Heimskringla - 05.04.1895, Blaðsíða 1

Heimskringla - 05.04.1895, Blaðsíða 1
K>« _■ C-aAv ggattóp ut»io,“‘ff' ’ lUJV IX. ÁR. WINNIPEGr, MAN., 5. APRÍL 1895. NR. 14. f\A$J3ACKACHE; feel§ gore. ache§ wifll mu§cularftm§.ar\d fja§ jugtpur oa fhal' Bamghec of Backache|, ■ÍÍí 3^. MQJTHOL PiA5r0í J. McLachlan. Point au Chene, writes : Noth- Ing better for Lame Back and Lumbago than the L. & L. Menthol Plaster. A. E. MacLban writes from Windsor: “The D. & L. Mcnthol Plaster is curing Sore Eacks and Rheumatism at a great rate in this vicinity. 25c. each in oir-tight tin box. Fylkisþingið. Fimtudag 28. Marz. Undir cins og þing kom saman, til- kynti stjórnarformaður Greenway, að þcgar þing kæmi saman 9. Maí, mundi hann stinga upp á, að það tafarlaust tæki til yfirvegunar ávarpið frá fylk- isstjóra, dags. 25. Marz, (um kröfur kaþólíka). — Þá stóð þingm. Fislier á fsetur og fór að kvarta vflr grcin í Chicago “Tribune," scm segir alt í Uppnámi licr, að Greenway mani do- Qiinion-stjómina o. s. frv., og að hann haíi sagt hitt og þetta um skólamálið, sem tilgreint er í greininni. Aður en þing var sett höfðu flestir þing tnenn og Greenway sjálfur verið að skoða samskonar greinir í Chicago- blöðum, og leizt augsælega ekki á lygalaupa þá hér, sem semja og senda aðrar eins fregnir. Greenway kvaðst neita að bera ábyrgð á öllu um þctta naál, sem blöð í austur-Canada þætt Ust hafa cftir sér. Því síður kvaðst hann þá geta borið ábvrgð á því, sem 011 blöð á meginlandinu öllu kunna að segja. Ilann sagðist ekki vita hvert þessi fregn hefði verið send héð- an, en kvaðst geta trúað Bandaríkja hlöðum til að báa aðra eins grein til heima hjá sér. Við þetta tækifæri kvað hann rétt að gera hina einu réttu embættislegu yfirlýsing í þessu máli og væri þá fyrst, að stjórnin sæi enga ástæðu til að breyta stefnu eða skoð- Un, að því er snerti þetta skólamál, en að hér væri nm alvarlegra grund vallarlagaspursmál að ræða, en fyrir liefði komið síðan sambandsríkið varð til og þessvegna liefði stjórnin afráð- ið að fresta fnndi til 9. Maí, til þess nægur tími gæfist að athuga málið með gaumgæfni. — Að öðru leyti var tíðindalaust á þingi, en kappsamlega Unnið að yflrvegun lagafrumvarpa og fá þau samþykt. Föstudag 29. Marz. Þingið var sett kl. 3. e. h. og gerð- ist lítið sögulegt til þess fylkissrjóri gekk í þingsalinn, kl. 3.45, og fór að staðfesta lögin. Voru þau 31 alls, er hann staðfcsti. Að því loknu var fnndi frcstað til fimtudags 9. Maí ltl. 3. e. h. Fóru þá þingm. allir að rusla í púltum sínuin, en eftir fáar mínútur voru þeir aftur kallaðir á fnnd, í það skiftið til að færa stjórnarformanni Greenway vandaða gjöf — olíu-mynd af honuin sjálfum í sterkri og fallegri umgerð. Myndin var reist upp við forseta stólinn, en tveir þingmenn, sinn af hvorum flokki, sóttu Green. way og leiddu hann upp að hásætinu, en þingforseti Young “steig í stólinn,” ávarpaði hann og færði honum gjöf. ina í nafni allra þingmanna. Green- way þakkaði