Heimskringla - 17.11.1904, Blaðsíða 1

Heimskringla - 17.11.1904, Blaðsíða 1
?????????????????????????? ? ? ? ? ? T. THOMAS Islenzkur kaupmaOur selur alskonar matvöru, gler og klæBavöru afar-ódýrt gegn borg- un út I hönd. 537 Ellice Ave. ? ?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Phone 2620 ? ? ?????????????????????????? ? T. THOMAS, KAWMAÐUR | : umboössali fyrir ýms venclunarfélög 1 Winnipee og Austurfylkjunum, af- greiöir alskonar pantan-ir Islendinga r nýlendunnm, J>eim aö kostnaöar- lausu. Skrifið eftir upplýsiugum til 537 EUice Ave. - - - Winniþeg lausu. Skrifid eftir upplýsiugum til Ý 537 Ellice Ave. - - - Winniþeg * ? ? ?????????????????????????? XIX. ÁR. WINNIPEG, MANITOBA 17. NÓVEMBER 1904 Nr. 6 Arní Eggertsson 671 ROSS AVEJÍUE Phone 3033. Wlnnipeg. Kœru skiftavinir! Nó er tfminn til þess að kaupa lot til Þess að byggja á í vor, eða selja aftur í vor. Eftir kosning- arnar hefir fólk meiri tfma til þess að kaupa og er alveg vfst að lot stíga pá 1 verði. Lot á Furby St. fyrir $20 fetið Lot á Victor St. ' $300 lotið Lot & Beverly 8t. " $9 fetið Lot á Simcoe St. " $9 w (Það er mjog lágt) Lotrá Pacific Ave. $500 lotið Lot á Ross Av., $500 lotið Lot & William Ave., $350 lotið Ég hefi peninga að lána fyrír 6V2 per cent og upp. Arni Eggertsson Offlce: Room 210 Mclntyre Bltr Telephone 3364 Fregnsafn. MarkverðusrAi viðburðir hvaðanæfa. með mikilli viðhöfn heim til Japan og jarðsetja það par. Eftirmaður Kuroki kvað verða "Little Thircl Prince," en aðal-hershöfðingi als hersins er nú Nodzu. Sfðan þessi ófriður byrjaði, og Kuroki tók að sér stjórnina, hefir fylking hans aldrei beðið ósigur fyrr en hann féll sj&lfur. Japanar hafa mikils mist við fall Kuroki hershöfðingja. Þann 14.—Rússarhafa gertharð- ar atlögur að Japönum á landi undanfarna daga, en ekkert á unn- ið. Mælt er, að Kuropatkin hafi engum sigri n4ð, sfðan lið hans tók Bentsiaputze, snemma f fyrra m&nuði. Japanar auka lið sitt á Shakhe völlunum, gegn herdeild- um Kuroþatkins suður frá Muk- den, en Rússar búast par til varnar af kappi. Klaufaskap marsk&lks Oyama kent um fall Kurokis hers- höfðingja, en kænskubrögð Kuro- patkins voru til & takteinum að grípa tækifærið gegn Óvinunum. Sa saga gengur þar austur frá, að Kuroki hafi verið Pólverji, og heitið upprunalega Kurcrwski og verið greifi. STRlÐS-FRÉTTIR Frá 5. þ.m. til 10. s/nist ekkert markvert hafa gerst í austræna ó- friðnum. Áhlaupin á Port Arthur hafa haldið áfram. Láta blöðin vel yfir þvf, að Japönum gangi bet- nr og hafi náð útvfgunum og séu þá og þegar búnir að n& Port Ar- thur. Ekkert er hirt um valinn og eru vargar og hræfuglar lagstir á náinn hj& Japönum. Mikið kvað þrengja að fólki f Port Arthur. Konur, sem ganga á markaði og leiða eða bera ungbörn, eru oft skotnar. Kúlur frá Jnpönnm hitta þær, eða sprengikúlur þeirra tæta þær f sundur. Þann 10. þ.m. er sagt að Stoessel hershöfðingi hafi beðið Japana um vopnahlé. Álitið er það, að hann ætli að gefast upp, en búa staðinn d&lftið undir áður, vegna borgar- anna og viðskiftalffsins þar. Mælt að Japanar bj'óði Rússum frið og og sfitt, en þeir vilji ekki þiggja að svo komnu. Þann 11.