Þjóðólfur - 08.07.1892, Page 4

Þjóðólfur - 08.07.1892, Page 4
128 Nýir kaupendur að þessum árgangi IÞjóðólfs fá ókeyþis og kostnaöarlaust sent: tvö bindi Sögusafnsins (1889 og 1891). Enn fremur geta þeir, er gerast áskrifendur blaðsins frá júlíbyrjun þ. á., fengið kaUp- bæti þennan og hálfan árgang- inn (30 nr.) aö eins fyrir 2 kr. Síðari hluta bókmenntasög- unnar (6—6 arkir), sem nú er verið að prenta, fá allir kaup- endur blaðsins gamlir og nýir. g^T* Allir lesendur Þjóðólfs eru beönir aö hyggja vandlega aö auglýsingurmi „Takið eptir!" í 21. tölubl. 3. maí. p^" Nýir kaupendilr gefi sig fram sem fyrst, áður en kaup- bætirinn þrýtur. í verzlun Salomons Davidsens á Akranesi eru nýkomnar ýmsar vörur, og fæst þar nú meðal annnars: Kaffi og exportkaffi. Chocolade. Kandís. Brennivin. Hvítasykur. Kirsiberjavín. Púðursykur. Rjól. Kúsínur. Munntóbak. Sveskjur. Reyktðbak. Allt góðar vörur og ódýrar. Enn fremur fæst þar ýmis konar varningur með mjög miklum afslætti, þar a meðal ýmsar nauðsynjavörur, svo sem járn alls konar, ýms smíða- tól, önglar og önnur veiðarfæri, katlar og könnur, hverfisteinar og brýni, sápa og soda, skrár og skrúf- ur, lamir og leirtau, gluggajárn og gluggagler, straujárn og stífelsí. Kramvara tnárgs konaí t. d. lérept og lífstykki, sirs og svuntutau, klæði og Mútar, sjol og silkitvinni, Zeþhyrgarn og strammi, heklúgarn og háletau, tölur og tvinni, boldang og bezta fóður, liattar og húfur. Enn fremur eldspýt- ur, anilínlitir og ótal margt fleira. Borgun í vörum eða peningnm eins og vanalega gerist. Lán fá áreiðanlegir menn til sumarkauþ- tíðar eða iengur, eptir því sem um semst. [378 Munntóoak, ágætt, nýkomið í 379 verzlun Sturlu Jönssonar. Klukkur, vasáúr ög úrfestar fáet hjá úrsmið Magnúsi Benjaminssyni 380 í Reykjavík. Faríi og rúðugler fæst í 381 verzlun Sturlu Jbnssonar. Hina mestu trygging fyrir gœðum Kína-lífs-elixirsins veita þessar yfírlýsingar frá valinkunnum mönnum á íslandi: í sex undanfarin ár hef eg þjáðst af megnum veikindum á sálunni, og hef eg brúkað ýms meðól, en ekkert hefur dugað, þar til nú fyrií 5 vikutít að eg fór að brúkáKíria-lífs-elíxír Valdemars Petersens frá Priðrikshöfn; brá þá strax svo við, að eg fór að geta sofið reglulega, og þegar eg var búinu að brúka 3 flóskur, var eg orðinn talsvert betri, og hef' þá von, að eg með áframhaldandi brúkun verði albata. Þetta er rnér sönn ánægja að votta. Staddur í Beykjavík, 12. júní 1891. Pétur Bjarnason frá Láhdákoti. Vottorð þetta er geflð af fúsum vilja og fullri ráðdeild. L. Pálsson læknir. fégkr eg á næstliðrtum vetri þjáðist af magaveiki, sem leiddi af slæmri meltingu, var mér ráðlagt af lækni að reyna Kína- lífs-elixír hr. Valdemars Petersens í Frið- rikshöfn, sem hr. konsul J. V. Havsteen á Oddeyri hefur útsölu á; brúkaði eg því nokkrar flöskur af honum, ei1 læknaði veik- ina smámsamafi til fulls. Eg get því af