gjöflna og flutti lipra ræðu við það tækifæri. Endaði Sá fundur með þvl, að allir sungu þjóð- sönginn brezka : “God save tlie Queen” og skildusvo, tilað “stúdéra” skóla-málið um G vikna tíma. FRETTIR. VKITT hæstu verðlaun a iieimssýningunni m* W!' IÐ BEZT TILBÚNA. Oblðnduð vínberja Cream of Tartar Powder. Ekkert álún, ammonia eða Onnur óholl efni. 40 ára reynzlu. DAGBÓK. FÖSTUDAG, 29. MAKZ. Fregnir frá Svíþjóð segja að Oskar konungur hafl ákvcðið að leggja fyrir þingin : stórþing Nor- cgs og þing Svía uppástungu þess efn- is, að livert ríkið fyrir sig megi hafa sína sérstöku konsúlu, en að livor konsúll sem er geti verið fulltrúi beggja ríkja í senn. Enp fremur, að stjórnardeild utanríkismálanna skuli hafa tvöfalda tilveru, þannig, að jafnmikið kveði að ráðum beggja í þcirri stjórnardeild og skal fovmað- ur hennar, hvorri þjóðinni sem hann tilheyrir, bera jafna ábyrgð fyrir bæði stórþingi og þingi Svía. Stjórnarformaður Spúnvcrja sagði á þingi í gær, að þessa dagana færu 7000 hermenn af stað til Cuba ; að 6 mánuðum liðnum yrði hann tilbú- inn að senda 20,000 eða 100,000, ef á þyrfti að lialda og uppreistina þyrfti að bæla niður hvað sem það kostaði. Bretastjórn hefir geflð stjórn Frakklands í skyn, að liún verði að gæta takmarkanna í Nílárdalnum á Egyftalandi og stíga ekki yfir þau. LAUGARDAG, 30. MARZ. Vopnahló. Þegar friðarþingið var sett um daginn stungu Kínverj- ar upp á því, að Japanítar lcgðu nið ur vopnin á meðan verið væri að semja um frið. Það ætluðu Japan- ítar að samþykkja njcð vissum skil- yrðum. Rétt á eftir þessu var Li Hung-Cbang veitt banatilræði og þá afréði keisari Japanita tafarlaust að biðja íulltrúa Japaníta á friðarþing- inu um vopnahlé, án nokkurra skil- mála. Er það veitt og uppihald á or ustum fengið. Dómsmúlastjóri Canada, Sir C. II. Tupper, sem um dnginn sagði af sér, heflr nú séð sig uin hönd og aft urkallað uppsögn sína. Er sagt að hann hafl með þessari “skrúfu” ver- ið að útvega sér forvígismannsstöð- una í fulltrúadeild þingsins. Sum af “íiberal”-blöðunum liafa það svo, að hann hafi afturkallað uppsögnina með þeim skilyrðum, að ekki yrðu framborin nein undantekningarlög fyrir Manitoba á næta þingi, heldur að skólamálið verði lútið liggja milli hluta fyrst um sinn. Að þcssar sög ur séu bull er auðsætt af þcirri ú- kvörcun rúðancytisins, sem áður var meir og minna opinber, að engin slík lög yrðu framboriu á næsta þingi, en Manitobastjórn gefið fullkomnasta tækifæri til að liugsa um múlið, og, ef henni sýnist, að bjóða einhverja breytingu. Englandsstjórn hefir neitað að leggja toll ú ost og smjör frá Can - ada, eins og bændur, eða þeirra cr indrekar höfðu beðið hana að gera. Á þingi Brcta var í gær sai þykkt með 12G gegn 102 atkv. að veita möttöku tillögu um að sjálfsfor ræði skuli veitt ekki einungis írum heldur cinnig Skotum, Englending um og Walos-búum. MÁNUDAG 1. APRIL. Það verður ekki séð að spá þýzki læknisins í Tokio ætli að rætast. Li Hung-Chang er að sögn