—Japanar hafa stungið upp &, samt ekki stjórnin sjalf, að atórveldin hlutuðust um, að koma & friði milli Rússa og Japana. En Rnssar neita öllu þess héttar að bvo komnu. Rússar ná slnum fyrri stöðvum við Hun-fljótið og Japan- ar hOrfa undan. Þann 12 — Ekkert markvert að frétta af etrfðinu f dag. Smáskær- ur milli landhereins nálægt Muk- den. Grafa báðir þar vfgisgrafir og skotgryfjur á nóttunum og færa sig eins náið hvor öðrum og auðið er. Njósnarlið Rú3sa þykir þo enn þ& aræðnara en hinna. Kósakkar r&ku japanska herdeild af stöðvnm sínum an þess að tapa einum liðs- manni. Engar sannanir eru fyrir þvf, að hershöfðingi Stoe6sel hafi æksteftir vopnahl.' f port Arthur. Þann 13. koma fréttir tr& Pét- ursborg, að hinn nafnkendi hers- höfðingi Japana, Kuroki, se fall- inn. Það er staðhæft, að fregn þessi 9é s'inn. Kuroki var einn af hinum mestu, ef ekki sft meBti, hershfifðiugi í liði Japana. Er því stör Bkaði fyrir Japana að niissa hann þegar mest liggur A. Kuroki Btoð freniBtur í fylkingu, þegar sprengikúla frá Etússum hitti baun og tætti sundur. Lfkið k að tíytja Nýlega hafa stj'ímmfræðingar f Bandaríkjunum séð f stjörnukfkir Enecke'8 halastj'örnu & ferðinni og nálgast hún óðum jörðina. Eftir nokkura daga verður hún sýnileg með berum augumhérfrá jö.rðunni, hflldi hún 8Ömu stefnu. Ihín er eðlislé't. en er á geysi hraða í geimnum og virðist stefna beint inn í srtlkerfi vort. Roosevelt, forseti Bandaríkj- anna, var kosinn með meiri yfir- burðum en McKinley sal. Að sögn blaðanna hefir verið all róstusamt f kosningunum. Tveir dómarar, einn kjörstj'óri og nokkrir svert- ingj'ar voru beint drepnir Einn Demókrati var drepinn heima á heimili sfnu. Alt þetta voru Dem- ókratar. Þar að auki dóu tveir kjósendur úr hjartveiki, annar Dem- ókrati og hinn Repúblfki. (Ekki er vakurt þó riðið sé,"Uncle Sam!") I sfðustu viku fengu Japanar 60 millíónir dali til láns. Helming- inn af því fá þeir hjá auðmönnum f New York og hitt f Lundúnum á Englandi. Þeir kaupa 90^ cent fyrir dollar og greiða af honum 6 prócent. — Þhjíii 8. þ.m. lagði Rússakeis- ari af stað frá Pétursborg til að kveðj'a herlið, sem var að leggja af stað f austræna ófriðinn, frá Vilna á Pólandi. Hann verður fjarver- andi viku. Flugufregn frá Rúss- landi, að þrfr sprengibatar hafi sést með fram Spánar ströndum þann 26. oktober sfðastliðinn, og hafi þeir verið að leita eftir tækifæri við rnssneska flotann, sem væntanlegur var úr Eystrasalts sjónum. — I vikunni sem leið var gömul kona ein af fnrþegj'um, sem voru 1 Kyrrahafslestinni nálægt Fort William í Ontario. Hön var mjíig illa til fara og hin fátæklegasta. Hún hafði farseðil til Nelson f British Oolumbia. Hún virtist verða rutluð alt í einu, og lesta- Btjórinn lét afhenda hann ltigregln- stjóranum f Fort William. Þegar hún var