Þjóðólfur - 01.09.1883, Blaðsíða 1

Þjóðólfur - 01.09.1883, Blaðsíða 1
ÞJÓÐÓLFR XXXV. árg. Reykjavik, Laugardaginn 1. sept. 1883. M 33 Komið i dag með Camoens: Vaxspíturnar þaegilegu, sem strax ganga upp. Caffibrauðið góða, og Thekexið — enn f'remur: Egta góður Ostur. Smáu sjölin fyrir unga og gamla. Lífstykkin rauðu. Eplin bráðum á förum. Rvík 31. Ag. 1883. þorlákur Ú. Johnson. Skrá yfir mál þau,sem hafa verið til meðferðar á alþingi 1883. fjáraukalaga fyrir 1880 og fjáraukalaga fyrir 1882 og I. Stjórnarfrumvörp. A. Afgreidd sem lög. 1. Frumv. til fjárlaga fyrir árin 1884 og 1885 (n. d.) 2. Frumv. til fjáraukalaga fyrir 1878 og 1879 (e. d.) 3. Frumv. til 1881 (e. d.) 4. Fruniv. til 1883 (e. d.) 6. Frumv. til laga um samþykkt á lands- reikningnum 1878 og 1879 (e. d.) 5. Frumv. til laga um afnám aðflutnings- gjalds af útlendum skipum (e. d,) 7. Frumv. til Taga um fiskiveiðar hlutafje- laga og einstakra manna í landhelgi við ísland (n. d.) 8. Frumv. til laga um breyting á 1. gr. 2. lið í tilsk. handa Islandi um skrásetn- ing skipa 25. júnl 1869 (e. d.) 9. Frumv. til landbúnaðarlaga fyrir Is- land (um bygging, ábúð og úttekt jarða) (n. d.) 10. Frumv. til laga um að stjórninni veit- ist heimild til að selja nokkrar þjóðjarð- \ ir (n. d.) 11. Frumv. til laga um bæjarstjórn á Ak- ureyri (n. d.) 12. Frumr. til laga um eptirlaun presta- ekkna (e. d.) 13. Frumv. til laga, er breyta tilsk. 5, september 1794, 5. gr. (e. d.). 14. Frumv. til laga um breyting á opnu „ brjefi 27. mai 1859, um að ráða útlenda menn á dönsk skip, sem gjörð eru út frá einhverjum stað á íslandi (.n d.) B. Felld. 1. Frumv. til laga um breyting á tilskip- un ium prestaköll á íslandi, 15. des. 1865, 1. og 2. gr. 2. Frumv. til laga um breyting á 1. gr. í lögum 27. febr. 1880 um skipun prestakalla. G. Ekki útrœdd. 1. Frumv. til laga um samþykkt á lands- reikningnum 1880 og 1881. II. Frunivörp, borin upp af þingmönnum. A. Afgeidd sem \lög. 1. Frumv. til laga um kosningu presta (e. d.). 2. Frumv. til laga um að [meta til dýr- leika nokkrar jarðir í Eángárvallasýslu (n. d.) 3. Frumv. til laga um friðun hvala (n. d.) 4. Frumv. til laga um linun í skatti á búð og afnotum jarða og á lausafje (n. d.) 5. Frumv. til laga um bæjarstjórní ísafjarð- arkaupstað (e. d.) 6. Frumv. til laga um að eftirstöðvar af byggingarkostnaði fangelsanna greiðist eigi af jafnaðarsjóðum amtmanna né af bæjarsjóði Eeykjavíkr (e. d.). 7. Frumv. til laga um horfelli á skepnum (n. d.) 8. Frumv. til laga ' um löggilding nýrra verzlunarstaða (n. d.) 9. Frumv. til lag um breyt. á 2. og 3. gr. laga 11. febr. 1876 um stofnun læknakóla í Eeykjavík (n. d.) 10. Frumv. til laga um breyting á lögum 15. marz 1861 um vegina á íslandi (n. d.) 11. Frumv. til laga um að stofna slökkvi- lið á ísafirð (e. d.) 12. Frumv. til laga um breyting á nokkr- um brauðum í Eyjafjarðar og Vestr- Skaftafells prófastsdæmum (n. d.) 13. Frumv. til laga um heimild til að taka útlend skip a leigu til fiskiveiða (sameinað þing). 