Norðanfari


Norðanfari - 30.12.1871, Blaðsíða 1

Norðanfari - 30.12.1871, Blaðsíða 1
EFNÍISÁ&mP. Bls. Absent, um hina opinberu reikninga . . 9 A&sent gegn athugasemdum vib hina op- inberu reikninga....., . 37 Absent frá Kaupmannahöfn um cand. M. Eiríksson .........88 Afli af iifur 1871........64 Ágrip af reikningum um bib lögskipaba gjald til þjd&veganna í Nor&ur- og Austurumdæminu 1871.....5 Almennur prentsmi&jufundur .... 75 Apturkall út af nau&vörninni .... 45 Athugasemdir vi& hina opinberu reikninga 13 Auglýsingar 2, 8, 10. 16 20,24, 30, 34, 42, 46 50, 54, 55, 60. 64, 70, 74, 78, 82 86, 90, 94, 98, 102, 110 Á afraælisdegi Christjáns amtm. Christj- ánssonar 21. septemb. 1871 (Ijdbmæli) 91 Ávarp til doktor Maurer......6 — - Islendinga ....... 59 Bdkmenntafjelags bæknr......70 Brjef frá alþingi.......6S, 72 — - Brasilíu........63 — - Cand. E. Magnússyni . . 58, 62 — - Girdlestone á Ensku og þýbing af því eptir J. Hjaltalín . . 91 — riddara Jdns Sigurbssonar ... 20 — frá fslendingi í Brasilíu .... 76 Brúbkaupsvísur ........112 Bæjarbruni á Krossanesi í Skagafir&i . . 98 Bænarskrá Nor&lendinga......27 Danmörk og ísland eptir Heimdall (nr. 44-45).......91 Doktoradrápa ....,., 47 Eigi er sopio kálio þó* í ausuna sje komib (nr. 44-45).....93, 99 Einar prestur Thorlacius .... 1 Ekki er lán lengur en Ijeo er (nr. 46 —47) 98 Eptirrit af brjefi til alþm. sjera Gu&m Ein- arssonar....... 48 Fjármörk . 16, 54, 64, 74, 82, 94, 110 Forngripasafnib í Reykjavík . . . .38 Frjettir innlendar 2, 8, 16, 19, 20, 23, 29 38, 46, 50,54, 64 69,74 77, 82,86, 90,94, 102 109 — títlendar 4, 10, 12, 15, 16, 18, 23,29 29, 33 41, 46, 73,82,86, 110 Fundahöld ..,-..,. 88 Fundarhald á Silfrúnarstö&um ... 89 Fundur Gránufjelagsins 20. janúar 1871 12 Frumvarp alþingis 1871 . . . .83 -------til Iaga um hina stjdrnarlegu stöfcu Islands í ríkinu . . 1 -------til laga fyrir prentsmiojuna á Akureyri.....28 Gránufundur.......78 Grein Jdnasar prentara . . . . 16, 20 — Páls barnakennara Pálssonar . 16, 20 — eptir sjera Arnljdt út af Gránu- fundinum...... 12 — fr/i Stefáni Thorarensen á Lönguhlío 49 — - alþingism. Tr. Gunnarssyni um Btdrkaupm Höepfner og Gránu- fjelagib......65 — - Magmísi í Hringsdal um þing- gjaldskröfu L. Sveinb.sýslum. 66, 71 — um prentsmibjuna á Akureyri . . 75 Bls. Grein dt af prentun á brjefi riddara J. Sigurbssonar......37 — um Napdleon III keisara . . 49, 54 — - Zeuthen lækni frá mörgum í Gull- bringusýslu.....81 Gu& nmbunar kærleiksverkin ... 26 Grílukvæbi Grímseyinga (nr 46-47) . 97 Gulusdttin í Buenos Ayres .... 77 Herra Ibi....... . 