rannsöknð, kvaðst hún vera með fullu viti, en þjófar hefðu ver ið í lestinni og ætlað að stela p>en- ingum af ser og oðrum. Tilheyr endur fóru að brosa, pegar fátækl- ingsræfill þessi fór nð tala umpen- inga. Þa'T væri víst heldur en ekki suinma. er sv'ona fólk bæri á sér! Kerliog fletti niður sokkunum sln- um og dr<5 sinn $1.0tX)dala seðilinn upp úr hverjum. Þar næst leitaði hún innan klað;i og taldi fram ytir ft,'.HK) f seðluni L'igreglustjórinn tók að sör að sendn lienni pening- «na ohulta vestur að hafi. Síðan segja hana brjfvlaða, af þvf bún átti að minsta kosti fjögur þúsand dali. — Margir conservativ þingmenn f Austurfylkjunum hafa boðið og óskað eftir að segja af sér þing- mensku, ef Mr. Borden sækti f kjördæmi þeirra. Mr. Borden hef- ir ekki þegið það að svo stöddu, en líkur eru til, að hann Þyggi boð einhvers þeirra, þegar núverandi stjórn hefir valið sér þingforseta. Fyrri getur enginn þingmaður sagt af sér. Mr. Borden ætlar ásamt konu sinni að ferðast vestnr Kyrrahafsströnd og dvelja þar um tfma sér til heilsubótar. Það ðiima er sagt, að Sir Wilfrid Laurier ætli að gera. — Blaðið Times f Lundúnum segir að mikill jarðskjálfti hafi verið sunnudaginn 6. þ.m. á For- mosa eyjunni. 950 hús hafi hrun- ið til grunna, yfir 30 hafi stór- skemst. 78 manns fórust og margir meiddust. Skaðinn er mikill. — Stiórnin í Brazilfu hefir &- kveðið að auka sjóflota sinn. Ná- læg ríki í Suður-Amerfku lfta horn- auga til Brazilíu fyrir þetta, bæði Argentina og Chili, og ætla að auka flota sína lfka. Hvergí eru horf urnar friðsamlegar. — Þegar forsætis-ráðherrann í Quebec fylki sá úrslit sambiinds- kosninganna f Canada hljóp hann til og sleit |>inginu, þótt það ætti ár eftir af kjörtlmabilinu. Svo gleiður varð hann yfir mútusigri Lauriers. Foringi Conservativa t Quebec lýsti pvf yfir, eftir aJ hafa raðfært sig við meðraðemhn sína. að ekkert þingmannsefui frá Con- servativum yrði f vali næsta kosn- ingardag. Oðara og þessi ylirlýs- ing varð hlj'óðbær, varð liv-HK^nd- in upp A móti annari í liðiLiberala í Quebéc. I sumnm kj'ördæmum ætla tveir Liberalar að sækj'a hvor á móti ö'ðrum; f sumum kj'ördæm- um eru þrfr Liberalar í sókninni. Þetta vekur hið mesta hneyxli og uppistand, og alt bendir á, að Lib- eralar sjálfir og fólkið séu f hinni mestu sundrung og glundroða. Fólkið vill hafa tvo flokka og mega kjósa, og lfta eftir þeim brauðmol- um, sem falla af borðum hinna rfku. Liberalar hafa peninga þjóð- arinnar f hfindum sér, og til þess að múta, verða þeir í Quebec fylki að etja peninga vopnunum saman. Laurier-stjórnin getur lx>rgað þeim fyrir kosninga-atið af landsins f'é. Fólkið hefir selt sig þessari stjórn. Hún verður að selja það aftur og aftur. — Þanci 11. þ.m. fór Paul Knab- enshne frá Toledo, asamt styrimanni sínum, A. W. McQueen, og W. S. Foreman, f St. Louis, í loftbát tvær mflur í loft upp. Fjöldi fólks horfði & þessa loftsiglingu frá s/n- ingarsvæðinu. Þegar b&turinn var tvær mflur f lofti uppi, sendu