á góðuin batavegi. E. V. Debs, er menn munu kann ast við í sambandi við vinnustríðið mikla í Chicago í fyrra, er nú vænt anlegur sem forseta efni Populista 189G. Er hugmyndin að fú til þess samvinnu allra verkamannafélaga í Bandaríkjum, að Debs núi kosninyu sem forseti Bandaríkja. Montreal-menn biðja sambands stjórn Canada um $250,000 fjúrvcit ing til allsherjarsýningarinnar í Mont real sumarið 1896. Bæjarstjómin gefur $100,000. William Court Gully heitir nýkjör inn eftirmaður Arthur Peels, scm þingforseti Breta. — Nú aftur er full yrt að þrátt fyrir heilsuleysið ætli Roseberry að halda áfram stjórnarfor mennskunni. Giillsjóður Bandarfkjastjómar er licldur að aukast. Heldur yflr $90 milj. í sjóði 30. Marz. Réttarsalurinn í Rcgina, Assiniboia, og öll sú bygging brann, að því er. innviði snertir, í gærkvöldi. Eigna- tjón $25.000. Þar brann allmikið lögbókasafn og talið óbætandi tjón. ÞRIÐJUDAG 2. APRÍL. G. R. Dickie tök við formcnsku hermálastjómarinnar í Canada í gær, stað J. C. Pattersons, er sagði af sér. Unglingsmaðurinn japaniski, er um daginn skaut á gamla Cliang, lieflr verið dæmdur í æfllangt fangelsi. Dominion-stjórnin liefir ákveðið að iðbafa nýja útgáfu af kjörseðlum við næstu kosningar, er eiga að fyrir- byggja að kjörmerkið vcrði ónýtt. Seðillinn er svartur, að undanteknum blettunum, sem kjörmerkið á að skipa. I gær var mikið um dýrðir að heimili Bismarks, í Þýzkalandi. Karl lokaðist þá yflr á 80. árið og fékk í tilcíui af því yflr 200,000 heillaóskir með pósti og telegraf, auk óteljandi lieillaóska frá nefndum, er heimsóttu hann, og einstökum stórmennum. FVá Konstantinopel er sagt að soldán muni þessa dagana leggja frumvarp til stjórnarbóta í Anneniu fyrir hina erlendu erindreka í Tyrk- landi. Er þar gert ráð fyrir noklc- urnveginn fullgerðri mynd af stjórn undir umsjón jarls eins, er á að ráða fir hverjum 2 eða 3 sérstökum hér- uðum. $400 milj. er nú sagt að Japan- ítar muni lieimta af K,ínverjum scm skaðabætur, cyna Formosa og suður- hlutann af liéraðinn Mancliuria. MlÐVIKUDAG 3. APRÍL. Skeyti frá Svíaríki segir að Oskar konungur vilji ekki þýðast það, að forinaður vinstri manna í Noregi, Stórþingsforseti Steen, myndi ráða- neyti í Noregi. Mexico og Guatamala-stjórnir liafa komist að samningum, svo stríðs hætta öll er úti. Reþúblíkar unnu sigur í bæjarráðs- kosningum í Chieago í gær. Geo. P. Swift var kjörinn bæjarráðsformaður mcð 45,000 atkvæðum umfram mót sækjendur sína. Sir C. II. Tupper neitar nú að hann lmfl sagt af sér, kvcðst auk lieldur aldrei lmfa á það minnst, ogsegirall- ar sögur í því sambandi liæfulausan uppspuna. Frá New York kemur skeyti þess efnis, að Gresham, fjármáiastjóri Clevelands, sé að hugsa um að segja af sér, cn hann neitar þó að svo sé 7000 stúdentar heimsóttu Bismark gær og gáfu honum öltunnu úr silfri og gullrenda innan. Ilún var prýði lega útskorin og á henni upphleyptar myndir af karli 18 ára og 80 ára gömlum. FIMTUDAG, 4. APRÍL,( Ársfundur