Sujumut - 01.10.1947, Blaðsíða 6

Sujumut - 01.10.1947, Blaðsíða 6
34 SUJUMUT ukiut 14»at Nr. 10—12 suj umiit - Kumnt! Jutdle 1947. Gutip jutdlime pivdluanuivåtigut nuånårdluar- nigssavtinigdlo kigsautdlula. KåKarssuit pe- mgi- katdlarmala nunarssuaKångikatdlarn atdle .i.ig- ssåungitsumik nunarssuardlo pérugpat någssåu- ngitsumut Gutiussup jutdlime pivdluai'Kuvåtigut nuånårnigssavtinigdl>< kigsauvdluta. uvdlumilo savanik pårssiss < Bildlimip narssånilumil piv- dluarKussiine i tdlune uvavtiniitaoK pivdluar- Kiissutigå imå »ilivsinut uvdlume erniuvuK ånåussissoK.« I åituuiik tupigineFprsinåunuilaK aitsånguaK tau s imunga akissutigissutut tugsia- ravta »nerssuii; inål uvanga orningniarpara pår- ssissutui arpir.'dlutiga tuaviorpunga.« nerssutit- dlume inal Kurusuk s.ivat silardlugtume orKuisi- mårflgissartagåt takord luinivtigut angorérparput igdlerliussavdiu tiulugdlip savat nerissagssaisa ivtl ilissivigissai :agåta iluane'mérånguaK inor- dlaK mérKanit inordlanit avdlåussuteKångivigsoK sanianilo angut arnardlo åssilissane takussartag- kavtitut atissagdlit Ama inu>>tut nalinginarlut :g- dlame pitsorpalungner tut issikugdlit issiging- nålerdlugit. Kåmsuk najugåt tarrajtigpoK. arnaK ernerdlåK mérartåungualiimme oKorutei<;'tngitdlat tamarniik ivigkanut nalåput. mérånguaK uvfar- Kårdlugo atissårKanik atitini-KångilaK arnauiile ånoråvanut imutinarsimavdlunc Juserliungitsumi- me najuissoKångingmat. — mérånguaK ItiordlåK tr ;sa Gutip uvavtinut tiuiissutå iiangmineK erni- ne. nangmineK piumåssutsiminik Kilaup pivdlu- arnåssusianik KimagtissoK. Kilangmc najugkamit kajungernartorssuarmit Karusungimit tåssunga arKartoK ingilip ånåussissumik Kristusimik Nå- lagkamik taisså. — ingilip savanik pårssissunut nalunaerutå tusarångavtigo. mcraK inungortoK o- Kautigisså Giileipaluglutut lakordlorniarlaraluar- parput. kisiåne ivangkiliume oKalugtuarineKar- ncra najorKUtaralugo inuinarpalungårame agdla- me pitsorpalungårame sordltime tupingnauteKa- ranilo alarKinauligssaKåsångikaluartoK sordlo pingårtorss'iarmik namagsissaKåsångikaluartoK, sordlo GiitiusångikaluartoK ånåussiartordlune ar- KartoK. kisiåne ilumut tåunarpiauvoK ingilip ti- kuagå, OKarame: »ilivsinut uvdlume erniuvoK å- naussissoK tåssa Krisluse NålagaK Dåvlp igdlo- Karliane.« tåunarpiaivorme inuit ajortilingorma- la Gutip neriorssiitigisså pulaieriårssup niaKua- nik aserorleriumårloK. provfititdlo oKautigissar- tagål silamiut ånåussissugssåt. taimåitumik mé- rånguaK iniingortoK ataiKiumaguvtigo Guterpa- lårlikumaguvtigulo ingilip oKausé ugperinartaria- Karpuvut issikualunit alarKinauteKartingikalua- tuvtigo. Kularissagssåungilarme Gutip erne aut- dlartisimagå silarssuarmiut taraavta ånåuneKar- Kuvdluta; — tåssa ajorssautigissarput nalujung- nårcravtigo uvavtinut ånåusinaunata. ingilime jutdlip iinuåne tugsiaramik Giitip nålangnarssu- sia asangningneralo ånagtitsisinaussoK kisiat taig- dlarinago amåtaoK inuit tåmarsimanermingne i- kiortigssaileKissusiat erssersipåt tugsiuniik nag- gatane kigsautigigamiko Gutip inungne