firð- ritastöðvar Marconis b&tshfJfninni yfir tuttugu fregnskeyti, og komu þau oll með beztu skilum, svo ekki munaði orði Það er þes6 vegna vísindalega sannað, að það m& senda nrðskeyti eins vel f loft npp, sem &fram. Þykir tilraun þessi mikils virði. Loftbáturinn var & ferðinni einn og h&lfan klukkutfma. Hann seig niður og n&ði óhultn lendingu fjórar mílur frá sýning- unhi. Þykir loftsigling þessi og flrðskeyta sending undrum sætn, og framfaraspbr mikið f þeBsu hvoru- tveggju. — Lesta-&rekí.tur varð aði'arn- nótt 13. þ. m. n&lægt Azusa, Wyo. Áttn menn biðu bana og fimm meiddnát mikið. — Leiðtogi (jonservativa f On- tario fylki, Mr. J. P. Whitney, hefir knll.ið til idsherjar fundar fyrir 1 Jberal - Conservativ inejon ástand f Ontario fylki. Liberalar hafa hangt þar við völdin þvert of- an f atkvæði fólksins. Óstjórn, at- kvæða stuldur og atkvæða kaup hafa ríkt f því fylki um almörg sfðustu ár, og Liberalar stj'órnað þar að nafninu til. Kosningar eru væntanlegar þar bráðlega, og ættu Conservativar að búa sig undir að vinna þær með fylgi fólksins, og reyna að hamla Ross-stjórninni fr& að sigra með ofbeldi og kosn- ingavélum. Fólkið r Toronto fylki er orðið þreytt og æst yfir þvf, að fá ekki fylkinu stjórnað samkvæmt vilj'a fiöldans. — Þann 13. þ. m. snjóaði svo mikið f Baltimore og suðurhluta New York rfkis, að lestaferðir hættu vfða. Einnig biluðu fregn- þræðir fyrir tíma. Bylur þessi byrj'aði með bleytu hrfð, snérist sfðan og fylgdi frost allmikið og veðurhæð mikil. Óveður þettn olli miklum skemdum, og sumstnðnr meiðslum & mönnum og skepnum. — Á sunnuda^inn var brann kona til dauðs nálægt bænum Gladstone. Hún var að hjMpa til að kæfa sléttueld. — Um helgina er leið skaut maður son sinn til bana með tveim- ur kúlum. Hann hélt drengurbin væri skógarbjflrn. Þetta skeði í Cass héraði í Minnesota. Mælt að faðirinn muni tapa vitinu yfir <'»- happi sínu. PIANOS og ORGANS. HeintsEman & Co. Pianos.-----Bell Orgel. Vér seljnm ineð m&naðarafborKunarskilm&lnm. J, J. H McLEAN 8c CO. LTD. 830 MAIN St. WINNIPEG. NEW YORK LIFE IMSURArVTCH OO. JOHN A. McCALL, president Síðasta skýrsla félagsins sýnir að & &rinu 1903 hefir það gefið út 170 þús. lifsábyrgðarskírteini fyrir að apphasð 8380. miliónir doll. Á sama Ari bortíaði fél. 5,300 dádarkröfor að upphæð yfír 16 miliónir doll., ok til lifandi meðiima borgaði það fyrir útborgað- áarlifsbyrgðir fullar 18 miliónir doll. Sðmuleiðis lánaði félagið S32 þús. meðlimum út á vifs&byrgðarskirteini þeirra nwr þvf 13 miliónir dol!ars. Einnig hefir félagid skift á milli meðlima sinna & Siðastl. &ri 5J mlión dsll.. i vexti af &byrgðam þeirra i því, sem er $1,250.000 meira en borgaðvar til þeirra & &rinu 1902. Lffsibyrgðir i gildi hafa aukistá siðastl. ári um 191 millionir Dollarei. Allar gildandi lífs&byrgðir við &ramótin voru 81,745 milionir Allareienir félagsins eru yfir ......35JÍJ million Doilarti. ('. OlalVon, J.