9 Herra ritstjdri, grein frá Dr. J. Hjaltalín 108 — Eosenberg.......9 Hólar í Hjaltadal (kvæbi) . . . .76 Hugvekja um kosningar m. fl . . 17, 22 ------_ Reykjavík . . . .81 Hvab á nú ab gjöra.....39 — er þab, sem forvitinn vill ekki vita 43 Höfundur Skírnis og cand. M. Eiríksson (nr. 44-45) . , . . . .94 Kafli tír brjefi....... 75 Kirkjuhreifing á Su&ur-þýzkalandi . . 87 Kona drykkjuraannsins . . . 29, 34, 38 Kvæbib Lilja......... 59 Lastvar skyldi sá abra lýtir (stdfchrossar) 14 Leifirjettingar 5, 17, 49, 51 55, 64, 82, 98 Ljdbmæli um B. sál. amtm. Thorarensen 63 •------— Gubrúnu sál. Jdnsddttur . . 105 -------— Hjört sáluga Kristjánsson . 25 -------— Jóh. sál. sýslum. Gubmundss. 106 -------— Jdn - prest Sigurbsson , 104 ------— Ján sál, þórbarson . . . 103 ------------Kjartan sál. þorleifsson . . 25 ------— Kristján sál. Jdnathansson 105 ------— Lilju sál. Bjarnaddttur . . 25 -----------Magnús S. þorláksson . . 89 ------— Pjetur eál. Pjetursson . . 105 -------— Signrbjörn sál. Kristjánsson 72 -------— Sigurb sál. dannibrm. Helgas. 103 -------— Sigurb — kaupm Jdnsson 56 ------------Sigfús ^— Pálsson og Gub- rúnu sál. Bjarnarddttur . . 103 -------— Stephán A. sál. Thorarensen 25 —— — Sturlaug sál au&ga Einarsson 105 -------_ Vilhjálm sál. Óla Einarsson 106 Lögin um hina stjdrnarlegu stöbu Islands í ríkinu eptir Arnl. prest Ólafsson . 71 Lög prentsmibjunnar á Akureyri ... 75 Mannal. 27, 29, 64,82,90,102, 104, 106,110 Málsbdt...........27 Meb lögum skal land byggja .... 108 Minning dáios ættmanns......20 Naubvörn og fleira.....8, 45. 53 Nokkrar athugasemdir um stjdrnarbðt- armálib ... 44, 47, 51, 67 Norburför þjdbverja 1869 . . f .3 Ný fjelagsr. gefin út af nokkrum Islend- ingum í Kmh. 1871 .... 80, 84 Pdstskipsferfcirnar frá og til Kmh. 1871 5 Prentsmibjufundur .......28 Prestaköll veitt og dveitt......42 Reikningur yfir tekjUr og dtgjöld Akureyr- arkaupstabar 18fg- .... 33 ------yfir tekjur og útgjóld prentsm. Norbur- og Austurumd d 21 jdní 1871 79 Reikningur yfir tekjur og útg. hins eyfirzka ábyrgbarfjelags 18fg ... 41 BIs Ritstjdri þjdbdlfs hefir teklb npp í blao sitt. 37 Rjett er bezt en rangt fer verst ... 45 Rödd frá ísl. eptir Heimdall (nr. 42—43) 87 Samanburburinn ........ 40 Samtal um stjdrnarbdtarmálib og fjár- hagsmálib ...... 107 Satt er bezt......... 101 Samvizkusamur prestur...... 60 Sjaldan verbur víti vörum..... 22 Sjdmannaskólinn á Efra-Haganesi . 38, 41 Skýrsla um spítalaejaldib í Eyjafjarbar- sýslu 1870 ...... 18 -------frá Tr. Gunnarssyni um utan- ferb Gránu og fleira ... 86 Snjdfldb........... 81 Stdbhrossareksturinn ... 6, 45, 49 Svar frá Zeuthen lækni til B. hreppst. 66 Tíminn . . . ,....... 24 ¦Tímarit Jdns yfirddmara Pjeturssonar . 