eigin reynslu mælt með bitter þessúm sem ágætu meðali til þess að styrkja meltinguna. Oddeyri, 16. júní 1890. Kr. Sigurðsson. Fæst hjá fleStum káuþmönnum og verzlunarstjórum á íslandi. Til þéss að vera vissir um að fá hinn ektá Kína-lífs-elixír eru kaupendur beðnir að líta eptir því, að v* p- standi á flöskunum í grænu lakki, o'g eins eptir hinu skrásetta vörumerki á flöskumiðanum: Kínverji með glas í hendi, og firmanafnið Valdemar Petersen, Frederikshavn, Danmark. 382 Nær fyrst frá því að eg man til, hef eg verið þjáður af magaveiki (dispepsia). En eptir að eg hef lesið auglýsingu frá hinum nafnkunna prakt. lækni Lárusi Pálssyni viðhomandi Kína-lifs-elixir Valde- mars Petersens í Priðrikshöfn, sem er nú í flestum dagblöðum okkar, þá hef eg fund- ið stóran mun á mér til batnaðar síðan eg fór að taka hann, og held þess vegna á- fram að brúka þennan hcilsusamlega bitter, og ræð ölluvn nær og fjær, sem þjást af samskonar veiki og eg, til að brúka bitter þennan, með því reynslan er sannleikur, sem aldrei bregzt. Akranesi, 10. júní 1891. Þorvaldur Böðvarsson (pastor emeiitus). í mörg umliðin ár hef eg undirskrifaður þjáðzt af óþekkjanlegri og illkynjaðri maga- veiki, sem mjög illa hefur gengið að lækna. Fór eg þá og fékk mér nokkrar ílöskur af Kína-lífs-elixír hr. Valdemars Petersens hiá hr. kaupm; J. V. Havsteen á Oddeyri, og nieð stöðugri neyzlu þessa bitters sam- kvæmt notkunarleiðbeining, sem fylgir hverri flösku, er eg mikið þrautaminni innvortis: eg vil því í einlægni ráðleggja öðrum, sem flnna til ofannefndrar veiki, að reyna þennan sama bitter. Hallfríðarstaðakoti, 5. april 1890. O. Þorleifsson, bðndi. Bókmenntafélagsfundur í dag (8. júh') kl. 6 e. h. í leikflmishúsi barnaskólans. 383 Verzlun Stgr. Johnsen selur alls konar vörur, álnavöru, járnvöru o. fl. meö miklum afslætti gegn borgun í pening- um. Vörurnar eru seld- ar fyrir liá^lft vorQ eöur jafnvel minna. Þessi vetðlðBkkun steíidur óhögguö til loka júlímánaðar. 384 Eptirfylgjandi jarðir og hús fást til kaups: 1. Jörðin Húsatóptir í Orindavíkurhróppi 15,6 hundruð að dýrleika. 2. Va partur úr jörðinni Helgastöðum í Biskupstungnahreppi, 8,10 hundruð að dýrleika. 3. hús í Reykjávík: nr. 2 á Klapparstíg 2-Ioptáð. — 21 í Pingholtsstr.------ — 38 í Vesturgötu------ — 44 í Vesturgötu einioptað. Öll með kalgörðum. Eitstjðrinn vísaf á seljanda. 385 Ekta Singers-saumavélar úr sænsku stáli fáSt í verzlun 386 Sturlu Jónssónár. Eigandi og á.byrgðarma9ur: Hannes Þorsteinsson, cand. iheol. FélagepréntSiniojaB.

x

Þjóðólfur

Direct Links

If you want to link to this newspaper/magazine, please use these links:

Link to this newspaper/magazine: Þjóðólfur
https://timarit.is/publication/72

Link to this issue:

Link to this page:

Link to this article:

Please do not link directly to images or PDFs on Timarit.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.