«. Worjfan. Manager, AQBNT. ORAIN KXOIANGK BUILDrNO, ^ J sttíig kerln upp f lestina og hóltiþar, þann 2i. þ.m, Fnndnr þossi Sýnishorn af kosninga athalinn öechinsky, prestur Oalicíu- manna, segir þannig frá kosninga- nðferð Liberala í Marquette kjör- dæminu hér í fylkinu: "Þegnr ég kom til Rossburn, 29. október, var mér sagt fr& þvf, að þar væri kosningarimma, og sæktu Liberalar hana með dæmafáu at hæfi. I byrj'un gekk ég ekki inn á að trúa þvf, sem mer var sagt, en ég komst fljótt að raun um sann- leikann. Næsta dag fann ég kunn- ingja minn 1 Snake Creek, Mr. Siwy, og tjáði hann mér, að inn- tiytienda Hgent Harvey, frá Winni- peg, ferðaðist um alt f Snake Creek, Ranchville, Bossburn og Shoal Lake og staðhæfði þar við kjósend- ur, að ef svo færi, að Conservativar kæmust til valda, þ& tæku þeir löndin nf folkinu þar. Þar að auki sögðu bændur mér, að þessi Harvey segði þeim, nð ef þeir vildu ei greiða S. L. Head (lib.) atkvæði sín, þ& ætlaði stjórnin að svifta þi eign- arjo'rðum þeirra. Þeim var einnig sagt að vera þakkl&tir við þennan Head. þvf hann hefði fiutt þ& til Canada. En Conservativar ætluðu að færa kaupgjald verkaf^lks ofan f 50c & dag, ef þeir na-ðu völdum. Og fleira af þessu tagi var þ>im sagt. Á fundi, sem haldinn va,r f Shoal Lnke 1. nóv., otsk/rði ég tilheyr- endunum stefnu Conservativa og Lilærala i Jmíssu landi. Allir, sem þar voru viðstaddir, sogðust vilja greiða atkvæði með Dr. Roche, þingmannsefni Conservativa. Og næsta dag var ég & öðrum fundi í Ranch\ ille, Þegar ég einum degi eftir kom til Shoal Lake, var alt umsnúið, og fjöldinn af mönnum þar dauðadrukkinn. Einn af þeiin drukknn var Btjómaragent fr& Yorkton. Eg spurði, hvað um skiftum þeseum olii. Mér var sagt að & miðvikudaginn, þ& hefði kjör fitbýtt peningum ft meðal fólksins og lofnð að gefa $1.000 til kyrkju byggingar þar: Athæfið við kjörstaðar dyrnar er ljótara en lýst verður. Þar stóðu til samans þessi umgetni stj'órnar- embættismaður frá Yorkton, ftsnmt lögregluþjóni. Þeir brngguðu ráð sfn saman altaf, og þeim scm ætl- uðu að greiða atkvæði með Dr. Roche, var hótað og þeir hræddir frá að fara inn. Þeir, sem inn fóru, og greidilu atkvæði -— sögðu kjö'r- stjóra hvorn þeir kysu — voru vaktaðir af kosningaþjónum, sem hleruðu uppi nöfnin hj& hverjum einasta kjósenda. Þeim heitingum var líka dreift á meðal manna, að þeir sem eigi greiddu atkvæði með Head, þeim skyldi verða misþyrmt og hýbýli þeirra brend. Þessi um- getni n&ungi frá Yorkton, var mér sagt, segði mönnum, að þeir sem ekki greiddu atkvæði fyrir Head skyldu ekki sleppa ómeiddir eftir á, ef þeir voguðu annað. Eiðstafurmn var rangfærður og falsaður við þá, sem eiða sóru. Dá- lftill piltur var þar eiðtöku túlkur, og hlýddi ég sjálfur ft, að það sem hann sagði eiðtakendum, var alt annað en eiðstafurinn & enskri tungu. Hann hljóp alveg yfir þeBsa grein: "Að þú hafir ekkert þegið og eigir ekki von & nokkuru gjaldi eða greiða", osfrv. í hvert skifti hljóp tulkurinn nt í dyrnar og sagði öllum frá hvernig hver kjósandi greiddi