96 Tilkynning frá Arnljóti presti Olufssyni 34 Til ritst. Norbanfara......; 91 — — þjtíbdlfs ....... 108 Tilskipun um hundahald..... 100 Um ab dskilafje, sern upp er bobib, sje lýst í blöfcunum .... 101 — mál, sem eigi ná&u fram ab ganga á alþingi 1869 .... 79 — markaskrá Eyjafjaibarsýslu 1871 . 97 — s^tjdrnarmálib eptir Arnljót prest Ólarsson 21, 31, 36, 43, 48, 52, 55, 57 — stofnun kvennaskdlans í Reykjavík 60 — styrktarsjdbinn í öngulstabahrepp . 60 — Rjettindi Islands ,...... 35 — þjdbhátíbina 1874 og fleira ... 66 — kunnugleika fornm. í noríurhöfum 112 Uppgötvanir.........8, 82 Uppörfun.......... . 10 Úr brjefi frá Bandafylkjunum (nr. 46-47) 98 — — úr Múlasýslu (frjettir) . , . . 19 — norskri bdk um norfcur Bandafylkin 100, 109 — spumingakveri heilbrigbinnar ... 97 Ut af bdlusdttinni á Langanesi . , . 82 Ut8krifabir úr Reykjavíkurskdla 1871 . 74 Veitingin á Reykjavíkurbraubinu . , 100 Verblagsskráin......... 17 Verbur þá ekkert gjb'rt fyrir kvennfdlkib 53 Vetrarleguferb tír Fljdttim..... 64 Vottorb ........... 24 — frá yfirkennara Jdni þorkelss. . 108 Yfirlit yfir efnahag prentsmibjunnar á Akureyri 21. júní 1871 . . 79 þakkarávnrp.......26, 54, 98 þakkarmál til Björnstjerne Björnson (Ijdbm.) 9 þjóberni og mtíburmál ...... 32 þjdbleg fræbi vib latinuskdlann í Reykjav. 95 Æfiágrip um Benedikt Benediktsson . 42 -------— Gunnar Gunnarsson ... 29 ------— Kristján Jónathansson . . 89 ------— Sigfús Pálsson og Gub- rúnu Bjarnardóttur . . . 103 ------ — Sigurb dannibrm. Helgason 103 -------— Sturlaug aubga Einarsson 105 Æ sjer gjöf til gjalda ......53 Ættjarbarást herra I. H. í Reykjavík meb grein þar meb fylgjandi b-f e . 61, 68 L e i o r j e 11 i n g a r: í nokkrum númerum blabsins hafa blabsíbutölin misprentast og setjnm vjer þvf eptirfylgandi Ieibrjettingar: f nr. 7—8 fyrstu bls. 9 leB: 13; á nr. 11—12 fyrstu bls. 12 les: 21; á nr. 19—20 annari bls les: 40, þribju bls. 85 les 41; á nr. 29—30 annari bls 60 les 62; þri&ju bls. 59 Ies: 63; á nr. 32—33 annari bls. les: 68; á þri&ju bls. Ies: 69; á nr. 42—43 fyrstu bls. 39 les: 87; á annari bls. 42 les: 88; á þri&ju bls 86 les: 89; á fjdrbu bls. 85 les: 90; á nr. 44—45 fyrstu bls. 87 les: 91; á annari bls. 88 les: 92; á þri&ju bls. 89 Ies: 93; á fjdrbu bls. 90 les: 94. nr. 46-47 fyrstu bls. 91 les: 95; á annari bls. Ies: 96; á þri&ju bls. les: 97; á fjdrbu bls. les: 98. Allar þessar misprentanir er gdbfús lesari be&inn ab lesa í máli&. -."^w^A/VVU'.AjTA^Pp"^'-

x

Norðanfari

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Norðanfari
https://timarit.is/publication/88

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.