14. Frumv. til laga um afnám konungsúr- skurðar 20. jan. 1841 (e. d.) 15. Frumv. til laga um eftirlaun embættis- manna ogekkna þeirra (n. d.) 16. Frumv. til laga um afnám amtmanna- embættanna og landritaraembættisins sem og um stofnun fjórðungsráða (n. d.) 17. Frumv. til laga um stofnun landsskóla á íslandi (n. d.) 18. Frumv. til laga um sölu á Sauðafells- kirkjujörðmni Hömrumí L&xárdal (e. d.) 19. Frumv. til laga um breyting á lögum um laun sýslumanna og bæjarfógeta 14. des. 1877 (e. d.) B. Felld. 1. Frumv. til laga, er banna að sleppa hákarli i sjó á tímabilinu frá 15. okt. til 15. apr. 2. Frumv. til laga um strandgæzlu. 3. Frumv. til laga um, að stjórninni veitist heimild til að selja kirkjujörð- ina Selstaði í Seyðisfirði. 4. Frumv. til laga um sjerstakt kirkju- þing. 5. Frumv. til laga um stofnun landsbanka á Islandi. 6. Frumv. til laga um breyting á 7. gr. laga 14. des. 1877 um tekjuskatt. 7. Frumv. til laga um atkvæðisrjett safn- aðanna til að losa sig við óhæfa presta. 8. Frumv. til viðaukalaga við tilsk. 4. maí 1872 um aukakosningu til sýslunefndar. 9. 10. 11 12 13 Frumv. til laga um að afnema gjald af fasteignarsölum til landssjóðs. Frumv. til laga um afnám fyrirmæla í opnu bréfi 22. marz 1855 um selaskot á Breiðafirði. Frumv. til laga um stofnun lausasafn- aða innan þjóðkirkjunnar. Frumv. til laga um viðbót við toll á tóbaki, brennivíni og öðrum áfengum drykkjum. Frumv. til laga um farmgjald skipa. 14. Frumv. til laga um brú á Ölfusá. 15. Frumv. til laga um, að stjórninni veit- ist heimild til að selja Arnarhólslóðina í Reykjavík. 16. Frumv. til laga um útflutningstoll af hrossum. 17. Frumv. til laga um rjett hreppsnefnda og bæjarstjórna í fátækramálnm. 18. Frumv. til laga um breyting á lögum um laun ísl. embættismanna, 15. okt. 1875. C. Tekin aptur. 1. Frumv. til laga um stofnun kennara- embættis við gagnfræða- og alþýðuskól- ann í Flensborg. 2. Frumv. til laga um helgihald á, sunnu- dögum. 3. Frumv. til laga um sölu á kirkjujörðinni Neðri-Háls í Kjós. 4. Frumv. til laga um sölu á kirkjujörðinni Karlskála í Eeyðarfirði. 5. Frumv. til laga um breyting á 2. og 3. gr. laga 11. febr. 1876 um stofnun lækna- skóla í Eeykjavík. D. Ekki útrœdd. 1. Frumv. til endurskoðaðra stjómarskip- unarlaga um hin sjerstaklegu málefni íslands. 2. Frumv. til laga um heyásetning og ept- irlit á meðferð húsdýra. 3. Frumv. til laga um nýjan þingstað í Graf ningshreppi. 4. Frumv. til laga um breyting á 40. gr. í tilsk. 4 maí 1872 um sveitarstjóm á íslandi 5. Frumv. til laga um að heimta eigi inn skatt af ábúð og afuotum jarða árin 1884 og 1885. 6. Frumv. til laga um breyting á lögum 15. okt. 1875 um aðra skipun á lækna- hjeruðum. III. Uppástungur og ályktanlr. A. Samþykktar. 1. f>ingsályktun um að mæla uppsiglingu á Hvammsfjörð. 2. JMngsályktun um ávarp til konungs frá n. d. 3. pingsályktun um ávarp til konungs frá e. d. 4. |>ingsályktun um lán úr viðlagasjóði samþ. í n. d. 5. Jnngsálykun um lán úr viðlagasjóði samþ. í e. d. 6. JMngsályktun um útgjöldin til hinnar innlendu landsstjórnar. 7. f>ingsályktun um bráðabyrgðarlög 16.

x

Þjóðólfur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðólfur
https://timarit.is/publication/72

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.