atkvæði sitt. Suma s& ('g með kosningamiða f híindunum, þegnr þeir fóru inn. Ég þekti þar nokkra, sem greiddu atkvæði, sem unnið höfðu f kosn- ingunum og þegið peninga fyrir. Hinn liberali lfiggæzluþjonn við dyrnar, skipaði hverjum, sem inn gekk, að greiða atkvæði með Head. Ég b& líka menu fnra inn og greiða atkvæði, sem ekki vora til & listun- um. Eg heyrði Ifka og s&, að mönn- um, sem vorn & listunum, var neit- að um atkvæðagreiðslu, og þeim sagt, að þeir væru ekki & listunum, svo sem Mr. Pawes Rozdeba. Mr. Moalaukicwicz. atkv smali Liberala, hafði lista, þar sem öll nöfn kjósenda vor» merkt &, svo hann vísbí vel, hvernig hver ætlaði I Ranchville, 1 hnsi Wnkefield Konenack. hélt stj'i'irimrembættis mnðnrinn frá Yorkton til f Þessi herrnmnður, sem er plága fyrir heiður og síma Galicíumanna. að- hafðist þar, að sö'gn, eitt og annað nijög ljótt, sem leiðtogi Liberala á meðal fólksins. Á dýrslegan hitt Og með a>ði miklu réflist hann & umbo^sinann CoQservativa þar, Mr. Dideicauk, og kallaði hann íillum verstu nöfnum, og mundi hann hnfn sætt fangelsisvist fyrir slíkan þorparaskap f hverju öðru ríki en Canada. Þar voru hafðir tveir lðg- regluþjónar, sem fylgdu honum, og hótuðu þeir að setja Dideiczuk inn, ef hann kæmi nálægt þessum stað. Keyrslumenn Liberala komu með tvo stóra vagna fulla af mönnum, blindfullum, sem látnir voru greiða atkvæði. Þessir menn voru svo drukknir, að þeir skjögruðu.en Lib- eralar leiddu þá inn að kosninga- borðinu, &n nokkura spurninga eða umsvifa. Þeir, sem greiddn atkvæði með Dr. Roche, vom l&tnir fara rtt um 8t;rstakar dyr, en hinir lib(>ríilu kjrtsendur voru leiddir í aðra stofu, og getin máltíð. En þaðan komu þeir allir aftnr meira og minna drnkknir. Það sama var gert f húsi Mr. Angus f Snake Creek við kjósendurna. Sannlega, eru þetta taldar frjilsar kosningar í Canada? Mr. Laurier nær þannig völdum aftur! Auðsælega er Galicfufólk flutt til Canada til að gern það drukkið, svo nð sumir þnr g»ti bent ft það með gysi. Ég befi verið viðstaddur f kosningum & Þýzka'aitdi, Austur- rfki og ítalfu, sem «11 eru einvalds- rfki talin, en aldrei hefi ég séð nokkuð lfkt þessu mutu-fnrgani, atkvæðavélum, hotunum og sið- spillingu, sem hér f londi." Uppboðssala leiðar wnnar, og engiuu rogaðj að er til að ræða um hið pólitfskn stjóri Brodie|farið f kring þar og'að greiða atkvæði gitt laugar- m., hjá verður haldin kl. (5 til 10 & dagskveldið kemur, 19. þ S. GREEBURG, 581 Yourg 8t.- Þar verður seldur karlmaunafatnað- ur, tr.iyjur, buxur, drengja buxnr, nærfatnaður, vetlingar og allur annar karla, kvcnna og drengja- fatnnður. Einnig s&pa, þurkur, axlabönd, tvinni, glervara og leir- tau. Einnig kvenna utanhafnar- pilfl. Alt verðnr selt ó\lýrt og ættu því gem fleatir að koma. Uppboðs- baldari verður Dan Shelmerdine.

x

Heimskringla

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Heimskringla
https://timarit.is/publication/129

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.