C. P, R, fél. var hald inn í Montreal í gær. Tekjur á árinu alls $18,725,1G3,73, cn gjöld öll rúm- lcga miij. moiri en tekjurnar. Spánverjar á Cuba láta ófrið- lega, Fyrir 2 vikum eða svo skutu þeir á Bandaríkjaskip, sem fór fram bjá eynni á almennri skipaleið,og nú í vikunni skutu þeir á brezkt gufu- skip á sömu stöðvum. Gufub&t hvolfdi á New What come-höfninni við Pugetfjörð norðar lega í gær, og drukknuðu 4 eða 5 menn. hér margir á því í fjrrra, að sá fyrir og um miðjan Marz, svo þeir hugsa sér nú að verða ekki of veiðibráðir, enda er tíðarfar nú sem stendur óliagstætt fyr- ir kornsáningu. Tíðarfar er þurt og vindasamt ; menn muna hér ekki eftir öðrum eins vindum og nú hafa verið um stund, í grer og í dag er moldviðrið svo dimt, að ekki sést nema til næstu húsa. Sökum snjóleysis í vetur er jörð- in fnjósk-þurr, svo ef menn fá hér ekki regn í næsta mánuði er útlitið mjög skuggale-’t. Yör verzluninni grúfir sami drung- inn og áður, nema ef nokkuð er breytt þá dálitið svartari, Hveiti hefir að sönrm þokast upp um fá cent, er nú 49 —50 cents, en landvara önnuraftur fa.ll- in í verði, t. d. smjör og egg nú 7 cont. Fundahöld : Fyrsta mánudag þ. m. var, sem log gera ráð fyrir, ársfundur Verzlunarfélags ísl. haldinn í Minne- ota. Aðal-umræðuefni fundarins var, að ræða um skuldakröggur félagsins, sem annars eru ærið gífurlegar, og sem mestar mynduðust góða ‘hveiti árið ; það ár átti sér stað við verzlunina hóf- lítið útlán, en ónýt innköflun. Hin sama stjórnarnefnd var endurkosin, að undanskildum Sigrbirni Kristjánssyni, í hans stað var kosinn Kristján M. G-íslason, lögm. Til að létta dálítið kröggum félagsins hefir formaður þess, Jóseph Jósephson, kej7pt fasteign fél. íyrir $3000. — Sem auglýst var hélfc E. Hjörleifsson fyrirlestur sinn hér hjá oss. Almennt álit að hann hafi skemt mönn- um vel. Þegar E. H. var búinn með fyrirlestrahöldin héldu Minneota-Islend ingar samkomu E. H. til heiðurs. Á samkomunni voru viðstaddir ;nokkrir úr bá.ðum bygöum og frá Marshall. Sökum annríkis var ég þar ekki við- staddur. Við nýafstaðnar bæjarkosningar í Minneota féllu atkv. þannig, að vín verzlun skj ldi leyfð á næsta Ari. I hæj- arstjórninni er einn Islendingur—St. Gilbertsson (endurkosinn). Vorfatnadur fyrir öll Norðvesturhéruðin iið 515 OG 517 MAIN ST. GEGNT CITY HALL Vor-yfirhafnir. MINNEOTA, MINN., 24. MARZ 1895 (Frá fréttaritara Iíkr.) Menn eru nú almennt bj'rjaðir hór á akravinnu, en ekki er kornsáning bjrnjuð enn og byrjar víst ekki fyrr en seint í þessum mánuði ; menn hvektust )AIND F^U FF Gentlcmen fino Palmo-Tar, Soap EXCELLENT Itcleansesthe SCALP, RELIEVES THE DRYNE55 AND SO PREVENT5 HAIR FALLING OUT. 6ic Cake§ Mand&O' , PuT UP ^ 25« Karlmannaj'firhafnir með silkifóðri með allskonar nýrri áferð, Þessar j-firhafnir eru mjög vel vandaðar að efni og frágangi. — Byrgðirn- ar miklar. Melissa og- Rigby. Vatnsheldar yfirhafnir með og án slags. — Miklar og mjög vandaðar byrgðir. Karlmannafatnaðir. Nýr varningur