaarinnar að vera áfram við völd." Síórkosílepr ávísansfalsanir h]á Norsko AmerikDlínDnni i Chicaso. OSLO í gœrkvteldi. (FB.) Mi'kil sjóðþurð hefir komið í Ijós hj'á gjaldkera Norsku Ame- íikuiíinmmniar I Chica.go. Gjaldkieriinn og teona hans ieru horfim og er þeirra leítað rum 511 Bandiarikin. Gjaldkerimm hefir falsað ávisanir að upphæð 52 000 krómur. Izaia látiiö lans. Óánæoja meðal hæail f.oli- anna á Spánl. HENDERSON Fokker ákrðaT fyrir njósnir. fl^jj, ^ikmyifl 1 1 árslns 1934 Sonjf LindheiGhs Launasamnlnga^ umleitanir í Noregi. OSLO í gærkvieldi. (FB.) Samkioimiulagsuimlieitanir um verkaliauinataxta miíli Félags at- vinnurekehda og Lamdssambainds veíkalýðisfélia^gamna bófust á nýj- ^an teik í idajg. ¦^om^. Aliir Itanmaist við himar víð- frægu Fokker-fliugvélar, Nú hef- Itr forstióri Fokber-fJugvéla- smiðjanina, Fokker, verið' tekinm fastur og ákærður fyrir bernjósm- ir, '• var brezka myndin „Man of Iron." Brjezk kvikmynd, „Man of Iron", hefir hlotfö viðurke'nmiingu sem ¦; '¦¦'-.:¦ ¦'¦:'¦' bezta kvikmynd gerð á árimu 1934, hjá National Board of Re- vfiew' í Bamdar'íkiumium. Tíu ame- \^\^P^ n kar inyndir og fjjmim.-evropisk- ai myiKJir voru meðal þeirra, seim 1 valið var úr. Sýnimg brlezkra kviikmynda verður nú algeingari með hverjuto degimum i Bandaríkj'unujn, og eru nú siem standur brezkay myndir sýndar í öllum stænstu borgum Bandaríkjamna. „Man of Imon" ler mú verið að sýnai í kvik- toyndahus'uím. í Níeiv York )og Bos- ten. MADRID, 29. des, (FB.) Það hefir vakið fádæma eftir- tekt um gervallan Spán og viðar, að Azana fyrverandi for* sætisráðherra hefir verið látinn laus. Hiefir þessi atburðmr valdið miktum ummæðium í hægri floiík- 'unum, og aknent er álitið, ao bann verði til þess að draga mjög úr áhrifum Gil Robles og flokks hans á stefnu stjórnarinmar og að ekki muni verða tekið rtándar nænri leáttns mikio tiliit tpil hamis og að undanfömu. Aukaráðunieytisfumdur befir vierið kvaddur saman í diag — að sögn til þess að ræða mal, er bí'ða bráðrar úrlausmar. (United Pness.) John iitli sonur . Lindberghs^ siem aðieims er, tveggja ára gami- íiUj lir, nlt af undir stnamgri Þmmuveður igekk yfir öræfi siðdegis á Por- Mksdag. Kvað miesrt a& >því 3& Sandfelli og Hofi. I Skaftafelli gengu þrumur yfir kl. 5—51/2« gæzki, og þrátt fyrir það þ6 ao rnyndasmiðir hafi lengi neýmt að má myndum af honum, hefir það ekki tekist fyr en nú alv^ ný- lega. Hér á myndmni sést John itli ásamt móður simjni, fru. Iind- ^&^ . ¦ > . ij

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.