nuånari- ssaKarnigsså. erKumTkaluaKaoK Gutip inuk pi- ngorlikamiuk ingminik åssilivdlune pingorterér- dlugo nuånariungnacrsimangmago. kisiåne Gitte tamatumunga pissungilaK, iniimuna ajortilingor- nermigut atarKinAne Gutip åssinga ingminltoK katangmago Gute ivdlernarliigame lamåna nuå- narisinåuiigingnamiuk ajagtorsimagå nangmineK ingerdlaniartugssångortitdlugo. taimailingmat i- nuit angut putsumit låmartoK åssigilerpåt KanoK ilivdlutik ajungitsuniik Gutip perKussainik ilior- nigssartik nalulerdlugo. sordlo putsumit tåmar- I ti p nuna kajungerigaluaKalugo nunaKaitordlo n lungikaluardlugo sumut ingerdlagune tikisav- dltiao nalulertarå taimåitarpoK Gutimik nalussoK kristumiulunit låtnarsimassoK. — tåssalo uvagut ilerKugssaraluarput ånåussissumit inungorfigine- Kångikahiaruvla. taimåitumik jutdlime KUjaniar- nermit nuånnsassugut Gutip kigsautigå. ernitue tunissutigigamiuk ima pitsorpalugtigissumik inu- ssugssångoi litdlttgo agdlåt migdlLungårdlune to- Kiissugssån^i rlitdlugo uvagut någssåungitsume inorKtivdluta. amamiuna asassavut mana tåmar- simassulut issij>issavut agdlame erKardlivut toKO- rérsi massut någssåungitsup jutdlianérKuvdlugit. taima agtigissumik Nålagkap inuinaussugut anga- jorKailserligåtigut asavdlutalo. tamåna Kiijåssu- ligiumavdlugo jutdlisiorpugut. taimåitumik Gu- timil åssuarnåsaugut ilagissavut mana najungisa- vut ilagissavutdlQnit mana toKorcrsimassut piv- dlugit aliasugdluta jntdlisiusaguvta, Kitornavta i- lagissavtaliinit tvavtinik ånåussisinåungilsut inu- vine nuånårUodluta. lamåna sujunertaralugo Gute ingilimigut oKångilaK »ala tipaitsungnarlu- mik il. il.« tusagaK nrssupigtungitsune nuånår- naKaoK inCisangmata toKorérsimassut ånåussing- mat Krisluse månisaoK. Krjs,en Poulsen Igalikumit. upernåmit aussap ingerdlanera ilångutdlugo si- lagigssuaK nuåneraluaKissoK taimåiloK umassuti- lingnut ajoKulaussutut oKautigissariaKarpoK. tå- ssame sialoKångijipatdlårncra ivigkat, nauvdluar- nigssåinut akornutaoKingmat, pingårtumik kanger- dlungne. ivigkanik katerssuineK kinguågtorpoK ivigkiartarfit nausimångigpatdlårnere pissutauv- dlutlk. — nautsivigtigutdle nautitanik pigssarsi- vmvdluarpoK. — Septetiiberij) Kulingata migssingane savanik ka- terssuineK autdlarnerpoK silagik iluartitdlugo. ki- siåne Uperniviarssup tungånut unguinerme uvdlu- ne niardlungne silardlugssuaK namagtorneKardlu- ne. silale ajoraluaKissoK taimåitoK akornutigina- go Uperniviarssup tungånut uvdlut mardluk ator- pait, uvdlordlo aulajangigaK (17'Sept.) erKordlu- go apusimavdlutik. unguissutdlugoK sukugunik augsimåsagaluarput. amåtaoK taineKarsinåuput: 19' Sept. ukuninga nalunaerutenartunga 50-nik ukioKaleKissunga. ki- salo 8' Okt. Jakob M. Egede (MortåraK) nulianilo Emilie åiparingnermingne ukiunik 25-ngortorsi- orput. taimåtaoK 11'Okt. Arnes Egede 75-nik u- kioKalerdlune inuvigsiorpoK. T Simonsen. Narasame naidtigkat. FR. HØEGH.

x

Sujumut

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Sujumut
https://timarit.is/publication/3

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.