kemur á hverjum degi. Skjrrtur, kragar, hálsbindi hanzkar og sokkar o. fl. með lægra verði en þér getið fengið það fyrir nokkurstaðar annarstaðar í borg- inni. Hattar! Hattar ! Með nýjasta lagi og ágætustu teg- með undura-lágu verð. Drengja og barna fatnaðir. Vér höfum drengja og harna fatn- aði af öflum mögulegum tegundum eftir árstíðum og tízku. Alt mjög ódýrt. Stuttbuxur handa drengj- um frá 4 til 14 ára. Langódýrasti Staðurinn í borginni fyrir allskon- ar drengja og barna fatnað. Vér ernm hér Vér erum hér til að þóknast við- skiftavinum vorum með því að gefa þeim eins góð kaup og hægt er, og hin sívaxandi viðskifti vor eru sönnun fyrir að vór gerum það. Þér Örðabelgurinn. Grunnsteinn og pólitikin. Ný-íslendingar eru beðnir að lesa, íhuga og breyta eftir spánýrri hugveKju eftir Gunnstein Ej-jólfsson, er birtist í Lögb, 14. Marz þ. á. Hugvekjan er ekkert flk “Elenóru” á svipinn, heldur á það að vera pólitisk hugvekja, því Mr, G, E. segist kunna betur við að segja þeim (þöngulhattsunum þar nj’rðra?) að það sé eiuinlega pólitik, sem valdi því, að hann nú taki til máls. Það víst finst engum það vera óþarfi, þó hann, annar elns pólitikus, spreiti spóana of- urlitið núna rétt fyrir kosningarnar. En að nú í langan tíma liafi staðið rit- erðir í hlöðunum frá Nýja Islandi, er að meir eða minna lej'ti hafi flokksmál til umræðu frernur en að undanförnu, man ég ekki eftir að liafa séð, nema ef vera skyldi þennan “liberafl’-blástur í “frjálslyndis”-farganinu. Það ertt víst sára-fáirí Nýja íslandi, sem vita með vissu hvorri hliöinni að Mr. G. E. er andvígur, eða andvígur ekki. Raunar gseti ruaöur getið sér þess getið sparað yður peninga með því að kaupa alt sem þér þarfnist af fatnaði og liálsbúnaði í WALSH’S miklu falasolubud, 515 og 517 líain St., gcgnt City Hall. T. M. Walsh’s. En hvað er að "slá sér upp”, ef ekki það, að einn vikadrengur Green- waj’stjórnarinnar ritar heil-lauga liug- vekju til Ný-ísl. og skipar þeim öllum moð harðri hendi og nokkrum snoppung uin f ofanálag, að fj’lla nú allir einn flokk við næstu sambandskosningar, hvað sem okkar sveitarmálum liði, og hvaða óhag sem sveitin kj’nni við það að líða? Og þó að Manitóbastjórnin kunni nú að vera ofurlítið breisk, ekki síður en Ottawastjórnin, þá samt sem áður lieldur G. E. það vera sjálfsagða skjddu allra Ný-ísl. að jarma nú einn allshorjar “liberafl’-lofsöng. En mér finst bezt fyrir G. E. og aðra þumlungs pólitikussa að láta Ný-Isl. i friði og lofa þeim að hafa sínar pólitisku skoðanir. Okkur Ný-Isl. er ekki með öflu ó- kunnugt um það, að sambandskosniug- ar fara fram áður mjög langt flður og við erum ekki alveg óviðbúnir, og ég get huggað G. E, með því, að fullur hann helmingur af öfluin atkv. í Nýja Isl. falla Ottawastjórninni í vil. Ný-ísl. eru nú fjórum áruin eldri en þeir voru við siðustu samhandskosningar, og þeir eru þess fullvissir, eins og annars flest- ir aðrir skynsamir inenn um þvert og til, að nu um þessar muudir væri eins “liberafl’ eins og hann er langur til, meðan liann liefir þessa léttadrengs- stöðu við að þrifa til í fylkisþinghús- inu. Þó að Mr. G. E. sýnist ekki betur... . , .. en að’ pólitik Ný-ísl. hafi nú á 2-3 ár-1 end.langt Canada, að su stjorn sem nu um verið að leiðast í öfuga og ranga, . ... . , , ,, , , , , fiögur ánn. Þess vegna væn það fa- att, sannar þaðekki annað en það, að | ( _{ ,AfL. »i,n , menn eru nú orðnir svó kunnugir póli- tik og háttuin landsins, að menn láta ekki alveg hlindandi hóa sér saman sem. , . , , . , , , ,,,,,, ,, r, t-, c ■ , um þeim tiokki við næstu kosnmgar, þa kindum á kviaból; og þo G. E. finnist| 1 ,, . ._______x að menn hafi snúið í öfnga átt, þá getur | sinna af Ný-ísl., ’ef þeir ekki greiddu sín atkv. með þingmannsefni Conserva- tive-flokksins, og ef við eindregið fylgj- liann verið viss um það, að þeir sem hafa snúið sér að conservative-flokkn um—og það oru þeír, som G. E, meinar að hafi snúið sér í öfuga átt—, að þeir eru hjartanlega sannfærðir utn, að þeir hafi snúið í rétta átt, og þeir eru þeg- ar komnir að raun um það, að hin svo kallaða “frjálslj'nda” stjórn hefir ekki gcngið sem hezt fram í að standa við loforð sín nú um undanfarin ár. Það cru margir hór í Nýja Isl., sem muna hverju iofað var við síðustu fjdkiskosn- ingar og hvernig það hefir verið ent. G. E. finst það óþolandi, að það skuli ekki vera ein pófltisk lijörð og einn pólitisk- ur hirðir hér í Nýja ísl., og úr því að það ekki geti nú lútið sig gera, þá hafi Ný-ísl. óorð á sér fv7rir hvinglanda, ó- sjálfstæði og sundrung. Og hjá hverjum hafa þeir fengið þaðóorð? Það er svo sem ekki nýtt þó G. E. finnist að allir aðrir en liann, sem í blöð in rita frá Nýja Isl., riti af andans þröngsýni, og bara bull. Og ef inaður annars getur nokkuð losið út úr þessari langaföstu-hugvekju G. E. þ& er það lielzt, að allir sem ekki rita einn enda- getum við verið vissir um að sá flokkur gerir mikið fyrir Ný-íslendinga og það á þessu og næsta ári. Þó sumum ef til vill kunni að þj-kja að Ottawastjórnin hafi gert lítið fyrir Ný-ísl. að undanförnu, þá er það ekki nema eðlileg afleiðing af þvf, hvernig mikið meiri hluti atkv. féll í Nýja ísl. við síðustu sambaudskosningar, þvi, eins og menn muna víst eftir, þá voru það fjölda margir, sem ekki böfðu neina liugm.ynd né þekking & pólitik landsins, liefdur lótu leiðast af fögrum fortölum og þessari glóandi gullstjörnu. orðinu “frjálslyiidur”. Þá voru menu bara spurðir að því, livort þeir fylgdu ekki “frjálslynda” flokknum ? Jú, náttúr- lega. En ef einhver var svo djarfur að fylgja ekki þeim flokki, þá var homim, eða þeim, naumast viðvært, En nú er sú brej'ting á orðin, að þetta orð : “frjúlslyndur”, þó það kunni nú að láta vel í eyrunum á sumum, hefir ekki eins mikil Ahrif á menn hér nú, eins og við síðustu sambandskosningar, því menn eru nú komnir að raun um að sumir af liessum “frjálslyndis"-hetjum bera ekki “nafn með rentu”, og að “frjálslyndis”-ofboðið sem á þá kemur lausan liberal-lofsöng, eiga að ritaíi ..., . . , , , , þeim tilgangi, að vekja úlfúð og deilur v1^ kosningarnar dvinar þegar frá hður og að vera ginningarfífl sér heimskari kosningunum, þvf margir af þeim, sem manna, manna, sem hara höfðu löngun flagga með þessu orði: “frjálslyndur”, til að "slá sér upp” og leiða Ný-fsl, í eru í íaun og veru örgustu afturhalds- göuur. | menn. Fyrir Ný-ísl. að hugsa sér að hrinda Ottawastjórninni úr völdum væri stór barnaskapur, þó G. E. sé nógu glópsk- ur til að láta sér koma slíkt í hug, En hitt vitum við, að Ný-ísl. geta, ef til vifl, ráðið úrslitum í þessu kjördæmi, og það munum við líka reyna. Við höfum nú hejTrt það fjrr en í þessari Gunnst. hugvekju, að allir Ný- ísl. ættu svo sem að sjálfsögðu að fylgja sama fiokknum við allar kosningar.—■ Bara þegar “Snata” er skipað að reka saman rollurnar, þá að hnappa sig sam- an í einn hóp, og þá fyrst “ávinnið þér yður heiður og sóma”. En Ný-ísl láta ekki einn uppblásinn vindbelg, sem “li- beralar” hafa nýlega uppdubbað, leiða sig í gönur með sínum hugvekjublæstri og orðagjálfri. Ég hefi ekkert út á J. A. McDon- ell að setja, Hann er orðinn töluvert þektur hór í N.-ísl., þó að dómarmanna séu nú misjafnir um það, hvernig að það hafi gengið til nú í seinni tíð, sem fjdkisstjórnin hefir verið að láta vinna á brautinni. Sumum finst raunar að “frjálsl.vnda”-flokksflaggið hafi þó hall- ast nokkuð til hliðar ineð köfium, þegar verið var að gefa einstöku mönnum um ráð með vinnuna i pukri og með vissum skilyrðum, en slíkt er nú máske ekki vítavert, þar sem “frjúlslj’ndið” er ann- ars vegar. Mr. McDonell þekkir auðvitað þarfir Ný-íslendinga eins vel og nokk- ur annar enskumælandi maður í þessu kjordæmi, enda er þaðekki óeðlilegt. En sú þekking getur ekki kornið N,-ísl. að neinu haldi, þar eð engar líkur eru til að “Liberafl’-flokkurinn nái völdum í Ot- tawa við næstu kosningar. Þess vegna mundi Ný-ísl. iðra þess, ef Lihsral- flokkurinn kæini símun manni að við næstu kosningar í þessu kjördæmi, þvi sá maður j7rði í minni hluta á þingi, og gæti því lítið gért fj-rir Ný-íslendinga á Ottawa-þingi, og afdrifin ju-ðu þau sömu eins og við síðustu sambandskosn- ingar, að ef Ný-ísl. ekki vilja stjTkja Conservative-flokkinn við þessar næstu kosningar, þ& er ekki að búast við að Ottawastjórnin vilji gera inikið fyrir Ný-ísl. En slíkt er nú ekki að óttast, því Ný-ísl. munu veita Conservatíva- flokknum meira og betra fjdgi viðnæstu kosningar, en nokkru sinni áður, enda mun Conservative-íiokkurinn finna þaö hvort að honum suýr “haiidarbak eða eða lófi”. Eg vona að G. E. ganai það miðl- ungi vel að hefja menn á það stig trú- girni og hlej’pidóma, að aflir, eða fiestir okkar beztu og skjmsömustu menn fylgi “frjálslynda” fiokknum. En hitt vitum við, að sumir, sem látast fj lgja “frjúlslynda” flokknum, fjdgja í raun og veru frakkal vfi féhirðis fj lkisstjórn- arinnar. K. L.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.